Sparing og investering

Slik kan du møte det nye året forberedt

Vi kan nok ikke friskmelde Norge helt enda, men vi er på god vei inn i en hverdag som er tilnærmet lik normalen. Det betyr renteøkning og stigende utgifter i hverdagen. Hvordan kan du på best mulig måte forbedrede deg til det kommende året?

I september i år ble styringsrenten for første gang satt opp siden mai 2020, og igjen nå i desember. I nesten halvannet år stod styringsrenta på 0 prosent, vi fikk dermed rekordlave renter på boliglånet, og utgiftene holdt seg nede i en periode som var tøff økonomisk for mange. For dem som ble sittende uten jobb, og redusert inntekt kunne dette ta bort noen av de privatøkonomiske bekymringene. 

Nå kryper rentene sakte, men sikkert oppover, og det er forventet at styringsrenten er tilbake på samme nivå som før pandemien innen utgangen av 2024. Det kan betyr en styringsrente på 1,75 prosent, og boliglånsrenter på over 3 prosent. Det er enorme forskjeller fra hva vi har blitt vant til under pandemien. Så hva gjør man egentlig? Hvordan kan du på best mulig måte ruste deg for høyere utgifter?

Sett penger til side når renta er lav

Innskuddsrentene er dessverre ikke mye å skryte av når rentene generelt er lave. Det er derfor ikke ofte man hører at sparing er det første du bør gjøre når rentene faller. Likevel er det ofte mer rom i økonomien til å kunne sette til side penger, så du er klar med en buffer når rentene først stiger.

En familie med et boliglån på 4 millioner kroner, vil måtte ut med 5000 kroner mer i måneden dersom renten går opp fra 1.5% til 3%. Det er nesten 60 000 kroner mer i året. Selv om rentene allerede har blitt skrudd opp litt, er det fremdeles tid igjen til å sette penger til side.

Sett opp budsjett

Ved en renteheving er det viktig å ha tungen rett i munnen når lønningen kommer inn på konto. Du bør beregne hva differansen vil utgjøre ved renteheving, og sette noe av dette beløpet inn på en spare- eller bufferkonto. På denne måten møter du rentehevingen forberedt.

Vi anbefaler å sette opp et budsjett hvor du lager rom for rentehevingen. Altså beregner dette inn som en fast utgift månedlig. Vi anbefaler selvsagt at alle lager en eller annen form for budsjett uansett renteheving eller ikke. Da vil du raskt få overblikk over hva tingene faktisk koster, og hvor utgiftene kan strammes inn.

 Hvor kan du spare?

Vi har alle hørt at det er bedre å lage kaffe hjemme kontra å kjøpe det ute. Men det er ikke alltid tiden strekker til, og det skal være lov å kose seg også. Hvis du har en slik vane, bør du få dette inn i budsjettet, slik at du kan se hvor mye dette koster deg, og hvilke andre poster du kan redusere dersom dette resulterer i en stor utgiftspost.

Likevel er det nok ikke kaffen som velter budsjettet, men de generelle vanene i hverdagen som gjør at totalsummen blir høy. Sjekk alltid kilopris når du handler mat – her er det mye å spare. Sjekk om du kan få refinansiert lånet ditt, eller rett og slett flytte det til en bank med gunstigere rente. Mange av oss flytter nok lånet vårt for sjeldent, og blir værende i en bank med dårlige vilkår og renter.

Sett også gjerne noen av sparepengene dine inn på en aksjesparekonto, og det er muligheter for en langt bedre avkastning. Men da bør du ha en sparehorisont på minst 5 år.

Det kan være et sjokk for mange når utgiftene blir større. Likevel er det også et tegn på at norsk og global økonomi er på vei til å endelig friskmeldes igjen.

Norsk Familieøkonomi