Hverdagsøkonomi

Nettmøte om skattemeldingen 2024

Nettmøtet er nå avsluttet.

Vi i Skatteetaten takker for mange gode spørsmål. Vi har dessverre ikke rukket å besvare alle. Sjekk om spørsmålet ditt kan ha blitt besvart under en lignende henvendelse.

Dersom du ikke fikk svar på det du lurte på, kan du henvende deg til Skatteetaten. Åpningstider er alle hverdager fra 09.00-15.00 på telefonnummer 800 80 000. Du kan også sende chat på skatteetaten.no.


Nettmøte om skattemeldingen 2024


Innsendt av Reidun - March 21, 2024, 2:08 p.m.

Hvordan fører jeg inn renter fra klarna og 3 år tilbake?

Hei, Reidun

Har du betalt renter til Klarna, så er det ikke forhåndsutfylt i skattemeldingen. Du må selv legge dette til i skattemeldingen under "Andre lån". Du trenger ikke å legge til identitetsnummer.

Du kan se hvor mye du har betalt i renter i kjøpshistorikken din i Klarnas app eller nettside. Du får også en årsoppgave fra Klarna.

Hvis du skyldte penger som du ikke enda hadde betalt per 31. desember, kan du også legge til beløpet som lån under "Andre lån".

Dersom du ikke har lagt inn renter og lån fra Klarna på skattemeldingen for tidligere år, må du endre tidligere års skattemeldinger. 

Dette kan du gjør ved å logge deg inn her: Endre tidligere års skattemelding

 

Hilsen Hanne,

Skatteetaten

 

 


Innsendt av Åge Malvin Thomassen - March 21, 2024, 2:09 p.m.

Hei, innbetalte renter deles nå på partnere som er gift, er det stor forskjell i skatte utregning på å overføre alle renteutgiftene på den som har størst inntekt ?

Hei, Åge

For de fleste vil den totale skatten partnerne betaler være den samme, men i ekteskap hvor den ene ektefellen har veldig lav inntekt kan det lønne seg å fordele renteinntektene til den med høyest inntekt. 

Legg gjerne inn tallene fra skattemeldingene deres her i skattekalkulatoren vår

Her kan dere legge inn tall for begge ektefellene, og flytte på rentene for å se hvordan skatten påvirkes nederst på siden. 

Hilsen Hanne,

Skatteetaten


Innsendt av Hege - March 21, 2024, 2:10 p.m.

Hei! Jeg lurer på hva som er smarteste måte å fordele gjeldsrenter (boliglån) mellom ektefeller på. Spiller det noen rolle, egentlig? I vårt tilfelle er det svært ulik inntekt, og jeg lurer derfor på om det er smart å rette på skatteetatens deafult på 50/50 til 100/0 der den som har høyest inntekt får alt fradrag.

Hei, Hege

For de fleste vil den totale skatten ektefellene betaler være den samme uansett hvordan dere fordeler fradragene. Men i ekteskap hvor den ene ektefellen har veldig lav inntekt kan det lønne seg å fordele renteinntektene til den med høyest inntekt. 

Legg gjerne inn tallene fra skattemeldingene deres her i skattekalkulatoren vår

Her kan dere legge inn tall for begge ektefellene, og flytte på rentene for å se hvordan skatten påvirkes nederst på siden. 

Hilsen Hanne,

Skatteetaten


Innsendt av Sverre Hansen - March 21, 2024, 2:14 p.m.

Hvordan håndteres det skattemessig at en flytter penger inn på og ut av en ASK konto? Inntrykket er at det blir mye skatt av av å gjøre det på den måten med oppjusteringsfaktor etc. Er det en måte å gjøre det på slik at skatten utsettes som om pengene er inne på ASK kontoen hele tiden, selv om en eks. setter inn 1000, og tar ut de samme 1000 kr. etter eks. en måned?

Hei, Sverre

En aksjesparekonto er en konto hvor du kan kjøpe og selge aksjer og aksjefond skattefritt. Gevinster blir ikke skattlagt og det gis ikke fradrag for tap så lenge verdien holdes inne på kontoen. Du kan når som helst ta ut (uttak) kostprisen din skattefritt (innskutt beløp). Tar du ut (uttak) mer enn kostprisen blir det overskytende skattlagt etter fradrag for eventuelt skjermingsfradrag. 

Dette betyr at dersom du setter inn 1000 kroner i mars og tar ut 1000 kroner av innskutt beløp i april, vil ikke dette utløse noe skatt. 

Du kan lese mer om aksjesparekonto på våre nettsider: Aksjesparekonto (ASK)

Hilsen Hanne, 

Skatteetaten


Innsendt av Regina Anastasia Kornev - March 21, 2024, 2:17 p.m.

Hvordan dokumentere riktig store sykdomsutgifter? Hva som taes i betraktning?

Hei, Regina

Bestemmelsen om særfradrag for store sykdomskostnader er opphevet fra og med inntektsåret 2012, men det er gitt overgangsregler som faser ut særfradraget og som vil gjelde inntil videre. 

Reglene om utfasing innebærer at dersom du har fått særfradrag for store sykdomskostnader for inntektsårene 2010 og 2011, får du særfradraget også for etterfølgende inntektsår, under forutsetning av at vilkårene for særfradrag for det aktuelle inntektsåret er oppfylt.

Dersom du har fått fradrag for store sykdomskosnader fra 2010 kan du kreve fradrag i skattemeldingen din for 2023. 

Dersom skatteetaten ber om det, må du kunne dokumentere sykdommen eller legge ved en legeattest. 

Annen dokumentasjon, som f.eks kvitteringer på legeutgifter skal ikke sendes med skattemeldingen, men du må kunne vise de frem eller på annen måte sannsynliggjøre utgiften dersom Skatteetaten ber om det. 

Du kan lese mer på våre nettsider: Særfradrag for store sykdomsutgifter

Hilsen Hanne, 

Skatteetaten


Innsendt av Fundu - March 21, 2024, 2:24 p.m.

I alle år har vi som ektepar valgt at Skatteetaten velger det som er gunstig når det gjelde å fordele felles gjeld og gjeldsrenter. Det vil si at gjeldsrentefradrag blir gjeldende på den høyeste inntekt. Dette har fungert helt greit. Lest nylig i media at det er noe nytt i år og at dette skal fordeles på en annen måte? Hva er det som er nytt? Hvorfor gjøres det og hvordan vil det fremkomme? Er det ingen mulighet å velge den gamle måten?

Hei, Fondu

Tidligere år har gjeld og gjeldsrenter blitt innrapportert fra banken på den som står som hovedlånetaker på lånet. 

Skatteetaten har ikke tidligere fordelt gjeldsrenter og gjeld på vegne av deg, eller valgt det som vil være gunstigst. 

I ektepar hvor begge har inntekt vil den totale skatten dere betaler være den samme uansett om rentene er fordelt på bare en eller fordelt med en halvpart på hver. 

I ektepar hvor den ene ektefellen har lav inntekt kan det lønne seg å fordele renter på lån til den med høyest inntekter. 

Nytt av året er at renter på lån innrapporteres på hovedlånetaker og medlånetaker(e). Dersom det er to lånetakere, vil gjeldsrentene fordeles med 50% på hver. 

I skattemeldingene deres vil dere under Bank og lån finne lån og renter på lån. Trykker dere på "åpner og endre" vil dere også se at det står "min andel av lån og renter(i prosent)". 

Som ektefeller velger dere selv hvordan dere ønsker å fordele lån og renter i deres skattemelding. Ønkser dere at den ene skal få mer av rentene, kan dere endre prosenten under  "min andel av lån og renter(i prosent)". 

Om dere har hvordan fordeling av renter på lån påvirker deres totale skatt, kan dere legge inn tallene deres fra skattemeldingen i skattekalkulatoren dere finner på nettsiden vår: Skattekalkulator

Hilsen Hanne, 

Skatteetaten


Innsendt av Knut Norem - March 21, 2024, 2:30 p.m.

Som boligeier i Spania, er det noen av de spanske skattene vi betaler som er fradragsberettiget i min Norske selvangivelse ?

Hei, Knut

Dersom du beskattes for samme inntekt eller formue i både Norge og Spania, kan du kreve fradrag i din norske skattemelding for den skatten du har betalt i spania. 

I Spania betaler de fleste en eiendomsskatt på bolig. Denne kan du ikke kreve fradrag for i norsk skattemelding. Dersom du betaler formueskatt eller skatt på f.eks utleieinntekt i Spania, kan du kreve fradrag for dette. 

Du kan lese mer på våre nettsider: Bolig eller annen eiendom i utlandet

Hilsen Hanne, 

Skatteetaten


Innsendt av Jan-Tore - March 21, 2024, 2:33 p.m.

Som samboer med felles gjeld og eiendom (og felles barn), kan man fra år til år fordele gjeldene og gjeldsrenter seg i mellom?

Hei, Jan-Tore

Samboere og andre som har lån sammen, skal fordele lånet likt mellom seg, med mindre dere har en annen avtale.

Hvis dere er to som er ansvarlige for lånet, er hver deres andel 50 prosent. 
Det spiller ingen rolle hvem som faktisk har betalt rentene. Det er andelen eller annen avtale som bestemmer hvordan dere skal fordele lån og renter på lån. 

Du kan se mer her: Fordeling av lån og renter

Hilsen

Skatteetaten


Innsendt av Satelitten - March 21, 2024, 2:42 p.m.

Hei, Skatteetaten deler gjeld 50% på meg og samboer, men ikke formue. Dersom vi deler på formue også, vil det påvirke skatten vi begge skal betale (restskatt)? Vi har ikke formue over 1.7 mill.

Hei, Satelitten

Dersom dere begge har en nettoformue (fomue minsu gjeld) under 1,7 millioner, vil det ikke beregnes noe formueskatt. Dette betyr at formuen deres inn påvirker skatten dere skal betale. 

Vi gjør oppmerksom på at gjeld og formue ikke kan fordeles fritt mellom samboere. Skatteetaten deler gjeld mellom dere ut fra den fordelingen dere har i banken. 

Hilsen Hanne, 

Skatteetaten


Innsendt av Wang - March 21, 2024, 2:42 p.m.

Hvordan kan jeg finne ut hva som lønner seg i forhold til rentefradrag fordeling mellom ektefeller/medlånetager

Hei, Wang

Du kan bruke skattekalkulatoren vår her: Skattekalkulator

I skattekaluloren velger du gift under "sivilstatus". Du kan da legge inn både dine og din ektefelles opplysninger i kalkulatoren. 

Nederst på siden vil du se hvor mye skatt dere skal betale totalt. Du kan deretter flytte deler eller hele rentefradraget over på den ene ektefellen og se om den totale skatten dere skal betale endrer seg. 

Hilsen Hanne, 

Skatteetaten


Innsendt av Driftig - March 21, 2024, 3:39 p.m.

Hvordan skal man legge inn bevis ? Dokumentasjon som er bra nok ? Mener hvordan legge frem at bare jeg som har rett på skattelette i forbindelse med skattelette pga hus lån . Mannen bor ikke med meg , vi er skildt , jeg har særeie . Jeg har betalt alle lån og renter fra lånet siden det ble tatt opp , han flyttet ur 3 mnd etterpå . Men banken vil ikke skrive lånet tilbake til bare meg . Så trenger å få levert inn bevis på dette . Han bekrefter at han ikke har betalt noe på avdrag renter å har derfor ikke rett på skattelette på noe han ikke har utgift med .

Hei, 

Dersom dere har en egen avtale om at du betaler avdrag og renter på lånet, kan du endre fordelig av lån og renter til 100 % under "bank og lån" i skattemeldingen din. Eks-mannen din må også endre i sin skattemelding til 0%. 

Du trenger ikke legge ved dokumentasjon, men må kunne legge frem dokumentasjon dersom vi spør. Dokumentasjon kan være en skriftlig avtale mellom deg og din eks-mann som viser at du alene er ansvarlig for gjelden. 

Hilsen Hanne, 

Skatteetaten

 

 


Innsendt av Thore - March 21, 2024, 4 p.m.

Min kone er minstepensjonist og betaler da ikke skatt.all gjeld og renter havner normalt hos meg.hva skjer nå med det nye med fordeling av gjeld og rentefradrag.

Hei, Thore

I tilfeller hvor den ene ektefellen har lav inntekt, vil det kunne være fordelsmessig og overføre hele fradraget for renter på lån til den med høyest fradrag. 

Dere kan selv bruke skattekalkulatoren vår for å se hvordan deres totale skatt vil påvirkes ved å først legge inn renter på lån med 50 % på hver, og deretter legge inn 100 % på deg: Skattekalkulator 

Som ektefeller velger dere selv hvordan dere fordeler lån og renter på lån mellom dere. Dere kan endre fordelingen ved å logge dere inn i skattemeldingen, finne lånet under "bank, lån og forsikring", trykke "åpne og endre" og her velge den boksen lånet er før i. Dersom du skal ha hele rentefradraget kan du endre fra 50 % til 100 % på deg. Din kone må endre til 0%. 

Hilsen Hanne,

Skatteetaten

 


Innsendt av Helene - March 21, 2024, 4:01 p.m.

Jeg har en sønn som fylte 10 år i 2023, men han går ikke på AKS/SFO. I følge skattemeldingen så kan jeg ikke få noe foreldrefradrag for dette året siden hans aktiviteter skjer om ettermiddagen/kvelden. Det er snakk om 10 - 15 000 kroner totalt for et år for aktiviteter som dans og parkour. Betyr dette at jeg og hans far ikke har rett til noe foreldrefradrag for 2023? Vet ikke om dette er relevant, men jeg får rett og slett ikke lov til, i skjemaet, å fylle ut noen utgifter her.

Hei, Helene

Du kan kreve foreldrefradrag om du har kostnader til pass av barn som vet utgangen av inntektsåret er 11 år eller yngre, og/eller bar som er 12 år eller eldre med særskilte behov fo omsorg og pleie.

Slike kostnader er typisk kostnader til barnehage, dagmamma, skolefritidsordning/idrettsfritidsordning o.l. 

Fradragsrett for kostnader til fritidsordning utenom skolefritidsordningen gjelder fritidstilbud i regi av klubber og foreninger med aktiviteter innenfor f.eks. idrett, teater, korpsmusikk, barnekor, kulturskole mv. Det er et vilkår at ordningen må være etablert som et fullverdig alternativ til skolefritidsordning på barneskole, både med hensyn til tidsrom og regularitet. Dersom aktiviteten foregår i helg eller på kveldstid eller kun i skoleferien gis det ikke fradrag.

Dersom dere har kostnader for aktiviteter på ettermiddag/kveld vil ikke dette være fullverdig alternativ til skolefritidsordning på barneskolen, og dere kan derfor ikke kreve fradrag. 

Du kan lese mer på våre nettsider: Kostnader til barnepass

Hilsen Hanne,

Skatteetaten


Innsendt av Sindre - March 21, 2024, 4:08 p.m.

Er det mulig å føre opp internett og T-We abonnement som fradrag ved utleie av en sekundærbolig ? Jeg har en leietager i hovedetasjen, og en i kjelleren. Takk så langt.

Hei, Sindre

Dersom du har kostnader til internett og tv-abonnement ved utleie av sekundærbolig kan du kreve fradrag for dette i utleieinntekten din. 

Du finner en oversikt over alle kostnader du kan kreve fradrag for under "fradrag for kostader" her: Skatt når du leier ut bolig og eiendom

Hilsen Hanne, 

Skatteetaten


Innsendt av Rubi - March 21, 2024, 5:14 p.m.

Jeg har fått gevinst ved salg av aksjer på Kr. 142.236,- med oppjustering (37,84%). Oppjusteringen er satt til 72,0% med Kr. 102410,- men skulle vært Kr. 53.822,-. Jeg finn ingen sted å rett beløpet, hva gjør jeg da inntekten øker med Kr. 48.588,- mer enn loven sier. Det bør være mulig å rette en feil som skattevesenet har gjort. Kan dere fortelle meg hva jeg skal gjøre.

Hei, Rubi

I skattemeldingen din vil gevinsten oppjusteres med et faktortall på 1,72. Dette beløpet tillegges din inntekt. Altså gevinst på kr 142 236 + oppjustert beløp på kroner kr 102 410 = kr 244 646. I skatteberegningen trekkes det så 22 % skatt av gevinst + oppjustert beløp = kr 53 822.

kr 53 822 tilsvarer 37,84% av kr 142 236. 

Ved salg av akjser skal du betale 37,85 % skatt. Basert på det du skriver er beregningen rett. 

Du finner en nærmere forklaring å på hvordan vi oppjusterere skatt for utbytte, gevinst og tap ved salg av aksjer på våre nettsider. 

Hilsen, Hanne

Skatteetaten

 


Innsendt av Torleik - March 22, 2024, 2:52 p.m.

Som enslig forsørger fikk jeg tidligere et særfradrag på rett over 4000kr. Barnetrygden ble økt med noen hundrelapper da dette særfradraget falt bort. Da jeg tidligere kunne trekke fra over 50 000kr over et helt år, men nå altså har fått en økning på noen skarve hundrelapper oppleves denne endringen veldig dramatisk. Er det riktig at det skal være slik?

Hei, Torleik

Vi i Skatteetaten må forholde oss til det lovverket som til enhver tid er bestemt av våre lovgivere. De har bestemt at særfradraget for enslige forsørgere skulle opphøre fra og med den 1.mars 2023. Derfor er særfradraget blitt redusert. 

Når f.eks i 2022 fikk særfradrag fra Skatteetaten, fikk du et fradrag i din alminnelige inntekt på 52 476 kroner. Dette utgjorde en redusert skatt på maksimalt 11 544 kroner. Dette tilsvarer 962 kroner per måned. 

Det stemmer at samtidig som særfradraget opphørte, så økte den utvidete barnetrygden fra NAV med ca 1400 kr i måneden Du finner en oversikt over gamle satser på utvidet barnetrygd her.

Du må selv undersøke om dette stemmer for deg. Dersom du har spørsmål til den utvidede barnetrygden kan du ta kontakt med NAV. 

Hilsen Maria,
Skatteetaten


Innsendt av Ladoo - March 24, 2024, 10:37 a.m.

Kan Skatteetaten informere om at endringen om å fordele gjeldsrenter 50/50 er basert på et politisk vedtak/forskrift i stortinget/finansdept. Eller er det noe Skatteetaten har iverksatt av tekniske eller andre grunner. Dette oppleves som en veldig styring i en sak som har fungert bar i over 50 år. Man kunne velge før også. Nå påføres man ekstra arbeid og diskusjon der man før kunne velge å la skatteetaten gjøre det automatisk det som var best (les minst skatt) for noen som var gift. Er det noe kynisk her av politikerne at de dermed får inn mer skatt fra den som har høyeste inntekt og dermed ikke det som er best totalt sett for et gift par? Hvorfor kunne man ikke fortelle skattebetalerne det på forhånd (er det blitt sendt på høring?).

Hei, Ladoo

Endringene på hvordan lån fordeles i skattemeldingen er gjort for å gjøre det enklere for folk å gjøre rett. Vi har ikke tidligere fordelt det ut fra hva som var mest gunstig, men ut fra hva som ble rapportert inn til oss. Bankene hadde tidligere ikke mulighet å melde inn flere enn en låntaker til oss. Lån ble dermed registrert med 100 % i skattemeldingen til den som sto først på lånesøknaden. Nå er altså dette endret for at det skal bli mer riktig fordelt mellom reelle lånetakere.

Når dere er gift kan dere selv velge å endre på forhåndsutfylt fordeling av lånet, og på den måten få den fordelingen dere selv synes er best.

Hilsen Maria,
Skatteetaten

 


Innsendt av Linda Pettersen - March 25, 2024, 9:15 a.m.

Hvis man leier ut fritidsbolig for kr 12000 og 10000 er skattefritt. Skal man da skrive 10 eller 12 tusen i selvangivelsen?

Hei, Linda

Du fører opp alle leieinntektene på 12 000 kr. Skattemeldingen vil automatisk trekke fra det av inntektene som ikke er skattepliktig.

Hilsen Maria,
Skatteetaten

 


Innsendt av Asle Gjerme - March 25, 2024, 11:35 a.m.

Eg er uke pendler Lyngdal- Bergen eg har bodd 185 døgn på Hotell som arbgiver har betalt hvor mye kan eg trekke fra som reisefradrag

Hei, Asle.

Du kan ha krav på fradrag for merkostnader du har i forbindelse med pendlerutgifter. Utgifter som dekkes av arbeidsgiver får du ikke fradrag for.

Vi har en god fradragskalkulator som kan beregne hvor mye du kan ha krav på,den finner du her. På samme side finner du også mer informasjon om hvor lenge du kan få fradrag og hvilke utgifter du kan beregne med.

Hilsen Maria,
Skatteetaten


Innsendt av Anne - March 25, 2024, 3:19 p.m.

Hvordan vil en bankkonto i et annet europeisk land påvirke skattevurderingen min? Og hva om pengene på den kontoen kommer fra enten gaver fra foreldrene mine eller at foreldrene mine betaler tilbake penger til meg fra ting jeg har betalt for dem fra min norske konto?

Hei, Anne

Når du fører opp penger som står på konto i ditt navn vil beløpet bli beregnet som en del av din formue. Dette er uavhengig om kontoen er fra en norsk eller utenlandsk bank. Hvis formuen din da overstiger 1,7 millioner kr etter at eventuell gjeld er trukket fra, vil du få beregnet formuesskatt av det som overstiger 1,7 millioner. Du kan se satsene på formueskatt her.
Det har ikke noe å si om pengene er gaver eller tilbakebetaling av utlegg du har hatt for dine foreldre.

HIlsen Maria,
Skatteetaten


Innsendt av Malene - March 26, 2024, 1:24 a.m.

Utleie av sekundærbolig. Får beskjed om å fylle inn husleie og felleskostnader. Hva menes med husleie? Lånet på aktuell bolig?

Hei, Malene

Med husleie og felleskostnader menes felleskostnader og eventuell husleie du betaler til borettslag eller sameiet til boligen du leier ut. Du får ikke fradrag for nedbetaling av fellesgjeld, hvis dette er med i felleskostnadene må du trekke det fra før du fører fradrag for felleskostnader og husleie.

Eventuelle lån du har på boligen vil være ført opp i skattemeldingen under "Bank, lån og forsikring", og gir ikkke fradrag i beregning av leieinntekter.

Du kan lese mer om beregning av skatt ved utleie her. I veilederen er det også en liste med oversikt over hva du kan få fradrag for.

Hilsen Maria
Skatteetaten


Innsendt av "Gubben" - March 30, 2024, 8:18 p.m.

Om man vinner penger på kasino på internett,må/skal man da skatte av gevinsten? Hva med tap,skal man føre det opp som fratrekk ? Mvh."Gubben"

Hei, Gubben

Spillegevinst på mer enn 10 000 kroner (per spill) er i utgangspunktet skattepliktig når den kommer fra:

 • kommersiell oddstipping/sportsbetting
 • kommersielle utenlandske spill og lotterier, for eksempel nettkasinoer

Tap gir som hovedregel ikke rett til fradrag. Du kan lese mer om skatt på gevinst av spill her.

Hvis du lurer på noe mer kan du ringe oss på 800 80 000.

Hilsen Maria,
Skatteetaten


Innsendt av MoLise - March 31, 2024, 2:24 p.m.

Utleie av bolig: Hva/hvordan skal det skattes når man leier ut et hus på ca. 60-70kvm, men bor i annet hus på 150kvm. på samme tomt. Samme eier begge hus.

Hei, MoLise

Når det er snakk om to forskjellige bygninger på samme eiendom, så er i utgangspunktet alle leieinntekter skattepliktige. Sjekk gjerne denne veilederen for mer informasjon om skatt og fradrag ved utleie.

HIlsen Maria,

Skatteetaten
 


Innsendt av Kalle - April 1, 2024, 8:50 p.m.

Hei Som pensjonistpar har jeg nesten 3 ganger høyere pensjon. I år ser jeg at Skatteetaten har delt vår gjeld 50/50 mellom oss. Er av den formening at da vi har felles formue/gjeld SKAL Skatteetaten ligne oss til det beste resultat for oss som familie. Gjøres dette automatisk?? Det er lettere for Etaten med dens hjelpemidler enn for et pensjonist par til å regne ut hva som er mest fordelaktig for oss.!! Hva sier dere ?? Mvh Kalle

Hei, Kalle.

Nytt i år er at lån blir automatisk fordelt på alle som står som ansvarlig for lånet. Når dere er to låntakere får dere derfor automatisk 50 % hver av lånet. Vi kan ikke endre den forhåndsutfylte fordelingen for dere, det må dere gjøre selv ut fra det som vil være best for dere. 

Du kan lese mer om fordeling av lån her her.

Dere kan legge inn alle beløp i skattekalkulatoren på nettsiden vår for å beregne hva som vil være mest gunstig for dere.

Hilsen Maria,

Skatteetaten


Innsendt av Øyboer - April 3, 2024, 3:19 p.m.

Salg av arvet bolig . Vi er tre arvinger som solgte en arvet bolig i 2023. Eier av huset døde i desember 21, men det tok noe tid før vi som arvinger ble ening om å selge huset. Huset ble derfor først verdivurdert våren 23 og solgt i løpet høsten 23. I løpet av sommeren og høsten var det stillstand i boligmarkedet i området og prisene gikk generelt sett ned. Verdivurdering av huset fra flere meglere var ca. 2.800 000 kr, huset ble solgt for 2.400000 kr. Faktiske utlegg til megler + takstmann ca. 120 000 kr Kan vi ta med estimert tap fra markedsverdien/verdivurdering fra 23 eller kun faktiske utlegg ? Er det annet en bør være oppmerksom på ved arv av bolig og skatt?

Hei, Øyboer

Hovedregelen er at det er markedsverdien på boligen på dødstidspunktet som vil være det dere bruker som inngangsverdi i beregningen av gevinst/tap. Siden dere ikke fikk verdivurdering før i 2023, så kan dere forhøre dere med megler som har hjulpet dere med å selge boligen, de kan sikkert være behjelpelig med å beregne en ca-verdi for 2021 ut fra markedsverdi på tilsvarende boliger i samme område.
Dere kan også ta med utgifter i forbindelse med salget i beregningen av gevinst/tap.

Sjekk gjerne ut denne veilederen for en forklaring på hvordan beregne gevinst/tap på salget.

Det er også viktig å huske på at når dere er flere arvinger så kommer det an på om boet er avsluttet eller ikke om dette skal føres i skattemeldingen for avdøde, eller om dere skal fordele dette mellom dere i deres egne skattemeldinger.

Ta gjerne kontakt med oss på telefon 800 80 000 om dere har flere spørsmål.

 

Hilsen Maria,

Skatteetaten


Innsendt av Arne_R - April 4, 2024, 10:47 a.m.

Hei. Jeg meldte min barn på sommerleir (tennis og svømming) ila av SFO tiden (først ferie uke og siste ferie uke) mens andre barn gikk på SFO. Kan jeg få fradrag for disse?

Hei, Arne R

Tidsbegrensede/kortvarige eller sporadiske aktivitetstilbud regnes ikke som en fullverdig fritidsordning og gir ikke rett til fradrag.
Du kan lese mer om regler og unntak her.

Hilsen Maria
Skatteetaten


Innsendt av AO - April 7, 2024, 11:01 a.m.

Min mann eier en leilighet som er utleid. Kan leieinntektene føres på min selvangivelse istedet for hans?

Hei, AO

Hvis dere er gift kan dere fordele leieinntektene slik som dere ønsker. Her står det mer om hvilke inntekter  og kostnader som kan fordeles mellom dere.

Hilsen Maria,
Skatteetaten

 


Innsendt av Marte Teigen - April 8, 2024, 12:53 p.m.

Jeg har fått baksmell på 35.000,-. (pga. av ny boligfordeling) Undres på hvilke ting jeg kan sjekke i håp om å få redusert det?

Hei, Marte

Vi regner med at du mener fordeling av boliglånet i skattemeldingen. Det er nytt av i år at lån blir automatisk fordelt på alle som står som ansvarlig for lånet. Hvis fordelingen av lånet er feil, må dere endre skattemeldingen. Dere kan fordele lån og renter slik dere ønsker, hvis dere er ektefeller eller registrerte partnere. Samboere og andre som har lån sammen skal fordele lånet likt mellom seg, med mindre dere har en annen avtale. Du kan lese om hvordan dere kan fordele her.

I tillegg kan du sjekke fradragsveilederen vår for å se om det er andre fradrag du kan legge til i skattemeldingen din.

Merk også at om fordelingen i skattemeldingen er rett,  så anbefaler vi også at du sjekker skattekortet for i år for å unngå en eventuell restskatt neste år.

Hilsen Maria
Skatteetaten

 


Innsendt av LoLo - April 8, 2024, 10:49 p.m.

Særfradrag store sykdomsutgifter Hva slags utgifter kan man føre opp og hvis man er blitt mer syk og flere utg enn tidligere ( feks i 2011)

Hei, LoLo

Særfradrag for store sykdomsutgifter ble opphevet i 2012, men overgangsregelen inntil videre er at peroner som har hatt fradraget både i 2010 og 2011 og alle påfølgende år som kan få dette.
Hvis du fyller vilkårene over kan du få fradrag for:

 • kostnader til lege (egenandeler i den offentlige helsetjenesten)
 • medisin
 • kostnader til egnede medisinske hjelpemidler
 • merkostnader ved fordyret kosthold
 • ekstra slitasje på klær og sengetøy
 • fysioterapi
 • forhøyet forsikringspremie
 • kostnader til tilsyn, pleie og nødvendig hjelp i hjemmet 

Du må kunne dokumentere utgiftene dine når vi ber om det.

Hilsen Maria,
Skatteetaten


Innsendt av Pia - April 10, 2024, 5:04 a.m.

Hvis du synes verdien av boligen er satt for høyt, kan man legge ved salg av nabo eiendom for 2 år tilbake + prisstiging i området til grunn for ny verdi i skattemeldingen

Hei, Pia

Hvis du mener at formuesverdien av din bolig er satt for høyt kan du endre det i skattemeldingen.
Dokumentasjon du kan benytte er:

 • takst som er gitt av kvalifisert takstmann
 • verdivurdering fra eiendomsmegler som har kjennskap til distriktet
 • observerbar markedsverdi - det den aktuelle boligen/tomten eller tilnærmet lik bolig/tomt i samme område er solgt for. Dokumentasjon på observerbar markedsverdi kan være kjøpekontrakt eller lignende der salgssummen framgår.

Om du sender inn annen dokumentasjon, må det vurderes ut fra det som sendes inn om det kan benyttes.

Du kan lese mer om endring av formuesverdi på bolig her.
Hilsen Maria,
Skatteetaten


Innsendt av tommelise - April 10, 2024, 1:17 p.m.

Min alderspensjon er delt i 2 Hvorfor? Pluss annen pensjon fra Klp

Hei, tommelise

Vi kan ikke sjekke enkeltsaker her på nettmøtet, men en mulig forklaring på dette er at du får alderspensjon fra to forskjellige utbetalere, eller på to forskjellige grunnlag. Hvis utbetaler for begge alderspensjoner er NAV, så må du kontakte dem for flere detaljer. Du finner kontaktinformasjonen til NAV her.

HIlsen Maria,
Skatteetaten


Innsendt av Øystein Bauger - April 10, 2024, 2:13 p.m.

Vår mor døde senhøsten 2022, hun var bosatt hjemme, og dødsboet ble solgt våren 2023. Vi er to søsken (sønn og datter) som delte salgssummen. Går ut i fra at dette er skattefritt??

Hei, Øystein

Hovedreglen er at salg av arvet bolig er skattepliktig. Dere må gjøre en gevinst- eller tapsberegning i skattemeldingen til dødsboet. Som kjøpssum i beregningen benytter dere boligens markedsverdi på dødstidspunktet.

Her finner dere en veileder for salg av eiendom i skattemeldingen.

Hilsen Maria,
Skatteetaten


Innsendt av Bjørnar Svanes - April 10, 2024, 2:48 p.m.

Hei, hovedprinsippet er fradrag for utgifter til inntekts ervervelse. Aksjegevinster og utbytte skattlegges med snaue 38 %. Disse beløp blir oppjustert slik at de inngår i alminnelig inntekt. Da er det rimelig at egne investerings- og forvaltningskostnader også justeres med samme formel. Er det slik, og hvor skal slike kostnader føres?

Hei, Bjørnar 

Vanligvis så er dette tatt hensyn til når aksjegevinsten/tapet er regnet ut. Litt usikker på om det fremkommer som en egen post i oppgaven fra din aksjemegler, det kan være at beløpet bare er tatt hensyn til når gevinst/tap er regnet ut. 

Det er nok dessverre slik at forvaltningskostnader mm gir en skattereduksjon på 22 prosent. 

Skulle det være kostnader som ikke er tatt hensyn til så kan du kreve fradrag for disse i skattemeldingen din under posten andre fradrag 

Hilsen Marie,

Skatteetaten 


Innsendt av John Erling Sletta - April 10, 2024, 2:53 p.m.

Er det fradrag for betalt medlemskontingent om en er alderspensjonist

Hei, John Erling 

Legger til grunn at du mener medlemskontigent til en eventuell fagforening., det er et vilkår at du må være yrkesaktiv dvs ha arbeidsinntekt for å kunne få dette fradraget 

Hilsen Marie, 

Skatteetaten 


Innsendt av JP - April 10, 2024, 3:20 p.m.

Kan restskatt for 2023 oppføres som gjeld, ( ikke renter), i selvangivelsen for 2023? Hvor skal gjelden i såfall føres?

Hei, JP

Nei restskatt for 2023 skal ikke være med som gjeld i skattemeldingen for 2023. 

Hilsen Marie,

Skatteetaten 

 


Innsendt av OH - April 10, 2024, 7:15 p.m.

Et inkassoselskap hvor jeg har avsluttet noen saker, men betalt renter i 2023, Hvor og hvordan kan jeg sette dette inn i skattemeldinger for å få fradrag for betalte renter ?

Hei, OH 

Du legger til «Renter til inkassoselskapet» i skattemeldingen under «Andre kapitalkostnader». Du finner dette beløpet i årsoppgaven eller dokumentasjonen du har fått fra inkassoselskapet. Her kalles det ofte renter på omkostninger eller internrenter.

Hilsen Marie,

Skatteetaten 

 


Innsendt av Morten - April 10, 2024, 9:07 p.m.

Hei Hvordan skal 1. "ubenyttet skjermingsfradrag fra tidligere år" føres, både for ASK og AK 2. "opptjent skjermingsfradrag for året" føres, både for ASK og AF

Hei, Morten 

Dette vil normalt vises i akjseoppgaven din (du finner denne i altinn) og skal ikke føres noe sted. Dette gjelder for både ubetyttet og opptjent skjermingsfradrag. 

Hilsen Marie, 

Skatteetaten 


Innsendt av Helge - April 10, 2024, 9:46 p.m.

Er det riktig at utenlandsregistrerte obligasjonsfond kun betaler skatt på renter, ikke årlig verdiøkning? Altså at man her får utsatt skatt som for aksjesparekonto?

Hei, Helge

Det er inntektene som skattlegges dvs renter/salg.For 2023 er skattesatsen for alminnelig inntekt 22 prosent.  Verdiøkning vil være med som en del av  formuen på fondet. 

Se og Aksjer og verdipapirer - Skatteetaten 

Hilsen, Marie 

Skatteetaten 


Innsendt av Henning Hverven - April 10, 2024, 10:22 p.m.

Hei Jeg har felles bolig med min ektefelle. Det er gjeld og gjeldsrenter på boligen og disse er fordelt 50% på henne og 50% på meg i mottatt skattemelding. Jeg har høyere inntekt enn henne. I skattemeldingen er det derfor overført negativ alminnelig inntekt fra henne til meg. Vil dette gi samme skattemessige resultat som om vi hadde omfordelt gjeld og gjeldsrenter slik at det var mer i forhold til inntektene?

Hei Henning

Det vil gi samme resultat men dersom hennes inntekt er veldig lav så kan det være en fordel at hun minimum har en alminnelig inntekt på kroner 79.600 slik at hun får utnyttet personfradraget sitt. 

Som ektefeller så kan dere fordele  gjeldsrentene slik dere ønsker. 

Hilsen Marie,

Skatteetaten

 


Innsendt av Anna47 - April 10, 2024, 10:44 p.m.

Eg vart utsatt for grovt bedrageri og har mykje dokumentasjon. Det er anmeldt og henlagt. Eg forstår det slik at de kan gje fradrag for 22% av summen. Det samme som eg ville betalt i skatt av gevinsten av dette som eg meinar kan betegnas som investeringssvindel. Eg lurer på prosessen. Kva må eg huske på og korleis blir det gjort fradrag på skatten? Kan eg få det utbetalt som skatt til gode? Kor lang tid kan det ta?

Hei, Anna47

I skattemeldinga  så legg du inn ivesteringa  i  "Tap ved svindel under temaet Finans". Det er nokre spørsmål som du blir bedt om å svara på . I tillegg må du legga ved dokumentasjon. 

Frådraget vil gje ein skattereduskjon på 22 prosent av beløpet som vert godkjent.  Slik at er tapet på kroner 100.000 så vil du få ein skattereduksjon på kroner 22.000. Eg har då lagt til grunn at du har anna inntekt og trekka beløpet frå i. 

Tilgode skatt blir utbetalt seinast 3 veker etter at du har motteke skatteoppgjeret ditt, vi kan dessverre ikkje gje eit eksakt tidspunkt. 

Sjå her for meir informasjon Skattefrådrag ved investeringssvindel - Skatteetaten 

Helsing Marie,

Skatteetaten 

 

 


Innsendt av Axl Bloch - April 10, 2024, 11:03 p.m.

Jeg har et barn som bor i en annen by. Samvær hver 3 uke pluss en støtte / tilsynsperson. Kostnaden er omlag 10.000,-kr pr gang. 180 000 per år i tillegg bidrag 6.650. Kan noe av dette dekkes inn under en fradragspost - da tenker jeg på reisekostnadene pluss pluss. Mvh Axl Bloch

Hei, Axl 

Det er dessverre ikke fradrag for reiseutgifter i forbindelse med besøk av barn. 

Det er og slik at eventuelle utgifter til tilsyn/barnepass gis til det av foreldrene der barnet bor fast- 

Hilsen Marie,

Skatteetaten 

 


Innsendt av Morten - April 10, 2024, 11:44 p.m.

Hei, jeg har noen utenlandske (USA unontert aksjer. Det går ikke så bra for selskapet - hvilken verdi skal jeg sette opp i selvangivelsen? Må jeg be selskapet sende meg en verdi pr. aksje eller hvordan går jeg frem? Takk for innspill.

Hei, Morten 

Ikke børsnoerte aksjer i utenlandske selskaper verdsettes til 80% av aksjenes antatte salgsverdi ved utgangen av inntektsåret.  Ofte sender selskapene ut opplysninger om verdiene automatisk og har du ikke fått kan du gjerne be om det.

Hilsen Marie,

Skatteetaten 

 


Innsendt av Ronmarvi - April 11, 2024, 8:18 a.m.

Er pensjonist og har fått en restskatt på ca kr 21 000 . Har i tillegg til Nav en livrente på ca 8000,Som enslig pensjonist har jeg ikke en sjanse til å kunne klare å betale innen fristen.Noen nedbetalingsordning for meg finnes ikke.Dere går da til direkte trekk i pensjon uten hensyn til mine utgifter og jeg fårbetalingsanmerkning.Det er dere som har satt trekkprosemt s vennligst ikke Fortell meg hva jeg kunne ha gjort for å omgått dette,dette gjelder i nuet ikke det som burde ha skjedd Mvh

Hei, Ronmarvi

Jeg skjønner at det er svært kjedelig å få denne restskatten. Det er viktig å sjekke skattekortet når du får det i desember og se at opplysningene i skattekortet stemmer. Skattekortet er en prognose og det er derfor viktig å sjekker skattekortet ditt. 

Når det gjelder betaling av restskatten så kan du begynne å betale nå (opplysninger om kid/bankkonto nummer finner du i skattemeldingen din). Når du har fått skatteoppgjøret ditt så kan du søke om en betalingsavtale men det er ikke lett å få en slik avtale se;

 Betalingsavtale for skatte- og avgiftskrav - Skatteetaten

Hilsen Marie,

Skatteetaten 


Innsendt av Trygve - April 11, 2024, 9:23 a.m.

Må eg skrive opp forskudd på arv I skattemeldingen?

Hei Trygde

Ja hvis forksuddet på arv er på mer en kroner 100.000 så skal du opplyse om dette i skattemeldingen din. Du legger inn verdien under gave og arv. Søk på for eksempel arv så får du opp det aktuelle kortet i skattemeldingen din. 

Hilsen

Marie, Skatteetaten 

 


Innsendt av Miss Piggy og Kermit - April 11, 2024, 9:27 a.m.

Hei! Kan advokatutgifter trekkes fra på skatten? En av oss: privat trygdesak/NAV-sak med hittil femsifrede advokatutgifter, og med NAVs strengere regler for refusjon av advokatutgifter selv i de tilfeller man får medhold, vet vi ikke om NAV vil refundere advokatutgiftene. Begge: privat boligkjøp med tvist/rettssak som vi tapte. Ikke råd til å anke. Har hatt både advokatutgifter og utgifter til takstmenn o.l. (til sammen flere hundre tusen kroner). Kan noe av dette trekkes fra på skatten?

Hei,  Miss Piggy og Kermit

Når det gjelder utgifter i forbindelse med privat boligkjøp som advokatutgifter og takstmann så legges dette til inngangsverdien av boligen. Dere får da fradrag ved et eventuelt skattepliktig salg.

Når det gjelder den andre saken så er det fradragsrett for kostnader tilknyttet skattepliktig inntekt. Her tenker jeg at dere bør sende inn spørsmålet til oss via kontakt oss Kontakt oss - Skatteetaten 

Hilsen Marie,

Skatteetaten.


Innsendt av Aleks - April 11, 2024, 9:42 a.m.

Hei, kan man legge inn etableringskostnad for leasing bil i skattemeldingen?

Hei, Aleks 

Nei du kan ikke føre dette opp i skattemelding.

Hilsen Marie,

Skatteetaten 


Innsendt av Mantas Lund - April 11, 2024, 9:42 a.m.

Jeg har sekundær bolig som medfører betraktelig økt formueskatt. Boligen er leid ut. Kan formueskatt som jeg betaler fra økt formue pga verdi av markedspris på denne bolig fradragsføres for inntekt fra boligutleie (på samme måte som kommunale utgifter, utgifter til utleiefirma etc.)?

Hei, Mantas

Formuesskatten som du betaler pga sekundærboligen kan ikke trekkes fra i inntekten fra utleien.

Hilsen Marie,

Skatteetaten 


Innsendt av Ben - April 11, 2024, 10:27 a.m.

Renteinntekt Hvor mange prosent er det skattetrekk på renteinntekt? Prosent pr mnd eller pr år? Fradrag Hvis man kjøper en helseforsikring årlig, får man en visst prosent i fradrag? Dette for å spare helseutgifter hos staten når har private helseforsikring. Annen spørsmål om fradrag: Hvis man kjøper en bolig med huslån f.eks 3 mill i lånet. Hvor mye skal man få fradrag på huslån årlig? Prosent pr år eller pr mnd? Takk på forhånd

Hei, Ben 

Renteinntekt skattlegges som alminnelig inntekt med 22 prosent.  Dvs at har du en renteinntekt på kroner 10.000 så vil det bli en skatt på kroner 2.200. 

Helseforsikring regnes som en privatutgift og kan ikke trekkes fra i skattemeldingen. 

Renter som du betaler på ett lån som feks huslån vil reudsere den alminnelige inntekten din. Har du feks 100.000 i renteutgifter på lånet ditt så vil det reudsere skatten din for året med kroner 22.000 

Hilsen Marie,

Skatteetaten 


Innsendt av JJ - April 11, 2024, 11:11 a.m.

I skattemeldingen for 2023 er gjeld og gjeldsrenter (boliglån) forhåndsutfyllt og fordelt 50/50 mellom meg og ektefelle. Tidligere har jeg hatt oppført med 100 % av renteutgiftene da jeg har og fortsatt betaler alle utgiftene til boliglån og andre boligutgifter og ektefellen betaler alle andre utgifter. Har jo oppfattet at dette kan man selv endre i skattemeldingen og dette vil jeg gjøre slik at det blir 100% fradrag for renter på boliglånet på meg selv. Da må skattemeldingen til ektefellen endres slik at fradraget for renter på boliglånet blir 0? Hva med fordeling av gjeld, skal dette gjøres om? Slik det står i den forhåndsutfyllte skattemeldingen er "Totalsum lån" (boliglånet) oppført med 100 % på begge mens "Min andel" er oppført med 50% påhver av oss. Hva må gjøres om her i hver vår skattemelding?

Hei; JJ 

Da må dere gå inn i hver deres skattemelding og endre prosenten på din andel.  Når den er satt til 100% hos deg og 0 % hos din ektefelle så vil skatteberegningene bli oppdatert,

Hilsen Marie,

Skatteetaten 


Innsendt av ETQ - April 11, 2024, 11:12 a.m.

Jeg kjøpte meg en ny leilighet og flyttet til Tønsberg 04.08.23. Dessverre slet megleren med å selge boligen i Årnes og i en periode eide jeg to leiligheter i Tønsberg og Årnes. Dette medførte betydelige kostnader for mitt vedkommende med fire forskjellige lån å forholde seg til - Boliglån annuitet, Boliglån evig ung, mellomfinansiering og tilleggslån. Jeg skrev da til skatteetaten da jeg trengte hjelp til å registrere disse opplysningene, og fikk som svar at det er situasjonen 31.desember 2023 som er avgjørende. Men fortsatt ser jeg ikke hvordan eler hvor jeg skal registrere disse opplysningene på skattemeldingen for 2023.

Hei, ETQ 

Jeg ville tro at der du har hatt ulike typer lån i banker/finansinstitusjoner så er dette rapportert inn på skattemeldingen og du skal kunne finne dette på skattemeldingen din. 

Finn frem de ulike årsoppgavene som du har fått og sjekk disse opp mot skattemeldingen din. 

Skulle det mangle opplysninger så legger du disse til i kortet for gjeld. 

Hilsen Marie,

Skatteetaten 


Innsendt av Olav A. - April 11, 2024, 11:22 a.m.

Skjønner ikke helt dette med oppjustering av skattepliktig uttak fra ASK? Skjønner at det er to forskjellige % beskatning på dette og banksparing men hvorfor legge denne "oppjustering" til inntekten?

Hei, Olav A 

Skatteetaten justerer dette automatisk og dette fremkommer som et inntektstillegg i skattemeldingen eventuelt som et inntektsfradrag dersom du har tap. 

 Det fastsettes et faktortall for hvert inntektsår og for 2023 er dette tallet 1,72.  Og dette inntektstillegget som en da har kommet frem til legges til inntekten din og all alminnelig inntekt inngår da i beregningen på 22 prosent.  Legger en inntektstillegget sammen med selve gevinsten og beregner 22 prsoent at dette så vil det være det samme som 37,84 prosent av gevisnten 

Se, Skatteregler (skjermingsregler) for gevinst/tap ved realisasjoner og aksjeutbytte - Skatteetaten 

Hilsen Marie,

Skatteetaten 

 

 


Innsendt av mosa - April 11, 2024, 11:47 a.m.

Skatteetaten innrømmer feil – 125.000 kan være berørt. Blir dette rettet av skatteetaten. Klarer ikke å se om dette kan gjelde meg. Har kjøpt og solgt noen aksjer i 2023. Har ikke sendt inn skattemeldingen.

Hei, Mosa

Da må du ta kontakt med oss, vi kan dessverre ikke besvare det uten å være i direkte kontakt med deg. 

Her finner du informasjon om å kontakte oss; Kontakt oss - Skatteetaten 

Hilsen Marie,

Skatteetaten 


Innsendt av molise - April 11, 2024, 11:55 a.m.

Vunnet 140 000 i lotto. Det skal deles på 4 personer som spiller sammen. Skal dette føres i selvangivelsen?

Hei, Molise 

Så kjekt.  Nei det skal ikke oppgis siden gevinsten deles på 4.  

Hilsen Marie,

Skatteetaten 

 


Innsendt av Berit Inga - April 11, 2024, 11:56 a.m.

Jeg har fått overført boligen fra min mor i følge fremtidsfullmakt. Takst er kr 7 mill, som jeg har betalt tinglysningsgebyr med grunnlag i kr. 7 mill. Boligen legger jeg ut for salg kr. 7 mill. Hvis salget kun gir kr. 6 mill. Vil jeg få skattefradrag på -1 mill x 22%.

Hei, Berit Inga

Hvis det er et skattepliktig salg så vil du få fradrag for et eventuelt tap , du klan bruke denne kalkulatoren for å finne ut om slaget er skattepliktig Skatt når du skal selge bolig eller annen eiendom - Skatteetaten 

Jeg er litt usikker på hvilken effekt tapet vil ha på inntekten din, du må ha en alminnelig inntekt som er høyere enn personfradraget for å få full uttelling. Personfradraget for 2023 er på kroner 79.600 slik at for 2023 så må den alminnelige inntekten din da være 1,079.600

Hilsen Marie,

Skatteetaten 


Innsendt av John A - April 11, 2024, 11:59 a.m.

I recently went on pension. My wife is still working. We previously split our house loan 50/50 for tax purposes. I now earn substantially less than my wife. Should we change the split according to proportional earnings? Det er greit å svare på Norsk.

Hei, John 

Det skal ikke være nødvendig å endre fordelingen av renteutgiftene. Men i noen tilfeller kan det påvirke maksimalt skattefradrag som du får når du tar ut alderspensjon eller AFP. Bruk skattekalkulatoren som du finner HER

Se og mer info om dette skattefradraget ; Skattefradrag for mottakere av alderspensjon fra folketrygden eller AFP - Skatteetaten 

Hilsen Marie,

Skatteetaten


Innsendt av AO - April 11, 2024, 12:08 p.m.

Kan leieinntekter på utleid leilighet føres opp på den av ektefellene som ikke er oppført som eier av leiligheten?

Hei, AQ 

Ja ektefeller kan fordele inntekter ved utleie av fasteiendom utenfor næring fritt. 

Hilsen Marie,

Skatteetaten 


Innsendt av Rune Eriksen - April 11, 2024, 12:13 p.m.

Min datter på 18 år har tjent ca 89.000 og har hatt frikort som utgangspunkt. Når hun iløpet av året har sett at hun kommer til å tjene mer en grensen på frikortet har hun sendt inn skattekort. Er den en grense for hvor mye hun skal betale i skatt på det overskytende? Årsaken til spørsmålet er at hun har fått en baksmell på over kr 6.000 etter at hun har betalt inn litt under kr 2000 i skatt? På forhånd takk

Hei, Rune

Beløpet på frikortet er det beløpet man kan tjene uten at det blir skatt å betale. Beløpet er ikke skattefritt, slik at tjener man mer enn frikortbeløpet så er hele beløpet skattepliktig. 

Det kan derfor og være lurt å be om et prosentkort tidlig på året hvis man regner med å tjene mer enn frikortbeløpet. 

Hilsen Marie,

Skatteetaten 

 

 


Innsendt av Øyvind - April 11, 2024, 12:36 p.m.

Er formuseberegningen for kjøretøy forandret? Jeg spør fordi jeg tidligere fylte ut formuesverdi på min MC iht til Skatteetatens ferdige oppsett (årsmodell/nypris og etatens oppførte prosentsats), mens jeg i år har fått beskjed om at etaten mangler info om min MC og at jeg må fylle ut antatt salgsverdi. Mvh

Hei, Øyvind

Det er ingen forandring men det akn være tilfeller der opplysningene ikke er blitt videreført. Du må nok legge de inn på nytt, beklager det.

Hilsen Marie,

Skatteetaten 

 


Innsendt av Kai - April 11, 2024, 12:57 p.m.

Takseringa av min bolig er h1-1,5 mill kroner enn hva jeg kan forvente. Hvordan kan jeg få redusert denne taksten. Hvordan beregner man primærarealet? Jeg tror det er vel høyt i mitt tilfelle. mvh kai E

Hei Kai, 

Her kan du se hvordan primærarealet beregnes Hvordan måler du opp et p-rom - Skatteetaten 

Det kan være at taksten blir endret når du endrer primærarealet  men dersom du fremdeles mener det er for høy så kan du endre formuesverdien når du sender inn skattemeldingen. Du må legge ved dokumentasjon se  Endre formuesverdien av egen bolig (primærbolig) - Skatteetaten 

Hilsen Marie,

Skatteetaten 


Innsendt av Ottar - April 11, 2024, 1:18 p.m.

Hvor mye penger kan jeg låne ut til min sønn i året uten å føre opp renter?

Hei, Ottar

Det er ikke noen begrensinger på det men  dere bør sette opp en avtale der dere sier at lånet er rentefritt.  Husk at du må ta med lånet som en fordring i din skattemelding og at din sønn må føre det opp som gjeld i sin skattemelding.

Hilsen Marie,

Skatteetaten 

Norsk Familieøkonomi