Forsikring

Har du riktig bilforsikring?

Mange forhold er med på avgjøre hvilken bilforsikring du bør velge.

Her er en sjekkliste over de elementene som kan være med i en bilforsikring. Hva er ditt behov? Husk at jo flere av disse elementene du har med, jo dyrere blir forsikringen. Samtidig skal du være dekket den dagen uhellet er ute.

Ansvarsforsikring

Kalles også trafikkforsikring, og denne må alle ha. Den lovpålagte ansvarsforsikringen dekker normalt:
- Personskade på fører og passasjer - Skade på personer utenfor
kjøretøyet - Skade påført bygninger og andre gjenstander
- Skade påført andre kjøretøyer
- Rettshjelp

Delkasko

Et prisgunstig alternativ til full kasko, som er spesielt gunstig for eldre kjøretøy.
Delkasko dekker vanligvis:
- Brannskade
- Eksplosjon, f.eks. sprengningsskade og lynnedslag
- Tyveri av selve kjøretøyet og tyveri av fastmontert utstyr fra kjøretøyet
- Skade etter tyveriforsøk
- Glassruteskader
- Redning/veihjelp

Kasko

Kasko er et must på nye og dyre biler og dekker:
- Delkaskoskader
- Skade på eget kjøretøy ved utforkjøring, velt, kollisjon eller hærverk, samt slike typer skader på fastmontert utstyr og løsøre i bilen med angitte summer.
- Andre skader som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning

Fører- og passasjerulykkesforsikring

- Dekker skade på både fører og passasjerer.
- Gir en ekstra erstatning i tillegg til ansvarforsikringen ved invaliditet eller død.

Rettshjelpsforsikring

- Inngår i alle bilforsikringer. Den innebærer at selskapet dekker utgifter til advokat etc. hvis du som eier eller fører av bilen blir part i en tvist.

Tips om bilforsikring

- Vurder om du trenger særskilt forsikring for kostbart ekstrautstyr.
- Visse typer sikkerhetsutstyr gir deg redusert premie. Vurder om noe eventuelt bør monteres.
- Vurder om du har behov for forsikring som gir deg leiebil ved skade.
- Sjekk at du holder deg innenfor den kjørelengden som er oppgitt i forsikringsbeviset. Overstiger du denne kjørelengden, kan erstatningen bli redusert ved skade.
- Sett deg godt inn i sikkerhetsforskriftene. Disse må overholdes for at forsikringen skal være gyldig.
- Dropp kasko hvis bilen er gammel og har lav verdi.
- Følg med på hvordan forsikringspremien utvikler seg i ditt selskap. Stiger den mer enn hos konkurrentene?
- Husk at du ved ansvars- og kaskoskader drar med deg et bonustap i flere år fremover. Ved skade blir det derfor en vurdering om du bør betale skaden selv.
- En vanlig kaskoforsikring dekker ikke maskinskade. Vurder om du har behov for å tegne en tilleggsforsikring som dekker skade som rammer motor, girkasse og kraftoverføring alene i tillegg til eventuell leiebil i den forbindelse.
- Vurder om du ved salg eller kjøp av bil har behov for å tegne bruktbilforsikring som dekker skader som hindrer bilens fremdrift. Dette vil gi trygghet for eventuelle overraskelser i forbindelse med kjøp og salg av bil.

Pris

Forsikringspremien blir fastsatt ut fra risikoen for skader og uhell. Her er de viktigste faktorene som påvirker prisen på en bilforsikring:
- Eierens/førerens alder - Unge sjåfører under 24 år må betale høyere premie enn eldre.
- Eierens/førerens adresse - Det er dyrere å forsikre en bil i en by enn på landet.
- Bilmerke, modell og årgang - Det koster normalt mer å forsikre en ny, dyr bil enn en gammel.
- Årlig kjørelengde - Jo lengre du kjører, jo større er ulykkesrisikoen og jo høyere blir premien.
- Bonus - Jo høyere bonus, jo lavere premie.
- Kasko - Skal du ha kasko eller delkasko i tillegg til den pliktige ansvarsforsikringen?
- Egenandel - Høy egenandel gir lavere premie.
- Sikkerhetsutstyr som blant annet FG-godkjent alarm, startsperre og airbag reduserer risikoen for skader og gir vanligvis rabatter på hele eller deler av forsikringspremien.

Kilder: Finansportalen, If og FNH

Norsk Familieøkonomi