Forsikring

Få oversikt - hva dekker reiseforsikringen i sommer?

UD fraråder utenlandsreiser, charterselskapene kansellerer reiser og igjen sitter du og jeg og lurer – hva dekker egentlig reiseforsikringen og kan jeg dra på sommerferie?

Hvert år gjennomfører vi i Norsk Familieøkonomi en undersøkelse av helårsreiseforsikringer og triller terningen slik at du som forsikringskunde skal vite hva som er dekket før du legger ut på reise og hvilket selskap som gir deg den beste forsikringen. Året og sommeren 2020 blir ikke lik andre år. Vi blir anbefalt å utsette utenlandsferien til smittesituasjonen er på bedringens vei, men reiseforsikring er likevel aktuelt og minst like viktig nå som før.

For at du skal få oversikt over hva ditt selskap dekker og hva du kan forvente har vi tatt en prat med Codan, Europeiske, Tryg, Frende, Storebrand, Gjensidige, Gouda, Fremtind, Nemi,  Eika og Landkreditt, og fått svar. Årets offisielle test av reiseforsikringer utsettes til høsten.

Jeg har bestilt ferie, hva gjør jeg nå?

Mange reisende ventet lenge på en avklaring angående årets sommerferie og om det ville være lurt eller i det hele tatt mulig å legge ut på reise i sommermånedene. Utenriksdepartementet oppdaterte reiserådene 15. mai og sier nå dette om årets sommerferie:

«Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Rådet gjelder fram til 20. august. Innen 15. juni vil det bli vurdert endret for Norden. Innen 20. juli vil det vurderes å endre reiserådet for enkelte andre nærliggende europeiske land.»

Mange som i forkant hadde bestilt sommerferie har nok allerede opplevd at reisen er blitt kansellert med bakgrunn i UDs utvidede reiseråd, men hva sier forsikringsselskapene?

Oppsummert

 • Kanselleres reisen av reiseselskap er det reiseselskapet som står ansvarlig for refusjon og reisen dekkes derfor ikke av reiseforsikringen. Reiseforsikringen kan dekke merkostnader som reiseselskapet ikke dekker.
 • Forsikringsselskapene dekker avbestilling av reiser i perioden der UD har utstedt reiseråd, men her bør du sjekke vilkår angående når reisen er betalt. Tryg opplyser om at reisen må være betalt før 14. mars, mens Fremtind og Nemi opplyser om at reisen må være betalt før 12. mars. Frende dekker avbestillinger for reiser som er bestilt før 14. mars - dette gjelder også selv om den reisende betaler restbeløp på et senere tidspunkt. Europeiske dekker avbestilling av alle utenlandsreiser uavhengig av fremtidig reisedato og om det foreligger reiseråd på den opprinnelige avreisedatoen, så lenge reisen ble betalt før 14. mars.     
 • Smittefrykt dekkes ikke av reiseforsikringen. Frende dekker avbestilling for kunder i risikogruppen selv om det ikke foreligger reiseråd på reisens tidspunkt. Europeiske dekker som nevnt avbestilling av alle utenlandsreiser betalt før 14. mars, uavhengig av reisedato og reiseråd på avreisedato, dermed også kunder i risikogruppen og dem som ikke ønsker å reise på grunn av smittefrykt. 
 • Forsikringsselskapene anbefaler at reisende avventer avbestilling ettersom reisen med stor sannsynlighet vil bli kansellert senest 14 dager før avreise så lenge reiserådende opprettholdes, og den reisende har da krav på refusjon direkte fra reiseselskapet. Europeiske og Fremtind dekker også avbestilling 7 dager etter reiserådenes opphør slik at reisende skal kunne avvente og vurdere situasjonen, og likevel ha mulighet til å avbestille selv om reisearrangøren ikke kansellerer reisen.
 • Reiseselskapet står fritt til å tilby tilgodelapp, cashpoints eller lignende, men den reisende har også rett til å kreve full refusjon.  
 • Innenlandsreiser omfattes ikke av avbestilling med bakgrunn i reiseråd da det ikke foreligger reiseråd for innenlandsreiser.
 • Avbestilling av både utenlands- og innenlandsreiser med bakgrunn i akutt sykdom, ulykke eller andre alvorlige hendelser dekkes som vanlig.
 • Reiseforsikringen dekker ikke konkurser. Pakkereiser er her dekket av Reisegarantifondet så lenge arrangøren er medlem her. Her finner du alle arrangører med garanti. Er reisen betalt med kredittkort kan man søke refusjon fra banken eller kredittkortselskapet.

Jeg oppholder meg i utlandet, hva gjør jeg nå?

De aller fleste nordmenn som oppholdt seg utenlands da UD utstedte de første reiserådene og myndighetene her til lands innførte innreisekarantene, reiste antagelig hjem med vanlige flyvninger eller spesialflyvninger som ble satt opp til dette formålet. Noen har også valgt å bli værende i utlandet av ulike årsaker, har enda ikke kommet seg hjem eller ønsker å reise før reiserådene opphører – hva gjelder da?

Oppsummert

 • Reiseforsikringen dekker nødvendige utgifter ved evakuering og merkostnader knyttet til fremskyndet hjemreise, men kun i en avgrenset periode etter reiserådene ble utstedt.
 • Utenlandsreiser foretatt til land og i perioder hvor det foreligger reiseråd vil ikke være dekket av reiseforsikring. Frende, Gjensidige og Gouda opplyser at forsikringen vil gjelde som normalt for andre hendelser som ikke har sammenheng med koronaviruset.
 • Reiseforsikring må kjøpes før du reiser for å være gyldig på reisen.

Sjekk hva ditt forsikringsselskap svarer på våre spørsmål

Codan: Dersom reiseselskap på eget initiativ kansellerer en reise er de ansvarlige og skal refundere det du har betalt dem. 
Europeiske: Dersom reiseselskap selv kansellerer, har kunden rett til å få refundert alt fra reiseselskapet. Reiseforsikringen dekker derfor ikke kanselleringer som selskapene selv utfører.
Tryg: Reiseforsikringen dekker det du ikke kan få refundert fra flyselskap, reisebyrå eller charterselskap.
Frende: Dekker det du ikke kan kreve dekket av arrangør/reiseselskap så lenge det foreligger reiseråd fra norske myndigheter på avreisetidspunktet
Fremtind: Når selskapene selv kansellerer har du i utgangspunktet krav på full refusjon, uavhengig av billettype. Vår reiseforsikring dekker ikke reiser som blir kansellert av arrangør.
Gouda/Gjensidige: Reiser som kanselleres, plikter reisearrangør eller flyselskap å refundere i sin helhet. Reiseforsikringen dekker derfor ikke dette.
Storebrand: Ved reiser som kanselleres, plikter reisearrangør eller flyselskap å refundere i sin helhet. Eventuelle utgifter som ikke refunderes av reisearrangør/transportør/utleier kan dekkes av forsikringen.
Nemi: Forsikringen dekker de avbestillingsomkostninger man ikke har krav på å få refundert fra arrangør/reiseselskap/flyselskap.
Eika: Dersom det foreligger reisefrarådning fra offentlige myndigheter erstatter Eika merutgifter som ikke dekkes av arrangør/ reiseselskap, for reiser som er bestilt før 12. mars 2020.
Landkreditt: Dersom arrangør/reiseselskap selv kansellerer reisen vil arrangør/reiseselskap refundere beløpet. Avbestillingsforsikringen omfatter ikke kansellerte reiser av arrangør/reiseselskap.
Codan: Følgende: Reiser til Norden med avreise til og med 15. juni 2020, Reiser til Europa med avreise til og med 20. juli 2020, Øvrige land i verden med avreise til og med 20. august 2020.
Europeiske: Hvis kunden etter 12. mars selv har ønsket å avbestille, så har Europeiske dekket reisekostnader som kunden ikke får refundert fra flyselskap/reisearrangør. Vi dekker beløp som ble betalt før 14. mars. Kunden kan avbestille, uavhengig av avreisedato, så lenge UDs reiseråd står og inntil syv dager etter at reiserådet opphører.
Tryg: Reiseforsikringen dekker avbestilling av reiser som er bestilt før reiserådet trådte i kraft 14. mars og som skal foretas så lenge reiserådet gjelder.
Frende: Dekker det som ikke kan kreves dekket av transportør/reisearrangør/utleier dersom det foreligger reiseråd fra norske myndigheter på avreisetidspunkt. Vi vil også kunne dekke avbestilling om det ikke foreligger reiseråd hvis du er i risikogruppen og det av den grunn er farlig for deg å reise.
Fremtind: I denne situasjonen vi nå er midt oppi, så dekker vi avbestilling av utenlandsreiser bestilt før 12. mars – da myndighetene innførte de strenge reglene – og så lenge det foreligger reiseråd til landet du skal reise til. I tillegg dekker vi avbestilling 7 dager etter opphevelse av reiseråd fra Utenriksdept.
Gouda/Gjensidige: Reiseforsikringen dekker avbestilling av utenlandsreiser så lenge det foreligger et reiseråd fra Utenriksdepartementet for det stedet du skal til, på tidspunktet for din avreise. Men kundene skal alltid kontakte reisearrangør, flyselskap, leiebilfirma eller lignende for å undersøke hva de eventuelt får refundert av dem før saken meldes til oss. Reiseforsikringen dekker det som det som ikke refunderesFrykt for smitte gir ikke rett til avbestilling. Dersom du blir syk av koronaviruset slik at du ikke kan reise, gjelder avbestillingsforsikringen på samme måte som ved annen sykdom og skade.  
Storebrand: Vi dekker det beløpet du ikke får refundert fra reisearrangør, for reiser bestilt med avreisedato fra 12. mars og til og med følgende avreisedatoer; Norden frem til 15. juni, Europa frem til 20. juli, Resten av verden frem til 20. august. Vi vil dekke avbestilling så lenge reiserådet gjelder.
Nemi: Forsikringen dekker de avbestillingsomkostninger man ikke har krav på å få refundert fra arrangør/reiseselskap/flyselskap for reiser bestilt før 12.03, eller før dato for utstedt reiseråd for de land der UD utstedte reiseråd før denne datoen.  Dette gjelder for reiser med avreisedato foreløpig til og med 15. juni. Vi foretar en fortløpende vurdering av utvidelse av dekningsperioden, men vil uansett ha dekning når avreisetidspunkt er passert og man vet at det forelå reiseråd på avreisetidspunkt
Eika: Dersom det på reisemålet foreligger reiseråd fra offentlige myndigheter som fraråder reise, så erstatter vi merutgifter som ikke dekkes av arrangør/reiseselskap. Følgende datoer gjelder: avbestilling Norden med avreisedato frem til 15. juni, Europa med avreisedato frem til 20. juli og resten av verden med avreisedato frem til 20. august. Forutsetning at reisen er bestilt før 12. mars.
Landkreditt: Vi dekker avbestilling til land der utenriksdepartementet og folkehelseinstituttet har gitt reiseråd. Forsikringen dekker avbestilling en måned før planlagt avreise, såfremt reisen ble bestilt før reiseråd ble offentliggjort. Det er en forutsetning at reisen avbestilles hos arrangør og skriftlig bekreftelse på dette, og hva som blir refundert av arrangør sendes til oss.
Codan: Om du vil reise til utlandet velger du selv. UDs råd er nettopp et råd og det er opp til den enkelte hva man vil gjøre. Men husk at reiseforsikringen ikke gjelder i området som UD fraråder å reise til. I tillegg er det en risiko for at både reise- og karanteneregler kan endre seg, enten i landet du drar til eller her hjemme.
Europeiske: Er det reiseråd når reisen skal finne sted, så skal reisearrangør kansellere reisen, og kunden vil ha rett på å få refundert reisekostnadene fra denne aktøren. Dersom reiserådet oppheves og UD anser det som trygt å reise, gir vi kunden inntil syv dager ekstra på å vurdere om vedkommende vil dra eller ikke.
Tryg: Så lenge reiserådet gjelder, skal du vente til utreisedato er passert før du foretar deg noe. Dersom reisen din ikke blir kansellert, skal du uansett ta kontakt med arrangør og få en bekreftelse fra dem på hvilke utgifter du får refundert, før du kontakter oss.
Frende: Hvis reisearrangør ikke har kansellert er det fordi det fremdeles er uavklart om reisen kan gjennomføres. Når det foreligger reiseråd på ubestemt tid skal reisearrangør kansellere reisen når det er 14 dager igjen til avreisetidspunkt. Dine utgifter vil bli refundert i sin helhet.
Fremtind: Det er et valg vi ikke kan ta for våre kunder, men foreløpig anbefaler vi kundene å vente til selskapene kansellerer. Dersom reisen blir kansellert før avreise så har du krav på full refusjon direkte fra arrangør. Man må også være klar over at hvis UDs reiserestriksjoner oppheves, betyr det at myndighetene anser det som trygt for oss å reise.
Gouda/Gjensidige: Dette er utenfor det området vi kan hjelpe kundene med, dessverre. Kundene må også selv ta avgjørelsen og de ønsker å avbestille eller ikke. De må derfor forholde seg til den informasjonen som gis fra reisearrangører, flyselskap eller lignende. Dersom reisen ikke kan gjennomføres, vil den bli kansellert og kundene får beløpet refundert, men dette skjer ofte nærmere avreisetidspunktet.
Storebrand: Dette er et valg kunden selv må ta, men i utgangspunktet ønsker vi ikke at du avbestiller reisen, men avventer frem til avreise, for å se om flyselskap/arrangør kansellerer reisen. I enkelte tilfeller hvor man for eksempel har bestilt deler av reisen gjennom privatpersoner kan det likevel lønne seg å avbestille før avreise. Dette må avklares med utleier i henhold til gjeldende avtale.
Nemi: Det må hver enkelt ta stilling til selv. Siden forsikringen kun dekker de avbestillingsomkostninger man ikke får refundert fra arrangør/reiseselskap/flyselskap dersom det foreligger reiseråd på avreisedato er vår anbefaling at man venter med å avbestille reisen. Dersom man selv avbestiller før avreisedato, og reiseråd hos UD oppheves vil man ikke ha krav på erstatning under forsikringen.
Eika: Det må hver enkelt ta stilling til selv. Myndighetene gir reiseråd basert på de til enhver tid gjeldende fakta. Vi dekker avbestillingskostnader iht. følgende datoer for reiser bestilt før 12. mars: Norden med avreisedato frem til 15. juni, Europa med avreisedato frem til 20. juli og resten av verden med avreisedato frem til 20. august. 
Landkreditt: På et generelt grunnlag anbefaler vi å vente så tett opp til avreisedatoen som mulig før du avbestiller. Hvis arrangør kansellerer reisen har du rett på hele summen refundert.
Codan: Er reisen din kansellert, skal du henvende deg til reiseselskapet. Du velger selv om de skal gi deg tilbake beløpet kontant eller en annen form for kompensasjon. Reiseforsikringen dekker det du eventuelt ikke får igjen fra dem, men man kan f.eks ikke både få en voucher fra dem og erstatning via reiseforsikringen for samme reise.
Europeiske: Dersom reiseselskapet kansellerer, har de ikke levert den varen kunden har betalt for, og kunden har krav på å få refundert pengene av reisearrangøren. Hvis reisearrangøren tilbyr kunden tilgodelapp (kanskje et høyere beløp), istedenfor penger, er det helt opp til kunden å vurdere hva man skal velge.
Tryg: Nei, du velger selv om du vil ta imot tilgodelapp eller få refundert beløpet fra reiseselskapet. Cashpoints, vouchers, ombooking av reise eller tilgodelapp fra reisearrangør regnes som erstatning og du får ikke erstatning fra oss i tillegg.
Frende: Når reiseselskapet har kansellert en reise kan du kreve refundert utgiftene iht. pakkereiseloven. Du får ikke erstatning over forsikringen i tillegg, om du har fått tilgodelapp/voucher/poeng eller har krav på full refusjon eller tilgodelapp.
Fremtind: Takker du ja til denne, har du sagt ja til refusjon fra reiseselskapet og kan ikke rette kravet videre til forsikringsselskapet. Du kan selvsagt opprettholde et krav om full refusjon i rene penger, men det kravet må du fremme overfor reiseselskapet selv.
Gouda/Gjensidige: Dersom erstatningen fra reisearrangør/flyselskap er en tilgodelapp, sidestilles dette med en refusjon. Det vil si at forsikringen derfor ikke dekker denne reisen.
Storebrand: EU-kommisjonen har åpnet for at flyselskapene kan tilby verdikuponger i stedet for tilbakebetaling, men de er også tydelig på at du fremdeles kan kreve tilbakebetaling. Du får ikke erstatning over forsikringen i tillegg, om du har fått tilgodelapp/voucher/poeng eller har krav på full refusjon eller tilgodelapp. Eventuelle utgifter som ikke refunderes av reisearrangør/transportør/utleier kan dekkes av forsikringen.
Nemi: Dersom reiseselskapet tilbyr tilgodelapp så er det i de fleste tilfeller fordi de er forpliktet til refusjon iht. pakkereiseloven. Den reisende kan da kreve refusjon i form av penger, og trenger ikke godta en tilgodelapp. Dersom man tilbys voucher fra reiseselskapet, vil forsikringen ikke dekke reisen i tillegg.
Eika: Vi erstatter merkostnader, og med «tilgodelapp» så har man i utgangspunktet ikke hatt noen merkostnader, men kan gjennomføre reisen på et senere tidspunkt. Hvis kunden ikke ønsker «tilgodelapp», ber vi kunden dokumentere dette til oss ved en kopi han har sendt til reisearrangør, og vi erstatter.
Landkreditt: Hvis en takker ja til tilgodelapp fra reiseselskapet vil en ikke få noe refundert fra forsikringsselskapet.
Codan: Innenlands dekkes kansellering på grunn av akutt sykdom eller ulykkesskader, som vanlig. Avbestilling av reiser i Norge på grunn av koronasituasjonen, dekkes ikke av reiseforsikringen.
Europeiske: Reiseforsikringen gjelder som normalt på reiser i Norge. Det vil si at den dekker avbestillinger som normalt, for eksempel som følge av sykdom. Det er ikke reiseråd i Norge og derfor dekkes ikke avbestilling av innenlandsreiser på grunn av koronasituasjonen (eksempelvis smittefrykt eller som følge av smittevernstiltak).
Tryg: Reiseforsikringen dekker ikke kansellering eller avbestilling av innenlandsreiser på grunn av konsekvenser av corona-epidemien.
Frende: Vi dekker utgiftene dine hvis du eller noen i din nærmeste familie er syk eller i karantene og ikke kan gjennomføre reisen. Det samme gjelder dersom en er i risikogruppen og det av den grunn er farlig for å reise.
Fremtind: Reiseforsikringen for innenlandsreiser gjelder som før – nå som myndigheten ikke lenger fraråder fritidsreiser i Norge. Det vil si at den dekker avbestilling av innenlandsreiser hvor avbestillingen skyldes årsakene som akutt og uventede hendelser som sykdom, død og andre alvorlige skader og hendelser med mer.
Gouda/Gjensidige: Norske myndigheters anmodning om å unngå innenlandsreiser er for å begrense spredning av koronasmitte. Dette omfattes ikke av forsikringen og avbestilling av innenlandsreiser dekkes derfor ikke. Ved avbestilling av andre grunner enn koronasmitte gjelder avbestillingsforsikringen som normalt – både for innenlands- og utenlandsreiser.
Storebrand: Reiseforsikringen gjelder nå som normalt på reiser i Norge. Det vil si at den dekker avbestillinger som normalt, for eksempel som følge av akutt sykdom. Norske myndigheters anmodning om å unngå innenlandsreiser er for å begrense spredning av koronasmitte. Dette omfattes ikke av forsikringen og avbestilling av innenlandsreiser grunnet koronasituasjonen dekkes derfor ikke.
Nemi: Forsikringen har ingen dekning av avbestilling av innenlandsreiser på grunn av Corona for reiser med planmessig avreisedato til og med 14. juni 2020. For innenlandsreiser med avreisedato i perioden 15.06-31.12.20 vil vi ut over vilkår, og på grunn av den spesielle situasjonen, dekke de avbestillingsomkostningene du ikke har krav på å få refundert av reiseselskap/transportselskap/overnattingssted dersom du må avbestille din innenlandsreise på grunn av lokale/regionale myndigheter (kommune eller fylke) sitt innreiseforbud til destinasjon på utreisedato. Dekningen gjelder kun for forhåndsbetalt overnatting og forhåndsbetalt billett til fly/tog/buss/båt.
Eika: Vår avbestillingsforsikring dekker avbestillinger innenlands av følgende årsaker: akutt sykdom eller ulykkesskade, uventet, akutt forverring av kronisk lidelse, eller død som rammer forsikrede eller dennes nærmeste familie eller forsikredes eneste reiseledsager, brann, naturskade, innbrudd eller vannskade i bopel, forretning eller kontor og at man får beskjed om at en planlagt behandling m.m. fremskyndes eller utsettes innenfor 14 dager før planlagt avreisedato tilsvarende 14 dager dersom man blir innkalt som jurymedlem, meddommer eller vitne i rettssak.
Landkreditt: Reiseforsikringen dekker ikke avbestillinger eller kanselleringer av innenlandsreiser grunnet koronavirus. Da må avbestillingen skyldes: akutt sykdom eller akutt forverring av kronisk lidelse, ulykkesskade eller død som rammer sikrede, sikredes nærmeste familie eller sikredes eneste medreisende eller medreisendes familie bosatt i EØS-land, inntruffet etter at reisen helt eller delvis var betalt, skade på egen bolig som nødvendiggjør sikredes nærvær og som er inntruffet etter at reisen er helt eller delvis betalt(hos bønder med husdyrhold er dekningen utvidet til også å gjelde alvorlig sykdom hos avløser), inntruffet epidemi, naturkatastrofe, terrorhandling eller annen krigslignende handling som umuliggjør innreise til området og er i tråd med aktuelle myndigheters offisielle reiseråd eller at du i samråd med selskapet finner at innreise vil være forbundet med overhengende fare for liv og helse.
Codan: Vi dekker nødvendige og dokumenterte utgifter ved evakuering av nordmenn som er på reise i utlandet.
Europeiske: Europeiske dekker merkostnader til hjemreisen som påløp etter 12. mars (altså to dager før UDs reiseråd kom, se kommentar), og som ikke ble dekket av reisearrangør. Vi dekker merkostnader uavhengig om man hadde en forhåndsbetalt returbillett til Norge eller ikke. Med merkostnader mener vi mellomlegget mellom hva en billett kostet under koronasituasjonen og hva billetten normalt ville ha kostet. Evakueringsutgifter ble dekket frem til 14. april uten sumbegrensning.
Tryg: Reiseforsikringen dekker evakuering i forbindelse med UDs reiseråd. Dersom du fortsatt er i utlandet og ikke har prøvd å komme deg hjem tidligere, regnes dette ikke som evakuering siden det nå er mer enn to måneder siden reiserådet ble utstedt. Du må derfor betale hjemreisen selv.
Frende: Vi dekker merutgifter til hjemreise.
Fremtind: Hvis du vil hjem til Norge, men ikke hadde bestilt hjemreise før du dro til utlandet, vil hjem-billetten ikke dekkes av reiseforsikringen din. Den dekker kun ombooking av billetter du hadde bestilt fra før av. Dersom flyet ditt er kansellert, må du først ta kontakt med flyselskapet eller reiseselskapet ditt for å finne en løsning for å komme deg hjem. Forsikringen vil kunne dekke merkostnadene du har ved ombooking av fly, og det er derfor viktig at du tar kontakt med vårt assistanseselskap for mer informasjon og bistand.
Gouda/Gjensidige: Vi dekket merutgifter ved fremskyndet hjemreise for de som reiste hjem til Norge senest 4. april. De som fortsatt er i utlandet nå, må kontakte oss for nærmere informasjon.
Storebrand: Nødvendige merutgifter til fremskyndet hjemreise dekkes for deg som allerede har returbillett til Norge, såfremt den er kjøpt før 13.mars. Den nye hjemreisen må ha skjedd senest 30. april. Hvis det på grunn av innstilte avganger ikke var mulig å reise hjem før 30. april, må du kontakte vår alarmsentral for videre hjelp.
Nemi: Dersom man hadde utreisedato fra Norge før 14.03, og hadde forhåndskjøpt returbillett som ble bestilt og betalt før den 14. mars dekker forsikringen merutgifter til hjemreise når dette skjer ved første mulighet etter 14.mars, og senest 14.april. For henvendelser etter 14.april tar vi individuelle vurderinger.
Eika: Forsikringen dekker merkostnader som oppstår ved ombooking av hjemreise, som ikke blir dekket av andre. Dette gjelder så lenge UD fraråder at du oppholder deg på reisedestinasjonen, og så lenge reisen var bestilt før 12. mars.
Landkreditt: Ekstrakostnader ved fremskyndet hjemreise grunnet Koronavirus dekkes dersom du er på reise i utlandet fra og med 14. mars og hjemreisen allerede er bestilt og betalt. Det er en forutsetning at du først kontakter reiseoperatør eller transportør selv for å endre reisetidspunkt. Det du ikke kan få refundert fra disse vil kunne meldes inn oss som et reiseforsikringskrav.
Codan: Ja, det kan du og vi anbefaler alle som reiser å ha en god reiseforsikring. Men den dekker kun fremtidige reiser og ikke den du befinner deg på nå. Forsikring dekker plutselige og uforutsette hendelser.
Europeiske: Ja, du kan kjøpe en reiseforsikring når du vil - uavhengig av om du er hjemme i Norge eller på reise utenlands. Men det er viktig å være klar over at en reiseforsikring skal dekke uforutsette og akutte hendelser, og at den derfor ikke vil gjelde på en allerede påbegynt reise. 
Tryg: Det kan du, men den vil ikke gjelde for reisen du nå er ute på, siden vilkårene sier at forsikring må tegnes før reisen påbegynnes.
Frende: Nei, den må kjøpes før reisen begynner.
Fremtind: Du kan når som helst kjøpe reiseforsikring. Men vær klar over at forsikringen ikke dekker allerede påbegynte reiser.
Gouda: Ja, du kan kjøpe reiseforsikring hos oss selv om du allerede er i utlandet. Men forsikringen har 14 dagers karenstid (som betyr at forsikringen ikke gjelder i de første 14 dagene).
Gjensidige: Vi tilbyr dessverre ikke reiseforsikring til de som allerede er i utlandet.
Storebrand: Ja, det kan du, men den vil kunne dekke fremtidige reiser. For reiser som er påbegynt når du kjøper reiseforsikringen, vil den ikke være gjeldende.
Nemi: Det kan du, men den vil ikke gjelde for reisen du nå er ute på i og med at vilkårene sier at forsikring må være tegnet før reisen påbegynnes.
Eika: For at en reiseforsikring skal være gyldig må forsikringen være kjøpt før første innbetaling av reisen er foretatt.
Landkreditt: Forsikringen må være gyldig før reisen starter.
Codan: Reiseforsikringen ikke gjelder i områder som UD fraråder å reise til.
Europeiske: Reiseforsikringen gjelder ikke for private fritidsreiser i land/områder UD har utstedt reiseråd til.
Tryg: Dersom du trosser myndighetenes reiseråd og drar til utlandet, vil du i praksis ikke ha dekning for reiseforsikringen, og vi fraråder dette på det aller sterkeste.
Frende: Vi ser nå at flere land åpner opp for turister fra Norge og at norske myndigheter vil vurdere å oppheve reiserådene for enkeltland, som Danmark fra 15. juni. Fra 1. juni gjelder derfor reiseforsikringen din hvis du reiser til land hvor det er reiseråd kun som følge av pandemien. Skadetilfeller som kan settes i sammenheng med Covid-19 er ikke dekket. 
Fremtind: Hvis du reiser mot myndighetenes (UD og FHI) råd, må du være klar over at forsikringen er ugyldig og vil ikke dekke eventuelle økonomiske tap.
Gouda/Gjensidige: Velger du å bli værende i eller reiser inn i et land/område etter at det er påvist smitte, må du være forberedt på at forsikringen ikke vil dekke tap eller utgifter som har sammenheng med Korona-epidemien eller tiltak knyttet til denne.
Storebrand: Om du på tross av UD anbefalinger velger å foreta reisen i den perioden som er frarådet, vil ikke reiseforsikringen være gyldig.
Nemi: Forsikringen gjelder ikke for reiser til områder der Utenriksdepartementet fraråder reiser til/opphold i, eller fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige. Det vil si at forsikringen ikke gjelder for den aktuelle reisen i det hele tatt dersom reisen har utreisedato etter utstedt reiseråd fra UD for reisens destinasjon, uavhengig om det gjelder hendelser knyttet til årsaken til utstedt reiseråd eller ikke.
Eika: Alle reiser mot UDs reiseråd, foretas for egen risiko og eventuelle skader som måtte oppstå vil ikke være omfattet av forsikringen.
Landkreditt: Dersom du velger å reise på tross av reiseråd fra UD vil du ikke kunne påregne at forsikringsselskapet dekker utgifter til karantene, eller kostnader som påløper fordi du blir syk av koronaviruset på reisen. Dersom du må reise i denne perioden ber vi om at du tar kontakt med oss i forkant.
Norsk Familieøkonomi