Få svar på dine spørsmål om aksjer, fond og investering!

Vi inviterer til nettmøte med Noon Invest og Stavanger Asset Management.


Nettmøte med Stavanger Asset Management og Noon Invest

Vi inviterer til nettmøte med erfarne forvaltere og rådgivere fra Stavanger Asset Management og Noon Invest tirsdag 22. juni kl 12-14. Nettmøtet foregår skriftlig og spørsmålene vil først publiseres når de er blitt besvart i ovennevnt tidsrom. Lurer du på hvordan du bør investere de ekstra feriepengene dine, eller hvordan man handler aksjer? Send inn ditt spørsmål og få svar fra ekspertene!


Innsendt av Lurifaks - June 8, 2021, 3:15 p.m.

Hva er forskjell på aksjesparekonto og aksjefond?

En aksjesparekonto er en kontoform som innebærer at en kan realisere gevinst eller tap uten å utløse skatt. På en aksjesparekonto kan en ha aksje og aksjefond notert innenfor EØS. Et aksjefond er en investeringsform som inneholder mange aksjer, og derfor normalt sett lavere risiko enn en enkeltaksje. 


Innsendt av Sølve Johannessen - June 8, 2021, 3:15 p.m.

Kan dere gi en innføring i krypto valuta - hvilke valuta som er ok og det kan satses på og hvilke «børs» vi kan følge med på?

Krypto-valuta er en digital “virtuell» valuta som fungerer uavhengig av banker og myndigheter på internett, basert på en teknologi som kalles blokkjede.

En blokkjede er en dynamisk database for bokføring (reskontro) hvor hver node, ved hjelp av kryptografi, automatisk verifiserer endringer og tilføyelser som gjøres på noen av de andre nodene, uten en sentralisert tredjepart (som banker eller myndigheter).

Man kan utveksle og/eller spekulere med disse blokkjedene (eller tilhørende coins/tokens som Bitcoin/Etherum). Flere blokkjeder er også med og skaper økosystemer for handel og annen aktivitet innen forskjellige kryptovalutaer.

Som ellers i internettverden vil trolig størrelse («markedsverdi») ha en viktig betydning for de enkelte blokkjedene, samt tenkt eller faktisk nytteverdi.

Vi vil ikke anbefale å spekulere i dette eller noe annet, da vi fokuserer på investeringer og langsiktig forvaltning, ikke spekulasjon av noe slag. Man handler på eget ansvar med andre ord.


Innsendt av Anna - June 8, 2021, 3:15 p.m.

Jeg har 1 million kroner som jeg ønsker å investere for å få bedre avkastning på enn å la dem stå i bank. Kan jeg få noen gode råd?

Det er vanskelig å kunne gi direkte råd i et nettmøte da enhver investering bør baseres på dine investeringsmål, risiko evne og risiko toleranse. Dette er noe vi eller andre rådgivere kan hjelpe med i en samtale eller et møte, samt at vi har en "robot-rådgiver" løsning hvor du kan får et passende forslag på egenhånd, ved å svare noen enkle spørsmål online. www.noon-invest.no

 


Innsendt av Ptr - June 8, 2021, 3:22 p.m.

Hei Jeg skal snart bytte jobb og får i den sammenheng feriepenger for neste år. Har dere noe forslag for hvor jeg bør plassere disse pengene frem til neste sommer.

Det er vanskelig å kunne gi direkte råd i et nettmøte da enhver investering bør baseres på dine investeringsmål, risiko evne og risiko toleranse. Dette er noe vi eller andre rådgivere kan hjelpe med i en samtale eller et møte, samt at vi har en "robot-rådgiver" løsning hvor du kan få et passende forslag på egenhånd, ved å svare noen enkle spørsmål online. www.noon-invest.no

Men generelt vil vi si at dess kortere tidshorisont du har på investeringen, dess lavere risiko bør det være. Og ett år anses som veldig kort tidshorisont i aksjemarkedet. 


Innsendt av Perso 2 - June 8, 2021, 4:01 p.m.

Meg har aksjer i Link Mobility bør jeg selge de.

Beklager, men vi kan dessverre ikke uttale oss om  enkeltaksjer.


Innsendt av Josef Luidold - June 8, 2021, 4:58 p.m.

Hei Mitt spørsmål har gjerne ikke direkte med denne saken å gjøre men jeg prøver a likevell. Kom bort i denne "investeringsmuligheten" se link. Det kurserer litt forskjellig på nett om dette selskapet og mulighetene. Har dere et synspunkt, spesiellt om det er lovlig i norge å investere i et slik selskap? https://cashfxgroup.com mvh. Josef 90479846

Vi kjenner ikke til CashFXGroup, og vi finner lite god informasjon om dem eller løsningen(e) deres. Det er ikke tillitsvekkende.

Et enkelt Google søk gir mange advarsler om Ponzi og Pyramide, som definitivt er en sterk advarsel.

Hvis avkastnignen de lover er for god til å være sant, så er det som regel alltid slik.

Det er ingen grunn til å sende penger til noe så usikkert, hvor man har lite eller ingen innsikt, og hvor sjansen for at det er svindel fremstår som såpass stor.

Eller sagt på en annen måte, hvor sannsynligheten for at det er reellt er så liten.


Innsendt av Aase - June 8, 2021, 6:57 p.m.

Hei, mannen min har solgt firmaet sitt, og vi ønsker å investere disse i fond med lav risiko , da innskuddsrenter i bank har veldig kav rente. Ca 2,5 mill må kunne tas ut om et pr, da det er skatt som skal betales. Ca 4 mill må kunne tas ut på en periode over 1 og 1/2år, da disse skal brukes til å betale en leilighet i utlandet. Den ferdigstilles i slutten av 2022. Det kommer restutbetaling av bedriftsalget i 2 omganger innen neste år på tot ca 2.650.000,-netto. Disse kan plasseres over lengre tid, men med lav risiko. Vi vil gjerne få råd om hvordan vi bør plassere disse forskjellige beløpene. Er indeksfond det tryggeste i vårt tilfelle? Mvh Aase

Det er vanskelig å kunne gi direkte råd i et nettmøte da enhver investering bør baseres på dine investeringsmål, risiko evne og risiko toleranse.

Du har tydeligvis tenkt godt igjennom formål, behov og tidshorisont, så jeg anbefaler at du tar direkte kontakt med oss eller en rådgiver for mer konkrete råd. www.noon-invest.no

Men det jeg vil si på generell basis er at for alt som plasseres i aksjemarkedet så bør en ha en tenkt tidshorisont på minimum 5 år. For kortere tidshorisont en dette så øker risikoen for at resultatet ikke blir som ønsket. For blandet behov kan en da dele opp investeringene og/eller bygge en portefølje med redusert risiko og god likviditet.

Når det gjelder indeksfond, så vil jeg igjen på generell basis mene at disse normalt sett er lavere risiko enn aktivt forvaltede fond da de normalt har større spredning. Men det finnes etter hvert utrolig mange indeksfond, så også her bør en vite hva en velger.


Innsendt av Nyetablert - June 8, 2021, 9:06 p.m.

Hei! Jeg er 28 år og har det meste på stell når det gjelder økonomi. Fast jobb og bolig, kun et studielån på 400 000 kr. I måneden kommer jeg ut med ca. 20 000 kr i netto etter at alle kostnader er trukket fra. Hva bør jeg gjøre for å forvalte disse pengene best mulig? Bør jeg kontakte forskjellige banker for å få deres anbefaling? Per i dag har jeg pengene stående på en sparekonto med 0,1 % rente...

Det er vanskelig å kunne gi direkte råd i et nettmøte da enhver investering bør baseres på dine investeringsmål, risiko evne og risiko toleranse. Dette er noe vi eller andre rådgivere kan hjelpe med i en samtale eller et møte, samt at vi har en "robot-rådgiver" løsning hvor du kan får et passende forslag på egenhånd, ved å svare noen enkle spørsmål online. www.noon-invest.no

Men det vil si på generell basis er at lang tidshorisont skulle tilsi at en normalt sett kan ta høyere risiko enn om tidshorisonten var lav. Allikevel vil dette avhenge av disse andre faktorene som risikotoleranse, osv. 

En annen "teknikk" som har vist seg gunstig over lang tid er regelmessig sparing. Hvis en setter et fast beløp inn på en investeringsløsning, så betyr det at en kjøper flere andeler når kursene er lave og visa versa. På den måten vil risikoen reduseres, sammenlignet med å investere et engangsbeløp, samt at risikojustert avkastning normalt vil være bedre enn tilsvarende gjennomsnittlig avkastning for markedet. 


Innsendt av Pål - June 8, 2021, 10:14 p.m.

Hei! Har aksjesparekonto og sparer i ulike fond der. Oppdaget at jeg uheldigvis nylig har handlet noen fond utenfor ASK. ( samme som jeg har i ASK) Kan jeg flytte disse fondene inn i min ASK uten å måtte skatte av avkastningen?

Nei, dessverre kan du ikke det. Ved salg eller flytting til ASK blir det en skattemessig realisasjon.


Innsendt av Hans - June 9, 2021, 4:33 p.m.

Hei! Jeg ønsker å kjøpe en brukt feriebolig i Spania, helst innen 6-12 måneder. På hvilke måter får man rimeligst Euro-kurs og med lave kostnader å overføre pengene til en mekler i Spania? Hvilke norske finansinstitusjoner kan være aktuelle? Er det lurt å veksle gradvis fra NOK til Euro eller er det stor sannsynlighet at den norske kronen styrker seg mot Euro i omtrent ettårs perspektiv? Per nå står pengene i både lav risiko rentefond samt høyere risiko high yield obligasjoner samt aksjefond. Takk for gode råd, med vennlig hilsen, Hans

Hvilken vei EURNOK kursen skal er tilnærmet umulig å svare på. Her er det like mange meninger som de du spør. 

Men for å oppnå best mulig kurs, på det tidspunktet du skal veksle/sende pengene, så kan det være lurt å avtale kurs med banken. Noen banker tillater at du kan avtale en kurs på forhånd, og da vil du normalt kunne få en langt bedre kurs enn om vekslingen går i det automatiske systemet til banken. 


Innsendt av Martin - June 9, 2021, 5:39 p.m.

Hvor får man best oversikt over hva aksjene koster? Er det ulike kostnader for samme aksje avhengig av hvor man kjøper den?

Prisen på en aksje er hva man kaller "kurs", og dette vil en kunne på oversikt over amnge steder som f.eks "Aksjer" på iPhone, nettsteder som Finansavisen eller DN, handelsplatformer som f.eks Nordnet eller DNB. 

Prisen på å handle aksjer er hva vi kaller "kurtasje". Den variere en del, og vil hos de fleste tilbyderene variere mellom 0,05% og 0,50% av ahndlet beløp. Hvis beløpet er lite så må en være obs på at det da belastes minimumskurtasje. 


Innsendt av Nils - June 15, 2021, 10:13 a.m.

Lønner det seg å fordele innvesteringen over flere fond (6-7) for å spre risikoen? Er det bedre å betale inn mnd. mindre beløp eller å betale inn et større beløp?

Svaret vil jeg si er et betinget ja. Det vil sannsynligvis lønne seg å ha flere fond i form av å oppnå lavere risiko. En vil muligens kunne oppnå påeriodevis bedre avkastning om en valgte ett fond (avhengig av hva det er) men til høyere  risiko. 

Hvis en setter et fast beløp inn på en investeringsløsning, så betyr det at en kjøper flere andeler når kursene er lave og visa versa. På den måten vil risikoen reduseres, sammenlignet med å investere et engangsbeløp, samt at avkastning normalt vil være bedre enn tilsvarende gjennomsnittlig avkastning for markedet. 


Innsendt av Morten Lofthus Müller - June 21, 2021, 3:43 p.m.

Kan dessverre ikke være med på møtet, men hva er en bitcoin, og hvordan kan bitcoin kjøpes og selges? Fint om svarene på alle spørsmålene kan sendes ut på mail. Min mailadresse er: [email protected] Mvh Morten Lofthus Müller

Bitcoin er navnet på både selve blokkjeden Bitcoin (nettverket) samt den første (og største i markedsverdi) av nå mange krypto-valutaer. Se eget svar rundt krypto-valuta og blokkjeder.

Den og andre kryptovalutaer kan enkelt handles hos flere «krypto-børser» (hvorav to som er godkjente av finanstilsynet i Norge).

Mange velger å kjøpe gjennom «fond/ETF´er» som blant annet er tilgjengelig hos Nordnet eller andre meglerhus/banker.

Andre velger å kjøpe/investere i aksjer i selskaper som jobber i eller med blokkjeder.

 

 

Krypto-valuta er en digital “virtuell» valuta som fungerer uavhengig av banker og myndigheter på internett, basert på en teknologi som kalles blokkjede.

En blokkjede er en dynamisk database for bokføring (reskontro) hvor hver node, ved hjelp av kryptografi, automatisk verifiserer endringer og tilføyelser som gjøres på noen av de andre nodene, uten en sentralisert tredjepart (som banker eller myndigheter).

Man kan utveksle og/eller spekulere med disse blokkjedene (eller tilhørende coins/tokens som Bitcoin/Etherum). Flere blokkjeder er også med og skaper økosystemer for handel og annen aktivitet innen forskjellige kryptovalutaer.

Som ellers i internettverden vil trolig størrelse («markedsverdi») ha en viktig betydning for de enkelte blokkjedene, samt tenkt eller faktisk nytteverdi.

Vi vil ikke anbefale å spekulere i dette eller noe annet, da vi fokuserer på investeringer og langsiktig forvaltning, ikke spekulasjon av noe slag. Man handler på eget ansvar med andre ord.


Innsendt av Hege - June 21, 2021, 3:47 p.m.

Hei Som småsparer og med ønske om at sparepengene ikke lenger skal tape seg i verdi, har jeg veldig lyst til å investere en del av de i aksjer. Men jeg syns aksjehandel virker så komplisert, overveldende og nesten litt avskrekkende. Jeg tror vi er flere som sitter på gjerdet og venter, fordi vi ikke helt vet hvor man begynner eller hvordan man skal komme i gang . Derfor ønsker jeg meg en "Aksjer for dummies" - og hadde blitt overlykkelig for en step-by-step introduksjon for helt ferske som ikke engang vet hvordan man faktisk får kjøpt de aksjene man har tro på.

Dette er det en del som etterspør om dagen. 

Vi har laget et webinar (video finnes i bloggen vår under www.noon-invest.no) om investeringstips generelt, spesielt med tanke på de som ikke har erfaring fra før. men vårt webinar går ikke så mye i dyvden på enkeltaksjer. 

men Norsk Familieøkonomi hadde nylig tilsvarende artikkel og runde med Nordnet på dette temaet, så har skal det finnes noe. 

Ellers vil det beste stedet å starte kanskje være https://aksjenorge.no De legger ut en del videoer for opplæring. 


Innsendt av Petter - June 21, 2021, 4:28 p.m.

Jeg er 68 år og lurer på om jeg bør investere i fond eller ha pengene i banken. Investeringsbeløpet er 300 000

Det er vanskelig å kunne gi direkte råd i et nettmøte da enhver investering bør baseres på dine investeringsmål, risiko evne og risiko toleranse. Dette er noe vi eller andre rådgivere kan hjelpe med i en samtale eller et møte, samt at vi har en "robot-rådgiver" løsning hvor du kan får et passende forslag på egenhånd, ved å svare noen enkle spørsmål online. www.noon-invest.no


Innsendt av Agnar Godø - June 21, 2021, 4:36 p.m.

Jeg har et pensjonsfond i UK, som heter ReAssure. Jeg får fra fondet hver måned, da jeg er pensjonist. Jeg betaler ikke skatt på utbetlingen pr. måned, men får oversikt når året er ute. Jeg melder inn beløpet til skattemyndighetene under pensjon utland, er det normalt å betale 50% skatt av dette fondet.

Vi er ikke eksperter på pensjon eller skatt fra utlandet, så vi kan dessverre ikke svare spesifikt på ditt spørsmål.

Pensjoner og uføreytelser som utbetales fra utlandet til personer bosatt i Norge, er skattepliktig i Norge. Dette innebærer at du er skattepliktig i Norge for pensjon og/eller uføreytelse du mottar fra utlandet.

Norge har inngått skatteavtaler med en rekke land. Det er den enkelte skatteavtale med det aktuelle landet som foretar utbetalingen av pensjonen og/eller uføreytelsen som regulerer om ytelsen skal beskattes i Norge eller ikke.

Har du pensjon og/eller uføreytelser fra utlandet, er det viktig at du får riktig beregnet trekkprosent/forskuddsskatt for å unngå eventuell restskatt.

Skatteetaten bør kunne redegjøre for hvilke satser som gjelder for beskatning av din pensjon.

 


Innsendt av kris - June 21, 2021, 6:59 p.m.

Som uføretrygdet og 10 år til pensjonsalder, hva er er bra sparealternativ for å ha en bedre pensjonsinnkomst?

Det er vanskelig å kunne gi direkte råd i et nettmøte da enhver investering bør baseres på dine investeringsmål, risiko evne og risiko toleranse. Dette er noe vi eller andre rådgivere kan hjelpe med i en samtale eller et møte, samt at vi har en "robot-rådgiver" løsning hvor du kan får et passende forslag på egenhånd, ved å svare noen enkle spørsmål online. www.noon-invest.no

Når det er sagt så vil ovenforstående svar være med tanke på hvilke investeringsalternativer en ønsker for markedsbaserte investeringer. Når det gjelder pensjon, pensjonsprodukter og sparealternativer for pensjen, utenom markedsbaserte investeringer, så vil nok rådgiver-teamet i norsk Familieøkonomi være bedre til å svare på dette. I vår verden er det først og fremst Individuell Pensjonskonto og Egen Pensjonskonto, med egne investeringsvalg, som er mest aktuelt og derfor nyttig med ovenforstående rådgivning. 


Innsendt av pensjonistjon - June 21, 2021, 7:02 p.m.

For vanlig banksparing så får vi en rente inntekt som beskattes som inntekt mens den økte kapitalen blir beskattet som formue. For aksjefond så har man en kapital som er en aksjekurs multiplisert med en aksjeandel. Uansett om aksjekursen stiger eller synker trekkes det et forvaltnings gebyr. Antar da at ved kursfall vil det da tas fra aksjeandelen? Ved kurs stigning blir det vel da en økning i aksjeandelen? Hvordan er løpende beskatning og ved uttak/nedsalg?

Om en har plasseringene inne på en Aksjesparekonto, så beskattes ikke gevinst/tap ved kjøp eller salg. Det beskattes kun ved uttak av kontoen. Hvs det ikke er en aksjesparekonto, så vil ethvert salg utløse skatt eller fradgrag avhengig av om det er gevinst eller tap. Er litt usikker på om jeg forstod spørsmålet helt, men ta kontakt om ikke. 

 


Innsendt av Uvitende - June 21, 2021, 10:19 p.m.

Når man har kjøpt aksjer for mange år siden og litt flere gjennom årene. Så faller de og blir omgjort til et mindre antall enn det man hadde fra før antallet og verdien falt, får man noe tilbake på skatten ved salg av aksjene. Fek. Man har kjøpt for ca kr.150000 og har 4000 aksjer, så blir de gjordt om til bare noen få aksjer med en verdi på bare noen få kr. Fek hos Norwegian. Blir hele summen man har kjøpt for tapt

Nå er jeg ikke noe skatteekspert, så ta svaret mitt som et innspill. Men det vi kaller "Corporate Action", mao aksjesplitt, omvendt splitt, etc, skal i utgangspunktet ikke ha betydning for deg skattemessig. Hvis du har investert 150k, og verdien av den investeringen i dag er f.eks 50k, så skal du kunne kreve fradrag uavhengig av hvor mange aksjer dette utgjør per i dag. 


Innsendt av Elisabeth - June 21, 2021, 11:19 p.m.

Når er det lurt å investere engangsbeløp i fond. Når aksjemarkedet går dårlig eller bra? Hvordan lese markedet?

Beklager litt tåpelig svar, men det siste spørsmålet ditt; "hvordan lese markedet", det er hva alle som jobber innen finans leter etter gjenneom hele karrieren... :-)

Men det første spørsmålet er kanskje det viktigste. Generelt vil jeg at aksjemarkedet sannsynligvis er det beste stedet å ha sparepengene sine over lang tid. Dette fordi at det over tid gir den beste avkastningen, men også fordi at rentes-rente effekten gir en fantastisk langsiktig effekt. 

Når det er sagt så er den viktigste leveregelen i aksjemarkdet å kjøpe billig og selge dyrt. Når er aksjer billig? Jo, det er som regel når aksjemarkedet har gått dårlig en stund. det rare er at det sammenfaller ofte med at nyhetsbildet er ganske dystert, og de fleste ønsker da ikke å kjøpe aksjer. Så de som gjør det best i aksjemarkedet er som regel dem som har disiplin nok til å kjøpe nå andre andre ikke vil. 


Innsendt av Lars Mogens Yndesdal - June 22, 2021, 12:26 a.m.

Hvor finner jeg god informasjon om hvorden jeg handler aksjer på nett?

Dette kan du nok finne mange steder, men https://aksjenorge.no er en interesseorganisasjon som legger ut en del informative videoer om aksjer og aksjehandel. Ellers så har Norsk Familieøkonomi gjort noe på dette sammen med Nordnet, samt at du finner en del informasjon på Nordnet direkte. men det kommer litt an på hva du er ute etter, om det er kunnskap om ordreinnlegelse og børsens mange mekanismer, eller om det er om aksjer, risiko, portefølje, osv. 


Innsendt av Villy - June 22, 2021, 7:09 a.m.

Vi ønsker å kjøpe leilighet om ca. 10 år og er opptatt av at vår kapital, i mellomtiden, ikke utvikler seg negativt i forhold til prisutvikling i boligmarkedet. Hvilke type fond vil være best for oss?

Godt spørsmål. 

Vi vil normalt si at 10 år er en ganske god tidshorisont, og lang nok til at du burde kunne investere i aksjemarkedet / aksjefond. Men når det er sagt, så finnes det perioder i historien hvor selv en 10-års periode har gitt negativ avkastning i aksjemarkedet. Så her finnes ingen garantier. Men som jeg har svart til en del andre spørsmål, så vil det være avhengig av en del andre faktorer som risiko evne, risiko toleranse, osv. Så det beste vil være å snakke med en rådgiver, og/eller bruke en "robot-rådgiver" løsning som f.eks https://www.noon-invest.no . Sistnevnte vil ihvertfall kunne gi en indikasjon på hva som kan være fornuftig, og så kan du jo avstemme dette med en menneskelig rådgiver. 


Innsendt av Jækkers - June 22, 2021, 8:44 a.m.

Hei, vanskelig å vite hvilke fond man bør velge. Noen fond tar mange % i gebyr. Det hadde vært best å få råd om disse bør du velge, få noen alternativer på fond man bør velge i.

Du peker på en problemstilling som er ganske vesentlig, og som er et dilemma for dem som ønsker å få hjelp i finansmarkedet. 

Det finnes utrolig mange fond der ute, og det finnes også utrolig mange indeksfond. Forskjellene på disse er i hovedsak hva de investerer i, hvordan de investerer, hvem som står bak, kostnader, likviditet, smale/brede, osv. 

Hvilke som er best vil avhenge av hvem du spør. Det beste du kan gjøre er å være obs på hvem du spør om hvem de representerer. Eksempelvis er det mange banker som har egne fond. Disse er typisk det vik kaller "Aktivt Forvaltet", og de har typisk kostnader som er i området 1-2% per år. Hvis en da tar som utgangspunkt at indeksfond koster ned mot 1/10-del av dette, så er det kanskje ikke så rart at rådgiverne i bankene anbefaler bankene sine egne fond. 

Det finnes også en del rådgivere som fremstår som uavhengige. Har skal en også være obs på om selskapet en snakker med har avtaler med noen enkelte fonds-selskaper. I såfall blir de ikke uavhengige, og sannsynligvis rådgir inn mot dyre fond. Ny lovgivning krever at selskapet opplyser om selskapet mottar returprovisjon, så dette skal du da kunne se. 


Innsendt av sonyw - June 22, 2021, 10:10 a.m.

Hei, Jeg har en del aksjer i et utenlandsk firma. Aksjene ble anskaffet via selskapets aksjespareplan med månedlige kjøp over mange år i tiden jeg var ansatt der. Etter pensjonering i 2015, ble aksjene overført fra utenlandsk forvalter til norsk forvalter. Men kun antall aksjer ble overført, og ikke informasjon om kostpris. Ved eventuelt salg, har jeg fått opplyst om at jeg selv må beregne kostpris og inkludere i skattemeldingen. Et annet problem, er at jeg heller ikke har fått beregnet skjermingsfradrag på aksjene etter 2015. Fram til 2015, fikk jeg tilsendt fra den utenlandske forvalteren årlige skatterapporter som inneholdt både inngangsverdier og skjermingsfradrag. Spørsmål er - Ved eventuelt salg, er det skatteskjema RF-1059 som må legges med skattemeldingen? - Hvordan beregner jeg manglende skjermingsfradrag fra 2015? - Hvor kan jeg henvende meg for å få hjelp med disse sakene? mvh

Hei. 

Dette er nok et spørsmål som kanskje heller burde være på nettmøtet til skatteetaten. Jeg beklager at vi ikke kan hjelpe deg noe særlig på vei her, men generelt burde vel gammel arbeidsgiver kunne gi deg den informasjonen du trenger, ihvertfall vedrørende kjøpskurser. Historiske valutakurser kan du finne på https://www.norges-bank.no/en/topics/Statistics/exchange_rates/ . Når det gjelder rapportering og skjermingsfradrag burde skatteetaten kunne hjelpe. Hvis du fremdeles ikke får dette helt til så er det skatteadvokater som vil kunne være behjelpelige. 


Innsendt av jan ove - June 22, 2021, 10:58 a.m.

Hei! Er 66 år og snart pensjonist, men tenker å jobbe deltid frem til 70. Hva bør jeg velge av spareform/ investering av sparepenger fremover som gir grei/trygg avkastning, og gjør det mulig å hente ut penger etter behov til minst mulig kostnad ?

Dette er gode spørsmål, om enn kanskje litt vanskelig å svare generelt på, men jeg skal prøve. 

Vi har tidligere lært at når en nærmer seg pensjonsalder, så bør risikoen i en investeringsportefølje reduseres ned til det minimale. Men, de senere år er det flere som har tatt til orde for at, gitt at forventet levealder stiger, så kan det være ganske mange år igjen av den totale investeringsperioden. i lys av dette kan det argumenteres for at en del av porteføljen fremdeles bør kunne stå plassert i aksjer/aksjefond. Men igjen, det avhenger til syvende og sist av risikotoleranse. 

Rentebærende plasseringer kaster veldig lite av seg om dagen, og derfor er det vanskelig å være "rentinist", dvs leve av renter. Men utbytte graden i aksjemarkedet derimot er temmelig bra, med 3-5% utbyttegrad på en del aksjer. Men igjen, da er risikoen noe større. 

Vi kan som tidligere nevnt ikke gi noen individuell råd basert på spørsmål i nettmøtet, men en grad av balansert portefølje kan virke fornuftig. En "robot-rådgiver" vil kunne gi deg en indikasjon på en portefølje, noe som igjen kan/bør diskuteres med en rådgiver. https://www.noon-invest.no


Innsendt av Elisa - June 22, 2021, 11:57 a.m.

Min tenåring ønsker å lære om aksjer, og vil derfor åpne en konto som han kan bruke til å kjøpe og selge. Hvordan gjøres dette, og må en foresatt godkjenne hver gang han kjøper og selger?

Du finner en del informasjon om dette på nett, blant annet hos Nordnet. Under 18 - Nordnet

Det er strenge regler for hva en mindreårig kan gjøre eller ikke kan gjøre, og vergemålsloven gjør seg gjeldende i dette tilfellet.

Ved større beløp kan overformynderiet komme inn i bildet, og eventuelle stipend kan bli redusert når barnet senere skal studere.

Det er derfor viktig å vurdere hvorvidt videre sparing skal gjøre i barnets navn (fullbyrdet gave) eller i foreldrenes navn (ufullbyrdet gave).

 

Er barnet over 15 år har det også en viss selvbestemmelsesrett.

Selvbestemmelse - Vergemålsportalen (vergemal.no)  

 


Innsendt av Gunnar - June 22, 2021, 12:04 p.m.

Jeg har hørt at AutoCall kan gi meget bra avkastning. Hvordan er risikoen i forhold til aksjefond og enkeltaksjer?

"AutoCall" er en benevnelse på et strukturert produkt / investeringsinstrument. Det er mange forskjellige sammensetninger av disse, og derfor også forskjellige sannsynlige utfallsrom. Felles for dem er at de er basert på verdiutviklingen av en eller flere underliggende aksjer eller indekser. Om avkastningen blir bra eller ikke avhenger av hvordan det går med de underliggende verdipapirene i perioden. 

Det som kan være lurt er å se igjennom prospektet og/eller salgsmatrialet for produktet. Der bør det ett eller annet sted stå et tall for Forventet Avkastning samt en sannsynlighet for å kunne tape hele investeringen. Dette er den risikoen en bør forholde seg til. 

Til sammenligning vil sannsynligheten for å tape hele investeringen i et "vanlig" aksjefond være veldig lav, men vesentlig høyere for en enkeltaksje. 

Slike strukturerte produkter er ofte forbundet med høye kostnader.


Innsendt av frodo299 - June 22, 2021, 12:05 p.m.

1. Børsen er all time high, 1100 poeng. Sammenlignet med 2007-9 ved finanskrisen sprakk børsen på ca,900 p ? Når pandemien gir seg så vil det i 2022 bli et nytt "krakk" ? Er det rette tid for månedlig innskudd ? prognoser ? 2. Hva er de beste fondene i framtiden ? 5-8-10år (2030) ? - Råvarer minsker i verden, vil øke - Teknologi elektroniske vil øke i verdi - Miljø fond/aksjer vil øke i verdi - Energi fond svar til: [email protected]

1. Vi utgir selv ingen prognoser, men for vår egen analyse så har vi et forhold til forventet avkastning. Da er det slik at dess høyere børsen stiger, dess lavere blir forventet avkastning fremover, for aksjer. Og omvendt selvsagt, når børsen faller så vil vi anta at forventet fremtidig avkastning stiger.

Vår erfaring tilsier at månedlig sparing kan være fornuftig spesielt av to hensyn;

- et fast månedlig (automatisk) trekk til sparing tar bort den menneskalige trangen til å bli emosjonelt påvirket av svingninger på børsen. Dette blir spesielt gunstig så lenge den månedlige sparing fortsetter selv om børsen korrigerer/faller. 

- Den andre grunnen er at med månedlig sparing, av et fast beløp, så vil en kjøpe flere andeler hver gang børsen korrigerer/faller. 

2. Det er vanskelig å spå – især om fremtiden - er det et gammelt ordtak som heter. Like lite vet vi om hva fremtiden bringer. Det vi kan si er at om en satser på enkelt-selskap, enkelt-sektorer, bransjer, geografiske områder, e.l., så kan det godt være at en kan få høyere avkastning enn hva det generelle markedet gir - men risikoen for å ta feil er også større. Global statistikk viser at omtrent 1-10% av aktive forvaltere slå markedet over tid, avhengig av hvilke marked en ser på. Vi er derfor tilhenger av å være godt spredt (diversifisert). 


Innsendt av Gunnar - June 22, 2021, 12:16 p.m.

Har dere tips til nettsider når man vil følge med på kursene på Oslo Børs og utenlandske børser?

Her er det veldig mange. Hvis en har behov for "Live" kurser, så vil nok det beste være å bruke den leverandøren som leverer handelstjenesten du benytter. Men hvis forsinkede kurser er godt nok (normalt 20 min), så er det et hav av mulige kilder. Her er noen;
https://www.nordnet.no/market

Finansavisen

DN Investor

International Business, World News & Global Stock Market Analysis (cnbc.com)

Major World Indices - Yahoo Finance

 

Norsk Familieøkonomi