Hverdagsøkonomi

Bedre råd i 2014

Trenger du noen tips til hvordan 2014 kan bli best mulig – økonomisk sett?

For å få en god oversikt over hvor pengene dine forsvinner, anbefaler vi å lage et enkelt budsjett med inntekter og utgifter. De fleste nettbanker gir deg en oversikt over hvilke poster du bruker mest penger på. Se hvor du har mulighet til å spare inn, og gjør det til en konkurranse for deg selv å holde de grensene du setter. Bruk gjerne årsoppgavene som kommer i posten de nærmeste dagene, da ser du hva din status var ved årsskiftet; forsikringer, bankforhold (innskudd, lån og sparing), kreditter o.l.

De fleste av oss bruker mest penger på husleie/boliglån, forsikringer, strømutgifter, telefon, internett, mat, klær og transport. Dersom du er i sparemodus for 2014, hvor kan du spare mest på disse postene?

 

1. Sjekk at du har gode bankbetingelser

Har du dårlige betingelser på boliglånet ditt i dag, er det ingen tvil om at du kan spare mye penger på å finne en bank med lavere rente. Husk at du ikke trenger å flytte hele bankforholdet ditt selv om du velger å ha boliglånet ditt i en annen bank. Det lønner seg oftest å ha sparemidlene (innskuddskonto/sparekonto) et annet sted enn den banken hvor du har boliglånet.

Les også: Cathrine tjente 23.000 i året på å bytte bankforhold og forsikring.

Husk at de fleste bankene overtar et allerede inngått fastrentelån, sikkerhetsstillelsen overføres bare. Sjekk alltid vårt rentebarometer for å finne de billigste boliglånene og de beste innskuddene.

Pass på at ungdommen i husstanden sparer i BSU. Bedre rente finner du neppe på innskudd, dersom en sparer til bolig. Sett midlene i banken fra så tidlig på året som mulig for å få størst mulig glede av rentene.

 

2. Se på forsikringene dine

Er det lenge siden du har byttet forsikringsselskap? Å få et nytt tilbud fra andre selskaper er helt gratis og veldig enkelt. De fleste forsikringsselskaper skrur «automatisk» opp premien på dine forsikringer dersom du ikke foretar deg noe. Du kan enten forhandle frem en bedre pris der du allerede er i dag, eller bytte selskap dersom premien din øker uforholdsmessig mye. Husk at medlemmer i Norsk Familieøkonomi har ekstra gode betingelser på forsikringer i Nofa forsikring.

 

3. Sitter du med en gammel strømavtale?

Å bytte strømleverandør er gratis, helt ufarlig og mye enklere enn du tror. Uansett hvem du kjøper av, og hvor mye du betaler, er kvaliteten på strømmen i stikkontakten din den samme. Den eneste forskjellen når du bytter leverandør er at du får faktura fra et annet selskap – og sannsynligvis en lavere regning. I disse dager skal de fleste husstander i Norge ha en billigere strømpris enn for ett år siden, spesielt grunnet stor nedbørmengde og fylte vannmagasin. 

 

4. Boligsalg eller boligkjøp

Boligprisene i Norge er i ferd med å stoppe opp, og godt er det mener mange. Samtidig er det svært mange røster som hevder at dette skyldes psykologi. Vi derimot mener at prisveksten har overgått lønnsveksten med så mye at det er nødt til å stoppe opp, sannsynligvis komme litt tilbake de neste to årene. Dette gjelder selvsagt ikke i alle byer og alle regioner like mye. Vi anbefaler likevel i dette markedet at en selger sin bolig før en kjøper en ny, dersom en ikke har en solid kapitalbase som dekker et eventuelt gap mellom solgt og ny bolig, eller at en skal over i en vesentlig billigere enhet enn den man skal selge. Ofte kjøper man i et boligprosjekt som er ferdig om ett eller to år. Da er det vanskelig å være sikker på om en får samme pris for det en skal selge om to år, sammenlignet med den prisen en kunne fått i dag. Så lenge bankene er blitt mer restriktive med mellomfinansiering, grunnet den spesielle markedssituasjonen vi er i nå, er vårt råd at en viser varsomhet om en må kjøpe i ett marked (2014) og selge i et annet (eksempelvis 2016) – selg og kjøp i samme marked.

 

5. Arveavgift

Fra 2014 bortfaller arveavgiften i Norge. Det er ikke dermed sagt at det blir enklere og at en ikke skal holde tunga beint i munnen ved gaver og arv, men en slipper en avgift som gjorde at mange arveoppgjør ble utsatt eller aldri fant sted når arvelater var i live.

Ved arv dukker det opp svært mange spørsmål og hensyn en må ta stilling til. Dette kan rådgivere hos oss være behjelpelige med å rydde i, samt å være en sparringpartner innen de ulike løsningsalternativer.

Viktigst av alt er at medlemmer i Norsk Familieøkonomi har tilgang til sterkt reduserte priser på advokat- og juristtjenester, Legalis. Vi anbefaler alle som skal ha et arveoppgjør, uavhengig om det inneholder en eller flere problemstillinger, om å skriftlig utforme et juridisk holdbart dokument for de disponeringer en gjør, og da fortrinnsvis hos Legalis.

 

6. Økonomisk rådgivning

I løpet av våren 2014 vil Norsk Familieøkonomi presentere en større, bedre, mer omfattende og forhåpentligvis behovsrettet tilbud om økonomisk rådgivning til medlemmene. Vi vil komme tilbake til innholdet og de plattformer dette vil fungere ut i fra. Våre medlemmer har stadig større behov for den kompetansen vi besitter, og vi har derfor besluttet å organisere dette ut i fra det behov våre medlemmer har. Dette vil også kunne tilbys ikke-medlemmer, men da mot en pris på tjenestene.

Kort kan nevnes at det vil være rådgivning innenfor områdene; bank(boliglån, kreditt, daglig bank, kort), forsikring (bolig, løsøre, liv, helse o.l.), strøm, arv og pensjon.

 

GODT NYTT ÅR!

 

Norsk Familieøkonomi