Hverdagsøkonomi

Pass på at du ikke betaler for mye skatt

Selv om selvangivelsen blir stadig enklere, er det fortsatt viktig å sjekke at alle opplysningene stemmer. I nettmøtet vårt kan du stille dine spørsmål til Skatteetaten.


I år fikk for første gang de fleste lønnstakere og pensjonister selvangivelsen sin kun elektronisk. Fikk du penger tilbake, eller må du betale restskatt? Ofte er det slik at de som får igjen penger på skatten sjekker selvangivelsen mindre nøye enn de som får restskatt. Men er du sikker på at du har fått med deg alle fradragene du kan ha krav på? 

30. april er det frist for levering av selvangivelsen. Sammen med Skatt vest arrangerer vi nettmøte, slik at du kan få svar på dine spørsmål. Vi anbefaler at du bruker litt tid på selvangivelsen din, så kan du kanskje spare store beløp. 
Nettmøte om selvangivelsen 2014

Dette nettmøtet er nå avsluttet. Vi fikk inn så mange spørsmål at Skatt vest dessverre ikke rakk å svare på alle. Husk at du finner mye nyttig informasjon på skatteetaten.no, og at Skatteetaten kan kontaktes på telefon 800 80 000. Telefonlinjene er åpne 09 - 15.30 på hverdager. Takk til alle som har bidratt med sine spørsmål!


Innsendt av Asgeir - April 16, 2015, 12:40 p.m.

Hei, jeg kjører firmabil som jeg skatter for. I 2014 kjørte jeg 42300 km og da skulle jeg vel bare betalt skatt av 75 % av bilens pris? Evt. hvordan kan jeg føre dette i selvangivelsen? Mvh Asgeir

Hvis yrkeskjøringen er over 40.000 km reduseres beregningsgrunnlaget til 75% av listepris.

Du må da redusere beløpet for bruk av bil i selvangivelsen. Du må godtgjøre at yrkesbruken er over 40.000 km, normalt ved korrekt ført kjørebok. Du trenger ikke sende inn kjøreboken før du eventuellt får forespørsel om dette.

Vennlig hilsen Skatteetaten

 

 

 


Innsendt av Anja - April 16, 2015, 12:42 p.m.

Hei, Jeg har et spørsmål i forbindelse med ligningsverdi på sekundærbolig. Siden jeg har to bosteder, og en blir kategorisert som sekundærbolig, og befinner seg på et større sted, er ligningsverdien høy i fht hva den ville vært dersom det var en primærbolig. Jeg oppholder meg i begge boliger pga arbeidet. Ville det vært hensiktsmessig for meg å ha pendlerstatus. Ville begge boligene blitt kategorisert som primærboliger da? Og hvordan får man event pendlerstatus?

Nei, det er slik at man bare kan ha en primærbolig. Primærboligen er den hvor man bor sammen med familien. Andre boliger vil måtte regnes som sekundærboliger, enten du leier den ut eller bruker den som pendlerbolig

 

Vennlig hilsen Skatteetaten


Innsendt av HC - April 16, 2015, 12:47 p.m.

Vi har kjøpt ferieleilighet i Spania i 2014. Hva må vi gjøre ifm den norske selvangivelsen?

Formuesverdi av fast eiendom i utlandet føres i post 4.6.1. Fritidseiendom takseres normalt til 30% av eiendommens kostpris, eller 30% av eiendommens markedsverdi. Gi opplysning om hvilket land og om kostpris for eiendommen.

Vennlig hilsen Skatteetaten

 


Innsendt av Mai-Britt Nesterud - April 16, 2015, 12:49 p.m.

Jeg har en del aksjer i forskjellige selskaper samt fond. Hva kan jeg trekke fra som utgifter og hvilke maks beløp. Lurer på om det er noe jeg ikke har tenkt på. Dersom man betaler eiendomsskatt i Sverige kan den trekkes fra i Norge.

Det er ingen beløpsgrense for fradragsrett innen dette. Det dreier seg om dokumenterte faktiske utgifter.

Utgifter til megler el. l ved kjøp av aksjer og fondsandeler kommer til fradrag ved salg av de samme aksjene, ikke mens du eier aksjene/andelene.

Mens du sitter med aksjer/andeler har du fradrag for det forvaltningsgebyr fondsselskapet tar seg dekket. Hvis du selv driver kjøp og salg av aksjer i noe omfang, kan du få fradrag for utgifter med å være og holde deg oppdatert, evt til relevant pc-programvare for din egen forvaltning.

Eiendomsskatt i andre land gir ikke rett til fradrag i norsk skatt. Eiendomsskatt er en skattetype som ikke omfattes av internasjonale avtaler om unngåelse av dobbeltbeskatning. Eiendsomsskatt er noe annet enn formuesskatt

 

Vennlig hilsen Skatteetaten

 


Innsendt av Elisabeth - April 16, 2015, 12:59 p.m.

Arvet en hytte i 2012. Den er nå solgt og salgsgevinsten skal beskattes. Er det et eget skjema jeg bruker til dette eller fører jeg bare opp salget som tekst under post 5.0 i selvangivelsen?

Hei.

Du fører inn gevinsten i post 2.8.4. Du kan gi opplysninger om hva beløpet gjelder i post 5.0

 

Vennlig hilsen Skatteetaten


Innsendt av HH - April 16, 2015, 1:21 p.m.

Lurer på NÅR jeg kan får se om jeg får tilbake skatt eller må betale restskatt. Bruker Altinn, men på den tilsendte selvang.står kun den skatt som er trukket, og ingen skatteberegning. Dette skyldes nok at jeg fra arb.giver fikk et skjema (noe sent dessv.) som skulle sendes Skatt Vest for trukket skatt på arbeid utført i Danmark i en periode ifjor. Skjemaet er levert, men fremdeles ingen skatteberegning viser på min selvangivelse. Vil skatteberegningen vise på min selvang.i Altinn FØR 30.04.15 ? (Har f.ø.send spørsmålet også i Altinn, men ikke fått noe utfyldende svar pr.d.d. , dessv.)

Du må gå inn på selvangivelsen din i Altinn. På første side, ned til høyre er det en skatteberegnignsknapp. Prøv denne (etter at oppgavene er sendt). Her får du svar på om beregningen kan foretas eller ikke. Hvis du ikke får noe resultat kan du prøve skatteberegningen på Skatteetaten.no.

Ellers må du vente til endelig skatteoppgjør foreligger.

Vennlig hilsen Skatteetaten


Innsendt av Tynner - April 16, 2015, 2:53 p.m.

Hei Jeg har hatt særfradrag i mange år pga kronisk sykdom. Men i 2014 prøvde jeg å trappe ned på behandlinger/ og andre utgifter, så jeg har kommet under grensen for særfradrag for 2014. Pga dette har jeg dessverre nå fått en smell og blitt sykemeldt og har fått store utgifter som vil gå langt over grensen for særfradrag for 2015. Vil jeg få videreført tidligere avtale, eller vil jeg miste denne? Er det noe jeg bør gjøre i denne sammenheng? På forhånd tusen takk for hjelpen

Regelverket for særfradrag for sykdomsutgifter videreføres i 2015.  Vilkåret er at du hadde dette fradraget i 2010 og 2011 og at kostnadene er på minst 9.180. Du kan få fradrag for 67% av kostnadene. Det forhold at du ikke kommer opp i beløp som utløser fradrag i 2014 avskjærer ikke fradragsretten i 2015.

Vennlig hilsen Skatteetaten


Innsendt av Eva Bergsvenkerud Freitag - April 16, 2015, 2:54 p.m.

Leste i nettavisen.no idag at man fra 2014 kan trekke fra utgifter til barnehage/dagmamma/sfo kr 25000 for ett barn og kr 15000 pr barn ekstra, om du har 2 barn på f.eks SFO så kan man da trekke fra kr 40000, selv om man ikke er ansvarlig for utgiften til barnepass? Kan det stemme? Jeg er skilt, vi har to barn 50/50 begge på SFO. For godt til å være sant 😊 Takk for svar

Forutsetningen for dette fradraget er at det dreier seg om faktiske utgifter, og at skattyter har dekket utgiftene selv.

Dersom foreldrene er skilt eller separert og har delt omsorg, fordeles foreldrefradraget mellom foreldrene innenfor maksimumsbeløpet.

 

 

Vennlig hilsen Skatteeetaten


Innsendt av Tore Juliussen - April 16, 2015, 3:21 p.m.

Hei. Min datter og hennes samboer har kjøpt leilighet sammen. Hun har fått fradrag i sin selvangivelse for alle renter på hele lånet som de har sammen på leiligheten. På ligningen har hun dermed fått beregnet en del skattepenger tilbake pga dette rentefradraget. Hvordan kan de beregne hvor stor del av skatt tilgode hennes samboer har krav på?

I de tilfellene hvor samboerne har felles lån og banken innrapporterer beløpet på bare en av låntakerne, må låntakerne selv fordele gjelds- og rentebeløpet etter ansvarsforhold, normalt en halvpart på hver eller etter en intern avtale hvis slik foreligger. Dette betyr at den ene må redusere sitt gjelds- og rentefradrag i selvangivelsen, mens den andre må øke tilsvarende.

Forøvrig er skattevirkningen av rentefradrag 27%.

Vennlig hilsen Skatteetaten

 


Innsendt av Inger Marie Østby - April 16, 2015, 4:44 p.m.

Jeg har en andel i et familiesameie. Ingen hus, men en del mål ved en innsjø som er regulert. Vi har litt inntekt i form av reguleringsavgift og utleie til jakt. Hvordan skal jeg legge dette inn på selvangivelsen? Da skatteadministrasjonen lå i kommunen ble dette ordnet via kontakt med dem. Hvordan skal jeg legge inn formue og inntekt av dette?

Disse inntektene skal føres i selvangivelsens post 2.8.2 Nettoinntekt ved utleie av fast eiendom utenom næring.

Som formue føres ligningsverdien av den faste eiendommen i post 4.3.4

 

 

Vennlig hilsen Skatteetaten


Innsendt av L&A - April 16, 2015, 6:22 p.m.

Fradrag for utgifter til sertifikat? Min sønn er 16 år(f.1998) og går på videregående skole. I helger og i feriene jobber han som avløser på gård(3 forskjellige gårdsbruk), og som anleggsgartner i ett anleggsgartner firma. Arbeidsoppgavene på gård innebærer å kjøre traktor. Dette være seg f.eks. forhøsting, skittspredning og i forbindelse med stell av dyr. I anleggsgartner firmaet er det også nødvendig med traktor sertifikat til frakt av utstyr, planter og avfall. I 2014 tok han derfor traktor sertifikatet på grunn av krav fra arbeidsgivere. I tillegg tok han Lett-MC sertifikat og kjøpte seg Lett-MC for å kunne komme seg lett til og fra de forskjellige arbeids stedene. Vil nevnte utgifter kvalifisere til ekstra fradrag?

Det er ikke fradragsrett for utgifter til slik opplæring/utdanning som er en grunbetingelse for å utøve et yrke.

Altså er det ikke fradrag for sertifikatutgifter for å kunne ha stilling som sjåfør, på samme måte som det ikke er fradragsrett for utgifter til pedagogosk seminar som forutsetning for å få jobb som lærer osv.

De eneste opplærings/utdanningsutgifter som kan væe fradragsberetiget er slike som dreier seg om oppdateringer og videreutvikling i sitt fag og yrke.

 

Vennlig hilsen Skatteetaten

 

 


Innsendt av Stine - April 16, 2015, 9:48 p.m.

Er det riktig at man får fradrag for barns aktiviteter som eks fotball, tennis.. og som foregår i SFO tiden på lik linje som barnepass (Barnehage, SFO/AKS)?

Kostnader til fritidsordning for barn 11 år eller yngre(ikke medlemskontigenter) betalt til idrettsforeninger o.l. er fradragsberettide på lik linje med SFO. Disse foreningene har ikke innrapporteringsplikt i 2014 og du må selv føre opp kostnadene hvis de ikke er forhåndsutfyllt. Du må kunne dokumentere disse hvis skattemyndighetene ber om dette. Maksimalgrensene for foreldrefradrag er kr 25000 for ett barn og 15000 ekstra for hvert barn i tillegg.

Vennlig hilsen Skatteetaten


Innsendt av Synne - April 16, 2015, 10:13 p.m.

Vedlikehold av primærbolig. Hva er egentlig reglene rundt dette? Tenker spesielt på vedlikehold vi selv har gjort, etterisolert, ny kledning, malt huset utvendig, ny ytterdør, ny mer miljøvennlig peis (rentbrennende) mot gammel fra 70tallet, nytt sikringsskap.... Kan dette trekkes fra og hvilken post i så tilfelle?

Primærboligen er den boligen du selv benytter som egen bolig og som normalt fritakslignes. Utgifter på disse boligene kan ikke fratrekkes  i inntekten.

Det er i tilfelle skattepliktig utleie (regnskapsligning) at du kan få fradrag for vedlikeholdsutgifter.

Vennlig hilsen Skatteetaten

 


Innsendt av TLH - April 16, 2015, 10:21 p.m.

Har voksen sønn m/Asperger syndrom, aDHd, og tilbakevendende depressiv lidelse. Han har behov for oppfølging hele døgnet. Eneste økonomisk støtte han får er grunnstønad og hjelpestønad. Det er søkt om arb.avkl.penger men dette blir avvist fordi han prøver å gjennomføre studie med lav progresjon på universitetet. Faren er død, men jeg har giftet meg oppigjen, uten at han er adoptert av min ektemann. Det er vanskelig for familien, økonomisk sett, å ha ham boende gratis hjemme, med hensyn på studiefinansiering, transport, kost og losji, samt nødvendige lommepenger. Er det noen mulighet å sette dette opp som fradrag på skatten min?

Skattesystemet har ingen fradragsmuligheter som dekker denne situasjonen

 

Vennlig hilsen Skatteetaten


Innsendt av Teide - April 16, 2015, 10:28 p.m.

Vi vil føre opp tap/gevinst på flervalutalån. Hvor og hvilket skjema skal jeg bruke?

Valutainntekt føres i post 3.1.12. Valutatap føres i post 3.3.7.

Du kan se mer om dette  på denne adressen: http://www.skatteetaten.no/valutagevinst-tap

Vennlig hilsen Skatteetaten


Innsendt av Stenti - April 17, 2015, 5:34 a.m.

Har kjørt hver arbeidsdag 47 km hver dag til og fra jobb. Samt betalt kr 25 i bompenger hver gang. Har fått restskatt på ca: 10 000,- Transport til og fra jobb, er ikke tatt med. Vil vel redusere restskatten litt ved å føre opp transport til og fra jobb?

Hvis du fører opp reiser mellom hjem og arbeid vil inntekten reduseres og restskatten bli mindre.

Hvis reiseavstanden er 47 km hver vei vil trolig restskatten bli halvert

 

Vennlig hilsen Skatteetaten


Innsendt av Grete Randi - April 17, 2015, 8:49 a.m.

Hei. Vi har et hus i Frankrike til eget bruk og med noen uker utleie i året gjennom airbnb. Må utleien oppgis i selvangivelsen? Ettersom det er skattesamarbeid mellom Norge og Frankrike kan jeg trekke fra eiendomsskatten som er svært høy i Frankrike? Hvis vi kan det så har vi eid huset i 6 år, kan dette tilbakeføres?

Som skattemessig bosatt i Norge er dere globalt skattepliktig til Norge for alle inntekter uansett hvor i verden de er inntjent og all formue uansett hvor den befinner seg. Dermed skal leieinntektene fra Frankrike tas med i norsk selvangivelse. Hvis dere samtidig inntektslignes for leieinntektene i Frankrike (hvor eiendommen ligger) vil dere få fradrag i det norske skatteoppgjøret for den skatt dere har betalt til Frankrike av de samme inntektene. NB: Eiendomsskat er ikke en slik slik skatt som går til fradrag i norsk skatt. Eiendomsskatt er en skattetype som ikke omhandles av de internasjonale skatteavtalene.

Derimot vil dere i utleieregnskapet for den utleide eiendommen få fradrag for eiendomsskatten. Akkurat på samme måte som om utleieendommen befant seg i Norge, for i et norsk utleieregnskap er det fradrag for den kommunale eiendomsskatten for å beregne netto leieinntekt.

 

Vennlig hilsen Skatteetaten


Innsendt av Ann Kristin - April 20, 2015, 8:49 a.m.

Jeg har 15 km reisevei til jobb (altså 30 km t/r) og må gjennom 2 bommer. Kan jeg skrive opp/trekke fra bomutgiftene? Hvor skal jeg i tilfelle føre opp dette?

Reiseutgifter fører du i post 3.2.8. Avstandsfradraget er kr. 1,50 pr kilometer. Du kan også få fradrag for bompenger hvis du ved å bruke egen bil får minst to timer kortere reisetid for hver reise, sammenlignet med bruk av rutegående transportmiddel. Bompengene må utgjøre minst kr 3300 når billigste alternativ legges til grunn (brikke).   Du får fradrag for det beløpet (avstandsfradrag og bom) som overstiger kr 15000.

Vennlig hilsen Skatteetaten


Innsendt av Trengerhjelp - April 20, 2015, 1:05 p.m.

I 2014 fikk jeg et lån på Kr. 1.100.000,- fra min mor slik at jeg kunne kjøpe min første leilighet. Jeg studerer for tiden og vil være ferdig med studiene sommer 2016. Lånet er avdragsfritt og rentefritt i studietiden og frem til jeg begynner å jobbe. Meningen er at jeg selv skal ta opp et banklån når jeg kommer i jobb for å betale mor tilbake hele lånebeløpet. Slik jeg har hørt må 3 ting gjøres i forhold til våre selvangivelser og skattemyndigheter. 1) Det må inngås en skriftlig låneavtale mellom meg og min mor. 2) Mor må oppgi lånebeløpet som en utestående fordring / at jeg skylder henne pengene. 3) Jeg må oppgi lånebeløpet som gjeld. Mine spørsmål: A) Er det et skattemessig krav at jeg må inngå en skriftlig låneavtale med min mor? B) Hvordan skal en slik avtale se ut? C) Har et rentefritt lån noen skattemessige konsekvenser for meg? D) Er det noe annet vi må gjøre eller være klar over?

Det er et krav at det foreligger en skriftlig avtale mellom dere.

Men det er ingen strenge formkrav tl hvordan den skal se ut: det er nok at det i sitt innhold fremgår hva som er avtalt, at avtalen er leselig, og at den er underskrevet av begge parter og datert.

At lånet er rentefritt har ingen andre konsekvenser for deg. Det står dere fritt å avtale slike vilkår. De eneste situasjoner hvor rentefrie lån får "konsekvenser" er når lånene inngår i et arbeidsforhold, mellom arbeidsgiver og arbeidstaker

 

Vennlig hilsen Skatteetaten

 


Innsendt av Siv - April 21, 2015, 12:56 p.m.

Hei Jeg har i 2013 og 2014 hatt store utgifter til advokat og lurte på om jeg kan føre dette som et fradrag og eventuelt hvor jeg kan gjøre dette?

Det er ikke mulig å gi noe sikkert svar på dette. Advokatutgifter i seg selv er hverken fradragsberettiget eller det motsatte.

Det kommer an på hva advokatutgiftene gjelder: hvis advokatutgiftene er pådratt for å erverve, vedlikehold eller sikre skattepliktig inntekt, så er utgiftene fradragsberettiget. Hvid det saken dreier seg om ikke er et skattepliktig forhold, er det heller ikke fradragsrett for advokatutgiftene.

 

Vennlig hilsen Skatteetaten

Norsk Familieøkonomi