Sjekklister og oppskrifter

Skattemeldingen for 2019 - hva er nytt?

Vi oppsummerer de viktigste endringene, datoene og tipsene slik at du er forberedt når du mottar skattemeldingen.

1. Skattemeldingen kommer mellom 18. og 31. mars  

En av de største endringene er at ikke alle får skattemeldingen samtidig i år, og du mottar varsel når skattemeldingen din er tilgjengelig. De fleste vil også motta en ny og forenklet digital skattemeldingen hvor skatteberegningen oppdateres løpende dersom du gjør endringer. Se bilder av den nye skattemeldingen her. Næringsdrivende og deres ektefeller, samt alle som pleier å motta skattemeldingen på papir vil også i år motta gammelt format.  

Når du mottar skattemeldingen bør du sjekke at den forhåndsutfylte informasjonen er riktig, foreta nødvendige endringer dersom du oppdager feil og deretter levere skattemeldingen innen fristen 30. april.   

2. Skatteoppgjøret starter 26. mars

Skattemeldingen inneholder en foreløpig beregning av om du har betalt for mye eller for lite skatt. Først etter denne er levert og behandlet mottar du skatteoppgjøret med endelig beregning. I motsetning til tidligere foretar skatteetaten i år løpende oppgjør mellom 26. mars og 22. juni, og de aller fleste lønnstakere og pensjonister vil derfor motta sitt skatteoppgjør i denne perioden. Etter dette fortsetter løpende oppgjør fra 12. august til 21. oktober. Du vil også bli varslet når skatteoppgjøret er klart.

I noen tilfeller kan skatteoppgjøret ditt være klart allerede én til to uker etter skattemeldingen er levert. Da må du oppfylle disse betingelsene: 

  • Du bruker ny skattemelding 
  • Du og eventuelt ektefelle må levere skattemeldingen 
  • Du må ha skatt til gode  
  • Du kan ikke ha ubetalte krav 
  • Skattemeldingen din må ikke ha blitt tatt ut til kontroll 

3. Unngå renter på restskatt – betal innen 31. mai 

Dersom du har betalt for lite skatt i 2019 må du betale restskatt basert på skatteoppgjøret, og vil motta faktura med betalingsinformasjon enten elektronisk i Altinn eller tilsendt i posten. For å unngå å betale renter bør du betale inn summen før 31. mai.  

Har du ikke foretatt endringer i skattemeldingen din finner du skyldig beløp på siste side og kan betale med kontonummer og KID-nummer som opplyses om i din skattemelding. Ved endringer på skattemeldingen kan du benytte Skatteetatens kalkulator for å regne ut hvor mye skatt du skulle betalt i 2019 og derav se skyldig beløp.  

Vanlige spørsmål om skatt 

Arveavgift  

Arveavgiften er fjernet fra og med 2014 og du skal derfor ikke sende inn arve- eller gavemelding for arv eller gave du har fått i 2014 eller senere. Her er det kun unntak dersom den du arver fra døde i 2013 eller tidligere, og dersom gaven ble gitt i 2013. Les mer om arveavgiften hos Skatteetaten her.  

Bolig i utlandet 

Dersom du har kjøpt, arvet, overtatt, solgt eller leid ut fritidsbolig i utlandet, og er bosatt og betaler skatt i Norge, kan det medføre at du har krav på fradrag eller har skattepliktig inntekt som må føres i skattemeldingen. Benytt skatteetatens veiviser for å få hjelp til hvordan du går frem og fører dette på riktig måte. Du må svare på ett til fire spørsmål og vil med bakgrunn i svarene dine få råd om hva som kan være gjeldende for deg. Veiviseren finner du her.  

Fradrag

Det er flere ting som kan gi deg rett til fradrag på skatten, noen er mer kjente enn andre. De fleste kjenner nok til at unge boligsparere kan få inntil 5 000 kroner i fradrag dersom de i løpet av inntektsåret 2019 har spart 25 000 kroner på BSU-konto og at medlemmer i fagforeninger kan få fradrag på inntil 3 850 kroner dersom de har betalt medlemskontingent til foreningen i 2019. Foreldrepenger, pendling og salg av aksjer med tap kan også gi rett til fradrag. Benytt Fradragsveilederen for å få oversikt over hvilke fradrag du kan ha krav på.  

Utleie

Noen utleieforhold er skattepliktig avhengig av hvilken type eiendom det er, hvor stor del av boligen som leies ut og hvordan eier benytter boligen. Er leieinntektene skattepliktige skattlegges overskuddet som kapitalinntekt med vanlig sats på 22 prosent. Underskudd føres som kapitalkostnad på samme måte, og da som fradrag. For oversikt over hvordan ulike utleieforhold skattlegges benytt ressursene hos Skatteetaten.  

Renter for samboere

Rentekostnader, og derav fradrag for disse, vil ikke automatisk være fordelt mellom samboere i skattemeldingen. Dette er fordi banken kun innrapporterer disse kostnadene for én av låntakerne. Sjekk først og fremst at beløpet stemmer overens med mottatt årsrapport fra banken. Samboere må deretter fordele disse kostnadene og endre dette i begges skattemelding. Ifølge skatteetaten skal fradraget for gjelden og gjeldsrentene fordeles etter det reelle ansvarsforholdet uavhengig av hvem av samboerne som faktisk har betalt rentene. For å lese mer om lån og renter se skattetaten.no. 


Norsk Familieøkonomi