Hverdagsøkonomi

Hvordan spare mest mulig på strømregningen?

Strømregningen har blitt mer komplisert det siste året, og her snakker vi ikke bare om selve strømforbruket, men også nettleien din. Hvilken kombinasjon av tips kan du benytte deg av for å spare mest?

Siden i fjor har vi måttet forholde oss til en helt ny nettleie-modell. Denne ble rullet ut 6 måneder etter planen, og ble tatt i bruk fra 1. juli 2022. Nå er det litt vanskeligere å forstå hvordan nettleien utregnes, og også hvordan du på best mulig måte kan spare penger her.

Hvordan fungerer nettleiemodellen i dag?

Tidligere har du forholdt deg til to forskjellige ledd. Ett fastledd (likt beløp hver måned) og ett energiledd (beregnes ut ifra hvor mange kWh du har brukt). Nå er fastleddet byttet ut med et kapasitetsledd, og det er her utregningen begynner å bli litt mer komplisert.

Kapasitetsleddet beregnes på denne måten: Etter måneden er omme vil de tre timene du har brukt mest strøm på, være grunnlaget for hvilket «kapasitetsledd-trinn» du havner på. La oss si du brukte 6,5 kWh en time, 7,2 kWh en annen og 3,9 kWh den tredje. Dette er de timene du brukte mest strøm på i hele måneden. Deretter utregnes gjennomsnittet av disse. I dette eksempelet er gjennomsnittet 5,87 kWh. Ifølge tabellen havner du da på trinn 2. Rangstigen går fra trinn 1-10, hvor 1 er det billigste kapasitetsleddet og 10 det dyreste.

Jo høyere strømforbruk på enkelttimer, jo høyere blir altså kapasitetsleddet ditt. Her kan du i verste fall ende opp med å betale flere hundre kroner mer enn du hadde trengt hvis du hadde fordelt strømforbruket over flere timer.

Prisen på de ulike kapasitetsleddene må du finne selv hos din nettleieleverandør. Her varierer prisene fra leverandør til leverandør.

Elbillading kan føre til høyere nettleie

Hvis du har elbil hjemme er det denne som kan dra nettleien din opp. I nyere boliger kan effekten på en lader være opp til 22 kW. Hurtiglading eller ladning på høy kapasitet kan blant annet derfor være med på å presse prisen på nettleien din oppover.

Det beste tipset er å lade bilen på lavere kapasitet, gjerne på natten når energileddet (det variable leddet) også er lavere. Strømprisen er også gjerne lavere på natten. Nattlig ladning er i tillegg gunstig siden du ikke bruker særlig mye annen strøm i hjemmet på dette tidspunktet. Opplading ved lavere kapasitet vil selvsagt ta lengre tid, men kan spare deg for flere hunder kroner i måneden.

Hvis strømprisen er lav – kjør på?

Du kan kanskje tenke at alt skal gjøres på en gang når strømprisen er lav. Om dette lønner seg eller ikke avhenger helt av hvor du bor i landet, og hvilken nettleie-leverandør du har.

Eksempelvis koster strømmen kun 30 øre/kWh. Denne timen bruker du 7 kWh for å få mest ut av de lave prisene. Prisen for dette strømforbruket alene er 2,1 kroner. Hadde strømmen kostet 300 øre hadde de samme 7 kWh kostet deg 21 kroner. Nettleien derimot kan du allerede ha gjort over 100 kroner dyrere, hvis flere av timene oppnår det samme strømforbruket.

Hvilke tiltak kan du gjøre?

Det viktigste du bør sitte igjen med etter du har lest dette, er at du ikke skal bruke all strøm på likt tidspunkt. Hvis du har mulighet til å la matlagingen vente til vaskemaskinen er ferdig – gjør det.

Til slutt er det verdt å merke seg; hvilken strømavtale du har vil kunne utgjøre en forskjell på hvor mye du betaler. Selv om du ikke kan velge ditt eget nettleieselskap, kan du velge strømleverandør. Vi anbefaler spotprisavtale med minst mulig påslag. På denne måten betaler du nøyaktig det strømmen koster på strømbørsen.

Norsk Familieøkonomi