Hverdagsøkonomi

Nettmøte om skattemeldingen 2021

Nettmøtet er nå avsluttet - sjekk svarene fra rådgiverne her!


Nettmøte om skattemeldingen 2021

Alle svar er nå publisert. Husk at du finner mye nyttig informasjon på skatteetaten.no, og at Skatteetaten kan kontaktes på telefon 800 80 000, via chat eller på Facebook. Telefonlinjene er åpne 09:00 - 15:30 på hverdager. Takk til alle som har bidratt med sine spørsmål!


Innsendt av Anders - March 26, 2021, 3:23 p.m.

Min kone har en konto i Sverige, hvor det ved årsslutt kan stå noen få hundrelapper. Ingen renteinntekt. Er ikke i nærheten av å betale formuesskatt. Er det nødvendig å registrere opplysninger som i praksis ikke har noen betydning for skatteoppgjøret? Antar det oppfordres til at man uansett skal oppgi alt, men har det noen konsekvens dersom man ikke oppgir noe som ikke har betydning? I fjor førte denne registreringen til at jeg ikke kunne levere i ny versjon selv, og derfor fører denne registreringen bare til problemer for alle parter.

Hei.

Bankkonto i utlandet må føres i skattemeldingen. Dette gjør du under punktet "Bank, lån og forsikring". Klikk på "legg til konto" og legg inn opplysninger om kontoen i utlandet (kontonummer, formue og renter).

Vennlig hilsen

Ole Petter - Skatteetaten

 

 

 


Innsendt av Styremedlem - March 26, 2021, 3:25 p.m.

Har i flere år vært styremedlem i borettslag, og har styrehonorar på 50.000/år. Kan jeg føre fradrag for datautstyr som brukes ifbm vedlikehold av nettsider, gjennomføring av digitale styremøter etc? Brukes også privat, så det er mulig det skal fordeles etter en brøk?

Hei

Styrehonorar er skattepliktig som lønn. Mange lønnsmottakere har utgifter tilknyttet stillingen. Et eksempel på en slik utgift er PC. Slike utgifter inngår imidlertid i minstefradraget. Utgiftene til PC kommer dermed ikke til fradrag i tillegg til minstefradraget.

Vennlig hilsen

Ole Petter - Skatteetaten

 


Innsendt av Namory - March 26, 2021, 3:28 p.m.

Hvordan endrer man skatteklasse?

Hei

Alle har i dag et personfradrag ved utregning av skatt. Tidligere het dette skatteklasse. Det er ikke lenger noe som heter klasse 2, og du skal derfor ikke endre noe i skattemeldingen.

Vennlig hilsen

Ole Petter - Skatteetaten

 


Innsendt av Dame - March 26, 2021, 3:51 p.m.

Har dere kan hjelpe meg å betale til reskatt. Pga , må jeg betale 15700kr , jeg ikke råd å betale den,håper på dere positiv svar. tusen takk.

Hei

Det er flere som har fått restskatt blant annet fordi bankrenten ble satt ned i fjor. Husk å endre skattekortet dersom det skjer viktige endringer i privatøkonomien.

Restskatt på mer enn kr 1 000 forfaller til betaling i to terminer. De som får skatteoppgjøret 24. juni eller før, må betale halvparten 20. august og den andre halvparten 24. september.

Det er nok den enkelte sitt eget ansvar om en ender opp med restskatt. Restskatten må betales. Du kan finne nyttig informasjon om innbetaling av tilleggsforskudd, frister og eventuell betalingsutsettelse på våre nettsider:

https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skatteoppgjor/restskatt/

 

Vennlig hilsen

Ole Petter - Skatteetaten


Innsendt av Tommy Bech-Bech Consulting - March 26, 2021, 3:57 p.m.

Hei, hva er fristen for å innbetale restskatt når man har fått det?

Hei

Fristen er 31.mai for å betale tilleggsforskudd men hvis du ikke betaler da så vil du få tilsendt fakturaer på eventuell restskatt etter at skatteoppgjøret ditt er ferdig

 

Vennlig hilsen

Marie, Skatteetaten


Innsendt av «Gretchen» - March 26, 2021, 4:57 p.m.

Likningsmyndighetene går utifra markedsverdi på bolig når de fastsetter verdien av din bolig. Den verdien de har satt er langt høyere enn det man reelt vil få om man selger. Altså er verdien satt for høyt. Dette ønsket jeg å rette og klage på i likningen min, men det var ikke mulig å få frem rubrikk hvor man kunne skrive og begrunne endringen av taksten de har satt. Før om åra har det vært økning på en 10 000kr men i år ble det et kraftig hopp på 50 000kr. Dette er ikke riktig mener jeg. Skjønner ikke hvor de har hentet disse tallene sine fra.

 

Hei

Formuesverdien kan endres dersom du kan dokumentere at grunnlaget er for høyt. Formuesverdien skal fastsettes til 30 % av dokumentert verdi. Du må ha dokumentasjon som ikke er eldre enn 1. juli 2020. Du kan lese mer på våre nettsider her:

https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-eiendom-tomt/formuesverdi/egen-bolig-primarbolig/

 

Vennlig hilsen

Ole Petter - Skattetaten


Innsendt av Trond - March 26, 2021, 5:27 p.m.

Hei,jeg kjøpte en hytte i 2016 og solgte den i 2019. Jeg hadde ett brutto overskudd på ca.250.000. Må jeg skatte av hele beløpet (minus utgifter) eller bare 2/5 av 250.000? Mva Trond

 

Hei

For å kunne selge en hytte/ fritidsbolig skattepliktig må en ha oppfylt kravene om eier- og botid. Disse kravene er:

-du må ha brukt den som fritidseiendom i minst fem av de siste åtte årene og

-du må ha eiet den i minst fem år

Det er slik at enten oppfyller en vilkårene og da skal det ikke skje en gevinst-/ tapsberegning eller så fyller en de ikke. I så fall skal det skje en gevisnt- tapsbereging fullt ut.

-I ditt tilfelle fyller du ikke kravene til bo- og eiertid og det skal da skje en gevinst-/ tapsberegning fullt ut.

Vi har mye informasjon om salg av fritidseiendommer på våre nettsider her:

https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-eiendom-tomt/salg/salg-av-fritidseiendom-i-norge/

 

Vennlig hilsen

Ole Petter - Skatteetaten

 

 


Innsendt av Roxi - March 27, 2021, 8:32 a.m.

Jeg er konsulent og blei permittert 2 ganger pga Corona, og lurer på om mitt inntektstap kan trekkes fradrag for på skattemeldingen, slik at en får en mer normal inntekt samlet sett for året?

Hei

Du kan dessverre ikke trekke fra inntektstapet ved permittering i skattemeldingen.

 

Med vennlig hilsen

Ole Petter - Skatteetaten

 


Innsendt av Tor - March 27, 2021, 8:43 a.m.

Hvor finner jeg beløpet jeg betaler i "nrk-lisens" ?

Hei.

Vi har fått noen spørsmål om Nrk-lisensen. Denne står ikke spesifisert på skattemeldingen. Den behandles på samme måte som alt annet som skattepengene blir brukt til (helsevesen, politi, brann, undervisning, pensjoner, etc). Nrk-lisensen fremgår dermed ikke særskilt og du finner den ikke oppført i skattemeldingen.

Med vennlig hilsen

Ole Petter - Skatteetaten

 

 


Innsendt av Elena Roska - March 28, 2021, 8:04 p.m.

Bompenger, kjøring til barnehagen med privat bil, dagmamma betaling

Hei

Du kan på visse vilkår kreve fradrag for ekstra kjøring mv se her https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/familie-og-helse/barn/foreldrefradrag/  se under dokumentasjons krav for hva som må dokumenteres

 

Vennlig hilsen

Marie, Skatteetaten


Innsendt av Jan Robert - March 29, 2021, 10:56 a.m.

Hei! Ser at jeg har betalt full formueskatt for 2020. Skal ikke grunnlaget for formueskatten, vedr. bolig, fordeles mellom ektefellene da denne er et felleseie ? Mvh. Robert

Hei

Fribeløp for formuesskatt er kr 1,5 mill per person (kr 3 mill for begge). Ektefeller skattlegges samlet for formuesskatt. Det betyr at det ikke skal fastsettes fomuesskatt dersom samlet nettoformue er inntill kr 3 mill. Ved en samlet formue for eksempel på kr 4 mill blir det fastsatt formuesskatt. Denne vil i sum bli den samme uavhengig av fordeling, dvs. hvem av ektefellene som fører denne på seg. Dersom begge har kr 2 mill i nettoformue blir formueskatten fordelt med 50 % på hver. Dersom den ene har kr 1 mill og den andre kr 3 mill, blir formuesskatten fordelt med 25 % på den ene og 75 % på den andre.

Du kan lese mer om formuesskatt her:

https://www.skatteetaten.no/satser/formuesskatt/?year=2020#rateShowYear

Vennlig hilsen

Ole Petter - Skatteetaten


Innsendt av Truls Ramleth - March 29, 2021, 7:06 p.m.

1. Jeg har en selveierleilighet i et sameie som jeg leier ut. Jeg har et lån på denne på 2 mill. betaler ca 3000 i renter i mnd. på dette lånet. Jeg får jo igjen vanlig rentefradrag på denne summen ca 750 kr. Men resten 2250kr er jo en utgift, kan jeg trekke denne summen som utgift fra overskuddet på utleie inntekt?

Hei

Renter er fradragsberettigede uansett grunnen til at gjelden er pådratt. Du kan derfor trekke fra renter på lånet. Dette føres i skattemeldingen under temaet "Bank, lån og forsikring". Det skal ikke føres regnskapet for huset.

Du kan ikke kostnadsføre renter på andre måter. Det betyr at i talleksempelet ditt er de kr 2 250 ingen fradragsberettiget utgift. Det ville i så fall innebåret en dobbelt-fradragsføring.

De utgiftene som du betaler til sameiet som kan være fradragsberettigede kan være driftsutgifter som forsikring, eventuelle kommunale utgifter, vedlikehold av fellesområder, strøm til fellesområder etc.

Vennlig hilsen

Ole Petter - Skatteetaten

 


Innsendt av so - March 29, 2021, 7:33 p.m.

Hei, Hvordan fører jeg på Skattemeldingen 'Tinglysningsgebyr i forbindelse med refinansiering av boliglån'? Beløpet er ikke forhåndsutfylt på Skattemeldingen. mvh

Hei.

Jeg forstår det slik at dette gjelder gebyr betalt til banken i forbindelse med refinansiering av lån. Ugiften kan da være fradragsberettiget som en rentekonstnad. I så fall legger du den inn som rente på det lånet som du har refinansiert.

Vennlig hilsen

Ole Petter - Skatteetaten

 

 


Innsendt av Magnar - March 30, 2021, 8:39 a.m.

Hei Lurer på om man kan føre på noen fradrag for overnatting i bil uten kokemuligheter? Mvh Magnar

Hei

Da må bilen i tilfelle bli sett på som en pendlerbolig se https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/arbeid-trygd-og-pensjon/reise-tilfra-jobb/pendler/pendler/

Vennlig hilsen

Marie , Skatteetaten

 


Innsendt av Asle - March 30, 2021, 5:09 p.m.

Hei eg er uke pendler bor på brakke og Hotell hva kan eg trekke fra på skatten pr døgn har 26 døgn på Hotell og 118 døgn brakke

Hei

Dersom du ikke har kokemligheter på brakka så kan du trekke av kr 164 pr døgn du overnatter der. Når det gjelder overnatting på hotell er det litt forskjellige satser avhengig av om frokost er inkludert eller ikke. Du kan bruke pendlerkalkulatoren for å finne satsene se https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/arbeid-trygd-og-pensjon/reise-tilfra-jobb/pendler/pendler/

Vennlig hilsen

Marie, Skatteetaten


Innsendt av May - April 5, 2021, 11:13 a.m.

Jeg har fått sykdommen diabetes type 1, hvor mye kan jeg trekke av på skatten uten dokumentasjon.

Hei

Det er dessvere ikke mulighet å trekke fra utgifter pga sykdom. Det var mulig tildligere men ordning ble avviklet i 2012 og kravet for å kunne få fradraget er at du hadde krav på fradrag i 2010 og 2011

se https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/familie-og-helse/sykdomsutgifter/

Vennlig hilsen

Marie, Skatteetate


Innsendt av Lizz - April 5, 2021, 5:48 p.m.

Er det mulig å trekke fra advokatutg i forbindelse med at man ufrivillig er stevnet til Forliksråd?evnt også fratrekk for forliksum ?

Hei

Det blir dessverre regnet som en privatutgift og kan derfor ikke trekkes fra.

Vennlig hilsen

Marie, Skatteetaten

 


Innsendt av Anna - April 6, 2021, 9:25 a.m.

Jeg har solgt bolig og kjøpt ny, er det noen fradrag man kan gjøre i forbindelse med det?

Hei

Det er ikke noe fradrag ved kjøp og salg av bolig bortsett fra de kostnadene som måtte være til baken/långiver.

Vennlig hilsen

Marie, Skatteetaten

 


Innsendt av Bengt - April 6, 2021, 7:54 p.m.

Hei, vi har spørsmål om fradragsrett for kostnader ved ekstraordinær skade på fritidseiendom. Bakgrunn: De siste 15 årene er det stort sett min kone og jeg som har benyttet og vedlikeholdt familiehytten som hennes besteforeldre bygget (1962), og foreldre/far senere bygget på med nytt soverom og en utvidet stue. Da ikke alene, men med bistand fra lokal snekker. Helt naturlig er det nødvendig med vanlig vedlikehold, men for ca. 2 år siden oppdaget jeg at de innvendige takbordene på soverommet på den "nye" delen spratt opp slik at det spriket. Når jeg da fjernet bordet oppdaget jeg et fint "støv" som kom fra bærebjelken i taket og tenkte umiddelbart på skadedyr. Jeg fjernet derfor flere bord, og kontaktet en lokal byggmester for å se på dette. Svaret var at dette skyldes råte som følge av feilkonstruksjon. Det var ikke laget nok lufting mellom innertak og yttertak. Følgelig må hele denne delen av taket fjernes. Siden det er feilkonstruksjon så dekkes ikke noe av forsikringen. Videre undersøkelser viste at råten var gjennomgående og ned i veggen. Kostnadene ble anslått til ca. 250 - 300.000,- for å dele taket, sette opp nye takstoler, osv. Kostnaden var så stor at familien ikke ønsket å bidra til utbedringen, men foreslo at hytten kunne overføres til min kone (med en klausul om arving for barnebarn). Arbeidene ble utført i 2019/2020 Spørsmål: Kostnadene våre ble større en først anslått - men er det mulig å få fradragsrett for noe av de kostnadene vi har hatt med dette? Og hvordan skal vi gå frem for å "søke" om dette? Vi har selvfølgelig masse dokumentasjon, så det er ikke noe problem å bevise det som er beskrevet. Håper på et godt svar på dette.

Hei

Det er dessverre ikke fradragsrett for denne type kostnad. (det var tidligere en ordning for dette men den opphørte tidlig på 2000 tallet)

Vennlig hilsen

Marie, Skatteetaten


Innsendt av Erik - April 6, 2021, 9:39 p.m.

Jeg har hatt utgifter til pendlerbolig de siste årene. Fra 2018 ble det innført en begrensning på 24 måneder. I den forbindelse har jeg følgende spørsmål: 1. Pga 24 månedersregelen får jeg ikke fradrag for utgifter til losji i 2020, stemmer det? 2. Jeg kommer fortsatt til å jobbe som før. Når den tid kommer vil jeg selge pendlerboligen. Det er fortsatt sånn at gevinst ved salg av pendlerbolig er skattefritt? 3. Pendlerboligen er definert som sekundærbolig. Pga beliggenhet er det høyere formuesverdi på denne enn primærbolig selv med verdsettelsesrabatten for primærbolig. Når det ikke er gjeld knyttet til boligene ville det i mitt tilfelle lønt seg å flytte til pendlerboligen. Er klar over døgnhvileregelen, mens så lenge det ikke kreves fradrag har vel det ikke noen betydning. Er det korrekt oppfattet?

Hei

1. Det stemmer, hvis du skifter arbeidssted og pendler kommune så vil det være fradragsrett på nytt.

2. Det er i utgangspunktet skattefritak for salg av pendlerbolig og det er da blant annet en forutsetning atden brukes i tilstrekkelig grad.

3.  Her må du inn på reglene om hvor du skal være registreret som bosatt, jeg vet for lite om din situasjon til å svare deg. SE https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/flytte/

Vennlig hilsen

Skatteetaten  


Innsendt av boetor - April 8, 2021, 12:15 p.m.

Jeg har realisert tap på aksjer i 2020. Disse fremkommer ikke i sin helhet på skattemeldingen. Hvordan gjør jeg dette med den nye formen på skattemeldingen? Skal totalt tap på aksjen byttes ut med forhåndsutfylt beløp, og beløpet multipliseres med en faktor? Jeg har også realisert et tap på en amerikansk aksje som var kjøpt på en IKZ konto. Denne er ikke registrert på skattemeldingen. Hvordan registreres tapet på riktig vis?

Hei

Da må du legge til opplysninger om dette i skattemeldingen. Tapet blir automatisk oppjustert med faktoren slik at det behøver du ikke å tenke på. Dersom du leverer skattemelidngen i nytt format fører du opplysningene direkte i denne. Bruker du gammelt format så må du fylle ut RF 1159 i tillegg, Se og https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/aksjer-og-verdipapirer/skjema/aksjeoppgaven/

Vennlig hilsen

Marie, Skatteetaten


Innsendt av Terje - April 8, 2021, 12:47 p.m.

Jeg leide ut leiligheten min fra ultimo oktober 2019 til 1. oktober 2020. I ligningen for 2019 oppga jeg boligen som sekundærbolig, og innberettet leieinntektene. Skal jeg oppgi leiligheten som sekundærbolig i ligningen for 2020 også, selv om jeg flyttet inn igjen 1. oktober 2020? Leieinntektektene for 2020 skal jeg selvsagt innberette.

Hei

Den boligen som du bor i ved årsskiftet og som du bruker som din egen bolgi  blir regnet som din primærbolig

Vennlig hilsen

Marie, Skatteetaten


Innsendt av Reidun - April 8, 2021, 8:17 p.m.

Hei, Min mør døde i februar i fjor, i den anledning arvet vi (tre søsken) et rekkehus og tilhørende boliglån. Hvordan skal dette håndteres i selvangivelsen?

Hei

Dersom dette er tinglyst så skal eiendommen være med i skattemeldingen. Hvis ikke så må dere legge til eiendommen i skattemeldingen .Hvis dere har et felles lån så må dere foredele dette mellom dere.

Vennlig hilsen

Marie, Skatteetaten


Innsendt av Jani - April 9, 2021, 3:05 p.m.

Hei Jeg lurer på at jeg har betalt renter til pappa på et lån som står på pappa sin navn hvordan skal jeg skal jeg føre rente fradrage på min skattemelding ??

Hei

Da må du legge opplysningene om dette til i din skattemeldingen og så må han redusere sitt rentefradrag tilsvarende . Du kan se her for hvordan du endrer eller legger til nye opplysninger https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattemelding/skattemelding-for-person/

Vennlig hilsen

Marie, Skatteetaten


Innsendt av Eva - April 9, 2021, 3:06 p.m.

Hva bør jeg som skilt tenåringsmammma med 100%stilling i helsevesenet tenke på ved skatteoppgjøret? Jeg gikk i siste halvdel i fjor opp fra 80%. Jobber mye ekstravakter, er dette grunnen til at jeg i år fikk 12000 i baksmell?

Hei

Du kan sjekke fradragsveilederen og se om det er noe der som er aktuelt for deg.

Når det gjelder årsak til at du får restskatt så er ikke det så lett å gi et konkret svar på uten å vite mer men et tips er å sjekke at skattekortet er riktig i forhold til inntekt og fradrag.  Du kan se her om sammenhengene  https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/skatt123/

Vennlig hilsen

Marie, Skatteetaten


Innsendt av Hans Egil - April 9, 2021, 3:10 p.m.

Kommunen har taksert eiendommen i 2020 ifm utskriving av eiendomsskatt. taksten (før justeringer/fradrag) er vesentlig lavere enn bruttovurderingen som fremkommer i skattemeldingen. Kan jeg bruke kommunens takst som grunnlag for å endre verdien i skattemeldingen? Det vil i så fall redusere formuesskatten min.

Hei

Du skriver ikke hvillken type eiendom det gjelder men du kan ikke bruke dette som grunnlag. Hvis det for eksempel gjelder en boligeiendom så kan den kreves nedsatt hvis den overstiger 30% av boligens antatt omsetningsverdi. Se her for mer informasjon om formuesverdi på ulike typer eiendom https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-eiendom-tomt/formuesverdi/

 

Vennlig hilsen

Marie, Skatteetaten


Innsendt av TBG - April 9, 2021, 3:17 p.m.

Kjøpte Bitcoin for 2000 kr for noen år siden og glemte saken. Ser i appen at dette har en nåverdi på drøyt 8000. Men klarer ikke å finne noen oversikt over saldo ved årsskifte eller transaksjoner. Hvordan skal dette føres i selvangivelse? Har ikke ført det opp tidligere år heller, hvordan bør jeg oppgi dette?

Hei

Det skal føres opp som et verdipapir i skattemeldingen og det er verdien de hadde ved årsskiftet som du skal bruke. Du finner inforamsjon om hvordan du gjør det her https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/aksjer-og-verdipapirer/om/virtuell-valuta/

Vennlig hilsen

Marie, Skatteetaten

 


Innsendt av LisBeth - April 9, 2021, 3:33 p.m.

Hvordan og hvor fører jeg inn beløp for salg av tomt. Hele beløpet ble brukt til å nedbetale gjeld. Jeg har fremdeles gjeld, så ingen netto av salget. Jeg lurer også på hvordan jeg blir skattet av dette?

Hei

Salg av tomt er alltid skattepliktig så du må beregne gevinst/tap. Se https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-eiendom-tomt/salg/salg-av-tomt/  Her finner du informasjon om hvordan du beregner gevinst/tap, hvordan endre det i skattemeldingen mm .

Vennlig hilaen

Marie, Skatteetaten


Innsendt av Reidun Bjørnstad - April 9, 2021, 3:36 p.m.

Når. Blir skatten utbettalt

Hei

Eventelt tilgodebeløp blir utbetalt når skatteoppgjøret ditt er klart og det er dessverre ikke mulig å gi deg en eksakt dato for når dette skjer. Du blir varslet når ditt skatteoppgjør er klart se https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skatteoppgjor/

Vennlig hilsen

Marie, Skatteetaten


Innsendt av Trond - April 11, 2021, 11:15 a.m.

Vi har lån på leiligheten, som vi begge er ansvarlig for. Skatteetaten har ført hele lånet på leiligheten til den som har høyest inntekt. Vi lurer på om vi skal dele den på begge 2. Hvordan er skattefradrag på renter rundt dette, om det blir delt på begge?

Hei,

Banken deres rapporterer inn all informasjon om lån på hovedlåntakeren. Derfor må dere logge inn på skattemeldingene deres og endre fordelingen av gjeld og gjeldsrenter selv. Reglene for fordeling er litt forskjellig for samboere og ektefeller. Du kan lese mer om regler for fordeling her.

Rentene dere betaler på lånet er fradragsberettiget. Siden gjeldsrentene kun rapporteres inn på hovedlåntakeren må også gjeldsrentene fordeles mellom dere i skattemeldingen. Dere skal kunne se en endring i beregnet skatt når dere gjør endringer knyttet til gjeldsrenter i skattemeldingene deres.

Hilsen Anna Kristina / Skatteetaten


Innsendt av Heidi Mæle Lesund - April 11, 2021, 11:32 a.m.

Har leilighet i Trondheim der vår datter bor mens hun studerer. Hun betaler månedlig husleie. I 2020 bodde hun i tillegg hjemme i Kristiansund i ca 6 måneder på grunn av «Koronaen» Vi skal vel ikke skatte av utleieinntekten i dette tilfellet, men lurer på hvordan jeg melder fra om dette på skattemeldingen. Året før ringte jeg bare inn og så var det en dame i Skatteetaten som fikset dette.

Hei,

Innledningsvis gjør vi oppmerksom på at utleie til nærstående kan, på visse vilkår, være skattefritt. Du kan lese mer om dette her.

Dersom uteleieinntekten følger det vi kaller regnskapsbehandling vil utleieinntekten være skattepliktig så lenge du mottar utleieinntekt. Med andre ord er utleieinntekt skattepliktig for mottaker selv om leietakeren befinner seg et annet sted.

Du legger til informasjon om utleie i skattemeldingen under Bolig og eiendeler. Her kan du velge hvilken eiendom utleieinntekten er knyttet til.

Hilsen Anna Kristina / Skatteetaten


Innsendt av Nils Hendseth - April 11, 2021, 12:46 p.m.

Jeg lurer på om erstatning for bygging av E 39 vil medføre mer skatt for meg.

Hei,

Ved ekspropriasjon av fast eiendom skal det erstatningsbeløpet du mottar i utgangspunktet behandles som vederlag ved slag av eiendom. Du kan på visse vilkår få et såkalt betinget skattefritak, men reglene for dette er noe omfattende. Vi anbefaler deg derfor å skrive til oss for nærmere veiledning.

Hilsen Anna Kristina / Skatteetaten

 


Innsendt av Student - April 11, 2021, 1:04 p.m.

En student kan visstnok ha to boligadresser, på studieplass og hjemstedsplass. Studenten kjøper leilighet på studieplass, melder ikke flytting og definerer leilighet som primærbolig i skattemeldingen. Kan han da selge og ikke skatte for evt gevinst eller må han ha meldt flytting? Kan man ha primærbolig på studiestedet uten å ha meldt flytting?

Hei,

Gevinst ved salg av bolig er skattefritt dersom du har eid boligen i minst ett år på salgstidspunktet, samt at du har bodd i boligen i 1 av de siste 2 årene på salgstidspunktet. Her er det de reelle forholdene som gjelder, ikke de formelle. Det vil si at du oppfyller kravene til skattefritt salg så lenge du faktisk møter kravene til botid, uavhengig av om du har meldt flytting eller ikke.

I praksis kan du likevel oppleve at Skatteetaten følger den informasjonen som fremgår av folkeregisteret, og at vi i noen tilfeller ber deg dokumentere at du møter kravene til botid ved salg dersom du ikke har meldt flytting.

Hilsen Anna Kristina / Skatteetaten


Innsendt av Hans D. - April 11, 2021, 1:34 p.m.

Et bolighus med tre leiligheter kjøpt i 1997 blir solgt våren 2020. Vi bor i to av tre jevnstore leiligheter fra 1. juli 2018 til 10. desember 2019, dvs i 18 av 24 måneder før kjøper aksepterte bud. Boligen var tidligere sekundærbolig, og Skatteetaten ble før innflytting kontaktet om de formelle sider ved skattlegging av leieinntekter m.v. Vår tolkning av det formelle ble bekreftet av Skatteetaten. Skjemaer med datoer for inn- og utflytting ble sendt inn og registrert på Altinn. På Skattemelding for 2020 er salgsbeløp for boligen delt mellom bankinnskudd og aksjer per 31.12.2020. Jeg kan ikke se at salg av eiendom er med under 1.2/1.5 Opplysninger om personlige forhold. Har jeg forstått riktig at salg ikke skal oppgis når botid i 12 av 24 måneder før akseptert bud er innfridd?

Hei,

Det er korrekt at gevinst ved salg av bolig ikke skal føres i skattemeldingen dersom du oppfyller kravene til skattefritt salg. Det er kun skattepliktig gevinst eller fradragsberettiget tap som skal føres i skattemeldingen.

Hilsen Anna Kristina / Skatteetaten


Innsendt av Ingunn - April 11, 2021, 1:49 p.m.

Hei! Jeg har en sønn på 15 år som passer lillesøsteren sin før og etter skolen, da jeg er på jobb. Han får betalt for dette. Kan jeg føre det inn som fradrag på barnepass ? Mvh

Hei,

Du kan ikke føre denne typen kostnader til barnepass som fradrag i skattemeldingen. Her finner du en oversikt over hvilke kostnader du kan få fradrag for i sammenheng med pass av barn.

Hilsen Anna Kristina / Skatteetaten


Innsendt av Ingvild GL - April 11, 2021, 6:26 p.m.

Hei! Vi er et ektepar som solgte vår bolig (selveierleilighet) i desember 2020 og overtok ny bolig (helt ny selveierleilighet) i februar i 2021. Boligen vi solgte har vi bodd i over mange år. Vår nye bolig kjøpte vi i 2019, med innflytting i år. Vi betalte 10% av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse (i 2019) og resten ved overtakelse. Er det noen fradrag i forbindelse med kjøp/salg av bolig vi kan ha rett på? Mvh Ingvild GL

Hei,

Dersom dere oppfyller kravene til skattefritt salg har dere ikke krav på noen fradrag. Slik du beskriver situasjonen oppfyller dere kravene for skattefritt salg av deres gamle bolig. Dere kan lese mer om kravene til skattefritt salg og fradrag her.

Hilsen Anna Kristina / Skatteetaten

 


Innsendt av Jan - April 11, 2021, 8:53 p.m.

Punkt 4.2.5 Hvilke fordeler og ulemper er i denne posten? Er det viktig å sette riktig markedsverdi på bil? Hvis bilene er nedbetalt og det er oppført formue, er det noe skattefordeler og ha formue på biler?

Hei!

Du må føre inn riktig listepris på bilen din i post 4.2.5. Formuesverdien på bilen beregnes ut fra listepris på bilen og registreringsår. Formuesverdien på bilen inngår som en del av din formue og som grunnlag for formuesskatt. Dersom du har en nettoformue (formue minus gjeld) på mer enn 1 500 000 kroner som ugift eller 3 000 000 totalt med ektefelle, så skal du betale formueskatt på det som overstiger denne summen. Er nettoformuen din under dette beløpet vil ikke verdien på bilen påvirke skatten du skal betale.

Vennlig hilsen

Hanne / Skatteetaten


Innsendt av Trygve K. - April 11, 2021, 10:10 p.m.

I 2018 hadde jeg en større gevinst på trading av kryptovaluta, og betalte ca. 22% skatt av hele gevinsten. I 2019 hadde jeg derimot et større tap på samme trading, men får bare tilbake deler tapet. Hvordan beregnes dette og det fremførbare tapet? Blir dette automatisk ivaretatt i skattemeldingen i 2020 og eventuelt påfølgende år?

Hei!

Dersom du har tap på kryptovaluta, og du ikke får brukt hele tapet i skattemeldigen for inntektsåret hvor tapet oppstod, så vil det resterende fremføres til året etter som fremførbart underskudd og bli ivaretatt i påfølgende år. Sjekk gjerne i skattemeldingen din at du finner fremførbart underskudd fra tidligere år. Dersom dette mangler kan du ta kontakt med oss. Du leser mer om fremførbart underskudd her.

Vennlig hilsen

Hanne / Skatteetaten


Innsendt av Wam975 - April 12, 2021, 8:51 a.m.

Jeg mottar det som kalles krigspensjon fra den britiske hæren som betales skattefritt fra Storbritannia. Jeg mottar også uførepensjon fra den britiske hæren på grunn av skader, som også betales fra Storbritannia skattefritt. Er disse 2 betalingene skattefrie i Norge? Jeg tror at Storbritannia og Norge har en avtale, men jeg vil gjerne vite det helt sikkert.

Hei,

Pensjoner og uføreytelser som utbetales fra utlandet til personer bosatt i Norge, er skattepliktig i Norge. Dette innebærer at du er skattepliktig i Norge for pensjon og/eller uføreytelse du mottar fra utlandet. 

Uføreytelser skattlegges som lønnsinntekt i Norge. Andre pensjoner fra utlandet vil skattlegges som pensjon i Norge.

Du kan lese mer om dette her.

Hilsen Anna Kristina / Skatteetaten


Innsendt av Geir Kjærnli - April 12, 2021, 9:16 a.m.

1) For det første synes vi det blir stadig vanskelige å kontrollere at tallene er riktig fordi beløp er slått sammen, og det mangler henvisninger til postene i selvangivelsen. Dessuten er flere begreper endret til det ukjennelige. Dette bør ikke gjøres i utrengsmål!!! 2) Under oppsummeringen av skatten: Inntektsskatt til staten, trinnskatt av personinntekt: Siden dette er regnet av bruttoinntekt, er da dette en form for trygdeavgift? Mener at trygdeavgiftene regnes av bruttoinntekt, mens annen skatt regnes av almindelig inntekt. Mvh Geir Kjærnli

Hei,

Vi takker for dine tilbakemeldinger angående utformingen av den nye skattemeldingen. Hva angår trygdeavgift så benyttes samme grunnlag som for trinnskatten, altså et bruttogrunnlag. Du finner oversikt over satsene for trygdeavgift her.

Hilsen Anna Kristina / Skatteetaten


Innsendt av Aksel I. - April 12, 2021, 9:18 a.m.

Har mottatt ny skattemelding 1. gang for 2020. Spørsmål: Skal alle poster som tidligere ble spesifisert under post 3.3.7, alle poster knyttet til investeringer, nå vises med et samlet totalbeløp under "Verdipapirforvaltning". Ingen nærmere spesifisering?

Hei,

Det stemmer at kortet for verdipapirforvaltning viser en oppsummering. Dersom du åpner kortet skal du kunne se en spsifikasjon av verdipapirene dine. Her finner du noen nyttige videoer om den nye skattemeldingen.

Hilsen Anna Kristina / Skatteetaten


Innsendt av Teresa Soto - April 12, 2021, 10:48 a.m.

1.Kan man søke om betalingsutsettelse på forskuddsskatt 2021 pga korona? 2,Søknad om endring av forfallsterminer på forskuddsskatt, hva er det som gir grunnlag til endring? 3. når man har fått krav fra Nav om å tilbakebetaling grunnet feil/for mye utbetaling av AAP i 2019, må man sende en klage på trukket skatt i 2019? Eller sender Nav beskjed til SE om feil utbetaling slik at man slipper å sende en klage på skatt?

Hei,

1. Du kan søke om utsatt betaling av de fleste skatte- og avgiftskrav hvis du opplever økonomiske problemer som følge av koronasituasjonen. Dette gjelder både næringsdrivende, selskap og privatpersoner. Du finner mer informasjon om dette her.

2.  Det er kun i spesielle tilfeller at man kan endre endre forfallsterminer for forskuddsskatten. For mer informasjon ber vi der skrive til oss ved å følge denne lenken.

3. I slike tilfeller skal NAV rapportere til Skatteetaten for 2019, og vi vil deretter produsere et nytt skatteoppgjør til deg. Du trenger ikke å foreta deg noe.

Hilsen Anna Kristina / Skatteetaten


Innsendt av Yogini - April 12, 2021, 11:01 a.m.

Hei :) Jeg har et lite enkeltmannsforetak som driver med yogaundervisning, er derfor ikke mva pliktig. Jeg har driftinntekter rett over 50 000 men driftresultat under 50 000. Er derfor innenfor forenklet næringsoppgave? Skjema 1830? 1224? Men jeg finner ingen plass å fylle inn......på «annen næring» ser det ut som det er for mva pliktig.....? Kan dere hjelpe :)

Hei!

Dersom du har hatt inntekt over 50 000 kroner i næringen din må du levere skattemeldingen RF-1030 sammen med enten næringsrapport skatt eller næringsoppgave 1(RF-1175) og personinntektskjema (RF-1224). Dette uavhengig av om du er MVA-pliktig eller ikke. Du finner mer informasjon om innlevering av skattemelding for enkeltpersonsforetak her.

Vennlig hilsen

Hanne / Skatteetaten


Innsendt av Rolf - April 12, 2021, 11:45 a.m.

Hei. Jeg solgte min borettslag hytte i oktober 20. Det er felles lån som belastes med 2100kr i rente pr. mnd. Det vil si at jeg totalt har betalt 21000 i renter dette året. Kan ikke finne dette oppgitt noen sted. I tredjepartsopplysninyger fra OBOS for 2020 er det oppgitt 0 i renteutgifter. Hva er riktig og gjøre?

Hei!

Dersom du har felles lån med en annen må du først undersøke om opplysningene er ført på den andre lånetakeren. Dersom dersom rentene kun er ført på den ene lånetakeren kan dere fordele rentene mellom dere.

Dersom opplysningene mangler hos alle lånetakerne, så bør du kontakte OBOS for å sjekke hvilke opplysninger du skal legge til. Du skal deretter endre skattemeldingen din og legge til de opplysningene som er riktig.

Med vennlig hilsen

Hanne / Skatteetaten


Innsendt av TIBBEN - April 12, 2021, 11:52 a.m.

Hei, Min kone og jeg eier 50% hver av vår enebolig. Dette kommer frem på Skattemeldingen. Men alle gjeld og renter kommer på hennes Skattemelding. Vil dette automatisk bli korrigert fra Skattemyndighetenes side eller skal jeg fordele dette selv mellom oss? Hva en beste fordelingen? Vi lignes sammen.

Hei!

Det er vanlig at gjeld og renter føres på hovedlånetaker.  Når dere er gift velger dere selv hvordan dere fordeler gjeld og gjeldsrenter mellom dere, dette vil ikke bli korrigert av skatteetaten. Vi kan ikke si noe om hva som vil være den beste fordelingen for dere, men i regnestykket totalt vil resultatet normalt bli det samme om dere legger inn alt på kun den ene ektefellen, eller fordeler mellom dere.

Dere kan lese mer om fordeling av inntekt og kostnader mellom ektefeller her.

Vennlig hilsen

Hanne / Skatteetaten

 


Innsendt av en_mor - April 12, 2021, 11:56 a.m.

Hei, Man kan gi pengegaver til voksne barna sine skattefritt. Må giveren gi beskjed om det til skatteetaten? Hvor, under hvilken post? på forhånd takk, Med vennlig hilsen

Hei!

Det er riktig at du kan gi gaver uten at dette er skattepliktig for deg eller mottaker av gaven. Som giver skal du ikke føre opp noe i skattemeldingen din. Men de som har mottatt gaven må informere om dette i skattemeldingen sin dersom de har mottatt gaver eller arv på 100 000 kroner eller mer i løpet av året. Du kan lese mer om dette her.

Vennlig hilsen

Hanne / Skatteetaten


Innsendt av jan - April 12, 2021, 12:03 p.m.

punkt 4.2 Hva er fordel med å sette opp listepris på bil og evt formue/gjeld?

Hei!

Dersom du har en bil så skal du føre opp listepris på denne i skattemeldingen din. Formuesverdien regnes ut på bakgrunn av den listeprisen du fører inn og første registreringsår. Formuesverdien på bilen er en del av din formue. Dersom du har en nettoformue (formue minus gjeld) på mer enn 1 500 000 kroner som ugift eller 3 000 000 kroner totalt med ektefelle skal du betale formueskatt for det som overstiger 1 500 000 kroner.

Dersom du har gjeld på bilen så skal denne også være ført i skattemeldingen din. Dersom opplysningene mangler kan du selv legge disse til i skattemeldingen din.

Vennlig hilsen

Hanne / Skatteetaten


Innsendt av Skatteetaten - April 12, 2021, 2:03 p.m.

Nettmøte

Skatteetaten takker for mange gode spørsmål og har nå avsluttet nettmøtet. Vi ønsker alle lykke til med å sjekke skattemeldingen sin. Dersom du lurer på noe, kan du lese mer om skattemeldingen på skatteetaten.no. 

Ha en fortsatt fin dag!

Hilsen Anna Kristina, Hanne, Ole Petter og Marie

 

Norsk Familieøkonomi