Forsikring

Bilforsikringens bonussystem

For de fleste forsikringer vil forsikringstaker ikke oppleve premieøkning etter erstatningsutbetaling, men andre forhold som økende skadehistorikk i forsikringsselskapet kan gi økte priser for kundene. Bilforsikring er derimot litt annerledes da det her benyttes et bonussystem.

Egenandel, bonustap og økt forsikringspremie taler imot å bruke forsikringen ved mindre trafikkuhell og skader på bil. Mange lurer nok på hvilke tilfeller det lønner seg å bruke forsikringen, men synes det kan være vanskelig å regne på de kortvarige og langvarige kostnadene.  

Et av våre medlemmer tok kontakt med oss og ønsket hjelp til akkurat denne problemstillingen:

Jeg har akkurat kjøpt min første bil, og hadde dessverre et uhell der jeg kjørte inn i bilen foran meg. Jeg har bare 30 % bonus på forsikringen. Vil det likevel lønne seg å ta skaden på forsikringen, eller bør jeg heller betale selv?

Den enkleste avregningen i et slikt tilfelle er sammenligningen av egenandelen og totalprisen for utbedring av skaden. Egenandel på bilforsikring varierer mye, og som regel er det opp til forsikringstaker å velge i et intervall fra 4 000 til så mye som 20 000 kroner. Jo høyere egenandel, desto lavere forsikringspremie. Takseres reparasjon av skaden til over egenandel må en også ta hensyn til bonustapet for å avgjøre om det lønner seg å fremstille krav overfor forsikringsselskapet.

For kun et par år siden ville dette uhellet medført at medlemmet mistet 30 prosentenheter i bonus istedenfor å rykke opp 10. Avhengig av bilen vil dette ha fått store konsekvenser for forsikringspremien langt frem i tid ettersom medlemmet da mistet hele bonusen. De siste årene derimot har forsikringsselskapet endret sine vilkår for bonustap. En av grunnene til dette er nettopp at kunder som havner i en lignende situasjon ikke skal oppleve at bruk av forsikringer gir langvarige økonomiske konsekvenser ved premieøkning. Nå har flertallet gått over til en ordning som kun gir 10 prosent bonustap, uansett type skade. Bonustapet vil likevel medføre premieøkning, men størrelsen avhenger av ditt forsikringsselskaps vilkår.

Dette utløser bonustap

Eksempelet med sjåføren som var skyld i påkjørselen bakfra er et av de typiske hvor denne sjåføren vil oppleve bonustap ved bruk av forsikringen. Som en hovedregel utløses bonustap når forsikringstaker er skyld, men dersom skaden skyldes en motpart vil skaden dekkes av motpartens forsikring og du trenger ikke tenke på bonustap for din egen del. Ved skylddeling mister begge parter bonus.

Det finnes også unntak for bonustap ved uforskyldte skader innenfor visse kategorier. Generelt gjelder dette skader som skyldes brann og tyveri samt skader på glass og redning. I tillegg har flere forsikringsselskaper unntak for parkeringsskader.

Slik regner du

Vi anbefaler å lage et regnestykke der du ser hva prisen på forsikringen vil bli dersom du nå skulle miste bonus. Til dette kan du benytte bonuskalkulatorer på nett, eller helt enkelt kontakte forsikringsselskapet ditt. Forsikringsselskapet vil i mange tilfeller være behjelpelige med å regne ut dine fremtidige kostnader ved tap av bonus. Takser skaden på bilen og sammenlign dette med hvor mye det vil koste deg i økt forsikringspremie og egenandel ved å benytte deg av forsikringen. Ettersom mange forsikringsselskap kun gir 10 prosent bonustap ved skade vil du etter 12 nye skadefrie måneder være oppe på samme bonus som før denne skaden. 

Norsk Familieøkonomi