Lån

Styringsrenten settes ytterligere ned

Selv om vi, norske husholdninger, har en samlet gjeld på 3 000 milliarder så setter sentralbanksjefen ned styringsrenten med ytterligere 0,25 prosentpoeng til 0,75.

Norske husholdninger har en gjeldsrate på hele 227,5 prosent av disponibel inntekt, det er rekordhøyt. Likevel setter sentralbanken ned styringsrenten.

- Slik vi nå vurderer utsiktene for norsk økonomi, kan styringsrenten bli satt ytterligere ned i løpet av det nærmeste året, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Dette viser at veksten i den norske økonomien har avtatt og vil avta mer enn forventet, samtidig som vi ser at ledigheten fortsetter å krype oppover. Fortsatt ikke alarmerende høyt, kun 4,3 prosent målt opp mot resten av Europa. Ledighetsraten ser ut til å holde seg noenlunde stabil på 4,3 til 4,5 prosent etter SSB sine AKU (arbeidskraftundersøkinga) tall målt opp mot 3,3 prosent i juni i fjor.

Det er grunn til å antyde at prisene på bolig skal ned på sikt, men skal videre opp i Oslo-området, før det snur ned også her, antakelig ved årsskiftet. Sammenholdt med veldig lav, om noen, lønnsøkning, antar vi at det kan stramme seg til økonomisk i enkelte husholdninger så lenge kronekursen svekker seg ytterligere.

Grunnet denne rentenedsettelsen skal selvsagt kronen svekke seg ytterligere. I skrivende stund må en ut med 13 kroner for ett pund, 8,5 krone for en dollar og 9,5 for en Euro. Dette vil igjen gjøre at importvarer vil øke i pris, som matvarer, teknisk utstyr, biler og andre forbruksvarer.

Samtidig vet vi at bankene aldri har hatt bedre vilkår. Innlånsrenten til bankene er fortsatt rekordlav og fortjenesten i bankene og i forsikringsselskapene er formidable. Derfor oppfordrer vi at hver enkelt husholdning tar ansvar for å redusere sine faste kostnader ved å benytte konkurransekraften sin. Sjekk din boliglånsrente og test ditt forsikringsselskap i dag, her er det mye penger å spare.

Trenger du råd, ta kontakt på [email protected]

Norsk Familieøkonomi