Medlemshistorier

En enkel løsning - et vanskelig valg

Da Phillip opplevde et samlivsbrudd ble det vanskelig å få økonomien til å gå rundt.

Phillip tok kontakt med økonomisk rådgiver hos oss da han var redd for at han hadde rotet økonomien skikkelig til. Han hadde nylig gått gjennom et samlivsbrudd, og overgangen ble ikke enkel. Han har to døtre som han gjerne vil være et godt forbilde for, og det var derfor viktig for ham å rydde opp.

Phillip fortalte oss at han hadde tatt opp et lite forbrukslån da han måtte flytte etter samlivsbruddet. Pengene skulle gå til møbler han trengte i sin nye leilighet.

Etter sine egne beregninger trengte Phillip 50 000 kroner til møblene han hadde planlagt å kjøpe. Han søkte likevel om 75 000 kroner i forbrukslån da han tenkte det ville komme godt med. De ekstra 25 000 kronene vet ikke Phillip hva han har brukt på; de gikk bare inn i det vanlige forbruket.  

Dette er en vanlig feil mange gjør. Med 12 prosent effektiv rente på lånet gjorde Phillip seg en skikkelig bjørnetjeneste.

Vi anbefaler at man styrer unna forbrukslån så langt det lar seg gjøre, og er du nødt til å velge dette alternativet bør du i det minste ikke låne mer enn du trenger.

Phillip fortalte også at han hadde betalt med kredittkort da bilen hans måtte på verksted, og da han måtte erstatte en gammel vaskemaskin. Heller ikke dette klarte han å betale ned.

For å hjelpe ham med å løse opp i betalingsproblemene tok vi en gjennomgang av økonomien hans.

Det viste seg at Phillip hadde en god del penger stående på konto. Han hadde 30 000 kroner på en bufferkonto, og en sparekonto til hver av døtrene. Døtrenes sparepenger hadde han sett for seg at skulle gå til fremtidige studier eller egenkapital til bolig.

Vårt første råd var at Phillip nå, og i fremtiden, heller burde spise av sin egen buffer fremfor å ty til kredittkortet. Man må gjerne bruke kredittkort til diverse innkjøp og netthandel, men planlegg godt slik at du kan betale ned hele totalsummen når fakturaen dumper ned i postkassen eller nettbanken. De fleste kredittkort har en effektiv rente i overkant av 20 prosent, og utsettelser blir derfor dyre.

Ved å bruke bufferen til å betale ned kredittkortet var Phillip kvitt ett problem, men forbrukslånet hang fremdeles tungt over ham.

Det viste seg at Phillip enkelt kunne betale ned forbrukslånet ved å bruke døtrenes sparepenger. Dette føltes som et nederlag, og Phillip var svært motvillig.

Phillips døtre er fremdeles barneskolebarn, og han har sådan god tid igjen til å bygge opp sparepengene deres. Ved å spare månedlig i et globalt indeksfond ville Phillip med stor sannsynlighet også få høyere avkastning sammenlignet med å spare i bank, som han hadde gjort tidligere.

Sist, men ikke minst, anbefalte vi at Phillip i fremtiden heller kunne øke boliglånet sitt hvis han hadde behov for å hjelpe døtrene ytterligere.

Phillip fikk ryddet opp i gjelden sin ved å omprioritere, og selv om budsjettet fremover vil være litt trangere enn han er vant til, ser Phillip lyst på fremtiden.

Norsk Familieøkonomi