Hverdagsøkonomi

Ta et krafttak på hytta

Hjemme har vi kanskje både montert varmepumpe og satt inn nye trelagsvinduer. Tiltakene hjelper oss å få ned sluttsummen på strømregningen. Nå blir stadig flere også bevisste på strømforbruket på hytta. Det er særlig nettleien som ofte er dyrere for hytteeiere enn for fastboende, og som øker lønnsomheten ved å gjennomføre tiltak.


- For noen år siden hadde vi nesten ikke henvendelser fra hytteeiere. Nå merker vi en større bevissthet på området, og vi kontaktes stadig oftere av folk som ønsker råd. Mange av dem har gjennomført tiltak hjemme og har sett at det virker. Nå ønsker de å komme i gang på hytta, sier Trond Paasche, energirådgiver i Enova.
I tillegg til å spare strøm vil strømbesparende tiltak øke komforten og verdien på fritidsboligen. Standarden på norske hytter spenner fra den enkle fjellhytta bygd på 30-tallet og til nye, romslige og påkostede ”boliger”. Aktuelle tiltak vil naturligvis variere fra hytte til hytte.


- Skal du spare mye energi, må du vurdere omfattende tiltak som bedrer hyttas evne til å holde på varmen og reduserer det totale energibehovet. Det er når du skal pusse opp eller rehabilitere at det er enklest og billigst å gjøre omfattende tiltak for å spare strøm. Derfor kan det være smart å orientere seg om de ulike alternativene tidligst mulig i prosessen, sier Paasche.
- Om du ikke planlegger store tiltak, har du allikevel mulighet til å spare energi. Du kan bytte til en mer effektiv vedovn, eller vurdere andre varmekilder.
Du kan styre lys og varme slik at du sparer energi når du er borte og du kan bytte til energieffektiv belysning, legger han til.

De 5 mest effektive sparetiltakene

 

På hjemmsiden til statsforetaket Enova (www.enova.no) finner du mye informasjon om strøm og energisparing. Herfra har vi hentet denne listen, der flere av rådene også er gyldige for hytter uten innlagt strøm.

 1. Installer varmestyringssystem
  Med et godt styringssystem kan du heve temperaturen på panelovnene før du ankommer hytta, slik at du slipper å sprengfyre de første timene etter ankomst. Med mer avanserte systemer kan du i tillegg til å heve temperaturen, slå av/på og dimme lys, koble ut brannfarlig utstyr som TV, komfyr og kaffetrakter som ofte står i standby, overvåke og styre alarm, varsle vaktsentral mm. Slike systemer kan styres fra en sentral enhet i huset, fra en pc via internett eller SMS

 2. Selv om vinduene i ei hytte utgjør kun 5-10 % av bygningens totale ytterflater, kan vinduene stå for 40 % av varmetapet. Hvis hytta di har isolerglassvinduer fra 60- og 70-tallet eller eldre, samt gjennomgående sprosser, bør du vurdere å bytte vinduer. Jo eldre vinduene er, desto større varmetap vil det være med etterfølgende kaldras.

 3. Etterisolering gir lavere energiutgifter, bedre komfort og øker verdien på hytta. Selv nyere hytter er ikke nødvendigvis godt isolert, ettersom byggeforskriftene angir minimumskrav. Disse tiltakene gir best effekt i forholdtil investeringen: Etterisolering av enkelte stubbeloftsgulv og betonggulv over kjeller eller kryprom. I hytter uten oppvarmet kjeller er god isolasjon av gulvet nødvendig for å unngå kalde gulv.
  Veggisolering i sammenheng med oppussing eller rehabilitering.

 4. Mange av landets hytter varmes opp av gammeldagse vedovner. Nye rentbrennende ovner gir små utslipp og er langt mer energieffektive enn gamle ovner som ofte har ufullstendig forbrenning. Pelletskamin er også et godt alternativ.
  De beste nye rentbrennende ovnene har en virkningsgrad på rundt 80 %, mens gamle ovner kan ha en virkningsgrad ned mot 50 %. Peis er enda verre, og utnytter bare 10-25 % av varmen i veden. For moderne hytter som brukes mye og hvor oppvarmingen er basert på elektrisitet, kan en luft-luft-varmepumpe redusere energikostnaden over tid.

 5. Mange tar med gammelt elektrisk utstyr til hytta, og tenker ikke så mye på at dette ofte bruker mye strøm. Men ettersom hyttestrøm ofte er ekstra dyr, kan være mye å spare på å velge energieffektive hvite- og brunevarer.
  Moderne LED-lys teknologi og moderne panelovner med gode styringsmuligheter vil gi langt større energigevinst enn sine eldre forgjengere


Statsforetaket Enova - eid av Olje- og energidepartementet - er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge.
Enova er en statlig tilskuddsordning for alternativ oppvarming og elektrisitetssparing i husholdninger. Ordningen er et bidrag til husholdninger som ønsker å gjøre gode og bevisste energivalg. Produkter støttes med inntil 20 % av dokumenterte kostnader, opp til et maksimalt støttebeløp.

Norsk Familieøkonomi