Hverdagsøkonomi

Statsbudsjettet 2021

Hvordan vil statsbudsjettet påvirke din økonomi i 2021.

Skatt

Maksimal eiendomsskatt reduseres fra fem til fire promille fra 2021. Det gir lavere skatteregning dersom du bor i en kommune med makssats for eiendomsskatt. Bor du i en kommune hvor eiendomsskatt allerede er fire promille eller lavere vil du ikke påvirkes av denne reduksjonen.

Ellers økes minstefradrag for lønnsmottakere fra 104 450 kroner til 106 750 kroner, og for pensjonister fra 87 450 kroner til 88 700 kroner. Dette tilsvarer ett prosentpoeng.

Skattesatsen for trinn 1 og 2 i trinnsatsen senkes med 0,2 prosentpoeng.

Boligsparing for unge

Regjeringen ønsker å gjøre boligsparing for unge mer målrettet mot dem som enda ikke har kjøpt bolig og fjerner skattefradraget for de som allerede eier bolig. Det vil si at man fremdeles skal kunne spare i BSU, men du vil ikke få skattefradrag dersom du eier bolig. Maksimalt sparebeløp per år økes også til 27 500 kroner mot den tidligere grensen på 25 000 kroner, mens grensen for total sparing står uendret på 300 000 kroner ekskludert renter. For gruppen som ikke eier bolig vil skattefradraget fremdeles være 20 prosent av sparebeløpet som tilsvarer maksimalt 5 500 kroner, og dette kan man få vært år til og med året man fyller 33 år.  

Mer til småbarnsfamilier

Barnetrygd øker med 3 600 kroner i året for barn opp til fylte 6 år, gjeldende fra 1. september 2021. Dette tilsvarer 300 kroner mer per måned.

Engangsstønaden ved fødsel og adopsjon økes fra 84 720 til 90 300 kroner fra 1. januar. Dette er støtte til mødre som av ulike årsaker ikke har rett på foreldrepenger.

Regjeringen gir også 180 millioner til prøveprosjektet med en nasjonal fritidskortordning for barn i alderen 6 til 18 år ifra sosialt og økonomisk vanskeligstilte familier. Tilbudet skal bidra til at også disse barna kan delta på kultur- og fritidsaktiviteter og ferietilbud blant annet.

Redusert foreldrebetaling i SFO for familier med lav inntekt vil fra høsten 2021 også gjelde 3. og 4. trinn.

Andre endringer

Fra 2021 slås egenandelstak 1 og 2 i frikortordningen sammen til ett tak fastsatt til 2 460 kroner. Sammenslåingen gir lavere egenandelsutgifter til de som oppnår frikort ved begge takordningene i dag, eller har høye egenandelsutgifter under begge takene.

Den årlige beløpsgrensen for skattefrie gaver til ansatte økes fra 2 000 til 5 000 kroner fra 2021. Sammen med grensen for maksimal verdi av skattefrie personalrabatter (8 000 kroner), vil ansatte i virksomheter som omsetter varer eller tjenester, kunne motta rabatterte varer og tjenester for inntil 13 000 kroner skattefritt i året.

Kjøper du aksjer i selskapet du jobber i, vil du fra 2021 få skattefritak for 25 prosent av aksjens markedsverdi med en beløpsgrense på 7 500 kroner per ansatt per år. Dette er en økning fra tidligere 20 prosent.

Sukkeravgiften på sjokolade og sukkervarer avvikles, og avgift på alkoholfrie drikkevarer med mindre sukker reduseres. Spesifikt senkes avgiften på lettbrus med ca. 50 prosent fra 1. juli 2021. Avgift på øl, vin og snus reduseres også.

Norsk Familieøkonomi