Hverdagsøkonomi

Nettmøte om skattemeldingen 2022

Møtet er nå avsluttet og vi takker alle for deltakelsen.


Nettmøte om skattemeldingen 2022

Enkelte spørsmål har ikke blitt besvart. Årsaken til dette er enten at spørsmålet har blitt besvart under et lignende spørsmål, eller at spørsmålet inneholdt personlig informasjon. Dersom du ikke fikk svar på ditt spørsmål, kan du henvende deg til Skatteetaten. Åpningstider er alle hverdager fra 09.00-15.00 på telefonnummer 800 80 000. Du kan også sende chat på skatteetaten.no.


Innsendt av Øystein Berg - March 29, 2022, 2:54 p.m.

Hei jeg lurer på når jeg får skatteoppgjøret mitt sende inn skattemelding den 24-3

Hei! 

Når du har levert skattemeldingen din skal denne behandles før du får et skatteoppgjør. Hvor lang tid dette vil ta varierer.

De fleste lønnstakere og pensjonister får skatteoppgjøret sitt i løpet av perioden mars–juni hvert år, men det kan være mange årsaker til at skatteoppgjøre vil være klart senere enn dette. 

Hvis du ikke får skatteoppgjøret ditt innen 29. juni er neste mulighet tidligst 19. august. Deretter sendes skatteoppgjør ut frem til alle har fått skatteoppgjøret i slutten av november.

Vi kan dessverre ikke gi deg en konkret dato for når du får skatteoppgjøret ditt, men vi vil sende deg en melding så snart det er klart. 

Hilsen 

Hanne, Skatteetaten


Innsendt av Ann-Christin Langva - March 29, 2022, 3 p.m.

Hvorfor har vi Oppjustering av aksjeutbytte. Mener enten betaler vi 22% skatt av utbytte eller så må jo %-satsen økes. Er det meningen eller ønskelig at det etter hvert skal betales vanlig inntektsskatt på utbytte?

Hei!

Utbytte på aksjer skal i 2021 beskattes med en effektiv skattesats på 31.68 prosent. I skatteberegningen i skattemeldigen vil utbytte oppjusteres med et faktortall på 1.44 før det trekkes 22 % inntektsskatt. På denne måten beregnes det nok skatt på utbytte. 

Aksjeinntekter oppjusteres for at beskatningen av de totale aksjeinntektene fra selskap og aksjonær skal bli mest mulig lik beskatning av lønn.

Du kan finner mer informasjon om oppjustering av aksjeinntekter her. 

Hilsen 

Hanne, Skatteetaten


Innsendt av Gunnlaug N. - March 29, 2022, 3:07 p.m.

Min mann døde i september, hvordan kan jeg får gått gjennom og levert hans skattemelding? Sitter i uskiftet bo.

Hei!

Dersom du er oppført som kontaktperson i folkeregisteret vil du få tilsendt din manns skattemelding automatisk. Har du ikke mottatt skattemeldingen innen den 19. april kan du ta kontakt med oss på telefon 800 80 00/+4722077000. Vi kan da sende sende din manns skattemelding til deg. 

Hilsen 

Hanne, Skatteetaten


Innsendt av Ole - March 29, 2022, 3:16 p.m.

Hei I Des 2020 , arvet jeg penger etter min mor . Skal det på selvangivelsen nå ? Mvh Ole

Hei! 

Dersom du har mottat arv på 100 000 kroner eller mer skal du føre dette i skattemeldingen din.

Dette kan du føre inn ved å søke på "arv" i søkefeltet oppe til høyre i skattemeldingen. Du vil da få opp "gave og arv" og skal her føre inn den totale verdien du har mottatt i arv og/eller gave i 2021. Gaver og arv er i utgangspunktet ikke skattepliktig inntekt for deg som mottaker, men vi ønsker at du opplyser oss om det.

Hilsen

Hanne, Skatteetaten


Innsendt av Gard - March 29, 2022, 3:20 p.m.

Jeg måtte skifte kloakk i huset pga gamle stålrør- Det måtte åpnast opp ifra 2 etg til kjeller, samtidig blei alt av kopperrør skiftet til rør i rør. 2 bad er blitt renovert samtidig. Er dette grunn til skattefritak?

Hei

Dessvere så får du ikke fradrag for disse utgiftene i egen bolig.  Det kunne vært ført til fradrag dersom det hadde vært en utleie bolig. 

Hilsen

Marie, Skatteetaten 

 


Innsendt av Per Arne - March 29, 2022, 3:26 p.m.

Jeg lurer på om jeg får baksmell ellerat jeg får noe igjen hilsen Per Arne Roer

Hei

Regner med at du når skattemeldingen din og funnet ut av det. Derosm skatteberegningen ikke vises så er det noe vi mangler opplysninger om, når opplysningen er ført på så vil beregningen vises. 

Hilsen

Marie, Skatteetaten


Innsendt av Henning - March 29, 2022, 4:22 p.m.

Hei. Både min kone og jeg får opp spm i skattemeldingen om en bankkonto i Spania. De spør begge oss om vi eier den. Ut i fra papirene fra banken, så står den kun i mitt navn. Skal min kone svare at hun ikke eier den, og jeg at jeg eier den? Skjønner ikke helt hvor de har fått min kones navn fra.

Hei!

Dersom det kun er du som er eier av kontoen kan du svare at du eier kontoen og din kone kan svar at hun ikke er eier. 

Vi kan dessverre ikke svare på hvor de har fått din kones navn fra. 

Hilsen 

Hanne, Skatteetaten


Innsendt av Nik - March 29, 2022, 4:23 p.m.

Jeg giftet meg i 2021. Skal jeg legge inn i skattemeldingen min at jeg skal skattes sammen med kona mi eller gjelder det at vi skal bli skattet sammen fra i år (altså fra skattemeldingen 2022 og videre)?

Hei! 

Reglene om skattlegging som ektefeller vil først gjelde for inntektsåret etter at dere giftet dere.
Det betyr at dere i 2021 skal skattlegges hver for dere som to selvstendige personer, for hver sin egen formue og inntekt. 

Hilsen 

Hanne, Skatteetaten


Innsendt av Bjørn Jarle - March 29, 2022, 4:34 p.m.

Hei Var ifjor med på og starte opp et A/S firma. Det gikk konkurs. Kan jeg skrive av tapt aksjekapital?

Hei!

Dersom det ble åpnet konkurs i selskapet i 2021 kan du kreve fradrag for tapet ditt i skattemeldingen for inntektsåret 2021. Tapet kan du kreve under tema Finans i skattemeldingen. 

Hilsen 

Hanne, Skatteetaten


Innsendt av Bente Bjørvig - March 29, 2022, 4:46 p.m.

Min mann døde i september i fjor. Da kommer ikke jeg inn på hans profil på nettet. Vil jeg få tilsendt hans papirer i posten, og vil jeg også få med skjemaet som gjelder utleie av hus, eller er dette noe jeg må finne selv? Jeg husker ikke hva skjemaet heter

Hei!

Dersom du er oppført som kontaktperson i folkeregisteret vil du få tilsendt din manns skattemelding automatisk. Har du ikke mottatt skattemeldingen innen den 19. april kan du ta kontakt med oss på telefon 800 80 00/+4722077000. Vi kan da sende sende din manns skattemelding til deg. 

Skjema for utleie av bolig kan du finne under "papirversjon" her. Skjema kan du bruke til å beregne inntekt eller tap ved utleie. Beløpet skal du føre direkte i skattemeldingen. 

Hilsen 

Hanne, Skatteetaten


Innsendt av Ole - March 29, 2022, 5:14 p.m.

Bør vi ta hensyn til hvem som tjener mest i ekteskapet med tanke på hvem man registrerer gjeld, barnehageutgifter osv på? Er det evt andre fradrag eller poster som bør hensyntas i samme forbindelse?

Hei! 

Ektefeller skattlegges sammen. Fordeling av inntekter, fradrag, formue og gjeld vil normalt ikke påvirke den samlede skatten for paret, men den har betydning for hvem som skal skattlegges for formuen og inntekten eller få fradrag for kostnaden.

I tilfeller der den ene har lav inntekt, kan det være fordelaktig for ektefellene mv. sett under ett å fordele og overføre inntekt og fradrag slik at ingen av dem får en lavere nettoinntekt enn personfradraget for inntektsåret.

Dere leser mer om fordeling av inntekt, kostnader, gjeld og formue her. 

Hilsen 

Hanne, Skatteetaten


Innsendt av Mags - March 29, 2022, 5:15 p.m.

Jeg var selvstendig næringsdrivende sist år men slettet firmaet i Desmeber. Jeg trodde jeg skulle få næringsoppgave i år men har fått vanlig lønnsmottakeroppgave. Skyldes det fordi jeg i fjor ikke hadde inntekter?

Hei!

Vi kan ikke svare på hva som er årsaken til at du ikke har mottatt skattemelding for næringsdrivende i år. 

Har du inntekter og/eller kostnader fra næringen du ønsker å føre i skattemeldingen din kan du gjøre dette ved å søke på "næring" i søkefeltet oppe til høyre i skattemeldingen din. Du vil da få opp "Inntekter, kostnader, formue og gjeld fra næringsvirksomhet" og kan her velge "Gå til næringsspesifikasjon" for å legge inn inntekter og/eller kostnader. 

Hilsen 

Hanne, Skatteetaten 


Innsendt av Roy - March 29, 2022, 7:05 p.m.

Hei! Jeg er tidligere arbeidende, men nå arbeidsufør. Er fortsatt betalende medlem i LO. Hvorfor kan ikke jeg trekke fra medlemskontingenten på skatten? Mvh. Roy.

Hei

Dette er fordi dette fradraget bare blir gitt når du har lønnsinntekt. 

Hilsen

Marie, Skatteetaten


Innsendt av Ann - March 29, 2022, 8:37 p.m.

Hvordan beregne skatt når man er tilkallingsvikar?

Hei

Lønnen blir skattlagt på vanlig måte og hvis det gjelder beregningen i skattekortet ditt så må du gi opp det du tror du vil tjene i løpet av året. Du kan endre skattekortet flere ganger i løpet av året.

Hilsen

Marie, Skatteetaten 


Innsendt av Trygve - March 30, 2022, 6:32 a.m.

Hei Hvordan fordeles foreldrefradraget mellom skilte foreldre? Min ekskone og jeg har tre barn sammen og felles foreldreansvar. De bor ca 70% av tiden hos mor, 30% hos meg. Jeg betaler underholdnigsbidrag og hun får fakturaen fra barnehage og SFO. Hun får hele barnetrygdbeløpet. Hele foreldrefradraget er meldt på hennes skattemelding.

Hei, 

Har du utgifter til pass av barn som er 11 år eller yngre, kan du få fradrag for dette. Når foreldrene er skilte så legges foreldrefradraget til den som barnet har bodd mest hos i løpet av året.

Hvis dere ønsker å fordele beløpet mellom dere må begge endre skattemeldingene sine slik at beløpet blir delt mellom dere. Hvis din tidligere partner ikke vil endre, må du endre hos deg og angi årsak til endring i skattemeldingen.

Du kan lese mer om foreldrefradrag her.

Hilsen

Maria, Skatteetaten

 


Innsendt av Line - March 30, 2022, 8:13 a.m.

Hei! Jeg pendler 70 km hver vei til jobb daglig, og vurderer å skaffe meg en bolig på jobbstedet. Veien jeg pendler er over en fjellovergang og kan være utfordrende på vinteren, av og til stengt. Jeg bor sammen med samboer i enebolig som han eier, har ingen hjemmeboende barn og regnes vel da som enslig. Hvis jeg leier eller kjøper meg leilighet på jobbstedet, vil den da bli regnet som pendlerbolig og gi skattefradrag?

Hei,

Du kan sjekke pendlerveilederen vår om du vil bli regnet som pendler eller ikke. Den finner du her.

Hvis du ønsker en konkret vurdering i din sak, kan du sende inn et kontaktskjema til Skatteetaten her.

Hilsen

Maria, Skatteetaten

 


Innsendt av Nystrand - March 30, 2022, 10:09 a.m.

Hei!! Jeg får alderspensjon fra et EU land og skatter av pensjonen i det landet. Er jeg pliktig til å melde fra til Skatteetaten??

Hei,

Ja. Du skal oppgi all inntekt og formue du har i utlandet i den norske skattemeldingen. Det gjelder også om du har betalt skatt i utlandet. Skatten du betalte i utlandet kan du legge til som et kredittfradrag i skattemeldingen. Du finner en video på denne siden som viser hvordan du gjør dette. 

Hilsen

Maria, Skatteetaten


Innsendt av Skattesport - March 30, 2022, 10:38 a.m.

Jeg er gift, og vi eier like mye av boligen/lånet. Jeg ser at alt gjeldsfradraget kommer på min skattemelding. Bør jeg overføre noe av dette til ektefellen? Jeg har fast inntekt, mens han er selvstendig næringsdrivende, i fall det betyr noe. Takk!

Hei,

Som ektefeller kan dere velge om dere ønsker å fordele gjeld og gjeldsrenter mellom dere. Dere kan også fordele noen inntekter, slik som kapitalinntekter og kapitalkostnader. 

Som gift skatter dere sammen, og fordelingen vil normalt ikke påvirke den totale skatten for dere, men den har betydning for hvem av dere som skal skattlegges for formue og inntekt eller får fradrag for kostnader. I tilfeller der den ene ektefellen har lav inntekt kan dette være gunstig hvis dere fordeler slik at ingen av dere får en lavere nettoinntekt enn personfradraget. 

Du kan lese mer om fordeling mellom ektefeller her.

Hilsen

Maria, Skatteetaten


Innsendt av Ola nordmann - March 30, 2022, 9:58 p.m.

Er meglerutgifter i forbindelse med hussalg fradragsberettiget?

Hei,

Her vil det komme an på om salget vil være skattefritt eller ikke. Er salget skattefritt vil ikke utgifter i forbindelse med salget være fradragsberettiget. 

Er salget skattepliktig, kan utgifter i forbindelse med salget trekkes fra utgangssummen når du beregner gevinst/tap.

Du kan lese mer om salg av bolig her.

Hilsen Maria, Skatteetaten


Innsendt av Trond - April 1, 2022, 10:21 a.m.

Har en fritidsbolig syd i Trysil. Står oppført som fritidsbolig i alle dokumenter men ikke i Matrikkel. Kommunen vil ikke forandre dette. Ergo så er dette en sekundær bolig. De har satt beregnet markedsverdi til ca 1,43 Mill Hus i nærheten blir avertert for ca800'. Hvordan komme ut av denne skatteknipen?

Hei,

Dersom du kan dokumentere at formuesverdien for din sekundærbolig overstiger 90 prosent av boligens reelle markedsverdi, har du krav på å få satt ned formuesverdien. 

 

Du må selv gi opplysninger om dokumentert markedsverdi i skattemeldingen.

Dokumentasjon som kan brukes er: 

  • takst som er gitt av kvalifisert takstmann
  • verdivurdering fra eiendomsmegler som har kjennskap til distriktet
  • observerbar markedsverdi - det vil si det tilnærmet lik bolig/tomt i samme område er solgt for. Dokumentasjon på observerbar markedsverdi kan være kjøpekontrakt eller lignende der salgssummen framgår.

 

Du kan lese mer om formuesverdsettelse på boliger her.

 

Hilsen Maria, Skatteetaten


Innsendt av Syklisten - April 2, 2022, 7:27 a.m.

Hei. Vi eier en fritidsbolig som leies ut gjennom hotellet leiligheten ligger i når vi selv ikke bruker den. Stemmer det virkelig at vi må skatte av hele beløpet leietager betaler, selv om hotellet får noe av inntektene? La oss si at det koster 1000kr for en natt- hotellet får da 400kr for kostnader tilknyttet booking og renhold. Skal vi betale skatt for 600kr eller 1000kr? Svært takknemlig for svar:-)

Hei,

Når dere leier ut fritidsbolig som dere bruker selv så vil utleieinntekter inntil 10 000 kroner årlig være skattefrie. Av eventuelt overskytende beløp regnes 85 prosent som skattepliktig inntekt.

Det gis ikke fradrag for eventuelle utgifter i forbindelse med utleien når dere selv bruker boligen til fritidsformål, selv om deler av leieinntekten er skattepliktig.

 

Du finner mer om utleie av fritidsbolig  på denne siden.

 

Hilsen Maria, Skatteetaten


Innsendt av Leif - April 4, 2022, 3:29 p.m.

Hei, er det en post man legger inn hva man betaler i husleie når man leier privat?

Hei.

 

Utgifter til husleie når man leier privat skal ikke føres opp i skattemeldingen. 

 

Hilsen Maria, Skatteetaten


Innsendt av Sol - April 4, 2022, 3:43 p.m.

Bor i enebolig i borettslag. Ser av stipuleringen at formueverdi av bolig er over flere år er satt høyt, dvs over 25% av markedsverdi. Men det er umulig å få svar på hvilke verdigrunnlag formueverdien bygger på. Har sendt forespørsel både til styret samt OBOS uten å ha fått svar. Spørsmålet er: Hvem har stipulert markedsverdien på boligene og slik kan besvare dette?

Hei,

 

Skatteetaten beregner markedsverdien for boliger basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til din boligs beliggenhet, areal, byggeår og type bolig.

Formuesverdien er en gitt prosentandel av denne boligverdien. Formuesverdien av primærboliger settes til 25 prosent av boligverdien (for sekundærboliger settes den til 90 prosent).

 

Hvis du kan dokumentere at formuesverdien for din primærbolig overstiger 25 prosent av boligens reelle markedsverdi, har du krav på å få formuesverdien satt ned.

Du må selv gi opplysninger om boligens dokumenterte markedsverdi i skattemeldingen og legge ved dokumentasjon på dette. Du kan dokumentere opplysningene med enten

  • takst som er gitt av kvalifisert takstmann
  • verdivurdering fra eiendomsmegler som har kjennskap til distriktet
  • observerbar markedsverdi - det vil si det den aktuelle boligen/tomten eller tilnærmet lik bolig/tomt i samme område er solgt for. Dokumentasjon på dette kan være kjøpekontrakt eller lignende der salgssummen framgår.

Du kan lese mer om formuesverdi på egen bolig på denne siden.

 

Hilsen Maria, Skatteetaten


Innsendt av Jannicke Jeanette - April 4, 2022, 5:06 p.m.

Hei. Kan jeg overføre noe av formuen min til min samboer for å få mindre formueskatt og hvordan gjør jeg evt. dette? Jeg eier flere eiendommer, min samboer har ingen. Vi har vært samboere i 25 år, men har ingen barn sammen. Jeg har 2 voksne barn, min samboer har ingen.

Hei,

Vanligvis kan ikke samboere fordele formue mellom seg.

Unntaket er hvis dere er registrert som meldepliktige samboere hos NAV, da vil dere kunne fordele inntekt, kostnader og formue likt som ektefeller. 

Du kan lese mer om fordeling av inntekt, kostnader og formue på denne siden.

 

Hilsen Maria, Skattetaten


Innsendt av Daniel - April 4, 2022, 6:28 p.m.

Har man noe fradrag når en leier ut kjellerleilighet uten å skatte for inntekter?

Hei,

 

Når leieinntektene dine er skattefrie, får du ikke fradrag for kostnader i forbindelse med utleien.

 

 

Hilsen Maria, Skatteetaten


Innsendt av Aspie - April 4, 2022, 6:34 p.m.

En forelder har sendt meg et stort pengebeløp som forskudd på arv. Jeg sliter med skjemaskrekk og har vel aldri tidligere endret noe på selvangivelsen, men nå lurer jeg på hvordan dette skal føres opp.

Hei,

 

Hvis du har fått et beløp som er over 100 000, skal dette oppgis i feltet som heter "gave og arv". Du finner feltet ved å søke i søkefeltet i skattemeldingen.

 

Hilsen Maria, Skatteetaten

 


Innsendt av Jon! - April 4, 2022, 9:43 p.m.

Eg har eit spørsmål som gjelder salg av gardsbruk! Eg overtok farsgården i 1990 som eldstemann. I 2004 la eg ned drifta og jorda vart slått av slekt/venner vederlagsfritt fram til 2021, då eg selgde den. Skal eg skatte av salgsbeløpet?

Hei

Salget er i utgangspunktet skattepliktig . Dersom det og  våningshus med naturlig arrondert tomt inkludert i salget, behandles i disse tilfellene etter reglene for realisasjon av bolig- eller fritidseiendommer.

Hilsen

Marie, Skatteetaten 


Innsendt av Jan-Tore - April 5, 2022, 8:09 a.m.

Jeg solgte bolig i 2021. Dette har ikke kommet med automatisk i Skattemeldingen. Det er allerede avklart i bindende forhåndsuttalelse at dette er skattefritt salg. Må det likevel oppgis i Skattemeldingen?

Hei

Du behøver ikke å oppgi salg som ikke er skattepliktig. 

Hilsen

Marie, Skatteetaten 


Innsendt av Jan-Tore - April 5, 2022, 8:12 a.m.

Jeg tok utbytte fra holdingselskapet mitt. Verdien på holdingselskapet ble derfor lavere. Skal jeg bare endre i skattemeldingen? Hvilket dokumentasjonskrav kreves her?

Hei

Verdien av aksjene dine i holdingselskapet skal i utgangspunktet være rapportert inn via aksjonærregisteroppgaven fra selskapet og det er denne oppgaven som danner grunnlaget for verdien i skattemeldingen din. Hvis disse verdiene er feil må det sendes inn en korrigert aksjonærregister oppgave og du kan da endre grunnlaget i skattemeldingen din.

Hilsen

Marie, Skatteeetaten


Innsendt av Jan-Tore - April 5, 2022, 9:17 a.m.

Hvilken timesats kan jeg bruke på egeninnsats ved oppussing av utleiebolig? Kan jeg bruke min egen timelønn, eller vil ufaglært bygg være mer riktig? https://frifagbevegelse.no/nyheter/hva-er-minstelonna-i-norge-her-er-oversikten-6.158.827732.b1ef32c209

Hei

Du kan få fradrag for verdien av egen arbeidsinnsats hvis du gjør vedlikehold på boligen du leier ut. Imidlertid forutsetter det at samme beløp er ført opp som inntekt i skattemeldingen det året arbeidet ble utført. Dette ut fra at verdien av eget arbeid er skattepliktig. Du får bare fradrag for arbeidsinnsats samme år som arbeidet er utført. 

Verdien av eget arbeid verdsettes til hva det ville kostet å få arbeid av samme kvalitet utført av andre. Timegodtgjørelsen for ikke-håndverkere må som hovedregel settes lavere enn det en håndverker ville ha oppnådd, for eksempel til timesats for ufaglært arbeidskraft. Satser finnes på Arbeidstilsynets nettsider.

Det er ikke fradragsrett for egen arbeidsinnsats knyttet til påkostningsarbeid, men verdien av et slik arbeid kan tillegges inngangsverdien ved et senere salg av eiendommen. Verdien av eget vedlikeholdsarbeid kan ikke tillegges inngangsverdien ved et senere salg av eiendommen.

Hilsen

Marie, Skatteetaten

 


Innsendt av MP - April 5, 2022, 11:22 a.m.

Fradrag utleiebolig.Jeg har 5 timer å kjøre for å utføre vedlikehold på utleiebolig,kan disse timene utgiftføres i lag med timer på utført vedlikehold.

Hei

Du kan føre til fradrag kostnadene med reise til og fra utleieboligen men du kan ikke føre til fradrag tiden som medgår, satsen per kroner 3.50 per kilometer. 

Du finner mer om fradrag for reisekostnader og andre fradrag i forbindelse med utleie her

 

Hilsen

Marie, Skatteetaten

 


Innsendt av Kjetil L. - April 5, 2022, 7:35 p.m.

Jeg har innbetalt IPS (kr.40.000) som skal gi meg ett fradrag på 22%. Jeg kan se at innbetalt sum står oppført under fradrag, men hvor kan jeg se de 22% (kr.8.800)?

Hei

Reduksjon i skatt på grunn av innbetalt IPS vil ikke vises som en egen post i skattemeldingen din men siden fradraget reduserer nettoinntekten din (alminnelig inntekt) så er det tatt hensyn til ved at din alminnelige inntekt er redusert. 

 

Hilsen

Marie, Skatteetaten 


Innsendt av Kathe - April 6, 2022, 8:32 a.m.

Ved salg av leilighet i Tyskland, må det da skattes av salget? Denne har vært leid ut. Er det forskjell om man har benyttet den siste året selv? Hva med eventuelt dobbelbeskatning?

Hei

Salg av bolig i utlandet skal behandles etter de samme reglene som for salg av fast eiendom i Norge. Det kan være at du må betale skatt til Tyskland på salget etter de reglene som gjelder der, dette kan ikke vi svare deg på.  Vi har skatteavataler som skal forhindre dobbeltbeskatning. 

I Norge ville du kunne unngå beskatning ved å bruke leiligheten som egen bolig i ett av de siste to årene men hvordan dette vil være i Tyskland må du sjekke ut med skattemyndighetene i Tyskland.

Reglene finner du her

Hilsen

Marie, Skatteetaten 


Innsendt av Wiktor - April 6, 2022, 8:36 a.m.

I tillegg til norsk alderspensjon får jeg pensjon fra utlandet (Polen). Hvordan skal jeg informere Skatteetaten om dette ?

Hei

Du skal oppgi all inntekt og formue du har i utlandet i skattemeldingen som du leverer i Norge. Har du betalt skatt i utlandet så kan du kreve fradrag for dette. Du finner informasjon om hvordan du gjør dette i skattemeldingen din ved å trykke her

Hilsen

Marie, Skatteetaten


Innsendt av Navine - April 6, 2022, 9:16 a.m.

Jeg har benyttet faktortallet for inntektsåret 2021, men får et annet resultat enn det som står i skatteoppgjøret. Det gjelder oppjustering av gevinst etter salg av aksjer og beløpet i skattemeldingen, som skal ganges med 1,44 er kr 200 000 for høyt. Jeg hadde ikke skattepliktig lønnsinntekt etter fratrukket minstefradrag i 2021 og det virker som at skjermingsfradrag er lagt til og ikke trukket fra beløpet som skal ganges med faktortallet. Dermed blir beløpet for skattelegging av 22 prosent hele 200 000 kroner mer. Kan dette stemme og kan det gis en enkel forklaring på riktig regnemetode, samt hvordan dette endres hvis det er feil beregning?

Hei

Dette spørsmålet klarer vi ikke å gi et eksakt spørsmål uten at vi kan gå inn i skattemeldingen din men jeg kan prøve på en forklaring. I skattemeldingen bfinner du først selve gevinsten eller aksjeutbyttet sm et eget beløp. Oppjustering vises som et eget beløp i skattemeldingen din. 

Du kan og finne eksempel på hvordan det er regnet ut  her

Hilsen

Marie, Skatteetaten


Innsendt av Edle - April 7, 2022, 10:48 a.m.

Får man beholde fremført underskudd fra tidligere år uendelig eller er det en utløpsdato for å benytte underskuddet? Uansett, om man er arbeidstaker, student eller pensjonist!

Hei 

Ja man får beholde fremførbart underskudd inntil det er brukt opp. Det skal komme automatisk med i skattemeldingen din men sjekk gjerne at det er med. Det vises og på skatteoppgjøret ditt hvor mye du har igjen å bruke. 

Hilsen

Marie, Skatteetaten


Innsendt av Terje - April 7, 2022, 12:06 p.m.

Lurer på formuesverdien av nybygd hytte. Ser i veiledning fra skattetaten at det skal være 30% av hva det koster å bygge den. Synes det blir rart at verdien av hytta blir like stor som på leiligheten vår .

Hei

Du har brukt riktig fremgangsmåte.  Dersom markedsverdien på leiligheten og byggekostnadene for hytten hadde vært sånn noenlunde like så ville og formuesverdien blitt tilnærmet lik ( dvs leiligheten vil ha en formuesverdi på 25 prosent av markedsverdien så den ville da blitt litt mindre )

Hilsen

Marie, Skatteetaten 

 


Innsendt av Terje - April 7, 2022, 12:32 p.m.

beskatning av aksjefond. Hvordan beskattes dette ? Blir verdien av fondene lagt til i formuen ?

Hei

Verdien av aksjefondene blir en del av den totale formuen din. Verdien av fondet skal være rapport inn og fremgå av skattemeldingen din. 

Hilsen

Marie, Skatteetaten 

 


Innsendt av Teddy - April 7, 2022, 12:52 p.m.

Gjennom 2021 så har vi hatt hjemme kontor deler av perioden samt at en har vært permittert. Det er vanskelig å synliggjør andel dager en har hatt hjemmekontor. Hvordan er det med beregning av reisefradrag for reiser mellom hjem og jobb da?

Hei

Jeg skjønner at det kan være vanskelig å finne riktig antall dager men reisefradraget skal beregnes etter det antallet dager som en faktisk har reist mellom hjem og jobb. Du må prøve å finne antall dager så godt du kan. 

Mer om reisefradrag kan du finne her 

Hilsen

Marie, Skatteetaten 

 

 

Norsk Familieøkonomi