Hverdagsøkonomi

Nettmøte om skattemeldingen 2020

Nettmøtet er nå avsluttet - sjekk svarene fra rådgiverne her!


Nettmøte om skattemeldingen 2020

Alle svar er nå publisert. Husk at du finner mye nyttig informasjon på skatteetaten.no, og at Skatteetaten kan kontaktes på telefon 800 80 000, via chat eller på Facebook. Telefonlinjene er åpne 09:00 - 15:30 på hverdager. Takk til alle som har bidratt med sine spørsmål!


Innsendt av Odd - March 31, 2020, 3:07 p.m.

Mottar utbytte fra aksjeselskap på Færøyene. Der trekkes kildeskatt, som jeg tror jeg skal tas hensyn til når jeg som privatperson og bosatt i Norge skal lignes. Hvordan sikrer jeg meg det ?

Hei Odd

Kildeskatt som du har betalt for aksjeutbytte mottatt fra utlandet kan du kreve fradrag for. Har du ny skattemelding så kan du skrive kredittfradrag i søkefeltet og fylle ut de opplysningene som du blir bedt om. Det kan og vere aktuelt for deg å kreve skjermingsfradrag se mer info på  http://skatteetaten.no/aksjer

Vennlig hilsen

Marie, Skatteetaten

 


Innsendt av KH - March 31, 2020, 3:08 p.m.

Har investert i aksjer og crypto i år. Hvordan sjekker man om det er oppført og virker innvirkning har nedgang av disse på skatt?

Hei

Dersom opplysningene ikke er med i tilsendt aksjeoppgave må du fylle inn opplysningene selv. Du bruker da skjema RF 1189 for å gi opplysningene. Det er verdien på investeringene pr 31.12 som du skal bruke ved innlevering av skattemeldingen. Se og http://skatteetaten.no/aksjer og avsnittet om viturell valuta.

Vennlig hilsen Marie, Skatteetaten

 


Innsendt av Morten - March 31, 2020, 3:13 p.m.

Hei. Har kjøpt leilighet i Spania og lurer på om omsetningsavgiften kan trekkes fra på skatten?

Hei

Nei den blir en del av inngangsverdien på leiligheten.

Vennlig hilsen

Marie, Skatteetaten


Innsendt av Eline - March 31, 2020, 3:14 p.m.

Jeg fikk vite av ei venninne, at jeg som kommende enslig forsørger kan ha rett på mindre skatt, er dette riktig? Og vil det eventuelt rette seg automatisk etter fødsel, eller må jeg søke om det? Hvordan søker jeg eventuelt om dette?

Hei

Enslige forsørger kan søke om utvidet barnetrygd. De som mottar utvidet barnetrygd vil ha rett til et særfradrag som reduserer skatten og dette fradraget kommer automatisk på skattemeldingen din. Du kan finne mer informasjon her

Vennlig hilsen Marie, Skatteetaten


Innsendt av per erik - March 31, 2020, 3:27 p.m.

hei jeg får beskjed om å sende inn skjema RF 1147 pga betalt skatt til spania men hvordan i all verden får man opp dette skjemaet på weben ? ps i mangel av noe bedre la jeg inn den betalte skatten under gjeldposten

Hei

For å få kredittfradraget så søker du etter kredittfradrag i søkefeltet i skattemeldingen eller hvis du har "gammel" skattemelding så legger du inn opplysningene under post 1.5.6 da kommer du inn i skjemaet RF 1147.

Jeg anbefaler deg å sende inn skattemeldingen på nytt med korrigerte opplysninger slik at du får fradraget,

Vennlig hilsen

Marie, Skatteetaten


Innsendt av Tonje - March 31, 2020, 3:28 p.m.

Hei, En som jobbet i Norge oktober 2018 til januar 2019 men har etterskuddsbetalt timelønn, vil få uregelmessig høy lønn i 2019 men ha kun 1 mnd arbeidet. Vil den da kunne bruke to mnd med minstefradrag

Hei

Det er antall dager som er avgjørende for antall 12 deler dessverre slik at får vedkommende 1/12 så vil det samme gjelde for minstefradraget.

Vennlig hilsen

Marie, Skatteetaten


Innsendt av Daniel - March 31, 2020, 3:38 p.m.

Jeg vil ha endring tabell Number

Hei

Dersom du ønsker å endre skattekortet ditt så gjør du det her ; http://skatteetaten.no/skattekort/

Vennlig hilsen

Marie, Skatteetaten


Innsendt av Roosterhill - March 31, 2020, 3:45 p.m.

Jeg hadde aksjer i et privat firma som gikk konkurs i fjor og aksjekapitalen/innskuddet gikk tapt, hvor kan jeg føre dette?

Hei

Du fyller ut skjema RF 1159 (skjemaet er liggende så bruk piltasten mot høyre for å få frem alle kolonnene) Aktuell post i skattemeldingen er  post 3.3.10.  Skjemaet finner du her https://www.skatteetaten.no/skjema/gevinst-tap-utbytte-og-formue-pa-aksjer-og-andre-finansielle-produkter/

Vennlig hilsen

Marie, Skatteetaten

 


Innsendt av Erik - March 31, 2020, 4:25 p.m.

Jeg har ikke fått min skattemelding, selv om jeg har elektronisk skattemelding. Hva kan det være?

Hei

Dersom du fremdeles ikke har mottatt skattemeldingen så må du ta kontakt med oss , bruk gjerne kontakt oss på skatteetaten.no

https://www.skatteetaten.no/kontakt/

Vennlig hilsen

Marie, Skatteetaten


Innsendt av Øivind - March 31, 2020, 4:45 p.m.

Hei Jeg /vi solgte en leilighet for under takst. Er det sånn at vi kan skrive av beløpet, som vi i utgangspunktet tapte? Og hvordan gjør vi det...

Hei

Dere kan bare kreve fradraget for tapet dersom det er et skattepliktig salg. Det vi si at dere har brukt boligen som egen bolig mindre enn 12 av de siste 24 månedene  eller eid boligen i mindre enn ett år, se og http://skatteetaten.no/bolig/

Vennlig hilsen

Marie, Skatteetaten


Innsendt av Manpreet - March 31, 2020, 5:01 p.m.

Hvordan kan jeg finne ut hvor mye skatt jeg skal betale. Prosent

Hei

Du kan bruke kalkulatoren som du finner  her https://www.skatteetaten.no/skjema/skatteberegning/ for å beregne hvor mye skatt du skal betale.

Vennlig hilsen

Marie, Skatteetaten


Innsendt av Trond - March 31, 2020, 9:12 p.m.

Hei, jeg leier ut jeg ikke bor i selv. Det er et hus som har en del vedlikeholdsbehov. Jeg har gjort mye av dette selv (i 2019), som skraping og maling av både grunnmur, vinduer og utvendig kledning. Jeg vet jeg får fradrag for materialer jeg bruker. Hva med alle timene jeg selv bruker? Kan jeg skrive opp dem og utgiftsføre dem? Evt hvilken timepris er ok å ta?

Hei

Vi har dessverre ikke noen egne satser for verdien av eget arbeid så her har vi ikke noe godt svar å gi men du kan lese og eget arbeid i Skatte-ABC under bolig og eget arbeid. Du finner Skatte-ABC under rettskilder på skatteetaten.no.

Vennlig hilsen

Marie, Skatteetaten

 


Innsendt av Nils Johan Haugerud - March 31, 2020, 11:21 p.m.

Jeg har en bobil 2018 mod Fiat chassi, pilot påbygg å jeg la inn ny pris 2018 er det riktig

Hei

Det er helt riktig å legge inn listepris som ny, altså bilens opprinnelige verdi. Mer informasjon finner du her: https://www.skatteetaten.no/satser/bilpriser-listepris-som-ny/

Vennlig hilsen

Ina, Skatteetaten

 


Innsendt av Theogene Mukiza - April 1, 2020, 5:59 a.m.

Jeg bodde i Bergen til jeg flyttet til Oslo i November 2018. Siden November 2018 til med 1.1.2020 reiste jeg til Bergen hver andre helg, dvs fra torsdag til og med mandag, for å ha samvær med min sønn. På grunn av moren hadde nektet å samarbeide med å ordne nytt samvær. Fra 01.01.2020 fikk jeg ordnet samværet i Bergen tingrett. Er det mulig å søke reise utgift jeg brukte den perioden?

Hei

Utgifter i forbindelse med denne type reise er en privatutgift, og dermed ikke fradragsberettiget.

Vennlig hilsen

Ina, Skatteetaten


Innsendt av Olav Wathne - April 1, 2020, 9:44 a.m.

Hei, Har til gode skatt. Når tid blir den utbetalt?

Hei

Når du får varsel om at ditt skatteoppgjør er tilgjengelig vil kemneren i din kommune utbetale beløpet innen tre uker etter denne datoen.

Mer informasjon finner du her: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skatteoppgjor/penger-tilgode/

Vennlig hilsen

Ina, Skatteetaten

 


Innsendt av Geir Øynes - April 1, 2020, 10:21 a.m.

Jeg mottar pensjon men jobber også litt i mitt enkeltpersonforetak. Jeg har hittil betalt forskuddsskatt, men for 2020 har jeg ikke fått oversikt over hva jeg event skal betale. Kommer dette av at jeg har så liten inntekt på foretak i forhold til pensjon at jeg ikke får forskuddstrekk lengre?

Hei

Vi kan dessverre ikke gi et klart svar på dette uten å se på ditt grunnlag for skattekort. Derfor anbefaler vi deg å sjekke grunnlaget for ditt skattekort og gjøre nødvendige endringer i søknadskjema. Det kan du gjøre her: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattekort/bestille-endre/

Vennlig hilsen

Ina, Skatteetaten


Innsendt av Øivind - April 1, 2020, 10:56 a.m.

Hei, Jeg har i mer enn ti år hatt utbytte av noen amerikanske aksjer. Jeg har ført opp utbytte etter fradrag av skatt i USA(15%) til beskatning på selvangivelsen i Norge, men aldri benyttet skjermingsfradrag. Er da toget gått for tidligere år og skjermingsfradrag bare gjelder for 2019.

Hei

Ønsker du å gjøre endringer i tidligere års skattemeldinger kan det gjøres her: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skatteoppgjor/klage-pa-skatteoppgjoret/

Vennlig hilsen

Ina, Skatteetaten


Innsendt av Undreren - April 1, 2020, 3:55 p.m.

Lurer på fordeling av renteutgifter. Min kone har en inntekt på ca. 340000 med rentefradrag på ca. 134000. Jeg har en inntekt på 777000 og rentefradrag på 209000. Er denne fordelingen optimal?

Hei

I utgangspunktet vil det ikke ha betydning for skatten da begge har inntekt. Mer informasjon finner dere her: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/familie-og-helse/fordele-inntekt-kostnader-og-formue/

Dere kan også bruke "beregn skatten din" for å se om det skjer endringer om dere flytter fradrag. https://www.skatteetaten.no/skjema/skatteberegning/

Vennlig hilsen

Ina, Skatteetaten


Innsendt av Fortunamor - April 1, 2020, 6:55 p.m.

Angi arv. Min mor døde i 2019, arveoppgjøret er ikke helt ferdig men jeg har mottatt C 350' i fjor. Må man oppgi dette? Står at det er "valgfritt"??

Hei

Mottok du arv eller gave på tilsammen mer enn kr 100 000 i 2019 skal dette opplyses om i skattemeldingen.

Mer informasjon finner du her: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattemelding/finn-post/1/5/3/

Har du mottatt ny skattemelding vil posten ikke inneholde 1.5.3.

Vennlig hilsen

Ina, Skatteetaten


Innsendt av Sverre Nilsen - April 2, 2020, 6:16 a.m.

Jeg er fast bosatt i USA, på 6 året nå - men jeg får fortsatt krav om formueskatt i Norge. Jeg forstår det slik at det er kun innbyggere i Norge som skal betale formueskatt, da brorparten av denne skatten tilfaller bokommunen. Hvordan får jeg vekk dette fra selvangivelsen?

Hei

Formue i eiendom i Norge omfattes av stedbunden skatteplikt, og eiendommen formuebeskattes i den kommunen som eiendommen ligger. Dette følger av skatteloven § 3-3.

Vennlig hilsen

Ina, Skatteetaten


Innsendt av Dag P - April 3, 2020, 1:08 p.m.

Da min tyrkiskfødte kone gikk i pensjon, forlot hun Oslo og returnerte til Istanbul. Vi har felleseie i bolig, en ordinær enebolig fra 80-årene på nedre Grefsen som skattemyndighetene har hausset voldsomt opp takstmessig - til nesten 14 millioner kroner. For skatteetaten er hennes andel av boligen ansett som sekundærbolig som kan utnyttes til utleiespekulasjon. Ingen del av huset er utleiet, men hun får allikevel et svært skattekrav, i år nesten 50000 kroner. Er dette i tråd med skattemessig juss, rett og rettferdighet ?

Hei

Er en ikke bosatt i boligen er den i utgangspunktet å anse som en sekundærbolig. Mer informasjon om dette og utregningen finner du her: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-eiendom-tomt/formuesverdi/annen-bolig-sekundarbolig/

Vennlig hilsen

Ina, Skatteetaten


Innsendt av Arbor - April 6, 2020, 10:24 a.m.

Kan jeg kreve fradrag for omkostninger ved salg av bolig? Solgte arvet bolig som følge av dødsfall. Salgssum ble vesentlig mindre enn antatt markedsverdi basert på tre uavhengige meglervurderinger.

Hei

For å få fradrag for omkostninger ved salg av bolig må salget være skattepliktig. Omkostningene vil da være med i beregningen for om det er en gevinst eller et tap. Om ditt salg er skattepliktig kan du lese mer om her: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-eiendom-tomt/salg/salg-av-bolig-eller-annen-eiendom-som-er-arvet-eller-fatt-i-gave/

Vennlig hilsen

Ina, Skatteetaten


Innsendt av Asle - April 7, 2020, 1:29 p.m.

Hei, jeg er ukependler. Jobber turnus 7 dager på, og 7 dager fri. Kan jeg trekke fra km godtgjørelse på skatten? Bor på brakke når jeg er på jobb.

Hei

For å kunne ta stilling til om du er pendler og hvilke fradrag du kan kreve i denne forbindelse trenger vi flere opplysninger. Vi anbefaler deg derfor å benytte vår pendlerkalkulator som du finner her: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/arbeid-trygd-og-pensjon/reise-tilfra-jobb/pendler/

Vennlig hilsen

Ina, Skatteetaten


Innsendt av Wetira - April 14, 2020, 10:10 a.m.

Hei! Min mann driver et enkeltmannsforetak og jeg jobber fulltid (i et annet firma). Vil det lønne seg for oss og føre alle gjeldsrenter på meg? Vi har ingen formue. Takker for svar!

Hei,

Skatteetaten tilbyr ikke økonomisk rådgivning. Vi anbefaler dere å ta kontakt med deres bankrådgiver eller annen økonomisk eller bedriftsøkonomisk rådgiver. Vi har likevel en side med informasjon om fordeling, med noen enkle tips: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/familie-og-helse/fordele-inntekt-kostnader-og-formue/

Dere kan også bruke vår beregningskalkulator for å sjekke om totalt beregnet skatt endres når dere fordeler aktuelle fradrag. Følg denne linken: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/beregn-skatten-din/

Vennlig hilsen

Anna Kristina, Skatteetaen


Innsendt av Thuridur Osk - April 14, 2020, 10:36 a.m.

Dele renter av huslån?

Hei,

Når du har lån sammen med en annen, innrapporteres det fra banken kun på èn av dere. Hvordan dere kan fordele dette avhenger av om dere er gift eller ikke. Denne fordelingen må gjentas hvert år på skattemeldingen, og begge må endre. Endring i posten hos den ene gir IKKE automatisk endring i posten til den andre lånetakeren. 

Uansett må totalsummen være den samme. For eksempel hvis gjeldsrenter reduseres med 10 000 kroner hos den ene, må den øke med 10 000 kroner hos den andre. Du må endre eller legge til informasjon om långiver, gjeld, gjeldsrenter og årsak til endring.

Ektefeller

Ektefeller kan fordele både gjeld og gjeldsrenter som de vil, men totalt må det være 100 prosent.

Samboere/medlåntakere

Samboere/medlåntakere skal fordele gjelden og gjeldsrentene som det står i lånepapirene hvis dere har lånet sammen. Dere må da fordele både gjelden og gjeldsrentene etter hvor mange prosent dere eier hver. Sjekk at dere står som samboere i skattemeldingen.

Hvis dere skriver en kontrakt dere imellom som fordeler lånet annerledes for eksempel fordi den ene har lav inntekt, kan gjelden og rentene fordeles etter denne kontrakten.

Dette må du gjøre

Dersom du har fått skattemeldingen i den gamle løsningen via Altinn må du fordele lån og gjeld i post 3.3.1. Følg denne linken for en detaljert fremgangsmåte: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattemelding/hjelp-til-skattemelding/slik-fordeler-du-mellom-ektefeller/

Dersom du har fått skattemelding i ny versjon må du endre kortet for det aktuelle lånet under Bank og lån. Husk å legge til årsak til endring på det samme kortet. Din samboer/ektefelle må gjøre den samme endringen i sin skattemelding.

Vennlig hilsen

Anna Kristina, Skatteetaten


Innsendt av Maria - April 14, 2020, 3:05 p.m.

Hei. Jeg skal håndtere selvangivelsen for min gamle far. Han bor hjemme og har f.eks. ganske store utgifter til dyre ernæringsdrikker og medisinsk utstyr, i sin hjemmesykepleie. Kan han på noen måte få noen fradrag for dette? Mye av dette gjelder nødvendige ting han må ha som han ikke får på blå resept. Jeg kjøper også inn jevnlig småutstyr og små-hjelpemidler til han, som han trenger, mye av det knyttet til helse(utgifter). Er det evt. annet jeg må huske på i forbindelse med ligning og evt. andre utgifter, som gjelder denne kategorien : hjemmeboende eldre med mye hjelp i sitt private hjem i form av helse-og omsorgstjenester? Takk for råd!

Hei,

Tidligere kunne man kreve særfradrag for store sykdomsutgifter, men denne ordningen er nå faset ut. Du kan lese mer om ordningen her: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/familie-og-helse/sykdomsutgifter/

På generelt grunnlag anbefaler vi deg å prøve vår fradragsveileder for å se om det er andre fradrag som kan være aktuelt. Følg denne linken: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/fradragsveilederen/?gclid=EAIaIQobChMIytXMtt3s6AIVyOeaCh2ExAbzEAAYASAAEgJ-U_D_BwE

Vennlig hilsen

Anna Kristina, Skatteetaten

 


Innsendt av Jorunn othelie Marie nilse - April 14, 2020, 3:06 p.m.

Hei jeg har mye gjeld og fradrag men har likevel ikke fått noe fratrekk på skatten mens i fjor fikk jeg igjen over 16000 i skatt og min mann som har betalt inn over 100 000 i skatt i år og har også stor gjeld blir skyldig 30000 hvordan er dette mulig

Hei, 

Da dette er et åpent nettmøte kan vi ikke svare konkret på ditt spørsmål. Dersom du ønsker at en saksbehandler ser på saken din ber vi deg ta kontakt med oss på tlf. 800 80 000 eller skriftlig ved å følge denne linken: https://www.skatteetaten.no/skjema/kontaktskjema-person/

På generelt grunnlag kan vi si at informasjon om gjeld og gjeldsrenter normalt er forhåndsutfylt i skattemeldingen din, og at eventuelle fradrag er med i beregningsgrunnlaget. Dersom skattemeldingen ikke inneholder informasjon om gjeld og gjeldsrenter må du endre dette selv før du leverer inn skattemeldingen. Du kan lese mer her: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bank-og-lan/lan-og-renter/

Vennlig hilsen

Anna Kristina, Skatteetaten


Innsendt av Else - April 14, 2020, 3:09 p.m.

Vedr. 50% uførhet. Hei. Jeg ble 50% ufør i 2019, etter langvarig alvorlig sykdom. Men jeg jobber fortsatt 50% i min gamle jobb. Er det noe jeg bør være oppmerksom på, som jeg kanskje ikke tenker på, kan være fradragsberettiget? Eller annet som kan være smart , eller viktig at jeg er oppmerksom på, som evt. ble nytt vedr. min ligning, fra overgang fra AAP til uføretrygd fra juli 2019? Takk for svar!

Hei, 

På generelt grunnlag vil vi anbefale deg å lese mer om uføretrygd og skatt ved å følge denne linken: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/arbeid-trygd-og-pensjon/pensjon-og-uforetrygd/uforetrygd/uforetrygd-og-skatt---sporsmal-og-svar/

Her kan du finne mer informasjon om hva du bør tenke på dersom du er ufør, samt finne svar på ofte stilte spørsmål. 

I tillegg vil vi anbefale deg å prøve vår fradragsveileder: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/fradragsveilederen/

Du bør også se gjennom og kontrollere at skattekortet ditt er oppdatert med hensyn til arbeidssituasjonen din. Du kan logge inn og sjekke skattekortet ditt på våre nettsider.


Vennlig hilsen
Anna Kristina, Skatteetaten


Innsendt av Hans - April 14, 2020, 3:10 p.m.

Er det skattefradrag på donasjoner til organisasjon i utlandet som er skattefritatt der? Hvis, ja, hva er maksimumsbeløp og på hvilken post i skattemeldingen føres det opp?

Hei,

Du kan kreve fradrag for gave til visse frivillige organisasjoner som er forhåndsgodkjent av Skatteetaten. Du finner oversikt over hvilke utenlandske organisasjoner som er omfattet ved å følge linken under:

https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/gave-og-arv/gave-til-frivillige-organisasjoner/liste-over-utenlandske/

Fradrag for gaver til organisasjoner i utlandet må kunne dokumenteres med kvittering hvis vi ber om det. Kvitteringen må inneholde opplysninger om givers navn, adresse, norsk fødselsnummer/D-nummer og gavebeløp i norske kroner.

Du fører dette opp i post 3.3.7. Maksimalt fradrag per år er kr 50 000. Les mer om satser og tilleggskrav for utenlandske organisasjoner her: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattemelding/finn-post/3/3/7/2/

 

Hilsen
Anna Kristina
Skatteetaten


Innsendt av Annec - April 14, 2020, 3:10 p.m.

Hei Har hatt så si akkurat samme inntekt og utgifter i 2018 som 2019.ifjord fikk jeg 17000kr ca iår kun 4000kr ca hva er grunnen til det...ville tro at det sksl være det samme for iår..har levert men lurer

Hei,

Vi kan ikke svare deg konkret på dette spørsmålet her i et åpent nettmøte. Dersom du ønsker at en saksbehandler ser på saken din må du kontakte oss på tlf 800 80 000 eller sende oss en skriftlig henvendelse ved å følge denne linken: https://www.skatteetaten.no/kontakt/skriv/

Vennlig hilsen

Anna Kristina, Skatteetaten


Innsendt av John fra Randaberg - April 14, 2020, 3:12 p.m.

Jeg eier en enebolig på Randaberg hvor formuesverdien er Kr 1.066.543 og prisantydning er ca. Kr 4.200.000. Kjøpte en leilighet utenfor Farsund i fjor høst hvor prisantydning var Kr 1.250.000. Iflg. Skatteetaten har den en formuesverdi på Kr 1.536.995. Kan det være riktig?

Hei,

Dersom du mener at formuesverdien på boligen(e) er feil kan du endre dette. Les mer om hvordan du endrer formuesverdi for primærbolig her: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-eiendom-tomt/formuesverdi/egen-bolig-primarbolig/endre-formuesverdien/

Følg denne linken for mer informasjon om hvordan du endrer formuesverdi for sekundærbolig: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-eiendom-tomt/formuesverdi/annen-bolig-sekundarbolig/endre-formuesverdien/

Vennlig hilsen

Anna Kristina, Skatteetaten

 


Innsendt av Oljekone - April 14, 2020, 3:13 p.m.

Jeg har billig bil/forbrukslån i mitt ansettelsesforhold som jeg betaler renter og avdrag på 50/50 med min mann. Er det anledning til å fordele lån/renter mellom oss i skattemeldingen?

Hei,

Ektefeller, registrerte partnere og meldepliktige samboere kan velge hvordan de vil fordele enkelte inntekter og fradrag i skattemeldingen mellom seg.

Følg denne linken for mer informasjon om hva dere fritt kan fordele mellom dere: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/familie-og-helse/fordele-inntekt-kostnader-og-formue/

Dersom du har fått skattemeldingen i den gamle løsningen via Altinn må du fordele lån og gjeld i post 3.3.1. Følg denne linken for en detaljert fremgangsmåte: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattemelding/hjelp-til-skattemelding/slik-fordeler-du-mellom-ektefeller/

Dersom du har fått skattemelding i ny versjon må du endre kortet for det aktuelle lånet under Bank og lån. Husk å legge til årsak til endring på det samme kortet. Din samboer/ektefelle må gjøre den samme endringen i sin skattemelding.

Vennlig hilsen
Anna Kristina, Skatteetaten


Innsendt av Elin - April 14, 2020, 3:32 p.m.

Leasing av person bil. Skal verdien på ny pris (leasing bil), føres i punkt 4.2?

Hei,

Hvis du ikke ansees som eier av bilen skal den heller ikke føres opp i skattemeldingen din.

Dersom du ansees som eier av bilen skal formuesverdien føres opp i skattemeldingen din under post 4.2.5. Du kan lese mer om eierskap og leasingbiler her: https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skatte-abc/2018/leasing/

Vennlig hilsen

Anna Kristina, Skatteetaten

 


Innsendt av Gløpperattoen - April 14, 2020, 3:42 p.m.

Når tid kan eg forvente utbetalt tilgode på innbetalt skatt for 2019?

Hei,

Dato for utbetaling kan være inntil tre uker etter skatteoppgjørsdatoen som du finner øverst i høyre hjørne på skatteoppgjøret ditt. Les mer her: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skatteoppgjor/penger-tilgode/

Vennlig hilsen

Anna Kristina, Skatteetaten


Innsendt av Nafisa - April 14, 2020, 3:52 p.m.

Hvorfor sende denne papir

Hei,

Dersom du har spørsmål til et brev vi har sendt deg må du kontakte oss på tlf 800 80 000 eller sende oss en skriftlig henvendelse ved å følge denne linken: https://www.skatteetaten.no/kontakt/skriv/

Vennlig hilsen

Anna Kristina, Skatteetaten


Innsendt av PicoAne - April 14, 2020, 3:56 p.m.

Heia, hvis man har fått restskatt og vil betale inn før, hvilken frist er det på innbetaling for at man ikke skal få renter på restskattbeløpet?

Hei

Da er fristen 31. mai.

Vennlig hilsen

Marie, Skatteetaten


Innsendt av Rita - April 14, 2020, 4:10 p.m.

Jeg kjøpte sekundærbolig i mars 2019, og må sende inn dokumentasjon på markedsverdi i forbindelse med skattemeldingen. Er det ok å sende inn kopi av kjøpskontrakt, leiligheten var helt ny da jeg overtok den?

Hei,

Dokumentasjon på observerbar markedsverdi kan være kjøpekontrakt eller lignende der salgssummen fremgår. Dokumentasjonen må skrive seg fra tiden etter 1. juli det inntektsåret formuesverdien knytter seg til. Med dette er kjøpekontrakten fra mars 2019 i utgangspunktet for gammel, og du må fremskaffe dokumentasjon av nyere dato.

Du kan lese mer om dokumentasjon og endring av formuesverdi for sekundærboliger her: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-eiendom-tomt/formuesverdi/annen-bolig-sekundarbolig/endre-formuesverdien/

Vennlig hilsen

Anna Kristina, Skatteetaten

 


Innsendt av Steinar - April 14, 2020, 4:40 p.m.

Endres skattesatsen når man går fra å motta arbeidsavklaringspenger til å bli uføretrygdet.?

Hei,

Du kan sjekke om skattesatsen din endres når du går fra AAP til uføretrygd ved å bruke vår skattekalkulator: https://skattekalkulator.app.skatteetaten.no/#/

Skattesatsen vil påvirkes av flere forhold og vi kan derfor ikke gi deg et konkret svar.

På generelt grunnlag anbefaler vi deg å sjekke og endre skattekortet ditt dersom du har endringer i din privatøkonomi. Du kan logge inn og se skattekortet ditt her: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattekort/bestille-endre/

Vennlig hilsen

Anna Kristina, Skatteetaten


Innsendt av Trondfla - April 14, 2020, 4:48 p.m.

Er det mulig å ha vedlegg i den nye skattemeldingen, og hvordan gjøres det?

Hei,

Som hovedregel ønsker vi ikke at du legger ved dokumentasjon når du leverer inn den nye skattemeldingen, men du må ha dokumentasjonen klar dersom vi spør om det senere.

Noen steder ønsker vi likevel at du legger ved dokumentasjon i den nye skattemeldingen. I så tilfelle vil du få beskjed om å laste opp et vedlegg i skattemeldingen (market med et binders-tegn). Vi godkjenner PDF-filer og bildefiler som vedlegg.

Vennlig hilsen

Anna Kristina, Skatteetaten


Innsendt av Kurt - April 14, 2020, 5:23 p.m.

Tidligere hatt enkeltmannsforetak, ble avsluttet feb. 2019. Hvorfor får jeg selvangivelsen for 2019 som om jeg fortsatt har dette foretaket? Finnes ikke noe regnskap for 2019 da selskapet ikke lenger fantes. Mva Kurt

Hei

Utfra opplysningene som du gir så har du fått skattemelding for næringsdrivende fordi du drev næringen ved utgangen av 2018. Dersom du ikke har hatt noen inntekt av virksomheten i 2019 og heller ikke har varelager/driftsmidler igjen så leverer du skattemeldingen sammen med en tom næringsoppgave 1 (RF 1175). Det er da et signal til oss om at du ikke driver næring lengre. Husk å slette virksomheten i enhetsregistreret. Se her for mer informasjon https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/starte-og-drive/avslutte-bedrift/

Vennlig hilsen

Marie, Skatteetaten


Innsendt av Ssleh - April 14, 2020, 5:57 p.m.

Det fleste av oss trenger litt hjelp til utfylling av selvangivelsen. Kan man få hjelp til det og eventuelt hvor og hvem kan hjelpe. Takk

Hei,

Du finner mye god informasjon på våre nettsider; skatteetaten.no. Et godt tips er å søke på den posten du ønsker mer informasjon om.

Dersom du har behov for ytterligere bistand kan du kontakte oss på telefon 800 80 000 eller sende oss en skriftlig henvendelse ved å følge denne linken: https://www.skatteetaten.no/kontakt/skriv/

Vennlig hilsen

Anna Kristina, Skatteetaten


Innsendt av ORanum - April 14, 2020, 6:26 p.m.

Hei Me så får tilbake. Tid får me pengene???

Hei,

Dato for utbetaling kan være inntil tre uker etter skatteoppgjørsdatoen som du finner øverst i høyre hjørne på skatteoppgjøret ditt. Du kan lese mer her: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skatteoppgjor/penger-tilgode/

Vennlig hilsen

Anna Kristina, Skatteetaten


Innsendt av Geir A - April 14, 2020, 10:22 p.m.

Hei Jeg har vært langtids sykmeldt og går på AAP Er det noen plass hvor jeg kan søker om redusert skatteevne Har jeg krav på det?

Hei,

Du kan lese mer om hvem som kan få skattebegrensning samt informasjon om hvordan man søker om dette ved å følge linken under:

https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/arbeid-trygd-og-pensjon/pensjon-og-uforetrygd/skatteregler-for-pensjonister/skattebegrensning-ved-lav-alminnelig-inntekt/

Vennlig hilsen

Anna Kristina, Skatteetaten


Innsendt av Hilde Oliversen - April 14, 2020, 10:42 p.m.

Hva tid får vi skattepengene utbetalt? Hilde Oliversen Thomas Oliversen

Hei,

Dato for utbetaling kan være inntil tre uker etter skatteoppgjørsdatoen som du finner øverst i høyre hjørne på skatteoppgjøret ditt. Du kan lese mer her: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skatteoppgjor/penger-tilgode/

Vennlig hilsen

Anna Kristina, Skatteetaten


Innsendt av Sheki - April 14, 2020, 11:51 p.m.

Hei! Jeg har ikke levert og ikke ført opp kilometergodtgjørelse for 2018, kan jeg søke fortsatt ?

Hei,

Dersom du vil endre tidligere års skattemelding kan du gjøre det her: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattemelding/skattemelding-for-person/tidligere-ars-skattemelding/

 

Vennlig hilsen

Anna Kristina, Skatteetaten


Innsendt av "Vindkast" - April 15, 2020, 7:32 a.m.

Hei. Jeg og min sønn har kjøpt ny bil sammen. Den er registrert i begges navn, men forsikringen står i mitt navn. HVordan fører vi dette opp på selvangivelsen.

Hei

Hvem som er juridisk eier av bilen innrapporteres fra Statens vegvesen og den kan ikke fordeles.

Vennlig hilsen

Ina, Skatteetaten


Innsendt av Tonje - April 15, 2020, 8:30 a.m.

Dersom man søker og får utsatt skattemeldingen til 31/5 vil også innbetaling av rest skatt flyttes en måned fra 31/5 til 30/6?

Hei

Nei fristen for innbetaling av tilleggsforskudd er uansett 31. mai

Vennlig hilsen

Marie, Skatteetaten


Innsendt av Hilde - April 15, 2020, 10:36 a.m.

Jeg har fått 50 store i baksmell. Noe av dette skyldes at jeg fikk utbetalt feriepenger for i år i forbindelse med bytte av jobb. Jeg var også sykemeldt store deler av året pga nedsatt syn og fikk utbetalt gjeldsforsikring fra kredittselskaper. Er det noen fradrag jeg burde sjekke? Jeg ble frastjålet en ny Iphone og måtte kjøpe ny (egenandel), er det fradragsberettiget?

Hei,

Vi anbefaler deg å prøve vår fradragsveileder for å få tips til hvilke fradrag du kan ha krav på. Følg denne linken: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/fradragsveilederen/?gclid=EAIaIQobChMI7sH74fPs6AIVy6iaCh2hOAU6EAAYASAAEgIpEvD_BwE

Utgifter til ny mobiltelefon vil i utgangspunktet ikke være fradragsberettiget når dette ikke er knyttet til inntektsgivende aktivitet.

Vennlig hilsen

Anna Kristina, Skatteetaten


Innsendt av Asle Gjerme - April 15, 2020, 11:21 a.m.

Hei eg pendler jobber turnus 7. På 7. Fri kan eg trekke fra km på bil mellom bosted og jobb Eg bor i brakke på jobb m/kokemuligheter kan eg trekke fra noe på brakke

Hei, 

Du får fradrag for reiser mellom hjem og fast arbeidssted.  Fradraget beregnes etter korteste strekning mellom hjem og fast arbeidssted etter sats. Det gis fradrag for opp til 75 000 kilometer per år. Se også: https://www.skatteetaten.no/satser/fradrag-for-reiser-mellom-hjem-og-arbeid/ 

Du kan ha rett på fradrag for utgifter til losji, men ikke kost ettersom du har kokemuligheter. Dersom du pendler mellom hjem og bolig på arbeidstedet er det fra og med 2018 bare fradragsrett for en periode på inntil 24-måneder regnet fra det tidspunktet fradraget gis. 

Eksempel: Dersom du var pendler per 1. januar 2018, og fikk fradrag per utgangen av inntektsåret 2017, regnes 24-månedersperioden fra 1. januar 2018, slik at bortfallet av fradragsretten først skjer fra 1. januar 2020.  

Se link for konkrete satser: https://www.skatteetaten.no/satser/kost-og-losji--sats-for-fradrag/ 

Vennlig hilsen

Ali
Skatteetaten 


Innsendt av Terje - April 15, 2020, 12:15 p.m.

Hei Vi har en sekundærbolig som vi leier ut. Min kone har ikke hatt noen inntekt i 2019 Kan jeg sette leieinntektene på henne, og vil hun da få minstefradraget?

Hei

Det blir ikke gitt minstefradrag i leieinntekter men det er likevel fornuftig å flytte leieinntekten over på din kone slik at hun får brukt personfradraget sitt. 

Vennlig hilsen

Marie, Skatteetaten


Innsendt av Jossi - April 15, 2020, 1:33 p.m.

Jeg har et utleie hus i sammen med bror min vi eier 50% hver Her er både LÅN FØRT PÅ MEG BANKINNSKUDD FØRT PÅ MEG LEIE INNTEKTER UTGIFTER Dersom jeg endrer på min prosent andel blir resten belastet på min hustru Eller skal jeg føre opp halve beløpet på meg og han halve beløpet på seg Hvordan skal det føres

Hei, 

Det er de reelle forholdene som skal føres opp. Kort fortalt innebærer det at du og din bror begge korrigere dette i deres skattemeldinger både hva gjelder gjeld/formue og inntekter/fradrag.

For mer informasjon om utleie av bolig, se: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-eiendom-tomt/utleie/ 

Vennlig hilsen

Ali
Skatteetaten 


Innsendt av Ereba - April 15, 2020, 1:59 p.m.

P. 2.1.1: Naturalytelse - fra NAV, sluttet 311219, ble pensjonist 010120, det er ført opp et beløp på kr 3000 der, lurer på hva det er. P. 4.8.3: red. gjeld pga verdsettingsrabatt,- hva er det? Når jeg sammenlikner Skattemeldingen og "Oppsummering og skattebergning" er det en viss forskjell i de ulike summene. Hvorfor ? Fond: jeg hadde plassert noe pensjonspenger i fond, både globalt fond og indeksfond. Da Koronapandemien kom solgte jeg aksjene rundt 200320, og satte dem på sparekonto. Jeg har lidd tap. Må jeg likevel skatte av tidligere gevinst i 2019?

Hei

For å kunne gi et korrekt svar på dine spørsmål må du ta kontakt med oss på 800 80 000.

Vennlig hilsen

Ina, Skatteetaten


Innsendt av Alsamui - April 15, 2020, 2:02 p.m.

Jeg er uføre, min datter går på videregående men hun får ikke Stipend fra Lånekassen pga at min inntekt er høy og min kona har ikke inntekt. Jeg dekker alt for min datters utgifter(skole utgifter, transport osv...). Spørsmål er kan jeg søke om særfradrag for de utgifter fra skatten min? Mvh

Hei, 

Det er i utgangspunktet ikke fradragsberettiget å forsørge egne barn som er 12 år eller eldre. Har du imidlertid utgifter til pass av barn som er 12 år eller eldre med særskilt behov for omsorg og pleie, kan du få fradrag for dette. For mer informasjon, se: 

1. https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/familie-og-helse/barn/foreldrefradrag/
2. https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattemelding/finn-post/3/2/10/

Vennlig hilsen

Ali
Skatteetaten 


Innsendt av Bonnie Z - April 15, 2020, 5:05 p.m.

Dersom man tidligere år har glemt/ikke vært klar over at man kan trekke fra årsgebyr hos forvalter av akjesfond (Tracs Services) i post "Andre Fradrag" 3.3.7, kan man trekke da nå for 2019 trekke fra for tidligere år også ?

Hei, 

Dersom du ønsker å endre opplysningene i skattemeldinger som gjaldt for tidligere inntektsår, så skal du sende en endringsmelding dersom det gjelder inntektsårene 2018, 2017 og 2016. Dersom det gjelder inntektsåret 2015 eller tidligere kan dette bare endres ved at klage sendes til Skatteetaten. Se link for mer informasjon: https://www.skatteetaten.no/skjema/endringsmelding/ 

Vennlig hilsen

Ali 
Skatteetaten 


Innsendt av Daniel Van Cin - April 15, 2020, 8:14 p.m.

Jeg betaling skatt tabell Number 71111 men jeg vil betaler mindre skatt som tabell Number er 7114 hvis mulig takk

Hei, 

Et tabellkort er basert på forholdet mellom inntekter og fradrag. Det betyr at den tabellen du har/får er basert på opplysninger i skattekortet ditt for inntektsåret 2020. Vi anbefaler at du logger deg inn på våre nettsider og kontrollerer at opplysningene i skattekortet er riktige. 

Link til skattekortet: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattekort/bestille-endre/ 

Vennlig hilsen

Ali
Skatteetaten 


Innsendt av Kvigg - April 15, 2020, 10:01 p.m.

Hei Er det noen begrensninger på antall år du kan utgiftsføre møbelslitasje(15% av brutto leieinntekter) på en utleiehytte ?

Hei

Er utleieperioden kortere enn 3 år, hvor du som eier, selv bruker møblene før og etter utleieperioden, kan det kreves fradrag for slit og elde med 15 prosent av brutto leieinntekter.

Vennlig hilsen

Ina, Skatteetaten


Innsendt av Christian T - April 15, 2020, 11:55 p.m.

Jeg er samboer med ei som i fjor hadde en inntekt på ca 200 000 kr. Selv hadde jeg en inntekt på ca 1 000 000 kr. Kan vi fordele min inntekt på oss begge for å få ned toppskatten? Mvh Christian T.

Hei, 

Det er dessverre ikke mulig å fordele lønn (og tilsvarende ytelser) mellom deg og din samboer. 

Vennlig hilsen

Ali
Skatteetaten


Innsendt av Reidar - April 16, 2020, 8:07 a.m.

Hei.. Har i år betalt inn ekstra skatt til min lokale kemner. Innbetalinga gjaldt for skatteåret 2019, men dette beløpet har ikkje komt med på min skattemelding. Kva gjer eg?

Hei, 

Det skal i utgangspunktet ikke være nødvendig å opplyse om dette. Dersom du har betalt inn et forskudd for inntektsåret 2019 til kemneren så skal kemneren ha oversikt over dette i forbindelse med skatteoppgjøret og evt. restskatt. 

Vennlig hilsen

Ali
Skatteetaten 
 


Innsendt av Geir - April 16, 2020, 10:15 a.m.

Jeg har ENK og har flere års fått forsk.skatt som er betalt 4 ggr. årlig. Nå har jeg delvis pensjonert meg og får pensjon i tillegg til litt på ENK men nå har jeg ikke fått melding om forsk.skatt? Hvordan skal jeg betale inn skatt for den delen av inntekten som kommer fra mitt ENK? Jeg blir trukket skatt i pensjonsbeløpene jeg får.

Hei

Hvis den vi har lagt grunn en lav næringsinntekt så vil skatten bli dekket gjennom det du blir trukket av pensjonen. Men jeg anbefaler deg å sjekke skattekortet ditt og endre det hvis opplysningene ikke stemmer. Du endrer skattekortet via denne lenken http://skatteetaten.no/endre/

Vennlig hilsen

Skatteetaten


Innsendt av Geir - April 16, 2020, 10:19 a.m.

Et tenkt tilfelle: En privatperson kjøper en PC i en butikk og betaler MVA på denne. Personen selger denne PC til en som driver ENK. Kan innehaver av ENK fåtilbake MVA på denne handelen? Staten har jo allerede fått momsen i det første kjøpet og privatpersonen har jo ikke kunnet kreve momsen tilbake. Han er jo bare et melomledd som har operert uten inn. eller utg. MVA.

Hei

En privatperson kan ikke spesifisere mva slik at da vil ikke virksomheten kunne kreve fradrag for merverdiavgiften.

Vennlig hilsen

Marie, Skatteetaten


Innsendt av Nils - April 16, 2020, 11:04 a.m.

Jeg har opparbeidet/utvidet parkeringsplass utenfor sekundær bolig som har to boenheter. Kan jeg føre kostnadene som avskrivning på skatt for 2019?

Hei,

Det er behov for nærmere opplysninger for å kunne ta konkret stilling til spørsmålet. Hovedregelen er at verdien av eget arbeid på eget bygg er skattepliktig inntekt. Man vil da også kunne ha rett på fradrag for kostnader knyttet til det skattepliktige arbeidet. Imidlertid er ikke alt arbeid på egen bolig skattepliktig, dette gjelder fritidsarbeid. For mer informasjon, se Skatte-ABC (2019/2020) under emnet "bolig - eget arbeid" pkt. 1 flg: https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skatte-abc/gjeldende/bolig--eget-arbeid/B-10.001/ 

Det nevnes også for ordens skyld at visse utgifter kan være fradragsberettiget i forbindelse med skattepliktig utleie. For mer informasjon om utleie av bolig, dersom det er relevant, se: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-eiendom-tomt/utleie 

Vennlig hilsen

      Ali
      Skatteetaten


Innsendt av Jan Asbjørn Maurseth - April 16, 2020, 11:33 a.m.

Jeg og min kone Brit Maurseth eier for øyeblikket Olsteinvegen 4 4342 Undheim og Bruavegen 20 4342 Undheim. Vi har bodd i Bruaveien 20 siden 1/11-2019 og regner med at det er vår primærbolig.Er usikker hvordan formuesverdiene på begge boligene skal beregnes.Olsteinvegen 4 ligger ute for salg.Ser på skattemeldingen at Olsteinvegen 4 beregnes som primærbolig.Håper på en oppklaring. Mvh. Jan Asbjørn Maurseth

Hei,

En sekundærbolig er alle boliger som fremtrer som en helårsbolig, men som dere ikke bor i. Basert på opplysningene er Bruaveien 20 primærboligen deres. Olsteinvegen er derfor å anse som sekundærbolig.

Jeg legger ved link til våre sider med mer informasjon om formuesverdsettelse av primær- og sekundærboliger, samt vår boligkalkulator for beregning av formuesverdien.

Formuesverdsettelse - Primærbolig: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-eiendom-tomt/formuesverdi/egen-bolig-primarbolig/om-formuesverdsettelse/

Formuesverdsettelse - Sekundærbolig: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-eiendom-tomt/formuesverdi/annen-bolig-sekundarbolig/om-formuesverdsettelse/

Boligkalkulator: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-eiendom-tomt/formuesverdi/boligverdikalkulator/

Vennlig hilsen

Ali
Skatteetaten


Innsendt av Hege - April 16, 2020, 11:45 a.m.

Eiendom i utlandet. Hvilken poster og hva skal med i disse?

Hei, 

Det vil være avhengig av de nærmere forhold relatert til eiendommen, men også hvilken skattemelding du benytter. I år har vi to; den nye på skatteetaten.no med tema og bokser, eller den eldre versjonen via Altinn med post-nummer. 

På vår nettside vil du finne mer informasjon om eiendom i utlandet. Her kan du velge hvilket alternativ som er treffende i ditt tilfelle og få nærmere opplysninger om verdsettelse, utfylling av skattemeldingen med mer. Er du fortsatt i tvil er du velkommen til å ta kontakt med oss. 

Link: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/utland/bolig-og-eiendom-i-utlandet/ 

Vennlig hilsen

Ali 
Skatteetaten 


Innsendt av Trygve - April 16, 2020, 11:53 a.m.

Hva med beskatning av crypto valuta og mining av disse?

Hei, 

Som skattepliktig inntekt anses enhver fordel vunnet ved arbeid, kapital eller virksomhet etter skatteloven § 5-1 første ledd. Som fordel vunnet ved virksomhet anses blant annet fordel vunnet ved omsetning av varer og tjenester. Kryptovaluta er definert som et formuesobjekt, og en aktivitet med kjøp og salg av kryptovaluta kan sees på som omsetning av varer og tjenester.

For mer informasjon om hvordan du fastsetter verdien, rapporterer inn opplysningene og beregner gevinst/tap, se link: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/aksjer-og-verdipapirer/om/virtuell-valuta/ 

Vennlig hilsen

Ali 
Skatteetaten


Innsendt av Kjetil - April 16, 2020, 12:01 p.m.

Hei! Kan man fortsatt få trukket fra (daglige) reiser til syk kone/mor på sykehjem for pårørende? Ser at dette er nevnt tidligere under fradrag, men kan ikke finne noe på dette nå.

Hei

Det er dessverre ikke fradragsrett for slike utgiften lengre. Ordningen med særfradrag for store sykdomsutgifter ble opphevet i 2012 med overgangsordning som du kan lese om her

Vennlig hilsen

Marie, Skatteetaten

 


Innsendt av Lizi - April 16, 2020, 12:04 p.m.

Hei Min samboer og jeg delte ikke opp gjeld og fond i fjor. Kan det være årsak til at jeg fikk en kjempesmell på skatten for 2019? Må også nevne at jeg har 50% AAP

Hei, 

For å kunne svare på spørsmålet må vi ha mer opplysninger. Ettersom det er tale om sensitive/taushetsbelagte opplysninger anbefaler vi at du kontakter oss, se link: https://www.skatteetaten.no/kontakt/ 

Vennlig hilsen

Ali
Skatteetaten 


Innsendt av Piddi - April 16, 2020, 12:05 p.m.

Fins det noe fratrekk for større utgifter knyttet til samvær med eget barn? Situasjonen er at barnet er alvorlig sykt, flyttet til Oslo med mor, og som far boende i annen by 50 mil unna har jeg samvær annenhver helg hvor jeg drar på besøk. Til dette er det utgifter til reise (fly og tog) og overnatting. Barnet kan ikke flyttes grunnet helsetilstand.

Hei

Utgifter til samvær med egne barn blir regnet som en privat utgift og kan ikke fradragsføres.

Vennlig hilsen

Marie, Skatteetaten


Innsendt av Nettmøte - April 16, 2020, 2:07 p.m.

Nettmøte

Skatteetaten takker for mange gode spørsmål og har nå avsluttet nettmøtet. Vi ønsker alle lykke til med å sjekke skattemeldingen sin. Dersom du lurer på noe, kan du lese mer om skattemeldingen på skatteetaten.no.

Norsk Familieøkonomi