Dette betyr den nye avhendingsloven for deg

Selge boligen som den er? Det ble det en stopper for, fra og med 1. januar i år. Da ble Avhendingsloven endret betraktelig, og selger blir nå i større grad ansvarlig for feil eller mangler. Hva er det egentlig som er nytt i denne loven?

Den nye loven skal gjøre det lettere å avdekke feil eller mangler før kjøpstidspunktet. Med dette er intensjonen å unngå negative overraskelser for kjøper ved overtakelse. Målet blir å øke interessen for at selger undersøker boligen sin nøye før salget trer i kraft.

Ny tilstandsrapport

En tilstandsrapport skal sørge for å gi kjøper en teknisk oversikt over boligens vedlikeholdsbehov og eventuelle avvik fra byggeforskriftene. I dag har alle boliger som legges ut for salg et slik vedlegg i salgsoppgaven.

Tilstandsrapporten som tidligere ble brukt, var en grundig, men mindre omfattende rapport. I dag er den bli dyrere å gå til anskaffelse av, innholdet er langt mer detaljert og kvaliteten vil er hevet betraktelig. 

At rapporten er dyrere, har en helt naturlig forklaring. Med den nye forskriften til tilstandsrapport (Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel)) krever det en langt mer grundig gjennomgang av boligen, og dermed vil prisene for en tilstandsrapport i dag være dobbelt så dyr som tidligere.

Dekke mangler under 10.000 kr

Finner du feil ved boligen du akkurat kjøpte, men kostnaden for reparasjon havner under 10.000 kroner kan du glemme å stille selger til ansvar. Tidligere har ikke dette tallet vært spesifisert, men nå vil du bli pent nødt til å ta regningen selv dersom du finner feil eller mangler ved boligen som ikke overskrider 10.000 kroner.

Samtidig er det ingen garanti at du får gjennomslag dersom feilen likevel viser seg å være over 10.000 kroner, du har fremdeles en undersøkelsesplikt som kjøper, og en eldre bolig vil selvsagt ha et høyere behov for vedlikehold. Kostnaden må skyldes en kjøpsrettslig mangel for at du skal kunne få gjennomslag. 

Arealavvik

Når en eiendom blir solgt, og viser seg å være mindre enn lovet er det i dag opp til retten å vurdere om avviket er stort nok til et prisavslag. I den nye forskriften er det satt et minstekrav til hva som betegnes som et avvik. Avviket må være over 2%, og må være på minst en kvadratmeter, dette gjelder for areal på selve boligen. Dersom eiendommen består av flere bygninger, blir arealavviket beregnet ut ifra det totale arealet på bygningene sammenlagt.

Grunn til bekymring?

Den nye loven og dens forskrifter skal sørge for at ikke bare kjøper skal være trygg, men at eier skal ha mest mulig informasjon om salgsobjektet. Det er utrykt bekymring for hva denne loven innebærer, og om hvorvidt det blir vanskeligere for deg å selge boligen din i år. Likevel er intensjonen blir å sikre alle parter best mulig oversikt, og at mest mulig informasjon er på bordet både før, under og etter boligsalget.

Norsk Familieøkonomi