Pensjon

Ny offentlig tjenestepensjon

Fra 2020 erstattes den gamle pensjonsordningen i offentlig sektor med en ny modell som blir gjeldende for ansatte født i 1963 og senere.

Den gamle modellen for opptjening av pensjon i offentlig sektor innebærer at man etter 30 års opptjening får 66 prosent av lønn i pensjon. Denne rammer noe skjevt, spesielt for lavtlønnede og for dem som ønsker å stå lenger i jobben. Dette er daglig leder i Pengedoktoren Agnes Bergo enig i.

Bli medlem for å få tilgang til resten av artikkelen

Allerede medlem?

Logg inn

Norsk Familieøkonomi