Medlemsfordeler

Hvordan snakke med barna
om trygg nettbruk

Selv om mange foreldre er flinke til å snakke med barna om trygg nettbruk, kan det være vanskelig å vite nøyaktig hvordan man går frem. Vi har derfor samlet 7 råd som kan hjelpe foreldre med å gi barna en opplæring i trygg og hensiktsmessig internettbruk.

Ifølge bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) bruker 9-15-åringer i snitt to timer på internett hver dag, og 1 av 4 mellom 9 og 16 år har opplevd at noen har mobbet eller oppført seg dårlig mot dem på internett eller via mobiltelefon i løpet av det siste året. Når mye av fritiden brukes til å kommunisere med andre på internett, følger også faren for å bli utsatt for mobbing og misbruk.

1. Oppdater deg selv
Det er ikke særlig effektivt å fortelle barna om farene på nett, dersom man ikke vet hvilke farer man advarer mot. Da kan det være nødvendig å vite litt om hvordan de unge kommuniserer på nett og hvilke apper de bruker. Ett tips kan derfor være at man selv undersøker appene barna bruker. Prøv å forstå hva som deles på de ulike mediene barna bruker, og sett deg inn i personvernregler. Bruker barna sosiale medier, kan dere gå gjennom innstillingene til kontoen sammen, og for eksempel sørge for at kontoen er privat og ikke åpen for alle.

2. Still spørsmål
Den beste kilden til å skaffe seg informasjon, er ofte barna selv. Forhør deg med barna dine hvilke apper de bruker, og spør om de kan vise deg hvordan det fungerer. Spør gjerne hvem de kommuniserer med, og om de er klar over hvem de ulike personene er.

3. Hva er greit å dele?
Og hva er ikke greit å dele? Barn og foreldre vil i noen situasjoner ha ulike meninger om hva som er greit og ikke greit å dele med andre. Derfor er det viktig å diskutere dette med barna. Spør barna hva de synes er greit å dele, og ta gjerne opp konkrete problemstillinger. Er det greit å sende eller å dele et bilde med noen man ikke vet hvem er? Forklar barna hvorfor dette kan være farlig, og gjør de samtidig oppmerksom på at selv om kontoen man deler innhold på er privat, har man ikke full kontroll over hvem som ser bildene.

4. Sett rammer
Barn har også rett til et privatliv og det kan føles som et overtramp når foreldrene overvåker nettbruken deres. Er man usikker, kan det igjen lønne seg å gå direkte til kilden, altså barnet. Sett rammer for barnas mediebruk, men bli enige om hvor mye du skal følge med, hvilke apper som kan brukes, og hva som bør og ikke bør deles. Det kan være avgjørende med åpen kommunikasjon, slik at de ikke føler seg nødt til å skjule noe.

5. Ha åpenhet
Fortell at barnet kan komme å snakke med deg hvis det oppstår situasjoner han/hun er usikker på. Vær bevisst din reaksjon når barnet forteller om sine erfaringer, det er viktig at barnet ikke slutter å fortelle på grunn av tidligere reaksjoner.

6. Vær et positivt forbilde
Hvordan er din egen nettatferd og hvordan presenterer du deg selv på nett? En enkel måte å lære barna sunt nettvett, er å være et godt forbilde. Når du tar bilder av barna, spør om det er greit at du legger ut bildene på sosiale medier, gitt at de er store nok til å forstå hva de svarer på. Dette må man som foreldre selv finne ut av med barnet.

7. Ta samtalen tidlig
Det kan være for sent å snakke med barna om sunt nettvett når de allerede har operert på internettet i flere år. Ta derfor samtalen så snart som mulig.

Det finnes ingen fasitsvar på hvordan man gjør barna best mulig rustet for å kommunisere på nett, man må selv finne ut hva som fungerer. Følg de tipsene som passer for deg og ditt barn.

Norsk Familieøkonomi