Sparing og investering

I dag feirer vi fremgangen, og husker på forskjellene

Det er 8. mars, og kvinnedagen. En dag som dette minner oss ekstra på de økonomiske forskjellene som fremdeles eksisterer mellom menn og kvinner. Heldigvis ser vi en stadig økning i økonomisk uavhengighet for kvinner, og flere kvinner investerer for fremtiden!

Det er mange årsaker til at vi fortsatt har økonomiske forskjeller mellom kjønnene. Kvinner har i gjennomsnitt lavere lønnende yrker, eier mindre, og har mindre penger investert i fond og aksjer.

Lønnsforskjellene vi ser mellom kvinner og menn kan blant annet forklares med at over 70% av sysselsatte kvinner jobber i offentlig sektor, mens kun 29,9% av menn gjør det samme. Lønnen er jevnt over høyere i privat sektor, og en slik fordeling vil derfor utgjøre et inntektsgap mellom kjønnene. Det er dessverre slik at yrker flere kvinner enn menn velger – deriblant helsesektoren og skolesektoren, er dårligere betalt. Hvorvidt dette er riktig eller ikke, må demokratiet bestemme, men det er uheldig for kvinnene i disse posisjonene.

I tillegg ser vi fortsatt en stor andel kvinner som jobber enten frivillig eller ufrivillig i deltidsstillinger. Ikke bare er dette uheldig for lønnsslippen, men har også konsekvenser for fremtidig pensjon, slik systemet er lagt opp i dag.

Kvinner taper her…

Lønnstrinnene i blant annet de kvinnedominerte yrkene, har store konsekvenser for den øvrige økonomien til de det gjelder. Vi ser at færre kvinner eier bolig, og dermed har mindre egenkapital. Dette gjør også at kvinner er mer sårbare ved eksempelvis samlivsbrudd.

Bolig er en av de beste sparemetodene i vårt land, og det er derfor svært viktig at også kvinner kommer seg inn på boligmarkedet i like stor grad som menn. Vi anbefaler derfor alltid kvinner som har mulighet, å kjøpe seg inn i boligen dersom de flytter sammen med partneren. En liten eierandel er langt bedre enn å stå på utsiden.

…men rykker frem her

Selv om færre kvinner enn menn investerer, har det vært en enorm utvikling de siste årene. I 2019 var det for første gang flere kvinner enn menn som investerte på Oslo Børs. Og med dette er mange kvinner på god vei til å sikre seg økonomisk uavhengighet.

I tillegg til at kvinner rykker frem på investeringsfronten, har de allerede rykket fra mennene på et annet område. Over 60% av de som fikk tilbud om studieplass i 2021 var kvinner. På medisinstudiet er det nå en kvinneandel på 70 %, det samme gjelder jusstudiet, som begge er kjent for å være godt betalte yrker.

Fortsatt en vei å gå

Vi har kommet langt i vårt land, og vi er ett av verdens mest likestilte. Økonomi er ett av de områdene som vi gjerne skulle sett at jevnet seg ut mer – og heldigvis er vi på vei. Det er utelukkende positivt for kvinner å investere, studere og jobbe heltid. Nå investerer nesten like mange kvinner og menn i aksjer årlig, størsteparten av studenter er kvinner, og færre kvinner står i dag i deltidsstillinger.

Vi fortsetter å hjelpe kvinner til økonomisk uavhengighet, og gleder oss over å se den økte interessen for økonomi blant kvinner.

Norsk Familieøkonomi