Hverdagsøkonomi

Sparer 23 000 kroner på å bytte bank

– Hadde aldri drømt om at det skulle utgjøre så mye.

Cathrine Sirevåg Andreassen trodde hun betalte mye for forsikringer og lån i Danske Bank, men hadde ikke drømt om at forskjellene var så store. Da hun startet å undersøke viste det seg at familien årlig sparer 23 000 kroner på å bytte bank og forsikringsselskap. 

– Jeg trodde vi kunne spare en tusenlapp eller to. Og det er derfor jeg har drøyd litt å ta runden. Nå kan jeg bare angre på at jeg ikke tok sjekken før, sier Cathrine i intervjuet som havnet på førstesiden av Stavanger Aftenblad i sommer. 

Cathrine jobber i Medlemstjenester på Bryne som er et selskap eid av Norsk Familieøkonomi. Hun har diskutert bankbyttet med Norsk Familieøkonomis sjeføkonom Reid Krohn-Pettersen. Også han ble overrasket over den store prisforskjellen, og understreker viktigheten av å finne de billigste tilbudene på lån, forsikring og innskudd. 

– De store bankene sier at hvis man legger alt hos dem, får man bedre rente. Men poenget er at det utgjør så mye mindre enn hvis man deler opp og legger ut til de billigste, sier sjeføkonomen til Stavanger Aftenblad. 

Krohn-Pettersen anbefaler alle å ta en sjekkrunde med bank og forsikring hvert andre år. Under ser du en oppskrift på hvordan du går fram for å bytte bank. 

Slik sparte Cathrine og familien penger:

 Gammel pris (Danske Bank)Ny pris (ny leverandør i parantes)
Lønnskonto+10+352 (yA Bank)
Sparekonto+ 931+ 2816 (yA Bank)
Forsikring- 19 900- 13 661 (Nofa forsikring)
Renter i ett år- 77 400- 63 000 (Din Bank)
Totalutgift- 96 359- 73 493

Bank: Lønnskonto (10.000 kr), sparekonto (80.000 kr) og lån på 1,8 mill. kr. (rammelån innen 60 prosent av markedsverdi og 15 års nedbetaling).

Forsikring: Villa, innbo, reiseforsikring familie og to biler (99-modell og 09-modell).

Alle tall i kroner


Du får alle papirer tilsendt, eller du kan laste dem ned fra den nye bankens hjemmeside. Du behøver ikke snakke med den gamle banken for å avslutte kundeforholdet der. Et brev eller en telefaks er alt som skal til for å innfri et gammelt lån eller avslutte en lønnskonto.

Enkelt med BankID
Tidligere måtte du møte personlig opp hos Posten eller i en bankfilial for å legitimere deg overfor den nye banken. Ved åpning av konto måtte pass fremvises.
Nå er denne praksisen snart historie. Stadig flere banker legger til rette for at du kan bruke BankID som legitimasjon ved åpning av kundeforhold og konto. BankID er en personlig og enkel elektronisk legitimasjon for sikker identifisering og signering på nettet, som utstedes av bankene i Norge. Med BankID er altså terskelen for å bytte bank enda lavere.

Banken skal hjelpe deg.
Interbankreglene, som trådte i kraft 1. mai 2008, sparer deg for mye tid og bryderi ved bytte av bank. Reglene innebærer at den gamle banken skal bistå den nye når en kunde vil flytte sitt kundeforhold. Blant annet skal kundens faste betalingsoppdrag automatisk overføres til den nye banken. Den gamle banken forplikter seg også til å videresende midler som eventuelt blir innbetalt på den oppsagte kontoen. Det er opp til kunden å avgjøre hvor langt man ønsker denne bistanden.

Billigere å bytte
Fra 2006 ble det vesentlig billigere å skifte bank. Da ble tingslysningsgebyret kuttet fra 1.935 til 215 kroner. Det gjør det langt mer attraktivt å flytte et lån fra en bank til en annen - rett og slett fordi kostnadene blir lave. Gebyrkuttet gjelder vel og merke kun hvis du bytter bank uten å øke panteobligasjonens på lydende eller bytter panteobjekt. I motsatt fall blir prisen som før, altså 1.935 kroner.

 

Bytt bank på 1-2-3
På hjemmesidene til de største bankene finner du skjema og veiledning for bytte av bank. Fra en av dem har vi sakset følgende oppskrift for å avslutte kontoer og kort hos din gamle bankforbindelse:

- Overfør pengene dine selv til din nye nettbank.
- Fyll ut skjemaet "Avslutning/overføring av konto".
- Klipp dine gamle kort i to, og send disse sammen med eventuell kodebrikke og fullmaktskjemaet til din gamle bank.
- Din gamle bank avslutter dine kontoer.

Å overføre BSU-konto er enda enklere, i følge samme bank:

- Fyll ut skjemaet "Avslutning/overføring av BSU".
- Send skjemaet til banken som så sørger for at pengene blir overført til din nye BSU-konto.

Unntakene
Enkelte situasjoner medfører at kontoer ikke kan flyttes uten videre:

- Dersom du har en negativ saldo på konto i din gamle bank, må denne dekkes inn før kontoen kan avsluttes.
- En umyndig kontohaver må ha vergenes samtykke for å kunne bytte bank.
- Konto som er sperret gjennom utlegg eller pant utlegg kan ikke flyttes så langt utlegget/panteretten/sperringen rekker.
- Depositumskonto for husleie kan ikke flyttes uten samtykke fra utleier.

Annet du bør tenke på

Du må informere arbeidsgiver og sosial-/trygdekontor om kontonummeret på din nye brukskonto. Er det også andre som du kan forvente innbetalinger fra (for eksempel kontofører for VPS-konto), må du underrette disse om det nye bankkontonummeret. Den nye bankforbindelsen kan hjelpe deg med dette.

Arkivfunksjoner i nettbanken til din gamle bank forsvinner når nettbankavtalen avsluttes. Lagre eller ta utskrift av de dokumentene du har bruk for.

Info og skjema
Finansnæringens fellesorganisasjon FNO har til enhver tid oppdatert informasjon om bankbytte på sin hjemmeside. Her finner du også et skjema til bruk for bytte av bank.

Norsk Familieøkonomi