Tester og undersøkelser

Hvem er best på dyreforsikring?

Det er over to år siden sist vi testet dyreforsikring her i Norsk Familieøkonomi. Nå er tiden inne for å igjen sjekke hva de forskjellige selskapene dekker. Kjæledyr har opp igjennom årene blitt en større og større del av familien, og det å forsikre sin firbeinte venn har blitt mer vanlig enn noen gang.

Vi har i år valgt å ta utgangspunkt i Staffordshire bull terrier, Golden retriever, Bengalkatt, og huskatt. Dyrene som er valgt ut i testen, var noen av de dyrene flest gikk til anskaffelse av i Norge i 2020. Rasene har ingen kjente luftveisproblemer eller andre typiske problemer som gjør forsikringen begrenset. Vi kan derfor sette søkelys på hva forsikringene dekker, og ikke hvilke unntak som finnes. 

Testen sammenligner selskapenes priser, dekning på veterinærutgifter og livsforsikring. I tillegg går vi gjennom hva som inngår i både veterinær- og livsforsikring hos de deltakende selskapene.  

Mulige avvik 

Når en skal velge riktig dyreforsikring bør fokuset først og fremst ligge på innholdet i forsikringen. Enkelte hunder og katter har større forutsetninger for å utvikle sykdommer eller helseproblemer, og dette bør bli hensyntatt i utvelgelsen. Derfor anbefaler vi alltid å lese alle vilkårene i forsikringen, slik at du får dekket det som er viktig for deg. 

Når man bestiller en hvilken som helst forsikring, vil det alltid være individuelle vurderinger som spiller inn på pris og dekninger. Prisene vil kunne variere ut ifra bosted, kjønn på dyret, tidligere sykdommer, og når i dyrest liv du velger å tegne forsikring. Vær derfor oppmerksom på at oppgitte priser vil kunne være annerledes dersom du velger å tegne en forsikring selv.

Eier du kjæledyr midt i byen, vil du måtte i de fleste tilfeller ut med mer i premie, sammenlignet om du er bosatt på landet. Prisene i testen er også oppgitt uten rabatter. Flere av selskapene tilbyr rabatter dersom dyret er ID-merket, eller blir forsikret før dyret er over en viss alder. 

Pris 

Pris kan være en faktor i avgjørelsen av hvilken forsikring du vurderer å velge. Summen som er oppgitt i testen er pris per år for det valgte dyret. Og prisene varierer stort fra billigst til dyrest. Det spriker mest på Staffordshire bull terrier, hvor skiller det over 6 000 kr i årlige forsikringsutgifter. I vår test ser vi at Tryg er billigst, med unntak av huskatt, her er det bare If som slår dem på pris.

Likevel vektlegger vi ikke pris som et argument for hvor bra eller dårlig en forsikring er, nettopp fordi prisene vil variere i stor grad basert på et gitt antall ulike faktorer. Samtidig er det viktig å illustrere de store forskjellene slik at du som kunde kan bli oppmerksom på at det er nyttig å innhente tilbud hos flere selskaper før du bestemmer deg.

Endringer fra sist test 

Siden sist test har det vært store endringer hos enkelte selskaper, mens det er gjort lite eller ingen forandring hos andre. Den største endringen vi ser i år er hos If. Her har If laget et helt nytt produkt som inkluderer rollover i sin Super-forsikring.  Rollover i denne sammenheng betyr at en del av forsikringssummen kan overføres til den kommende forsikringsperioden ved et skadefritt år. Det er per i dag kun If som tilbyr denne tjenesten.

Vi ser også at i årets test har alle deltakende selskaper gitt tilgang på en eller annen form for gratis veterinærhjelp via internett. Codan introduserte i år FirstVet i sin forsikring, og Agria har valgt å lage en egen veterinærtjeneste på nett.

 Egenandel 

Hvordan selskapene velger å regne ut egenandel er svært varierende. Hva som er det beste alternativet finnes det heller ingen fasit på. Frende, Gjensidige og Storebrand, velger å bruke en gitt prosentsats hvor Gjensidige oppgir at de ikke har noe minimumsbeløp. Frende har et minimumsbeløp på 1 000 kroner, mens Storebrand ligger på 1 500 kroner. Selskaper som har fast egenandel er følgende: Codan, Fremtind, If og Tryg. Agria har en kombinasjon av disse.

En fast egenandel gir deg forutsigbarhet av hva du som dyreeier må ut med uansett hva som måtte skje med kjæledyret ditt. Eksempelvis vil en egenandel på 20% hos Frende på en skade til 30 000 kr, utgjøre 6 000 kr, mens hos Tryg som har fast egenandel, vil denne summer bare være 2 500 kr. Samtidig vil en skade på 5000 kr koste 1 000 kr hos Frende, men igjen koste 2 500 kr hos Tryg. 

Liker du å ha forutsigbarhet i kostnadene kan fast egenandel være veien å gå. Er det derimot tenkelig at utgiftene ikke blir like høye, er prosentsats noe å vurdere. 

Agria er det eneste selskapet som oppgir at de har både en fast egenandel, i tillegg til en prosentsats. Det som er unikt med Agria er at egenandelen kun blir trukket en gang per egenandelsperiode. Dette betyr at uansett hvor mange ganger du besøker veterinæren i løper av en 135-dagers periode, betales egenandel en gang, resten av gangene betaler du den bevegelige prosentsatsen.

Alle selskaper oppgir at det ikke er noen egenandel på utbetaling av livsforsikring. 

Veterinærforsikring 

For de fleste er nok veterinærforsikringen den aller viktigste, og vil i de aller fleste tilfeller utgjøre det største bruksområdet for forsikringen i dyrets levetid. For å slippe unna de store utgiftene som kan komme hvis kjæledyret blir sykt eller skadet, bør alle viktige punker være dekket. 

Funnene gjort i denne undersøkelsen viser at alle selskaper har god dekning på alle viktige punker både på sykdom og skade. Likevel er det to selskaper som stikker seg ut – If og Tryg. Disse selskapene dekker godt på tannbehandling i tillegg til å ha flere tilleggsdekninger inkludert i forsikringen. 

Codan er det eneste selskapet som oppgir at veterinærforsikringen avsluttes ved første forfall etter dyret har fylt 10 år. Staffordshire bull terrier har en gjennomsnittlig levealder på 12-14 år, mens Golden retriever har 10-12 år. Bengalkatt har 12-16 år, og huskatt 12-15 år.  

Livsforsikring 

Det er forferdelig å tenke på kjæledyret kan bli borte, bli sykt eller kommer ut for en ulykke. En livsforsikring skal sørge for at du kan erstatte dyret uten økonomisk belastning. Hvis du har et dyr med høy salgsverdi, kan det være betryggende å ha tegnet en livsforsikring.

For hunderasene som er med i denne testen opphører livsforsikringen etter 10 år, med unntak av Tryg og Fremtind som oppgir at den varer frem til hunden er 12 år. For Bengalkatt oppgir Codan, Frende, Gjensidige og Storebrand at forsikringen opphører ved 10 år, Fremtind og Tryg varer frem til katten er 12 år, mens hos Agria og If varer forsikringen frem til katten er 13 år. 

Samtlige selskaper svarer at livsforsikringen på hund dekker forsvinning, mens kun Codan, Fremtind, If, Storabrand og Tryg svarer det samme for rasekatt. Agria dekker ikke forsvinning av katt i det hele tatt, mens Gjensidige og Frende dekker forsvinning av katt dersom det er forårsaket av innbrudd i bolig. 

Alle selskaper oppgir at du vil få full erstatning av dødsfall forårsaket av sykdom eller ulykke.

Trenger kjæledyret livsforsikring? 

Har du en huskatt er livsforsikring unødvendig. Salgsverdien er satt til 0 for huskatter ettersom disse enten gis bort, eller adopteres bort for en symbolsk sum. Resten av rasene i testen har høye salgsverdier. Salgsverdiene på både hunder og katter har skutt i været den siste tiden, og det kan bli dyrt å erstatte dyret uten forsikring. 

Klikk her for å se hele testen av Staffordshire bull terrier

Klikk her for å se hele testen av Golden retriever

Klikk her for å se hele testen av Bengalkatt

Klikk her for å se hele testen av Huskatt

Siden sist har If gjort store endringer i sin forsikring. If introduserer som eneste selskap i testen, mulighet for rollover. På et skadefritt år vil kunder kunne overføre 10 000 kr av forsikringssummen til neste års forsikringssum. Utover dette leveres det en forsikring som dekker alle viktige punkter på veterinærforsikringen og god dekning på tannbehandling. If leverer også en god livsforsikring på både hund og katt.
 

Tryg har i år igjen klart å levere en meget dekkende forsikring. Veterinærforsikringen dekker alle viktige punkter, i tillegg til å gi god dekning på tannbehandling, tilleggsposter som rehabilitering og spesial fôr og sjampo er også inkludert i veterinærforsikringen. Tryg leverer en god livsforsikring, som opphører ved 12 år, som er testens beste livsforsikring på hund, og det er kun Frende som leverer like lang varighet.  

Agria har en god forsikring som scorer godt på både veterinærutgifter, medisiner, tannbehandling og livsforsikring. Likevel er Agria det eneste selskapet som ikke dekker forsvinning på hverken rasekatt eller huskatt i det hele tatt. Agria mangler derfor litt for å være i toppen, men leverer en god forsikring jevnt over.

En god forsikring både på veterinærutgifter og livsforsikring. Veterinærforsikringen dekker alle viktige punkter, men dekker mindre enn testvinnerne på tannbehandling. Livsforsikringen på hund har testens lengste varighet, og det er bare Tryg som tilbyr det samme, men den reduseres tidligere enn testvinnerne. Jevnt over en god forsikring.

Dekker godt på veterinærforsikring og livsforsikring. Tannbehandling blir kun dekket ved ulykke, så her er det noe å gå på sammenlignet med andre selskaper i testen. Frende krever også at du har andre forsikringer hos dem for å kunne tegne dyreforsikring. I utgangspunktet en god forsikring.

Forsikringen til Gjensidige er god, men mangler litt for å havne helt i toppen. Veterinærforsikringen dekker medisiner, fødselshjelp og tannbehandling. Likevel er dekningen for tannbehandling og andre tilleggsdekninger noe snevert sammenlignet med vinnerne. Livsforsikringen er god, men reduseres tidligere enn hos testvinnerne.

Storebrand er unik sammenlignet med de andre selskapene i sin dekning av veterinærutgifter. Forsikringssummen du velger hos dem er utbetaling inntil forsikringssum per skadetilfelle, og ikke en øvre grense for årlig utbetaling. Utover dette har Storebrand en god forsikring jevnt over, men mangler litt for å være på det samme nivå som vinnerne. Livsforsikringen reduseres med en lavere prosentsats enn hos de andre selskapene. 15% årlig hos Storebrand kontra 20% årlig hos resten.

Codan kommer dårligs ut i vår test. Sammenlignet med de andre selskapene leverer Codan en betydelig mindre dekkende forsikring både på hund og katt. Veterinærforsikringen opphører etter fylte 10 år, sammenlignet med andre selskaper, hvor forsikringen varer livet ut. Det leveres fremdeles heller ikke forsikring til huskatt. I tillegg må du ha andre forsikringer hos Codan for å kunne tegne dyreforsikring.

Norsk Familieøkonomi