Tester og undersøkelser

Nå kan vi endelig reise igjen!

Det nærmer seg ferietid for mange reiselystne nordmenn. I 2020 valgte vi å ikke gjennomføre reiseforsikringstesten sett i lyset av pandemien. I 2021 gjennomførte vi testen, men lot Norgesferien være hovedfokuset. Nå står nordmenn i kø for å få kommet seg på utenlandsferie, og med dette kan det være lurt å ha en god reiseforsikring i bagasjen.

Endringer som er gjort hos selskapene siden sist gang vi testet er svært få. Vi ser at forsikringene som tilbys blir likere hverandre for hvert år som går, noe som gjør at de fleste - uavhengig av selskap, ender opp med ganske så gode reiseforsikringer. Det som derimot skiller selskapene, er de små tilleggene.

Pris

Vi har igjen tatt utgangspunkt i følgene scenarioer da vi ba selskapene om å oppgi pris på forsikringene sine: enslig 40 år, familie der forsikringstaker er 40 år og enslig 75 år. Prisene som er oppgitt av selskapene er medianprisen for de gitte kriteriene. Årsaken til dette er at pris kan variere basert på bostedsadresse. Hvordan pris utenom disse faktorer blir utregnet er ikke vi kjent med.

Det er Fremtind som oppgir den billigste prisen på forsikring for enslig 40 år, det samme gjelder forsikring for familie der forsikringstaker er 40 år. Eika er klart billigst i kategorien enslig, 75 år.

If Europeiske har en egen kategori for de som kun trenger reiseforsikring i Norden. Dette er en billigere utgave av originalen, som kan være gunstig for deg som liker å holde deg på hjemlige trakter. Samtidig ser vi at Fremtind er billigere for familie uavhengig av If Europeiskes Norden-tilbud.

Forsinkelser og avbrudd

Mange legger stor vekt på hva du kan få i erstatning dersom ferien skulle bli forstyrret av forsinkelser eller avbrudd. Her scorer samtlige selskaper godt.

Forsinket bagasje: Hvis vi først ser på forsinket bagasje oppgir Eika, Frende, Landkreditt og Storebrand at du kan få utbetalt 6 000 kroner per person, hvorav Storebrand er eneste selskap av disse som oppgir at de ikke har timeskrav for hvor lenge bagasjen må være forsinket. If Europeiske gir deg 5 000 kroner som enslig, og opptil 25 000 kroner for familie ved forsinket bagasje uten timeskrav, i tillegg til 5 000 kroner ekstra for spesialbagasje. Gouda opererer med 2 000 kroner per døgn med en maksimal sum på 5 000 kroner per person dekket av forsikringen. Fremtind og Gjensidige utbetaler 5 000 kroner per person, der Gjensidige oppgir at de ikke har timeskrav. Tryg har heller ikke timeskrav på utbetaling, men understreker at beløpet på 5 000 kroner må benyttes i perioden bagasjen er forsinket. I tillegg tilbyr de 500 kroner ved forsinket bagasje under transit.

Forsinket avgang og ankomst: Skal du langt og punkterer et hjul på veien, eller flyet blir kansellert mens du står på flyplassen i Amsterdam, kan det være greit å vite hvordan du er dekket for opphold og innhenting av reise. Ved forsinkelser grunnet tekniske feil eller værforhold oppgir Eika at du får 6 000 kroner til overnatting når du er enslig, og 20 000 kroner for familie. I tillegg kan du få utbetalt 1 000 kroner per døgn inntil 5 000 kroner hvis flyet er forsinket med mer enn 8 timer.

Hos Fremtind og Frende får du 6 000 kroner, 25 000 kroner hos Gouda og Gjensidige, ubegrenset for overnatting hos If Europeiske og Storebrand. Hos Landkreditt og Tryg for du dekket rimelige, nødvendige og dokumenterte merutgifter.

Hvis du skal innhente videretransport grunnet forsinkelse oppgir Eika, Frende, If Europeiske, Storebrand og Tryg ubegrenset dekning. Mens hos Gouda og Gjensidige begrenses du til 25 000 kroner og 20 000 kroner hos Landkreditt.

Reiseavbrudd: Skulle du bli så uheldig at du må avbryte reisen underveis kan det være greit å vite hva du kan kreve. Vilkår for hva som betegnes som reiseavbrudd kan være sykdom, evakuering og hjemkallelse. Her oppgir Frende som eneste selskap at de ikke har begrensninger for hvor mye du kan få i erstatning totalt eller per døgn. Tryg oppgir at de gir erstatningsreise dersom mindre enn halvparten av reisen blir benyttet. Eika har også ubegrenset erstatning for sykdom, men begrenser seg til 2 000 kroner i erstatning per tapte døgn ved evakuering. Fremtind, If Europeiske og Storebrand har en begrensning på 2 000 kroner per tapte døgn. Landkreditt har 1 200 kroner per tapte døgn, ubegrenset sum. Gjensidige og Gouda har 1 500 kroner per tapte døgn opp til 100 000 kroner.

Sykdom og død

Samtlige selskaper gir deg ubegrenset dekning dersom du trenger å bli innlagt på sykehus under reisen. Alle selskaper dekker også en ubegrenset sum på tilkallelse av familie, og eneste variabel er hvor mange du kan tilkalle. Dette varierer mellom 2 og 3 personer.

Dersom du skulle bli så syk at du trenger transport hjem ved sykdom er dette også noe alle selskaper dekker ubegrenset. I tillegg gir alle selskaper ubegrenset dekning dersom du må utsette eller endre reiseruten hjem. Transport ved dødsfall blir også dekket ubegrenset hos alle selskaper.

Avbestilling

Har du ikke har begitt deg ut på reisen enda, men av en eller annen grunn må avbestille reisen er det kun utvalgte årsaker som gjør at du får avbestillingen dekket av forsikringen. Dette er det som går igjen hos selskapene: alvorlig sykdom hos sikrede, dersom et nærstående familiemedlem skulle bli sykt, skade på eiendom, krig eller terror. I tillegg dekker de fleste avbestilling dersom UD utsteder et reiseråd etter du har bestilt reisen. Avbestilling dekkes ikke dersom du bestiller reise til et land som UD fraråder reiser til før du har bestilt reisen.

Ved avbestilling som oppfyller selskapenes vilkår er det ingen begrensninger på beløp du kan få i erstatning.

Hva dekkes ikke i reiseforsikringen?

Om du er en våghals, kan det være viktig å sjekke forsikringen din før du begir deg utpå farlige begivenheter. De fleste selskaper har begrensninger i dekning når det kommer til ekstremsport, kampsport, ekspedisjoner og dykking. Unntatt er If Europeiske som oppgir at de dekker alle lovlige former for ekstremsport.

Dersom du har spesielle behov for dekning ved slike aktiviteter, bør du sjekke vilkårene til de ulike selskapene. Noen kan faktisk vise seg å dekke nettopp det du liker å drive med, men for at vi skal kunne holde oss relativt kortfattede velger vi å ikke gå i dybden på disse begrensningene.

Korona og vilkårsendringer

Vi spurte selskapene av nysgjerrighet om de hadde sett et behov for å endre forsikringen basert på erfaringene fra pandemien. Fremtind oppgir at de har vilkårsfester en utvidet avbestillingsdekning for innenlandsreiser. Hos Frende kan du på reiser også i Norge benytte deg av online legetjeneste hele året. Gjensidige har laget et tydeligere skille på reiseråd som skyldes krig/uro og andre reiseråd. Storebrand og Tryg har kommet med presiseringer angående reiseråd.

If Europeiske dekker avbestilling av reise ved utstedelse av reiseråd fra UD 72 timer eller mindre før avreise. I tillegg har de valgt å fortsette tilbudet om reiseforsikring kun i Norden til en rabattert pris.


Klikk her for å se hele testen


Super Helårs Reise

Pris enslig 40 år: 1 458,- (875,-for Norden)
Pris familie 40 år: 2 724,- (1 635,- for Norden)
Pris enslig 75 år: 2 255,- (1 353,- for Norden)

If Europeiske imponerer oss igjen med sin forsikring. Prisene er midt på treet i alle kategorier, og blant de billigste for enslige på 40 år. De har også valgt å videreføre tilbudet på forsikring i kun Norden. Dette synes vi er svært positivt. Både enslige 40-åringer og enslige 75-åringer får testens desidert billigste forsikring dersom de velger forsikring for bare Norden. Leier du bil, får du ubegrenset erstatning av egenandel ved skader på bilen, og dette gjelder fremdeles bildelingstjenester på samme måten som i fjor. Du får også ubegrenset beløp for innhenting av reise ved forsinkelser, og inntil 40 000 kroner per gjenstand i reisegodset. Uhellsforsikringen med inntil svimlende 40 000 kroner per gjenstand, er den desidert beste i hele testen. Er du glad i ekstremsport, er If Europeiske også aller best i test. Her er du dekket uansett hvilken lovlig ekstremsport du begir deg ut på.

Reiseforsikring

Pris enslig 40 år: 1 606,-
Pris familie 40 år: 2 192,-
Pris enslig 75 år: 2 361,-

Frende var blant testvinnerne i fjor, og vi slår fast det samme i år. Prisene ligger midt på treet for familie, men noe i det dyreste laget for enslige 40-åringer. Likevel ser vi at dekningene i forsikringen er svært gode. Uhellsdekningen har ingen egenandel sammenlignet med If Europeiske som Frende kniver med i denne testen. Samtidig er det gode dekninger på reisegods, men du må dog vente 4 timer på erstatning. Må du avbryte ferien er det ingen begrensning på hvor mye du kan få utbetalt per tapte døgn, noe Frende er alene om i vår test. Du får også ubegrenset dekning av egenandel ved skade på leiebil, der flere av selskapene i testen har et tak på 15 000 kroner. I tillegg har Frende online legetjeneste tilgjengelig både i Norge og utland.

Reise super

Pris enslig 40 år: 1 668,-
Pris familie 40 år: 2 284,-
Pris Enslig 75 år: 2 453,-

Storebrand gjør det svært godt på alle viktige punkter. Forsinket reisegods kan du få 6 000 kroner for, uten timeskrav. I tillegg er det ubegrenset dekning på egenandel av skade på leiebil, og motorsykkel og nøkler. De scorer høyt på erstatning ved invaliditet og død. De har også uhellsforsikring på 5 000 kroner per skadetilfelle. Det er dog 2 000 i egenandel dersom du har en andregangsskade på mobil og nettbrett i løpet av to kalenderår. I tillegg innfører Storebrand en lege/sykepleier-tjeneste som er tilgjengelig døgnet rundt. Dette er nytt i årets reiseforsikring. Kombinasjonen av de gode dekningene i tillegg til innføring av legetjeneste hever Storebrand seg ifra den forrige testen, og blir blant testvinnerne.


Reise Pluss

Pris enslig 40 år: 1 564,-
Pris familie 40 år: 2 047,-
Pris enslig 75 år: 1 789,-

Eika har siden sist test fått inn uhellsforsikring, noe som er svært positivt, og understreker påstanden vår om at forsikringene blir likere for hvert år som går. Dette er svært positivt for kundene. Denne dekningen er på 6 000 kroner i året. Jevnt over scorer de godt på alle punkter, deriblant reisegods, forsinket bagasje, og reiseavbrudd. Prisene er midt på treet for deg som er 40 år, mens for deg som er 75 år, er dette den billigste forsikringen du kan få tak i ifølge det som er oppgitt av selskapene.

Fremtind - helårs reiseforsikring

Pris enslig 40 år: 1 159,-
Pris familie 40 år: 1 590,-
Pris enslig 75 år: 2 059,-

Forsikringen har gode dekninger på de viktigste postene. Den ligner på mange av de andre konkurrentene i testen, både når det gjelder reisegods, avbrudd og avbestilling. De har også en uhellsdekning som gjelder per skadetilfelle, og ikke per forsikringsår, likevel er dekningen kun på 2 500 kr per tilfelle. Varighet på forsikringen er 70 dager noe som er i det lavere sjiktet, men sannsynligvis ikke er problem for deg som skal på vanlig utenlandsferie.

Reise Ekstra med Ulykke Ekstra

Pris enslig 40 år: 1 905,-
Pris familie 40 år: 2 474,-
Pris enslig 75 år: 2 651,-

Tryg leverer en jevngod forsikring som dekker alle viktige punkter godt. Minuset med denne forsikringen er at Tryg ikke tilbyr uhellsdekning. Dette står i stil med vår forrige test, og vi kan ikke se noen særlig forskjell siden sist. De har fremdeles en øvre aldersgrense for ulykke på 80 år, noe flere av selskapene også oppgir. De stikker seg ikke særlig ut, men en er god forsikring jevnt over.

Reise Pluss

Pris enslig 40 år: 1 474,-
Pris familie 40 år: 2 314,-
Pris enslig 75 år: 2 302,-

Som i forrige test leverer Gjensidige en god forsikring. Er bagasjen forsinket får du 5 000 kroner, og stiller ikke noe krav til antall timer den må være forsinket med. I våre siste tester har ikke Gjensidige kunne stille med uhellsforsikring. Dette har de endret på. Nå dekkes mobilen i reiseforsikringen som et eget punkt. Der du kan få erstatning for tap, knust skjerm eller tyveri mot en egenandel på 1 000 kroner. Denne er likevel ikke sammenlignbar med en vanlig uhellsforsikring, men det er et stort fremskritt.


Reise Privat

Pris enslig 40 år: 1 748,-
Pris familie 40 år: 2 224,-
Pris enslig 75 år: 1 923,-

Landkreditt leverer igjen reiseforsikringen med best dekning per enkeltgjenstand i reisegodset 50 000 kroner. De er likevel selskapet som gir deg lavest erstatning per døgn ved reiseavbrudd på 1 200 kroner. De har heller ikke uhellsdekning i sin reiseforsikring. Innhenting av videre transport grunnet forsinkelser er også testens laveste beløp på 20 000 kroner per person.

Helårsforsikring Super

Pris enslig 40 år: 2 245,-
Pris familie 40 år: 2 795,-
Pris enslig 75 år: 2 645,-

Gouda har testens laveste erstatningsbeløp for enkeltgjenstander i reisegodset på kun 25 000 kroner per gjenstand. I tillegg er dette testens dyreste forsikring for 40-åringer og familier. De er kun billigere enn Tryg på forsikringer for dem på 75 år. Gouda er også eneste selskap som har kostnadsbegrensning på 200.000 kr på avbestilling av reise. Du vil heller ikke få uhellsdekning inkludert i forsikringen. Dette er ett av to selskaper i testen hvor dette ikke dekkes.

Når du skal velge reiseforsikring, kan det hende du vil vektlegge annerledes enn vi har gjort i vår test. Har du spesielle prioriteringer, er det viktig at du sjekker opp i hvilken forsikring som passer best for deg. I tillegg er prisene i testen veiledende, og vil variere fra kunde til kunde. I dette eksempelet har vi fått priser med utgangspunkt i en familie der forsikringstaker er 40 år, en enslig på 40 år og en enslig på 75 år.

Norsk Familieøkonomi