Medlemshistorier

Trenger jeg ekstraforsikring?

Når man leier bil i utlandet og blir tilbudt dyre ekstraforsikringer, tenker mange at en vanlig forsikringen burde holde. Det gjør den ikke alltid.

Vi ble nylig kontaktet av et medlem som hadde havnet i en ulykke med leiebilen sin i USA, og som ble nødt til å betale 70 000 norske kroner for skadene.

Morten var i USA i forbindelse med jobb, og skulle leie seg bil på flyplassen. Da han skulle hente bilen, ble han spurt hvilke forsikringer han ville tegne, der valget stod mellom en vanlig forsikring og en ekstraforsikring i tillegg til den vanlige. Ekstraforsikringen kostet 100 dollar mer, og Mortens erfaring med leiebil i andre land var at de vanlige forsikringene var mer enn nok, så han valgte kun denne.

Da han kjørte fra San Francisco til Palo Alto havnet han i en ulykke som ikke var forårsaket av ham selv, noe føreren av bilen som kjørte i Mortens leiebil var enig i. Morten kontaktet leiebilselskapet, forklarte situasjonen og ga dem all nødvendig informasjon. Han fikk ny leiebil, og kunne fortsette på reisen.

To måneder etter skaden mottok Morten et brev fra et innkreverselskap, med bilde av skadene og dokumentasjon om skadene fra verkstedet. Videre ble det opplyst at han var nødt til å betale 70 000 kroner for reperasjoner, og at han hadde 14 dager betalingsfrist. Morten kontaktet leiebilselskapet, som sa at den som leier bilen er nødt til å betale for skader, uavhengig skyld. Han måtte selv kontakte den ansvarlige for ulykken for å bli enige om betaling.

Morten sjekket først med advokat, men ble til slutt nødt til å betale hele summen selv. Ingen av hans forsikringer, inkludert reiseforsikringen, kunne hjelpe i denne situasjonen. For denne type skade var det krav om ekstraforsikring for å få noe  som helst dekket.

I Norge vil som regel alle nødvendige forsikringer være inkludert i prisen, men når du leier bil i utlandet, er det alltid lurt å sette seg inn i hvilke forsikringer som er nødvendige å ha.

Norsk Familieøkonomi