Hverdagsøkonomi

Nettmøte om skattemeldingen 2019


Nettmøte om skattemeldingen 2019

Dette nettmøtet er nå avsluttet. Vi fikk inn så mange spørsmål at Skatteetaten dessverre ikke rakk å svare på alle. Husk at du finner mye nyttig informasjon på skatteetaten.no, og at Skatteetaten kan kontaktes på telefon 800 80 000, via chat eller på Facebook. Telefonlinjene er åpne 09:00 - 15:30 på hverdager. Takk til alle som har bidratt med sine spørsmål!


Innsendt av Lise - April 11, 2019, 3:23 p.m.

Hei, jeg har omsorgslønn for min samboer som har alsheimer, og han er også på dagtilbud 3.gang i uken og på avlastning hver 6.uke. Dette betaler jeg for og lurer på om jeg kan få fradrag på dette på lik linje som de som har barn i barnehage el sfo? Å hvis, blir det på hans el.min selvangivelse dette føres opp på? Takk for svar.

Hei

Har du store kostnader på grunn av sykdom eller svakhet, kan du ha rett på særfradrag. Men det er flere vilkår som må oppfylles for å ha rett på dette særfradraget, les mer om det her:
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/familie-og-helse/sykdomsutgifter/

Dette skal i såfall føres på skattemeldingen til den som har hatt utgiftene. Vær likevel oppmerksom på at særfradraget for store sykdomsutgifter er opphevet fra og med inntektsåret 2012. Som overgangsregel innvilges likevel fradrag for store sykdomsutgifter for personer som fikk fradrag for slike utgifter i inntektsårene 2010 og 2011, og dette føres i denne posten:
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattemelding/finn-post/3/5/4/ 

Hilsen Hallvard, Skatteetaten


Innsendt av Luma majid - April 11, 2019, 3:31 p.m.

1.Jeg tapte på norsk casino spiller, har jeg rett å få fradrag? 2. Jeg er uføretrygd og reiste til utlandet januar måned og har brukt en del penger, har jeg rett til fredag? 3. Boligen oppussing får jeg fradrag? Hjulpet min barn med penger, skal det stå på skattemelding?

Hei

1. Det er ikke fradragsrett på casino. Likevel, har du hatt skattepliktig gevinst på nettspill fører du gevinsten i post 3.1.12 og utgifter direkte knyttet til den skattepliktige gevinsten kan du føre fradrag for i post 3.3.7. Vær oppmerksom på at utgiftene må være i direkte tilknytning til den skattepliktige gevinsten, altså du kan få fradrag for utgiften til det loddet du vant på, men ikke de eventuelle andre loddene du har kjøpt.

2. Det er i utgangspunktet ikke fradrag for reiser til utlandet.

3. Det er heller ikke fradrag for utgifter til oppussing av egen bolig. 

4. Når det gjelder barn under 18 år fins det noen typer fradrag du kan ha krav på, les gjerne mer om det her:
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/familie-og-helse/barn/

Ellers anbefaler jeg å sjekke vår fradragsveileder for å se om du har krav på noen fradrag som ikke er ført på skattemeldingen:
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/fradragsveilederen/

Fradragsveilederen gir deg oversikt over noen av de vanligste utgiftene du kan trekke fra. Huk av for spørsmål som gjelder deg, og se hvilke fradrag du kan ha krav på. 

Hilsen Hallvard, Skatteetaten


Innsendt av olav g - April 11, 2019, 3:37 p.m.

hvordan endrer man utbetalingsmetode for penger til gode fra utbetalingskort til bankkonto for et dødsbo?

Hei

Vanligvis kan du endre kontonummer for utbetaling her: 
https://www.skatteetaten.no/skjema/rf-1030a-endre-kontonummer/

Jeg anbefaler at du kontakter skatteoppkrever i den avdødes kommune for å få endret utbetalingsmetoden, om ikke løsningen over fungerer.

Når det gjelder skattemeldingen til avdøde kan du lese mer om den her:
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/familie-og-helse/avdode/

Hilsen Hallvard, Skatteetaten


Innsendt av John Erling Sletta - April 11, 2019, 4:06 p.m.

Hei. Lurer på hvor jeg fører megler honorar til fradrag ved salg og utbytte av aksjer. Finner ikke post hvor jeg forklarer fradraget. Vanskelig å finne på RF skjema også

Hei

Aksjeoppgaven for 2018 (RF-1088) er en oversikt over dine aksjer i norske aksjeselskaper og utenlandske selskaper registrert på Oslo Børs som er registrert i Skatteetatens aksjonærregister. Oppgaven inneholder også egenkapitalbevis i norske sparebanker. Informasjonen i oppgaven bygger hovedsakelig på opplysninger Skatteetaten har mottatt fra aksjeselskapene og Verdipapirsentralen.

Du må kontrollere oppgaven før du gjør deg ferdig med skattemeldingen.

Meglerhonorar skal være rapportert inn som del av inngangsverdi på aksjene. For eksempel vil inngangsverdi på aksjer anskaffet i 2018 være det du betalte for aksjene inklusive omkostninger.

Les gjerne mer om aksjeoppgaven her: 
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/aksjer-og-verdipapirer/skjema/aksjeoppgaven/

Hilsen Hallvard, Skatteetaten


Innsendt av Jahan Rashidyan - April 11, 2019, 4:18 p.m.

Hei Jeg lurte på om jeg har registrert enkeltmannsforetak i fjør, men har ikke gjort noen oppdrag så spørsmålet er at hvordan man kan fylle skjemaet som jeg fikk fra skatteetaten ? Mvh Jahan Rashidyan

Hei

Næringsdrivende som ikke hadde noen aktivitet i fjor må likevel levere skattemelding. Det er ikke leveringsfritak for næringsdrivende, og en må levere skattemeldingen elektronisk. Les mer om det her:
https://www.skatteetaten.no/skjema/skattemelding-naringsdrivende/

Hilsen Hallvard, Skatteetaten


Innsendt av Shakila Iversen - April 11, 2019, 6:05 p.m.

Jeg har fått restskatt på 25.730kr hvordan skal jeg betale når intekten min er lav ved uten jobb

Hei

Hvis du har fått restskatt eller "baksmell" betyr det at du har betalt for lite i skatt i fjor og at du må betale penger tilbake. Fikk du over 1 000 kroner i restskatt, deles summen opp i 2 fakturaer. Fristen for når du må betale avhenger av når du fikk skatteoppgjøret ditt:

  • Fikk du skatteoppgjøret ditt 27. juni, er fristen for 1.fakturaen 20. august og 2. fakturaen 24. september.
  • Fikk du skatteoppgjøret ditt 15. august eller senere, er fristen for 1. fakturaen 3 uker etter datoen skatteoppgjøret ditt var klart, og 2. fakturaen 8 uker etter at skatteoppgjøret ditt var klart.

Trenger du hjelp, ta kontakt med skatteoppkreveren i din kommune.

Ofte er grunnen til at du får restskatt at de endelige tallene for inntekt og fradrag ble annerledes enn det som lå til grunn for skattekortet ditt. Du bør alltid sjekke om grunnnlaget for skattekortet er riktig i forhold til dine inntekter og utgifter. En har nemlig selv ansvar for at en har et korrekt skattekort og betaler rett skatt til rett tid. Les gjerne mer om hvordan en kan unngå restskatt her:
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skatteoppgjor/restskatt/hvordan-unnga-restskatt/

Hilsen Hallvard, Skatteetaten


Innsendt av Vidar - April 11, 2019, 6:07 p.m.

Solgte i 2018 endel aksjer. Fikk da en utbetaling og tilsvarende en rf1088 i år. Den har mange linjer, da aksjene er kjøpt i fler puljer. Problemet er at verdien det står at jeg har fått er 22,5%høyere enn utbetalingen. Det må jeg jo få rettet, men må jeg ta hver enkelt linje, få ny rf1088 eller andre forslag?

Hei

Der Skatteetaten har fullstendige opplysninger om realisasjon av aksjer og utbytte, vil disse beløpene være forhåndsutfylt i skattemeldingen.

Dersom gevinst/tap ikke stemmer, eller mangler, må du endre og levere Aksjeoppgaven. Riktig gevinst/tap må du føre i skattemeldingens post 3.1.8post 3.3.8.

I Altinn finner du en korrigerbar versjon av aksjeoppgaven (RF-1088K). I denne kan du endre inngangsverdien på aksjer som er anskaffet i inntektsåret og vederlaget for realiserte aksjer i inntektsåret. Etter et par dager får du tilgang til en ny rekalkulert aksjeoppgave i Altinn (RF-1088R). I den rekalkulerte oppgaven finner du ny beregnet gevinst eller nytt beregnet tap, det vil si beløp du skal føre over til skattemeldingen. Les gjerne og veiledningen til aksjeoppgaven her:
https://www.skatteetaten.no/globalassets/skjema/2018/rettledning/rf-2033---rettledning-for-rf-1088bm.pdf

Hilsen Hallvard, Skatteetaten


Innsendt av Erik R. - April 11, 2019, 6:07 p.m.

Min kone døde i august i fjor. Hva gjør jeg med hennes selvangivelse som jeg ikke har mottatt ennå? Skal jeg føre hennes inntekt på min? Jeg prøver å kontakte skatteetaten, men det er håpløst å komme igjennom.

Hei

Når en person dør, blir adressen automatisk fjernet i Folkeregisteret. Det blir derfor ikke sendt ut skattemelding/skatteoppgjør. Ønsker man skattemeldingen/skatteoppgjøret til avdøde tilsendt, må postadresse til gjenlevende ektefelle eller arvinger, meldes til Folkeregistret.

Som gjenlevende ektefelle/partner kan du imidlertid få tilsendt den avdødes skattemelding ved å ringe eller skrive til oss

Skattemeldingen for personen som er død, kan ikke sendes elektronisk, men må sendes per vanlig post til:

Skatteetaten
Postboks 430, Alnabru
0614 Oslo

Dersom det ikke skal gjøres endringer i skattemeldingen, kan leveringsfritak benyttes. 

Hilsen Hallvard, Skatteetaten


Innsendt av Benthe Øseth - April 11, 2019, 6:16 p.m.

Er det noen særfradrag som kan benyttes for eldre som bor i kommunalt sykehjem der kommunen tar storparten av inntekten?

Hei

Det er ikke et eget fradrag for dette. Men jeg anbefaler likevel at du ser på vår fradragsveileder for å få oversikt over noen av de vanligste utgiftene du kan trekke fra. Huk av for spørsmål som gjelder deg, og se hvilke fradrag du kan ha krav på:
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/fradragsveilederen/?filter=13368

Hilsen Hallvard, Skatteetaten


Innsendt av Øyvind - April 11, 2019, 6:17 p.m.

Har søkt og gått ut en 3,5 mål tomt som jeg forhåndsavtalt en pris på 25.000,- kroner for. Så viser det seg at jeg måtte betale 35.000,- i gebyr til kommunen + 7.500,- for å få den utgått/oppmålt. Hvordan fører jeg dette i årets selvangivelse. Jeg har jo hatt gebyrkostnader på 42.500,- kroner som i seg selv av dette kan trekkes 28% av på innbetalt skatt. Men så har jeg jo motatt 25.000,- for tomta som også er skattepliktig. Her sitter jeg jo med et kronetap salg-gebyrer på -17.500,- kroner. Skal jeg da både trekke av 28% av innbetalte gebyrer og skatte av de 25.000,- for salget og så trekke fra hele tapet på 17.500,- kroner? Dette må jeg få svar på og i hvilken post dette/disse skal føres. Detts er en ny situasjon da jeg aldri har solgt med tap før. Har all dokumentasjon, fakturaer/kvitteringer.

Hei

Gevinst ved salg eller annen realisasjon av tomt vil alltid være skattepliktig, og et eventuelt tap vil være fradragsberettiget. Du må derfor foreta en gevinst-/tapsberegning og føre gevinsten/tapet i skattemeldingen. Gevinsten eller tapet er differansen mellom utgangsverdien (salgssummen) og inngangsverdien (kjøpesum/kostpris). Les gjerne mer her:
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-eiendom-tomt/salg/salg-av-tomt/

Hilsen Hallvard, Skatteetaten


Innsendt av Tomas Teiserskis - April 11, 2019, 6:21 p.m.

Vurfur jeg får bare skattemelding ? Andre folk får skattemeding og skattobgjørelse i samman, dei vett vur mangen skal betale eller får til gode..

Hei

Dersom du ikke har mottatt foreløpig skatteberegning på skattemeldingen kan det skyldes noen av grunnene listet opp i lenken under. Hvis du ser noe som gjelder deg på listen vil du ikke få skatteberegning før skatteoppgjøret er klar.
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattemelding/ikke-forelopig-skatteberegning-pa-skattemeldingen/

Du kan selv regne ut hva du skal betale i skatt ved å bruke Beregn skatten din

Hilsen Hallvard, Skatteetaten


Innsendt av Renathe Christin Rappana mo - April 11, 2019, 6:25 p.m.

Kan jeg trekke ifra Eiendomskatt som jeg betaler i usa? Betaler formueskatt av huset i Norge. Betaler skatt i usa for utleie. Kan jeg trekke ifra andre kostnader i Norge ? Mvh Renathe

Hei

Du skal oppgi all inntekt og formue du har i utlandet i den norske skattemeldingen. Det gjelder selv om du har betalt skatt i utlandet, eller om inntekten/formuen er skattefri i det aktuelle landet. 

Du kan unngå å betale dobbel skatt ved å kreve fradrag i eller nedsettelse av norsk skatt. Les mer om hvordan det gjøres her:
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/utland/inntekt-og-formue-i-utlandet/inntekt-og-formue-i-utlandet/

Hilsen Hallvard, Skatteetaten


Innsendt av Thorg - April 11, 2019, 6:55 p.m.

Hadde noen tusen aksjer i Norske Skog før konkursen. De er jo nå verd 0. Får dette noen effekt på min skatt utover at formue og aksjeutbytte er 0?

Hei

Der Skatteetaten har fullstendige opplysninger om realisasjon av aksjer og utbytte, vil disse beløpene være forhåndsutfylt i aksjeoppgaven og skattemeldingen.

Dersom gevinst/tap ikke stemmer, eller mangler, må du endre og levere Aksjeoppgaven. Riktig gevinst/tap må du føre i skattemeldingens post 3.1.8post 3.3.8.

I Altinn finner du en korrigerbar versjon av aksjeoppgaven (RF-1088K). I denne kan du endre inngangsverdien på aksjer som er anskaffet i inntektsåret og vederlaget for realiserte aksjer i inntektsåret. Etter et par dager får du tilgang til en ny rekalkulert aksjeoppgave i Altinn (RF-1088R). I den rekalkulerte oppgaven finner du ny beregnet gevinst eller nytt beregnet tap, det vil si beløp du skal føre over til skattemeldingen.

Etter hva jeg leser på Norske Skogs nettsider ble konkursen "åpnet i Norske Skogindustrier ASA den 19. desember 2017. Konkursåpning regnes som realisasjon av aksjene med null i vederlag, jf. Skatte-ABC for 2018, pkt. 3.6 ”Konkurs”. Tap på aksjene er derfor fradragsberettiget på skattemeldingen 2017 for privatpersoner bosatt i Norge, etter vanlige regler."
http://www.norskeskog.com/People-and-press/Press-room/Fradrag-for-tap-p%C3%A5-aksjer.aspx

(Gjør oppmerksom på at veiledningen i, og fra lenken ovenfor er skrevet av Norske Skog og ikke Skatteetaten)

Det er altså i følge Norske Skog på skattemeldingen for 2017 dette skal endres. Skattemeldingen for 2017 kan du endre ved å følge lenken under:
https://www.skatteetaten.no/skjema/endringsmelding/

Hilsen Hallvard, Skatteetaten


Innsendt av Jan w - April 11, 2019, 7 p.m.

Vi er to par som bygde ny hytte i 2018. Den er registrert med alle fire som eiere. Hvordan skal vi beregne formuesverdien og hvordan skal den fordeles?

Hei. Ved første gangs verdsetting skal du fastsette formuesverdien av fritidseiendommen til maksimalt 30 prosent av eiendommens markedsverdi, eventuelt til 30 prosent av byggekostnadene, inkludert tomt for et nybygg. Ved senere år skal formuesverdien videreføres, men med en eventuell fastsatt oppjustering.
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-eiendom-tomt/formuesverdi/fritidseiendom-i-norge/slik-beregnes-formuesverdien/

Fritidseiendom du er eier av per 31.12. i inntektsåret skal fremgå av skattemeldingen med en formuesverdi i post 4.3.3.
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-eiendom-tomt/formuesverdi/fritidseiendom-i-norge/slik-forer-du-det-i-skattemeldingen/

https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattemelding/finn-post/4/3/3/

Når det gjelder delingen, vil det da være normalt å dele formuesverdien mellom seg etter eierforholdene. Om dere da deler likt, vil hver av dere føre opp sin 1/4 av formuesverdien av fritidsboligen.

hilsen
Simen, Skatteetaten

 


Innsendt av Marianne D. Abid - April 11, 2019, 7:38 p.m.

Hvordan kan det ha seg at man mister foreldrefradrag? Vi har i alle år at en av oss har fått barnetrygden, men foreldreavdraget har vært delt mellom far og mor også etter vi ble skilt. Men så oppdager jeg at jeg har ikke fått foreldreavdraget de 2 siste årene. Hvorfor skjer dette?

Hei.

Fradraget gis til den som barnet har bodd sammen med største delen av året. Hvis dere ønsker å endre den ferdigutfylte verdien, må begge endre sine skattemeldinger. Hvis din tidligere partner ikke vil endre, må du endre hos deg og skrive begrunnelsen i vedlegg til skattemeldingen.
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattemelding/finn-post/3/2/10/

https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skatte-abc/2018/foreldrefradrag/F-20.032/F-20.034/

hilsen
Simen, Skattetaten


Innsendt av Karoline riber - April 11, 2019, 9:40 p.m.

Jeg lurer på hvorfor jeg har fått så høy skattesmell

Det er dessverre ikke mulig å sjekke skatteopplysningene dine basert på innlegg her, siden det er taushetsbelagt informasjon. Om du sender spørsmålet inn via innlogget tjeneste på skatteetaten.no/kontakt, kan vi sjekke opp litt mer.

Men, det du uansett bør starte med er å sjekke om skattemeldingen er riktig. Dette innebærer å sjekke inntektene/pensjonen/trygden, gjeld/formue.
Du kan også sjekke om du har krav på ekstra fradrag i fradragsveilederen vår:
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/fradragsveilederen/

Om det er spesielle tema du lurer på kan du sjekke temasiden:
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/

Generelt kan vi si at den vanligste grunnen er at personer har betalt for lite skatt. Dette skjer for eksempel ved at skattekortet har feil grunnlag, eller har blitt trukket feil av arbeidsgiver. Det er for sent å endre skattekortet for 2018 nå, men det er kanskje lurt å se på skattetrekket for 2019 for å sikre seg at det ikke blir samme resultat for dette inntektsåret.
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skatteoppgjor/restskatt/hvordan-unnga-restskatt/

Håper informasjonen oppklarer litt.

hilsen
Simen, Skatteetaten


Innsendt av Zaur Patsagov - April 23, 2019, 1:11 p.m.

Hei. Jeg skal søke om skattebegrensning for år?på grunn av nedsatt arbeidsevvn.

Hei. Det er ikke sikkert vi treffer helt her siden det ikke er så mye informasjon å gå på, men det finnes i alle fall poster for særfradrag for lettere nedsatt arbeidsevne, og skattebegrensning ved liten skatteevne:

https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattemelding/finn-post/3/5/3/

https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattemelding/finn-post/1/5/12/?11808=0

hilsen
Simen, Skatteetaten


Innsendt av Eva Guldstein - April 23, 2019, 1:11 p.m.

Hvorfor sendes ikke avdøde ektefelles skattemelding til gjenlevende ektefelle? Er der slik at de sender e-post til noen som er død? Setter pris på svar. Mvh Eva

Hei.

Systemet er dessverre slik at det ikke blir sendt ut skattemelding for avdøde automatisk. Dette er for å sikre at taushetsbelagt informasjon ikke blir sendt ut uten hjemmel, siden det er fullmektig i boet som skal ha denne (og vi må da få inn dokumentasjon på det for å gi ut informasjon). Skjønner at dette kan være tungvint, men det er dessverre slik det er organisert per nå.

Om du ønsker skattemeldingen for avdøde kan du spørre etter den på skatteetaten.no/kontakt

hilsen
Simen, Skatteetaten


Innsendt av Arild - April 23, 2019, 2:12 p.m.

Jeg arvet endel penger ifjor. Hvor mye skatt må jeg betale av den arven, og hvilken post må jeg føre opp beløpet? Takk!

Hei

Fikk du arv eller gaver for 100 000 kroner eller mer i 2018 fører du dette i post 1.5.3. I denne posten skal du føre opp beløpet du har mottatt i arv og/eller gaver som tilsammen er på 100 000 kroner eller mer. Dette er kun en opplysningspost. Arv og gaver er i utgangspunktet ikke skattepliktig inntekt for deg som mottaker. Les mer her:
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattemelding/finn-post/1/5/3/

Hilsen Hallvard, Skatteetaten 


Innsendt av Johan Olaisen - April 23, 2019, 2:37 p.m.

Nordnet har i alle år sendt meg en gevinst og utbytte oppgave som samsvarte med skatteetaten. I år samsvarer ikke oppgavene pga manglende innganger ifølge skatteetaten mens Nordnet sin oppgave er riktig og jeg får da for høy gevinst i selvangivelsen Hva gjør jeg?????

Hei

Dersom gevinst/tap ikke stemmer, eller mangler, må du endre og levere Aksjeoppgaven. Riktig gevinst/tap må du føre i skattemeldingens post 3.1.8/ post 3.3.8.

I Altinn finner du en korrigerbar versjon av aksjeoppgaven (RF-1088K). I denne kan du endre inngangsverdien på aksjer som er anskaffet i inntektsåret og vederlaget for realiserte aksjer i inntektsåret. Etter et par dager får du tilgang til en ny rekalkulert aksjeoppgave i Altinn (RF-1088R). I den rekalkulerte oppgaven finner du ny beregnet gevinst eller nytt beregnet tap, det vil si beløp du skal føre over til skattemeldingen. Les mer her:
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/aksjer-og-verdipapirer/skjema/aksjeoppgaven/

Hilsen Hallvard, Skatteetaten


Innsendt av Oddmund Fods - April 23, 2019, 3:01 p.m.

Jeg arvet en eiendom som nå er solgt. Blir da inngangsverdi 0?

Hei

Boligens inngansverdi vil avhenge av om arvelater/giver kunne selge skattefritt på arve/gavetidspunktet. Reglene om kontinuitet og diskontinuitet vil påvirke boligens inngangsverdi for deg som har fått boligen som gave eller arv, som igjen kan få betydning for beregningen av gevinst/tap ved et skattepliktig salg av eiendommen, i det gevinsten/tapet beregnes ut fra differansen mellom inngangsverdien og utgangsverdien.

Dersom du har arvet eller fått som gave en bolig etter 1. januar 2014, og du ikke selv oppfyller vilkårene for skattefritt salg gjennom egen bruks- og eiertid, vil skatteposisjon til arvelater/giver være avgjørende for gevinst-/tapsberegningen. Les gjerne mer her:
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-eiendom-tomt/salg/salg-av-bolig-eller-annen-eiendom-som-er-arvet-eller-fatt-i-gave/

Hilsen Hallvard, Skatteetaten


Innsendt av Hoppetussa. - April 23, 2019, 3:27 p.m.

Vi skal skatte for første gang på ny bolig i Spania. Kjøpt i 2018. Vi har ikke betalt skatt i Spania ennå, skal gjøre det høsten 2019. Hvor stor prosent av kjøpesummen skal vi føre opp i selvangivelsen i Norge?

Hei

I post 4.6.1 føres formuesverdi og informasjon om fast eiendom i utlandet. Les mer her:
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattemelding/finn-post/4/6/1/

Jeg anbefaler at du ser gjennom vår veiviser for fritidsbolig i utlandet. Her får du vite de viktigste tingene du må gjøre med tanke på skatt når du har kjøpt, solgt, arvet, overtatt eller leid ut fritidsbolig i utlandet:
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-eiendom-tomt/fritidseiendom-i-utlandet/?6214=6223

Du kan og lese mer om inntekt og formue i utlandet her:
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/utland/inntekt-og-formue-i-utlandet/inntekt-og-formue-i-utlandet/

Hilsen Hallvard, Skatteetaten


Innsendt av Inmasun - April 23, 2019, 4:13 p.m.

Arvet bolig etter foreldre solgt rett etter overtagelse. Leser at omkostninger rundt salget som megler mm, kan trekkes fra med 24% av utgiftene. Hvor skal jeg føre dette i selvangivelsen?

Hei

Gevinst ved salg av eiendom er skattepliktig med mindre vilkårene for skattefritak for bolig- og fritidseiendom er oppfylt, er vilkårene oppfylt er ikke gevinst skattepliktig, og heller ikke tap fradragsberettiget. 

Dersom vilkårene for skattefritt salg ikke er oppfylt, må det foretas en gevinst-/tapsberegning. Du kan da benytte skjemae RF-1318 som et hjelpedokument for å beregne skattepliktig gevinst eller fradragsberettiget tap. Skjemaet skal ikke sendes inn til Skatteetaten eller legges ved skattemeldingen. Ta gjerne vare på utfylt skjema i tilfelle Skatteetaten har spørsmål til foretatt beregning. Les mer om det her: 
https://www.skatteetaten.no/skjema/skjema-for-salg-av-bolig-fritidsbolig-eller-tomt/

Her kan du lese mer om vilkårene for om gevinst ved salg av arvet bolig er skattepliktig, og tilsvarende om tap da er fradragsberettiget:
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-eiendom-tomt/salg/salg-av-bolig-eller-annen-eiendom-som-er-arvet-eller-fatt-i-gave/

Hilsen Hallvard, Skatteetaten


Innsendt av mamma - April 23, 2019, 4:53 p.m.

Kan man få skattereduksjon når man forsørger egne barn etter at de er fylt 18 - 20 år? Mange foreldre hjelper egne barn, når de ikke har noe inntekt og må flytte hjem, feks etter et samlivsbrudd. Synest det er rart at hvis man gir til feks planfatter får man skattereduksjon, men hvis man hjelper egne barn, så er det tilsynelatende ingen fratrekk? hilsen en Mamma

Hei

Det er ikke fradragsberettiget å forsørge sine egne barn etter at de er fylt 18-20 år. Har du utgifter til pass av barn som ved utgangen av inntektsåret er 11 år eller yngre, og/eller barn som er 12 år eller eldre med særskilt behov for omsorg og pleie, kan du få fradrag for dette. Les mer om det her: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattemelding/finn-post/3/2/10/

Du kan og, som du sier få fradrag for gaver til veldedige organisasjoner. Les mer om det her:
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattemelding/finn-post/3/3/7/2/

Hilsen Hallvard, Skatteetaten


Innsendt av Tove-Lisen Sommerfelt - April 23, 2019, 5:12 p.m.

Under tema trygd og pensjon står det, "Ønsker du å oppgi andre opplysninger" angående fagforeningskontingent. Ifølge fagforbundet er pensjonistkontingenten ikke fradragsberettiget. Er dette korrekt? Hvem eller hva gjelder dette punktet. Mvh

Hei

Fagforeningsfradrag finner du som regel ferdigutfylt i post 3.2.11.

Posten gjelder alle yrkesaktive lønnstakere som har:

  • blitt trukket via lønnsslipp for fagforeningskontingent til arbeidstakerorganisasjon,
  • betalt fagforeningskontingent direkte til arbeidstakerorganisasjonen.

eller

  • betalt fagforeningskontingent til en arbeidstakerorganisasjon i annen EØS-stat, som har inngått tariffavtale på vegne av medlemmene.

Les mer her: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattemelding/finn-post/3/2/11/

Fagforbundet har altså rett i at pensjonistkontingenten ikke er fradragsberettiget, jf. skattelova § 6-20.Fagforeningskontingent.

Hilsen Hallvard, Skatteetaten


Innsendt av Arne - April 23, 2019, 5:31 p.m.

Betyr det noe at jeg ikke krysset av som samboer i skattemeldingen? Flyttet inn hos kjæreste og meldte adresseendring i august. Leide ut min leil fra 15.8-15.12.2018. Fratrekkene har jeg stikkordsmessig ramset opp men ikke spesifisert. Kun en sluttsum for fratrekk. Bør jeg gjøre dette på nytt? Ved leieslutt betalte leier meg Xtra fordi han ikke hadde gjort utvask samt for et par skader. Skal dette være inntekt? Hvordan trekke fra min egeninnsats som «vaskebyrå og snekker»?

Hei

Er du blitt samboer fører du det opp i post 1.3. https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattemelding/finn-post/1/3/0/

Ved utleie av annen bolig-/fritidseiendom som du ikke selv bebor/bruker i ferier og fritid i rimelig utstrekning, er alle leieinntektene skattepliktige.

Leieinntektene og tilhørende fradrag skal føres inn i utleieskjemaet RF-1189 - Utleie mv. av fast eiendom og i skattemeldingen.

Har du ikke gjort det på denne måten må du nok endre skattemeldingen og levere på nytt.

Hilsen Hallvard, Skatteetaten


Innsendt av Svein Roger - April 23, 2019, 6:01 p.m.

Hei... For 10 år siden hjalp vi vår sønn til å kjøpe bolig da han selv ikke hadde penger selv. Den kostet den gang 1,1 mill og ble kjøpt på meg og min kones navn slik at vår sønn siden kunne kjøpe oss ut. Vår sønn har bodd der siden da og har betalt alle utgifter i forbindelse med leiligheten så vi har ikke hatt noen profitt av det. Nå er han villig til og overta leiligheten men det må bli etter takst da han trenger dette for et størst mulig lån. Taksten nå er satt til ca 2,1 mill. Hvordan blir det for oss vedr. skatt på dette "salget" ? Mvh. Svein Roger

Hei

Salg av boligeiendom som du ikke bruker som ditt eget hjem vil alltid være skattepliktig. Tilsvarende vil et tap være fradragsberettiget. Du må da beregne denne gevinsten eller tapet, og føre det inn i skattemeldingen. Gevinsten eller tapet er differansen mellom utgangsverdien (typisk salgssummen) og inngangsverdien (kjøpesum/kostpris). Les gjerne mer her:
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-eiendom-tomt/salg/salg-av-annen-bolig/

Hilsen Hallvard, Skatteetaten

 


Innsendt av Dixi - April 23, 2019, 6:26 p.m.

Kan jeg skrive opp kjøring til og fra barnehage under post 3.2.10 i tillegg til foreldrefradrag? Jeg kjører to barn til/fra barnehage før jeg selv tar buss til jobb motsatt vei. Hva med kjøring til barnepass ellers, ved møter og annet på kveldstid?

Hei

Har du utgifter til pass av barn som ved utgangen av inntektsåret er 11 år eller yngre, og/eller barn som er 12 år eller eldre med særskilt behov for omsorg og pleie, kan du få fradrag for dette. Fradrag er begrenset til 25 000 kroner for ett barn og 15 000 kroner i tillegg for hvert barn utover det første.

Du kan få fradrag for kjøring til barnehage, SFO eller dagmamma hvis det er en omvei i forhold til jobben. Det er kostnadene til den ekstra kjøringen som gir rett til fradrag. Det gis fradrag med 1,56 kroner per kilometer eller faktiske kostnader ved bruk av kollektiv transportmiddel. Les mer her:
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattemelding/finn-post/3/2/10/

Hilsen Hallvard, Skatteetaten


Innsendt av TM - April 23, 2019, 8:48 p.m.

Hei. Vi har en datter med spesielle behov. Ho er ein knapp time om dagen på skulen. Ho begynte på skulen i august i fjor. Vi kjører henne til og fra skulen pga tilstanden hennes. Før det kjørte vi ho til og fra barnehagen. Kan vi trekke dette av skatten? Må vi dokumentere også her behovet for at vi må kjøre ho? Vi har totalt tre barn i alderen 3 til 9 år.

Hei

Har du utgifter til pass av barn som ved utgangen av inntektsåret er 11 år eller yngre, og/eller barn som er 12 år eller eldre med særskilt behov for omsorg og pleie, kan du få fradrag for dette. Det gis fradrag for legitimerte kostnader til pass og stell av barn med inntil 25 000 kroner for ett barn, og 15 000 kroner i tillegg for hvert barn utover det første. Posten er normalt fylt inn med beløp du har betalt. Summen baserer seg på hva som er blitt rapportert inn av den du har betalt til, så sjekk at alt er riktig. Innrapportert beløp/fradragsbeløpet fordeles automatisk likt mellom ektefeller/samboere med felles barn.

Du kan få fradrag for kjøring til barnehage, SFO eller dagmamma hvis det er en omvei i forhold til jobben. Det er kostnadene til den ekstra kjøringen som gir rett til fradrag. Det gis fradrag med 1,56 kroner per kilometer eller faktiske kostnader ved bruk av kollektiv transportmiddel. Les gjerne mer om det her:
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattemelding/finn-post/3/2/10/

Hilsen Hallvard, Skatteetaten


Innsendt av Geit B - April 23, 2019, 9:23 p.m.

Jeg har litt over 10.000,- brutto i uføretrygd og pga. formueskatt betaler jeg 46% i skatt og har igjen 5612,- utbetalt i måneden. Finnes det ikke noen begrensninger på hvor mye staten kan kreve i skatt på veldig lav inntekt?

Hei

Mener du at du betalte for mye skatt i fjor bør du sjekke vår fradragsveileder for å passe på at du får de fradragene du har krav på på skattemeldingen for 2018. 
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/fradragsveilederen/?filter=13368

Det kan og være aktuelt å se om du kan ha krav på skattebegrensning, les mer om det, og vilkårene her: 
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattemelding/finn-post/1/5/12/?11808=0

Når det gjelder skatt for 2019 må du sjekke at grunnlaget for skattekortet ditt stemmer:
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattekort/bestille-endre/

Hilsen Hallvard, Skatteetaten


Innsendt av Harald Halvorsen - April 23, 2019, 10:22 p.m.

Jeg har fått meldingen "feil formuesverdi i forhåndsutfylt skattemelding". Når jeg så går inn på min side og leser skattemeldingen, finner jeg ingen videre informasjon. Så hva er feilen?

Hei

Skattyter som mottar brev om "feil formuesverdi i forhåndsutfylt skattemelding" må oppgi de opplysningene som mangler i skattemeldingen i post 4.3.2 - Boligopplysninger - Grunnlag for formuesverdi, Bolig/Boligselskap/Boligsameie.

Det er viktig at du fyller inn P-ROM, og ikke bare formuesverdi. Skattemeldingen må leveres.

https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattemelding/finn-post/4/3/2/

Hilsen Hallvard, Skatteetaten


Innsendt av Hans Ording - April 23, 2019, 10:43 p.m.

Som ansatt i ambulansetjenesten har vi tidligere hatt fradrag for merutgifter ved opphold utenfor hjemmet. Dette har falt bort på grunn av kokemuligheter på jobben. Teknisk sett er dette riktig, men de fleste vaktene jeg har hatt hittil i år, 2 døgnvakter pr uke, har hatt aktivitet slik at matlaging har kunnet finne sted fra ca 23.00 og utover. Dette er ikke forenlig med hverken "vanlig" middagstid eller arbeidsmessig kapasitet. Er det ikke rimelig at dette fradraget gjeninnføres for utrykningspersonell på døgnvakter?

Hei

Skatteetaten er satt til å forvalte det regelverket politikerne har bestemt, og har da heller ikke en mening om det er rimelig at dette fradraget gjeninnføres eller ikke. Du kan lese mer om de nye reglene for kost og losji, og hvordan dette eventuelt føres i skattemeldingen her: 
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattemelding/finn-post/3/2/7/

Hilsen Hallvard, Skatteetaten


Innsendt av Gunnar - April 23, 2019, 10:48 p.m.

Hei. Jeg solgte en leilighet i fjor. Trodde jeg måtte skatte av fortjenesten jeg hadde på den, men når skatte oppgjøret kom så fikk jeg igjen på skatten. Er dette noe jeg må inn og forandre på selv for at det skal bli rett?

Hei.

Gevinst ved salg av bolig er i utgangspunktet skattepliktig, men har noen veldig store og sentrale unntak. Det viktigste er i de tilfeller man selger egen bolig (og har oppfylt krav til eier og botid). Så om du for eksempel har solgt en bolig du har bodd og eid de siste årene, er gevinsten skattefri.
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-eiendom-tomt/salg/

Om du har solgt bolig du ikke har bodd i (og derfor ikke har oppfylt kravene til skattefritt salg), skal det føres i skattemeldingen. Det står litt om dette på nettsiden under, og på post 2.8.4:
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-eiendom-tomt/salg/salg-av-annen-bolig/slik-forer-du-gevinst-og-tap-i-skattemeldingen/

hilsen
Simen, Skatteetaten


Innsendt av Stein - April 23, 2019, 11:28 p.m.

Jeg har gamle foreldre, der far bor alene hjemme mens mor bor i kommunalt bokollektiv der hun betaler husleie, må betale for sin egen mat og renhold. Hun er fremdeles folkeregistrert i sin gamle adresse sammen med far - loven krever det. Det er altså ikke et sykehjem hun bor på. Kan far (eller mor) få fradrag for "dobbel husholdning"?

Hei. Det er ikke fradrag for huseleie.

Hilsen Simen, Skattetaten


Innsendt av Adnan Rizvi & Ainie Quratulain - April 24, 2019, 12:13 a.m.

1) Betaler vi skatt når vi får feriepenger? 2) Når vi ferierer i innland og utland kan vi skrive det? 3) Betaler man skatt ved sparepenger? 4) Vi leaser el-bil, må/kan vi skrive noe om det?? 5) Når vi støtter nær familie med penger som f.eks til utlandet. Kan vi skrive noe om det? 6) Vi betaler for ekstra leksehjelp gjennom privat firma. Kan vi skrive noe om det? 7) Hva er minstefradrag på egen inntekt?

Hei.

1: Det blir ikke trukket skatt på feriepengene når de blir utbetalt, men disse pengene er skattepliktige. Om man for eksempel fikk 100 000 og 0 i lønn, ville man i skattemeldingen fått oppført feriepengene som vanlig lønn (og i dette tilfellet fått en del restskatt). Dette er politisk bestemt, og systemet er slik at vi betaler litt ekstra skatt hver måned i året for å kompensere for at man ikke betaler skatt på feriepengene (dette gjelder også det halve skattetrekket i desember).

2: Det er ikke fradrag for feriekostnader.

3: Om man har netto formue (altså fratrukket gjeld) over 1 500 000 kan man få formuesskatt. Det er skatt på renteinntekter.

4: Private bilkostnader vil ikke være fradragsberettiget så lenge man ikke er pendler.

5: Støtte til familie er ikke fradragsberettiget.

6: Det er ikke fradragsrett for undervisning for barn, siden dette faller utenfor foreldrefradraget.

7: Minstefradraget er et standardfradrag alle kan få, og skal kompensere for kostnader knyttet til arbeid og lignende. Lenker  her til minstefradraget i post 3.2.1, men du kan også søke opp post 3.2.2 som viser en del flere eksempler på utgifter som går under minstefradraget. Post 3.2.2 skal bare brukes av de som har større faktiske utgifter enn minstefradraget.
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattemelding/finn-post/3/2/1/

Håper dette er til hjelp!

hilsen Simen, Skatteetaten


Innsendt av Morten - April 24, 2019, 12:25 a.m.

Foreldrefradrag for 1 eller 2 barn under 12 når jeg er skilt og har delt omsorg, felles foreldreansvar, men kun 1 er registrert på min adresse? Kun 1 går på sfo, begge går på skole.

Hvordan utgiftene fordeler seg mellom barna eller om det for ett eller flere av barna ikke er pådratt utgifter har ingen betydning. Har du for eksempel tre barn under 12 år kan du kreve fradrag for kostnader på kr 55 000 selv om hele beløpet gjelder pass og stell av bare ett av barna.

Fradraget gis til den som barnet har bodd sammen med største delen av året. Hvis dere ønsker å endre den ferdigutfylte verdien, må begge endre sine skattemeldinger. Hvis din tidligere partner ikke vil endre, må du endre hos deg og skrive begrunnelsen i vedlegg til skattemeldingen.

https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattemelding/finn-post/3/2/10/

hilsen
Simen, Skatteetaten


Innsendt av Irene - April 24, 2019, 1:53 a.m.

Har dødsfall av familiemedlem noen betydning ved skatteoppgjøret, for det året det gjelder? Jeg mistet min sønn, som var over myndighetsalder, i det året som skatteoppgjøret gjelder (2018). Kan ikke forstå at det har noe med mitt skatteoppgjør å gjøre, siden han var over myndighetsalder? Men jeg har fått tilgodeskatt, som ikke samsvarer med det jeg kan se som logisk - derfor spør jeg om det kan være noen sammenheng. Takk for svar.

Når en person dør blir avdøde fastsatt som de fleste andre, og får egen skattemelding og skatteoppgjør. Arvingene kan be om å få utlevert denne (send melding til oss via altinn). Man trenger da som oftest en skifteattest fra tingretten, og eventuelt fullmakt fra de andre arvingene.

Det skal sies at om boet er skiftet, så vil arvingene stå oppført med den formuen de hadde per 31. desember.

Om du lurer på hvorfor du har fått tilgodeskatt, bør du se over om du mener tallene som ligger til grunn for skattemeldingen (inntektene, formuen, fradragene) stemmer. Om du mener noe er feil, kan du også spørre oss via kontaktsidene på skatteetaten.no.

https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/familie-og-helse/avdode/

hilsen
Simen, Skatteetaten


Innsendt av maya - April 24, 2019, 2:59 a.m.

Hei jeg har fått selvangivelse for lønnstakere. Det jeg lurer på er at jeg har et enkeltpersonforetak. Som jeg har tjent litt på i 2018 og noen utgifter. Hvordan skal jeg registrere det? Skal jeg åpne en ny selvangivelse for næringsvirksomhet?

Hei. Leverer du elektronisk og driver næringsvirksomhet, skal du levere skattemelding for næringsdrivende. Noen mottar skattemelding for lønnstakere og pensjonister. Her er en nettside for de som ikke har mottatt skattemelding for næringsdrivende:

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/skatt/skattemelding-naringsdrivende/hjelp-til-skattemelding/ikke-mottatt-skattemelding-/

hilsen
Simen, Skatteetaten


Innsendt av Ola - April 24, 2019, 7:26 a.m.

1. Jeg er selvstendig næringsdrivende (ENK) i tillegg til å være lønnsmottaker. I fjor var første året jeg var selvstendig næringsdrivende. Omsetning under hundre tusen kroner. Jeg har full oversikt over inntekter og kostnader. Hvilke poster er de viktigste å føre inn? Kan jeg føre dette selv i skattemeldingen, eller må jeg skaffe regnskapsfører? 2. Boligsameiet bestemte at det skulle gjøres ekstraordinær innbetaling i fjor for å få dekket ekstraordinære og løpende vedlikeholdskostnader, bl.a. i forbindelse med bytte fra oljefyr til fjernvarme. Kan det føres fradrag for disse kostnadene på skattemeldingen, eventuelt hvilken post?

1: Næringsdrivende skal sende inn skattemelding for næringsdrivende (ikke for lønnstakere), og de fleste må sende ved en næringsoppgave. Det er ikke krav om regnskapsfører for de fleste ENK, men avhengig av hvor flink du er til å føre regnskap/fylle ut skjema/skatteregler, vil det for mange være en investering som sparer en del arbeidstimer.
Det står en del informasjon om skattemelding for næringsdrivende på nettsidene (med lenker videre til forskjellige sentrale tema):
https://www.skatteetaten.no/skjema/skattemelding-naringsdrivende/

2: Det er ikke egne fradrag for vedlikehold, oppussing eller nybygg for egen leilighet. Fradrag for vedlikeholdskostnader er først og fremst aktuelt for personer med  skattepliktig utleie.

hilsen
Simen, Skatteetaten


Innsendt av Amalie - April 24, 2019, 8:16 a.m.

Er det ok i forhold til skatteetaten å leie ut leilighet til under markedspris?

I de aller fleste tilfeller er det helt greitt å leie ut leilighet under markedspris.

Det finnes unntak for dette, for eksempel kan ikke et aksjeselskap leie ut en leilighet langt under markedsverdi til en aksjonær. Det finnes også regler om utleie/vederlagsfri bruk til nærstående.

Temasiden om utleie:
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-eiendom-tomt/utleie/

hilsen
Simen, Skatteetaten


Innsendt av Tulla - April 24, 2019, 8:51 a.m.

Vi kjøpe Ferieleilighet i Tyrkia i oktober. Vi betalte 500.000 for den, skattetakst på den er 82.000 TL (ca 125.000 nkr) Mannen min og jeg står som 50% eiere hver, på skjøtet og har ikke lån på den. Må den føres opp, og da i begges selvangivelser?

Det er en veiviser for fritidseiendom i utlandet:
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-eiendom-tomt/formuesverdi/fritidseiendom-i-utlandet/fritidseiendom-i-utlandet---hva-ma-jeg-gjore/?6214=0

Formuesverdien skal beregnes etter norske regler. Det står på nettsiden under at "(f)or eiendommer som ikke tidligere har fått fastsatt en formuesverdi etter norske regler, settes formuesverdien til maksimalt 30 prosent av markedsverdien på eiendommen i utlandet, eventuelt 30 prosent av byggekostnadene inkludert tomt."
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-eiendom-tomt/formuesverdi/fritidseiendom-i-utlandet/slik-beregnes-formuesverdien/

Hvordan den skal deles på skattemeldingen er opp til dere om dere er ektefeller. Om dere er samboere skal de reelle eierforholdene legges til grunn for fordelingen i skattemeldingen:
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/familie-og-helse/fordele-inntekt-kostnader-og-formue/

Håper dette var til litt hjelp.

hilsen
Simen, Skatteetaten


Innsendt av Anne - April 24, 2019, 9:18 a.m.

Hei, Vi er 4 søsken som har solgt en eiendom (ubebygd) for kr 1.850.000 i 2018. Denne eiendomen fikk vi i gave/arv av vår mor i 2005. I skjøtet for denne eiendomen som ble tinglyst i 2005 ble salgsverdi/avgiftsgrunnlag satt til 700.000. I forbindelse med tingslysningen måtte vi betale kr 1.690 i Tinglysningsgebyr og kr 17.500 i dokumentavgift. Jeg har prøvd å finne ut av hva beløp vi må skatte av. Etter hva jeg har lest snakker en om historisk inngangsverdi som for oss bør være 719.190 (700+17+1,690). Dvs. at vi må skatte av 1.850.000-719.190= 1.130.810. Er dette korrekt beløp og hvordan fører vi/dokumentere vi dette i selvangivelsen ?

Hei. Som du skriver, er det gevinsten (forskjellen mellom inn- og utgangsverdi) som er skattepliktig.

Inngangsverdi for formuesobjekt arvet før 2014 var i utgangspunktet markedsverdien ved dødstidspunktet, og i alle fall ikke høyere enn den bruttoverdi som ble lagt til grunn ved arveavgiftsberegningen. Som du skriver, skal da tinglysningsgebyr og dokumentavgift legges til inngangsverdien.
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skatte-abc/2018/arv-og-gave--inngangsverdi-og-kontinuitet/A-19.041/A-19.043/

Som du skriver er utgangsverdien salgssummen, fratrukket for eksempel meglerutgifter:
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-eiendom-tomt/salg/salg-av-annen-bolig/slik-beregner-du-gevinsttap/

Det står på siden under hvordan dere skal føre det. Om dere skal dele gevinsten mellom dere, skriver dere opp den gevinsten som gjelder for hver enkelt av dere.
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-eiendom-tomt/salg/salg-av-annen-bolig/slik-forer-du-gevinst-og-tap-i-skattemeldingen/

Håper dette hjelper.

hilsen
Simen, Skatteetaten


Innsendt av J.Singh - April 24, 2019, 9:21 a.m.

Hei Har vi noen fradrag for hjemme kontor?


Innsendt av Heidi - April 24, 2019, 10:26 a.m.

Hvor setter jeg opp et personlig lån til et familiemedlem?

Hei.

Det står litt informasjon om utestående fordringer i Norge her:
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattemelding/finn-post/4/1/6/

Som det står, må dette oppføres manuelt. Lånetaker skal da føre opp gjeld, mens lånegiver skriver opp fordringen. Om det er gjeldsrenter, vil det også være aktuelt å legge inn dette.

hilsen
Simen, Skatteetaten


Innsendt av Oline - April 24, 2019, 11:51 a.m.

Ang utleige av andelsleilighet. Leier ut fult møblert og lurer på kor mye kan trekke fra innbo? I 2018 leigde den ut i 7 mnd. Må jeg spesisere kostnader på kommunale avgifter eller er det nok å ta dei med fellesutgifter minus renter på felleslånet? Treng jeg å levere skjema dersom inntekta av uleiga er mindre enn 20000 kr?

Hei. Det er litt vanskelig å se akkurat hvilken type bolig dette er (om det er utleie av hele egen bolig, en del av boligen, eller utleie av en sekundærbolig).
De forskjellige boligtypene skattlegges litt forskjellig, og gir forskjellige fradrag. Legger derfor bare med en lenke til utleiesidene våre under. Om du har spørsmål så kan du så klart skrive mer utfyllende inn til oss på skatteetaten.no/kontakt.
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-eiendom-tomt/utleie/

hilsen
Simen, Skatteetaten


Innsendt av Sandra - April 24, 2019, 11:52 a.m.

Er det noen fradrag for personer med uføretrygd og store sykdomsutgifter?

Reglene om særfradrag for uførhet er opphevet fra og med inntektsåret 2015. Det ble gitt overgangsregler for en begrenset gruppe skattytere for inntektsårene 2015, 2016 og 2017.
Fra og med 2018 er det ingen mottakere av uføreytelser som har rett på særfradrag for uførhet.
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattemelding/finn-post/3/5/1/

Særfradraget for store sykdomsutgifter er opphevet fra og med inntektsåret 2012. Som overgangsregel innvilges likevel fradrag for store sykdomsutgifter for personer som fikk fradrag for slike utgifter i inntektsårene 2010 og 2011. Se mer i lenken til post 3.4.5:
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattemelding/finn-post/3/5/4/

hilsen
Simen, Skatteetaten


Innsendt av Kop88 - April 24, 2019, 12:13 p.m.

Min samboer døde i fjor. Må jeg sende inn manuelt, eller kan jeg gjøre det elektronisk? Skal hans navn/nummer bare slettes fra min skattemelding?Hva med forsikringspenger jeg har mottatt, må det spesifiseres noe sted?

Hei. Skattemeldingen for personen som er død, kan ikke sendes elektronisk, men må sendes per vanlig post. Dersom det ikke skal gjøres endringer i skattemeldingen, kan leveringsfritak benyttes.
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/familie-og-helse/avdode/

I post 1.3 i skattemeldingen står det litt om samboere/ektefeller:
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattemelding/finn-post/1/3/0/

Skatt på forsikringspenger vil variere utifra hvilken forsikringsutbetaling det er snakk om. Det er mulig å sende spørsmål via skatteetaten.no/kontakt om du ønsker mer informasjon. Legger likevel ved lenke til SkatteABC sine sider om livsforsikring:

https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skatte-abc/2018/forsikring--livsforsikring-kapitalforsikring/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skatte-abc/2018/forsikring--livsforsikring-livrenteforsikring/

hilsen
Simen, Skatteetaten

Norsk Familieøkonomi