Hverdagsøkonomi

Aktør for bedre personlig økonomi

Det er praktfull utsikt fra åttende etasje i Forum Jæren - et landemerke i det flate landskapet. Det er her Norsk familieøkonomi holder til og bruker sin innsikt på områder som angår personlig økonomi. Det var i 1995 at Harald Vaaland og Terje Hamre startet selskapet.

Tekst: Egil Rugland, Næringsforeningen i Stavanger-regionen
Foto: Eirik Anda/BITMAP

- Det har skjedd en stor utvikling i tilbudet siden starten på 1990-tallet, sier sjeføkonom Reid Krohn-Pettersen (45) i Norsk familieøkonomi.

- Vi ble kjent for de gode medlemsavtalene vi hadde på ulike forsikringsavtaler og på overvåkingen av blant annet strømpriser. I dag undersøker og analyserer Norsk familieøkonomi alle finansielle produkter som har betydning for medlemmenes personlige økonomi. Det gjelder banktjenester som går på lån, pengeplasseringer, fond, forsikring - i tillegg til strøm, telefoni og bredbånd. Det er områder som er av grunnleggende betydning for medlemmene.

Norsk familieøkonomi har i dag 15.000 private medlemmer og administrerer avtaler og fordeler for bedrifter og organisasjoner tilsvarende 100.000 personer. Det er en budsjettert omsetning i 2012 på 20 millioner kroner med 15 ansatte.

- Vi har inngått firmaavtaler hvor de ansatte tar del i vårt fordelsprogram som et alternativ til at bedriftene selv fremforhandler samme type avtaler, sier Krohn-Pettersen.

Norsk familieøkonomi bruker både interne og eksterne ressurser for å analysere de ulike delene av tilbudet.
- La oss ta et eksempel: Når det gjelder forsikring foretar vi en grundig undersøkelse av de forskjellige forsikringsselskapenes tilbud. Dette danner grunnlaget for en kollektiv ordning som vi fremforhandler på vegne av våre medlemmer, organisasjoner og medlemsbedrifter basert på kvalitet og pris. Dette er en metodikk som gjelder for alle produkter vi overvåker. Norsk familieøkonomi er blitt en aktør i markedet for personlig økonomi som har betydning langt ut over medlemsmassen.

Rentebarometer

- Norges bank bruker vårt rentebarometer som et av grunnlagskriteriene når de skal bestemme styringsrenten, sier Reid Krohn-Pettersen.
- Vi overvåker kontinuerlig 160 banker når det gjelder renter på boliglån, innskudd, BSU-ordning i tillegg til gebyrer. Vi har dessuten en årlig gjennomgang av alle banker i vår store Bankundersøkelse som danner grunnlaget for en objektiv kåring av Norges beste bank.

Norsk familieøkonomi har også en overvåking av avgifter for brukerne i kommunene i landet gjennom den årlige Kommuneundersøkelsen.
- Det gjelder alt av serviceavgifter. Eksempelvis saksbehandling på påbygg og utbygging på hus og fritidseiendommer, vann, kloakk og renovasjon.

Norsk familieøkonomi har i de senere årene også foretatt undersøkelser og målinger innen barneforsikring og fondsplasseringer.
- En barneforsikring bør være en del av den totale forsikringsporteføljen. Vi undersøker hvilken barneforsikring som gir best dekning målt opp mot pris og løfter den opp med anbefaling til medlemmene om hvor det lønner seg å kjøpe forsikringen. Vi undersøker også hvilke fond det lønner seg å spare i og med anbefaling om å bytte fond som gir dårlig avkastning.

Nå er det ingen tvil om at det er renten og renteutvikling som betyr mest for vår personlige økonomi. Norsk familieøkonomi blir kontinuerlig kontaktet av mediene for å gi en vurdering av renteutviklingen, blant annet som fast deltaker i økonominyhetene i Nyhetskanalen i TV2.

Renten

- Renten vil trolig være stabilt lav i de nærmeste 12 månedene, sier Reid Krohn-Pettersen.
- Det kan eventuelt bli tale om en renteøkning til sommeren. Norsk økonomi er i dag preget av en sterk krone, lav prisstigning, og det er bra press på lønnsutviklingen. Samtidig må vi ta hensyn til at europeiske renter er lave. Øker vi renten vil den bli attraktivt for utenlandske innskuddskunder. Dette vil øke presset på den norske kronen. Det betyr at renten i Norge må være lav for å opprettholde konkurranseevnen.

Krohn-Pettersen viser til at krisen i europeisk økonomi har rammet bankvirksomheten, og det er nå strengere krav til europeiske banker om å styrke egenkapitalen.

- I Norge har vi nylig innført krav til 9 prosent kjernekapital, og vi skiller oss derfor ut fra resten av Europa. Det gjør vi også fordi det er store overskudd i norske banker fra gebyrer og rekordstore renteinntekter. Det vil på den bakgrunn være naturlig for bankkundene å etterspørre lavere rente. Rentemarginen i bankene er rekordhøye, og vi oppfordrer medlemmene til å be om bedre rentebetingelser.

Nå har Krohn-Pettersen selv det han kaller en personlig kjepphest.

Fast eller flytende rente?

- Jeg kan ikke huske at forskjellen mellom fast rente og flytende rente har vært så lav som nå. Det er min anbefaling med tanke på de unge som er i etableringsfasen å dele lånet mellom fast rente og flytende rente. En binding av lånet på fast rente vil bli en forsikring mot fremtidig økende rentekostnader. Men det er viktig å understreke at en binding bør skje i et langsiktig perspektiv fra fem til ti år.

- Vi kjøper alle en boligforsikring for rundt 6.000 kroner. Hvorfor skal vi ikke kjøpe en forsikring mot økte utgifter på samme bolig. I Norge vil det være naturlig at renten skal ligge på 5 til 7 prosent. Hvordan vil det da gå med unge boligkjøpere, som har handlet rekorddyre boliger, når rentekostnadene dobler seg?

Reid Krohn-Pettersen understreker at det er gode utsikter i norsk økonomi med lav arbeidsledighet, lav prisvekst og god etterspørsel etter kompetanse, og tror at den verste krisen i europeisk økonomi snart er over med forbehold for utviklingen i Spania, Portugal og Italia.

Norsk familieøkonomi har et kundegrunnlag på nasjonal basis med utgangspunkt i en region som sannsynligvis er den rikeste i landet.

Drar nytte av regionen

-Vi kan dra nytte av at vi er i en region som gir oss impulser og som på mange områder har vært forut for sin tid. Vi ser tendenser på avgjørende områder i denne regionen før de viser seg i andre deler av landet. Det er en regional fordel. Vi har også et høyt kompetansenivå innen bank og forsikring og ligger langt fremme når det gjelder spareprodukter.

Nytt medlem

Norsk familieøkonomi er nylig blitt medlem i Næringsforeningen i Stavangerregionen.
- Det gjør vi for å få tilgang til et nettverk med kompetanse og delta i et spennende forum. Vi er opptatt av å kjenne den lokale pulsen.

Det er en puls som Reid Krohn-Pettersen selv har kjent i praksis. Han er med på Lederskolen og var nylig på Pulpit-konferansen.
- Begge arrangementene har vært inspirerende og er gode steder å bygge nettverk i. Lederskolen er blitt bedre og bedre, og jeg kommer gjerne igjen på Pulpit, sier Reid Krohn-Pettersen.

Norsk Familieøkonomi