Nettmøte om skattemeldingen 2023

Nettmøtet er nå avsluttet.

Vi i Skatteetaten takker for mange gode spørsmål. Vi har dessverre ikke rukket å besvare alle. Sjekk om spørsmålet ditt kan ha blitt besvart under en lignende henvendelse.

Dersom du ikke fikk svar på det du lurte på, kan du henvende deg til Skatteetaten. Åpningstider er alle hverdager fra 09.00-15.00 på telefonnummer 800 80 000. Du kan også sende chat på skatteetaten.no.


Nettmøte om skattemeldingen 2023


Innsendt av Levi - March 22, 2023, 6:05 p.m.

Jobber på anlegg å reiser mye rundt omkring løpe av 1 år. Hva skal jeg skrive for å få igjen reise døgn å døgn man e borte på jobb

Hei, Levi

Du kan legge inn fradrag for reiser mellom hjem og arbeidssted i skattemeldingen din. Hvis du overnatter borte på grunn av jobben kan det være du er regnet som pendler. Hvis du er pendler kan du ha krav på fradrag for merkostnader til kost, losji og reiser til og fra pendlerboligen. Du kan bruke veiviseren på nettsiden vår for å sjekke om du er pendler, du finner veiviseren her: Er jeg pendler? - Skatteetaten

Hilsen

Maria, Skatteetaten


Innsendt av Sverre - March 22, 2023, 6:09 p.m.

Regjeringen har over lang tid hevdet at inntekter under 750000 skulle få lavere skatt. Min skatteprosent har økt selvom jeg ligger langt under grensen (er pensjonist). Hvorfor?

Hei, Sverre

Skattesatsene har endret seg fra 2022 til 2023 og minstefradraget har økt. Men skatten din beregnes ikke bare ut fra inntekt, men også ut fra dine forventede utgifter, formue og gjeld. Dette kan gjøre at skattetrekket ditt endres fra år til år.

Vi kan ikke sjekke skattekortet ditt for deg her i nettmøtet, du kan selv sjekke grunnlaget ved å logge inn her: Bestille, se eller endre skattekortet - Skatteetaten

Om du mener at tallene i skattekortet ditt ikke stemmer, kan du selv endre til det du mener er rett. 

Hilsen

Maria, Skatteetaten
 


Innsendt av EBB - March 22, 2023, 6:11 p.m.

Hei Skal større gaver som feks 100.000,- eller mer, føres i skattemeldingen?

Hei, EBB

Ja, gaver over 100 000 kr skal føres i skattemeldingen. Det gjør du ved å søke på "gave" i skattemeldingen og føre summen du har mottatt i feltet for gaver og arv. 

Hilsen

Maria, Skatteetaten


Innsendt av Øyvind - March 22, 2023, 6:16 p.m.

Hva regnes som fradrag for reise?

Hei, Øyvind

Du får fradrag for kostnader til reiser mellom hjem og fast arbeid som overstiger 14 000 kroner og opptil 97 000 kroner. Du har krav på fradraget uavhengig av dine virkelige utgifter, eller hvilket transportmiddel du bruker. Fradraget beregnes etter reiseavstand og faktisk antall reiser. Du kan ikke kreve fradrag for dager med hjemmekontor.

Hilsen

Maria, Skatteetaten


Innsendt av Mormor - March 22, 2023, 6:37 p.m.

Jeg sluttet i min 100% stilling 28.02.22. Da fikk jeg utbetalt alle feriepenger som var opptjent i 2021. Ser av skatteoppgjøret i år at de har trukket skatt på disse feriepengene. Er det riktig at jeg skal betale skatt av disse? Det har jo blitt trukket skatt av disse ved opptjening av lønna i 2021 som gir grunnlag for feriepengene? Da blir de beskattet 2 ganger?

Hei, mormor

Feriepengene er skattepliktig det året de utbetales og vi betaler skatt av dem det året. Det vil si at selv om du tjente opp feriepengene i 2021, så betalte du skatt for dem i 2022 som var året de ble utbetalt.

Skattekortet vårt er justert slik at det trekkes litt mer skatt av de vanlige lønningene resten av året, slik at det rent fysisk ikke skal trekkes skatt av feriepengene når de utbetales. 

Du kan lese mer om reglene for feriepenger her: Feriepenger - Skatteetaten

Hilsen

Maria, Skatteetaten


Innsendt av Evalita - March 22, 2023, 6:50 p.m.

Jeg skiftet jobb og begynte i den 1.desember 2021. Jeg gikk ned 100 000 kroner i lønn, fikk tabellkort for 2022 og ble nå skyldig ca 25 000,- Hvordan er det mulig?

Hei, Evalita

Det er mange årsaker som kan gjøre at en får restskatt. Du kan lese om noen av de vanligste årsakene her: Hvordan unngå restskatt - Skatteetaten

Hvis du ikke finner ut av årsaken ved å sjekke der, kan du kontakte oss på telefon 800 80 000, eller ved å sende oss en skriftlig henvendelse her: Skriv til oss - Skatteetaten

Hilsen

Maria, Skatteetaten


Innsendt av Johnsens Casa - March 22, 2023, 6:59 p.m.

Hvor/hvilket land -Norge eller Italia, skatter en av utleie inntekt fra fritidseiendom man selv bruker i Italia og har bostedsadresse i Norge?

Hei, Johnsens casa

Har du fast eiendom og eventuell inntekt fra den i Italia skal dette ikke skattlegges i Norge, du kan lese om det her: Enkelte land Norge har skatteavtale med - Skatteetaten

Selv om dette ikke er skattepliktig i Norge, må må du likevel opplyse om det i skattemeldingen din. Du må merke inntekten som "ikke skattepliktig" i skattemeldingen for å få riktig skatteberegning. 

 

Hilsen

Maria, Skatteetaten

 


Innsendt av Familien - March 22, 2023, 7:02 p.m.

Vi har 2 studenter som leier i Oslo, den ene er ofte hjemme for å jobbe. Har de noen fradrag for reise og husleie etc

Hei, Familien

Her kommer det an på om hen som reiser for å jobbe kan regnes som pendler eller ikke. Det kan dere sjekke ved å bruke kalkulatoren her: Er jeg pendler? - Skatteetaten

Følg kalkulatoren for beregning om dette er noe som kan legges inn som fradrag i skattemeldingen eller ikke. 

Hilsen

Maria, Skatteetaten

 


Innsendt av Jørn - March 22, 2023, 7:23 p.m.

Har hatt en del vedlikeholdsarbeid bla reparasjon av yttertak, reparasjon av det elektriske anlegg(utført av elektriker selvfølgelig) og reparasjon av bad pga lekkasje. Er noe av dette fradragsberettiget? Mvh Jørn

Hei, Jørn

Det gis ikke fradrag for utgifter til vedlikehold av egen bolig. Det gjelder egne regler hvis du leier ut boligen, det kan du lese om her: Skatt når du leier ut bolig og eiendom - Skatteetaten

Hilsen

Maria, Skatteetaten

 


Innsendt av Renate - March 22, 2023, 8:36 p.m.

Lurer på hvordan føre utgifter til barn, ved langvarig sykdom. Kan man skrive kjøring til og fra sykehus, selv om det er dekket av pasientreiser? Det dekkes ikke kjøring til fastlegen. Kan dette føres? Egenandeler som ikke dekkes. På barn? Vokser ut av klær pga medisiner? Briller til barn?

Hei, Renate

Utgifter til kjøring i forbindelse med legebesøk kan ikke føres i skattemeldingen. Har du store utgifter i forbindelse med barnets sykdom kan du eventuelt kontakte NAV for å se om de har støtteordninger du kan søke på: Trenger pleie på grunn av sykdom eller skade - nav.no

Hilsen

Maria, Skatteetaen

 


Innsendt av Petter - March 22, 2023, 8:57 p.m.

Kan man som pensjonist kreve fradrag for fagforeningskontingent. ?

Hei, Petter

Det er kun yrkesaktive lønnsmottakere som får fradrag for fagforeningskontingent. Er du pensjonist er det ikke fradrag for dette.

Hilsen

Maria, Skatteetaten


Innsendt av Ole Edvard - March 23, 2023, 10:01 a.m.

I 2022 hadde jeg ikke anledning til å drifte mitt enkeltmannsforetak. Mitt resultat ble null i omsetning og null i utgifter stort sett også. Er det slik at jeg likevel må levere næringsoppgave? Iår vil mitt foretak være aktiv igjen. Med hilsen Ole Edvard Olsen.

Hei, Ole Edvard

Hvis du har mottatt skattemelding som næringsdrivende, så er det slik at du må levere den. I år vil alle enkeltpersonforetak måtte levere skattemeldingen i ny variant. Det gjør du enten i regnskapssystemet ditt eller på skatteetaten.no dersom du ikke bruker regnskapssystem.

Trenger du veiledning med utfyllingen kan du sjekke her: Skattemelding for enkeltpersonforetak - Skatteetaten, eventuelt kan du kontakte oss på telefon 800 80 000.

Hilsen

Maria, Skatteetaten


Innsendt av Trond - March 23, 2023, 4:12 p.m.

Hei . Jeg leier ut et hus. Huset har jeg fullt møblert og utrustet med det som et hus skal ha. Jeg har kvitteringer på det jeg har kjøpt. Alt er kjøpt rimeligt innenfor det som leietakere trenger. Spørsmål Kan jeg få fratrekk på det jeg har kjøpt på selvangivelsen og hvordan skal jeg da evt føre det opp?

Hei, Trond.

Her kommer det an på om leieinntekten din er regnet som skattepliktig eller ikke. Det kan du sjekke her: Skatt når du leier ut bolig og eiendom - Skatteetaten

Er inntekten din skattepliktig kan du få fradrag for kostnader i forbindelse med utleien, blant annet utgifter til møbler.

Noen investeringer kan føres til fradrag med en gang. Andre må avskrives, som betyr at kostnaden fradragsføres over flere år. Du kan føre fradrag for kostnadene i sin helhet i kjøpsåret, dersom:

  • de er anskaffet hovedsakelig for bruk i utleien og
  • de taper verdi ved slitasje og/eller elde og
  • har en inngangsverdi på under kr 15 000 eller brukstid på under tre år

Er kostprisen for møbler og inventar kroner 15 000 eller høyere, kan det foretas saldoavskrivning (saldogruppe d, avskrivningssats 20 prosent). I praksis går det aldri i null, men når saldoen er under 15 000 kroner (før årets avskrivning) kan hele restverdien (saldoen) fradragsføres.

Du vil finne felt for dettte i skattemeldingen samme sted som du legger inn leieinntektene dine.

Hilsen

Maria, Skatteetaten


Innsendt av Petter - March 23, 2023, 4:32 p.m.

Hvor mange prosent skatt skal det betales på fortjeneste ved salg av fast eiendom, i dette tilfellet salg av ubebygd tomt? Jeg legger til grunn at fortjenesten settes til differansen mellom utgangsverdi og inngangsverdi for det som er solgt

Hei, Petter

Skatteprosenten er 22 prosent og det skattlegges som kapitalinntekt. Du kan lese mer om salg av eiendom her: Skatt når du skal selge bolig eller annen eiendom - Skatteetaten

Hilsen

Maria, Skatteetaten


Innsendt av Kjetil - March 31, 2023, 10:47 a.m.

IPS-innskudd med tap i verdi, gir dette noe fradrag?

Hei, kjetil 

Du får fradrag når du betaler inn innskudd til individuell pensons ordnin og den skattlegges som pensjon når det utbetales. 

Hilsen

Marie, Skatteetaten 


Innsendt av Rolf Gunnar - April 10, 2023, 2:09 p.m.

Kan man få fradrag for tømmi g av privat Septiktank? På forhånd takk Rolf Gunnar

Hei,  Rolf Gunnar 

Det kan man ikke for privat septiktank (dvs til egen bolig eller hytte) . Hvis det er til en utleie bolig kan utgiften trekkes fra. 

Hilsen

Marie, Skatteetaten 


Innsendt av Svissnormann - April 10, 2023, 2:10 p.m.

Eier egen bedrift og har 85 % av aksjene. Dette medfører høy restskatt knyttet til formuen. Kan denne restskatten betales innen 1. mai for å unngå rentetillegget? Er utbyttet jeg må ta ut for å dekke restskatten skattepliktig med 37%?

Hei, Svissnormann

Fristen for å betale tilleggsforskudd for å unngå rentetillegget er 31. mai , se her om Tilleggsforskudd  

Utbyttet som blir vedtatt utbetalt etter 6. oktober 2022 blir beskattet med 37,8 % se her Skatt på utbytte

Hilsen

Marie, Skatteetaten 


Innsendt av Kenneth - April 10, 2023, 2:13 p.m.

Lurer på i hvilken post i selvangivelsen jeg skal føre opp min leilighet i Tyrkia. Har ikke ført den opp før, da vi kjøpte den i 2010. Sa de til oss at det ikke var nødvendig, da Norge og Tyrkia ikke hadde noe skatte opplysningsplikt, da vi betaler vårt til Tyrkia årlig. Har også en Tyrkisk bankkonto med ca 500kr på. Den har vi kun for å spare gebyrer på uttak når vi er på ferie. Den kontoen setter vi inn deler av våre feriepenger når vi ankommer , da det er bedre økonomisk på uttak i lokal valuta.

Hei Kenneth 

Du skal i utgangspunktet opplyse om all formue og inntekt som du har i utlandet når du er bosatt i Norge. 

Du legger til eiendommen i kortet om fasteiendom som en fritidseiendom. Denne verdsettes til 30 prosent av eiendommens markedsverdi,

se her om Eiendom i utlandet

Bankkontoen som du har i Tyrkia under temaet bank, se her om  Formue og inntekt i utlandet

Hilsen

Marie, Skatteetaten 

 


Innsendt av Martin Rask - April 10, 2023, 2:14 p.m.

Jeg har nettopp sluttet i min tidligere jobb mot en sluttpakke som tilsvarer ni månedslønninger. Andre jeg kjenner som har gjort liknende tidligere advarer om at de fikk mye baksmell på skatten året etter fordi de gikk inn i en jobb med det samme og dermed tjente dobbelt i de månedene. Hvordan fungerer dette? Burde jeg be om ekstra skattetrekk i neste jobb for å forhindre dette?

Hei,  Martin 

Det vil nok være lurt å gå inn og sjekke skattekortet ditt ja. Dersom du har tabellkort er det viktig at bare den ene "arbeidsgiveren" din bruker del 1 av kortet. Trekkprosenten for biarbeidsgiver vil mest sannsynlig bli høyere siden du har dobbel inntekt i 9 måneder. Så jeg ville ha sjekket skattekortet og lagt inn opplysningene. 

Hilsen

Marie, Skatteetaten 

 


Innsendt av Bjørn - April 10, 2023, 2:15 p.m.

Hvordan fører man fradrag for betalt kildeskatt ved utbytte i utenlandske aksjer?

Hei Bjørn 

Dersom du har krav på fradrag så fører du det i skattemeldingen, siden du ikke har sagt noe om hvilket land du får utbytte fra så kan jeg ikke svare deg konkret. Du finner svarer ved å bruke denne veiviseren ;  Kildeskatt utbytte utenlandske aksjer

Hilsen

Marie, Skatteetaten 


Innsendt av Brokkarama - April 10, 2023, 2:19 p.m.

Hei. Vi er to venner som eier en hytte sammen og leie ut litt om sommeren gjennom AirBnb. Hvordan skal vi betale skatt på dette da Airbnb har bare en av oss registrert som ansvarlig og dermed alle inntekt stå i hennes navn. Skal vi dele inntekt fra årsoppgjør fra Airbnb og fører det på hver av oss ? Eller skal en har alt registrert på sitt og så vi gjør opp oss i mellom ? Hilsen forvirret

Hei, Brokkarama

Dere kan i skattemeldingen velge å fordele inntekten med 50 prosent på hver av dere. Den som har fått innberettet inntekten reduserer og den andre må legge til opplysningene. Se her om Utleie og ganske langt nede på siden finner dere en forklaring på hvordan det gjøres i skattemeldingen. 

Hilsen

Marie, Skatteetaten 


Innsendt av Terje - April 10, 2023, 2:26 p.m.

Hvilken post på skattemeldingen skal jeg bruke for skattefradrag av utgifter/omkostninger for salg av arvet skattefri bolig (arvelater/min mor har bodd der i 20 år)

Hei, Terje 

Det er ikke noen fradragsrett for slike utgifter så lenge det er et skattefritt salg. 

Hilsen

Marie, Skatteetaten 


Innsendt av Kåre - April 10, 2023, 2:26 p.m.

Private lån: Tidligere år har dette blitt ført i post 3.3.1 og 4.8,1 for hhv. Låntaker og långiver. I årets Skattemelding er det under Bank for låntaker, men jeg kan ikke finne ut hvordan långiver kan registrere dette (med fødselsnummer til låntaker, lånebeløp, betalt rente). Hvor skal det føres i skattemeldingen?

Hei Kåre 

Dette kan du legge til under annen gjeld. Søker du på annen gjeld i søkefeltet i skattemeldingen din så vil du finne frem til aktuell post. 

Hilsen

Marie, Skatteetaten 


Innsendt av «Mæææn» - April 10, 2023, 2:32 p.m.

Har bodd i en eiet bolig i frem til midten av desember 2022. Kjøpte og flyttet da inn i en ny. Den «gamle» ble ikke solgt før januar 2023. Kan jeg føre begge som primærboliger?

Hei, «Mæææn»

Du kan bare ha en primærbolig, slik at den boligen som du bodde i ved utgangen av året vil være din primærbolig . 

Hilsen 

Marie, Skatteetaten 

 


Innsendt av Arne - April 10, 2023, 2:32 p.m.

Fradrag for bruk av bil til/fra arbeid. Hvis man har et ENK og har firmabil hvor man får tilbakeført privat fordel, kan man da føre fradrag for kjøring mellom hjem og arbeid?

Hei, Arne 

Ja du kan få fradrag for reise mellom bolig og fast arbeidssted etter de vanlige reglene selv om du har firmabil.

Du finner informasjon om hvordandu beregner reisefradraget her Reise hjem arbeid

Hilsen

Marie, Skatteetaten 


Innsendt av Skyldig - April 10, 2023, 2:34 p.m.

Skyldig skatt. Hvis betaler inn på forskudd . Kan en da betale inn 100 kr mindre som ikke kreves inn?

Hei, Skyldig 

Det stemmer at restskatt som er under 100 kroner trenger du ikke å betale.

Se Restskatt (under punktet om restskatt under kroner 1000) 

Hilsen

Marie, Skatteetaten 


Innsendt av Marianne - April 10, 2023, 2:40 p.m.

Jeg har brukt egen bil i næring og har oversikt på alle turer og km. men dette er ikke meldt inn i A-meldingen av regnskapsfører for 2022 kan dette gjøres i etterkant/nå så jeg kan få fradraget for dette?

Hei, Marianne 

Kunne tenkt meg litt mer informasjon men skal prøve å svare på spørsmålet ditt. Siden henviser til A-meldingen så er du kanskje ansatt i ditt eget AS? Da må du i tilfelle føre reiseregninger på de turene du har brukt egen bil i næring og få utbetalt kilometer godtgjørelse for disse turene/reisene. 

Har du et ENK så kan du i ENK`et føre til fradrag inntil 6000 kilometer a kroner 3,50 pr år for bruk av privat bil i næring. Dersom det er flere biler i husstanden så gjelder fradraget per bil. 

Hilsen

Marie, Skatteetaten 


Innsendt av Arne - April 10, 2023, 2:43 p.m.

Ad inntekter og utgifter vedrørende sekundærbolig: kan installasjon av luft-luft varmepumpe føres som vedlikeholds-utgifter eller er det å anse som påkostning?

Hei Arne 

Hvis dette er en førstegangs installasjon så vil det bli regnet som påkostning. Senere utskiftning vil kunne regnes som vedlikehold. 

Jeg har da lagt til grunn at denne boligen leies ut og at leieinntektene blir skattlagt.  Se her om utleie av bolig og skillet mellom vedlikehold og påkostninger ; Utleie bolig

Hilsen

Marie, Skatteetaten 


Innsendt av KEE - April 10, 2023, 3:08 p.m.

Solgte en leilighet på Kypros som jeg eide sammen med en venn 50% eierandel. Vi har tapt ca 200000.hver. Har jeg rett på fradrag? Om jeg har hvilken post skal jeg føre det på? Vi har eid leiligheten i 12 år. Jeg har oppgitt min andel på 50% i skattemeldingen hvert år.

Hei Kee 

Salg av leiligheter  i utlandet følger i utgangspunktet de norske reglene for salg av bolig/fritidseiendom.  

Det er da bruken som vil være avgjørende for om det er et skattepliktig salg eller ikke. Har du brukt leiligheten som egen fritidsbolig i 5 av de siste 8 årene så vil salget være skattefritt. 

Se; Salg av bolig eller annen eiendom

Hilsen

Marie, Skatteetaten 


Innsendt av Ole Knut - April 10, 2023, 3:18 p.m.

Vist jeg ikke skal forandre på skattemelding behøver jeg da og sende inn før 1mai eller går det automatisk

Hei, Ole Knut 

Nei du trenger ikke sende inn skattemelding hvis det ikke er endringer. Hvis du har penger tilgode så kan du være så heldige at du får skatteoppgjøret ditt tidligere ved å levere inn elektronisk. 

Hilsen
Marie, Skatteetaten 


Innsendt av Iverzen - April 10, 2023, 3:54 p.m.

Hei, blir minstefradraget anvendt selv om jeg bare har renteinntekter eller aksjegevinst som inntekt og overstiger minstefradraget?

Hei, Iverzen 

Nei minstefradraget gis bare i lønns eller pensjonsinntekter.  Se her om Minstefradrag

Du vil derimot få personsfradaget, forutsatt at du har tilstrekkelig inntekt. For skatteåret 2022 var personfradraget på kroner 58.250 

Hilsen

Marie, Skatteetaten 

 

 


Innsendt av Ole-Bjørn - April 10, 2023, 4:47 p.m.

1) Hvordan skal man føre opp pengegaver f.eks. 100 000 NOK i form at forskudd på arv? 2) Hvor mye kan man tjene i honorar fra frivillig organisasjon/idrettslag før det må skattes og oppgis i skattemeldingen (f.eks trenerhonorar 15000 NOK per år inkl kjøregodtgjørelse (5000 NOK) fra idrettslag)

Hei, Ole- Bjørn 

1) Under personlige forhold så svarer du ja på at du har mottatt forskudd på arv 

2) Fra frivillige lag kan du ha en lønnsinntekt på inntil kroner 10 000 skattefritt. Du kan og få dekket utgifter inntil kroner 10 000 årlig men disse må kunne dokumenteres. 

I tillegg kan du dersom du er dommer i en lagidrett hvor det er nødvendig med spesielt utstyr få dekket disse utgiftene med inntil kroner 310 per oppdrag men ikke med enn kroner 3100 fra samme oppdragsgiver. Satsene gjelder for 2022. 

Se her; Lønn mm fra frivillig lag eller organisasjon

Hilsen

Marie, Skatteetaten 


Innsendt av "Sussi" - April 10, 2023, 8:29 p.m.

Tilbakebetaling av skatt til avdøde ektefelle. Det er kommet melding om tilbakebetaling av skatt til min avdøde ektefelle i papirutgave. Jeg går utifra at dette skal tilfalle meg, men jeg ble usikker på hvordan. Jeg har fått min melding digitalt.

Hei Sussi 

Ja det tilfaller deg. Dersom hans konto er avsluttet så må du endre kontonummeret for utbetaling av tilgode beløp. Det går raskest hvis du gjør denne endringen elektronisk.  Se her;  Endre konto og du velger "Konto til arving eller bostyrer når skattepliktig er død" 

Hilsen

Marie, Skatteetaten 


Innsendt av Lise - April 11, 2023, 6:32 a.m.

Hei, Jeg står som medlåntaker på min voksne sønn sitt lån. Han betaler renter og avdrag. Siden han er student har han ingen inntekt, han begynner snart med utleieinntekter. Kan jeg trekke rentene fra på min selvangivelse?

Hei, Lise

Når medlåntakere har lån sammen og banken har rapportert beløpet kun på den ene, må begge endre sine skattemeldinger. Dere må fordele fradraget for gjelden og gjeldsrentene etter det reelle ansvarsforholdet. Det er uten betydning hvem av medlåntakerne som faktisk har betalt rentene. 

Hilsen 

Hanne, Skatteetaten


Innsendt av Zize - April 11, 2023, 8:04 a.m.

Kan vi få avdrag fra bompenger når avgiftene overstiger 12.000 kr. i året, hjem jobb hjem.?

Hei, Zize

Dersom du oppfyller kravene for reisefradrag, kan du kreve fradrag for bompenger dersom du sparer minst to timer hver dag i reise- og vente tid ved å bruke bil, sammenlignet med offentlig transport. Kø/rushtid er i seg selv ikke en grunn til å få godkjent kostnader til bom. 

Du kan selv sjekke om du har krav på reisefradrag her.

Hilsen

Hanne, Skatteetaten


Innsendt av Claus I - April 11, 2023, 8:39 a.m.

Jeg har store utgifter til strøm fordi jeg har en kronisk sykdom og er rullestol bruker. Jeg sitter mye hjemme og må ha en temperatur på 26 grader. Kan jeg oppgi dette og kreve trekk p.g.a høye strøm utgifter ?

Hei, Claus I 

Dersom du har merutgifter til strøm på grunn av sykdom eller svakheter kan du ha rett til å kreve særfradrag for store sykdomsutgifter. 

For å ha krav på særfradrag for store sykdomsutgifter må du ha fått særfradraget i 2010 og 2011.

Du kan lese mer her: Særfradrag for store sykdomsutgifter

Hilsen 

Hanne, Skatteetaten

 


Innsendt av Ingunn K - April 11, 2023, 8:53 a.m.

Jeg har solgt leilighet jeg ikke har bodd i og investert gevinsten i ny utleieleilighet! Må jeg skatte av hele «gevinsten»?

Hei, Ingunn 

Dersom du ikke har oppfylt bo- og eiertid for skattefritt salg av bolig, vil hele gevinsten ved salg av bolig være skattepliktig. Det har ingen betydning at du har investert gevinsten i en ny utleieleilighet. 

Du kan finne mer informasjon i veilederen vår her: Skatt ved salg av bolig eller annen eiendom

Hilsen 

Hanne, Skatteetaten


Innsendt av Kaja - April 11, 2023, 9:42 a.m.

Hei. Jeg ser at min leilighet er fått mye høyere pris en hva den er hvert så jeg har fått en fin formue, kan jeg endre den prisen hvis jeg legger ved verdivurdering? Hvor gammel kan verdivurderingen være?

Hei, Kaja

Verdien på din bolig har vi beregnet på bakgrunn av statistikk hentet fra SSB. Noen ganger blir derfor verdien vi setter for høy. 

Du kan selv endre verdien på din bolig i skattemeldingen, dersom du kan dokumentere at formuesverdien for din primærbolig overstiger 25 prosetn av dokumentert markedsverdi opp til 10 millioner kroner og deretter 50 prsent for det som er over 10 millioner kroner. 

Som dokumentasjon kan du bruke verdivurdering/takst som er gjort etter 1. juli i inntektsåret. Skal du endre formuesverdien på boligen din for 2022, betyr dette at dokumentasjonen ikke kan være eldre en fra 1. juli 2022. 

Du kan også bruke observerbar markedsverdi som dokumentasjon. Du kan da vise til kjøpskontrakt eller lignende for en tilnærmet lik bolig som din som er solgt i samme området. 

Du kan lese mer her: Endre formuesverdi av egen bolig

Hilsen 

Hanne, Skatteetaten


Innsendt av Jan - April 11, 2023, 10:57 a.m.

Vi er et pensjonert ektepar. Har forskjellig inntektsnivå. Har i fjor kjøpt en bobil. Til hvem sin likning skal den føres, eller skal den deles likt eller ulikt på hver? Det samme gjelder fordeling av verdien på primærboligen. Han har brutto formue på omlag 25 mill. og nettoformue på omlag 22 mill. Gjeld på 3,4 mill. Hun har sum formue på kr. 990 tusen og kr 0,- i sum gjeld. Takk!

Hei, Jan

Hvordan dere fordeler formuen deres kan dere selv bestemme. Som ektefeller lignes dere sammen, og dere vil totalt betale like mye i skatt uansett hvordan dere fordeler formuen mellom dere. 

Bobilen fører dere i skattemeldingen på en av dere. Dere velger selv hvordan dere fordeler verdien på primærboligen deres mellom dere. 

Dere kan lese mer her om fordeling av inntekter, kostnader og formue. 

Hilsen 

Hanne, Skatteetaten


Innsendt av Kalle Navn - April 11, 2023, 11:25 a.m.

Hei, Fradrag barnepass for to barn er 25000+15000kr. Kan man velge å ta fradrag for mer enn 25000 på ett barn, så lenge man totalt er under 40 000? Kan man feks trekke fra 35000 for den enes barnehage og ingenting for den andre?

Hei, Kalle Navn 

Har du utgifter til pass av barn som ved utgangen av inntektsåret er 11 år eller yngre, og/eller barn som er 12 år eller eldre med særskilt behov for omsorg og pleie, kan du få fradrag for dette. 

Har du to barn kan du kreve maksimalt 40 000 kroner i fradrag. Det har ingen betydning om kostnadene knytter seg til et av barnet eller begge barna. Dersom dere betaler 35 000 kroner i barnehage for det ene barnet, og har 0 kroner i kostnader til barnepass for det andre barnet, betyr dette at dere kan kreve 35 000 kroner i foreldrefradrag. 

Hilsen 

Hanne, Skatteetaten


Innsendt av Amy - April 11, 2023, 11:48 a.m.

Jeg har fått en forventet restskatt. Restskatten inkluderer renter. Jeg vil betale restskatten før forfall (30/4?) Skal jeg da betale med el uten renter? Mh Amy.

Hei, Amy 

Dersom du betaler restskatten innen 31. mai 2023, skal du betale restskatten uten renter. 

Hilsen 

Hanne, Skatteetaten


Innsendt av Ware - April 11, 2023, 11:56 a.m.

Hei, Hvilken av disse har man krav på når det gjelder fradrag i utleie leilighet? A- fellesutgift? B- eiendomskatt? C- kostander på ting som man kjøper til leiligheten? D- strøm, internett? E- tak skifting f.eks? Er disse alt noe man har krav på eller? og hvordan man trekke fra? trekke man fra total inntektene før man rapportere til skatteaten eller er det egne felter der man skriver totalt kostnadene på disse?

Hei, Ware

Du kan kreve fradrag for alle kostnadene du nevner over her i forbindelse med utleie. Vi gjør oppmerksom på at det gjelder egne regler ved utleie av fritidsbolig, eller ved korttidsutleie av egen bolig. 

Du finner mer informasjon knyttet til utleie av bolig her: skatt når du leier ut bolig og eiendom 

Du finner på denne siden også eksempler på fradrag for kostnader du kan kreve i forbindelse med utleie av bolig. 

Hilsen 

Hanne, Skatteetaten


Innsendt av Terje Roar - April 11, 2023, 12:43 p.m.

Hei! Hvordan fører vi opp arv av tomt eller penger?

Hei, Terje Roar

Dersom du har arvet en tomt og eide denne per 31.12 må du sjekke om den er kommet med under "bolig og eiendeler" i skattemeldingen din. Er ikke tomten kommet med kan du selv legge den inn ved å trykke på "legg til bolig eller eiendom". 

Er totalsummen av det du har arvet (verdi på tomt + penger) på 100 000 kroner eller mer, skal du også legge dette inn under "gave og arv" i skattemeldingen din. Du kan finne rett felt ved å søke på "arv" i søkefeltet du finner oppe til høyre i skattemeldingen din. 

Hilsen 

Hanne, Skatteetaten


Innsendt av Lasse - April 11, 2023, 12:44 p.m.

Jeg tenker å starte med kjøp og salg av antikviteter på hobbybasis, og lurer på hvordan jeg skal rapportere eventuell fortjeneste. Tenker å prøve følgende: - kjøpe brukte ting på markeder, Finn og liknende - selge på nett til utlandet (slik at jeg unngår mva rapportering) Utgiftene vil være det jeg betaler for sakene, porto/forsendelse, emballasje etc Er det nok at jeg holder orden på alle utgiftene og inntektene - feks på et regnenark, og så oppgir eventuell fortjeneste via skattemeldingen hvert år ? Jeg vet ikke hvordan det vil gå men håper å kunne selge for 5 000 (eller noe mer hver måned).

Hei, Lasse

Dersom du driver med kjøp og salg av varer vil du kunne bli næringsdrivende. For å kunne fastså om du driver næringsvirksomhet må man vurdere om din virksomhet: 

- Drives for egen reging og risiko

- Har et visst omfang 

- Er egnet til å gå med overskudd over tid

- Tar sikte på en viss varighet. 

Dersom du er næringsdrivende skal du levere skattemelding med næringsspesifikasjon hvert år hvor du fører innteker og kostnader. 

Les gjerne mer og prøv veiviseren vår for å se om du vil bli næringsdrivende her: Er jeg næringsdrivende? 

Hilsen 

Hanne, Skatteetaten


Innsendt av Tor O - April 11, 2023, 12:59 p.m.

Kjøpte bolig 01.12.2022 for kr. 5.000.000,-. Grunnlagt for formuesverdi (Beregnet markedsverdi) i skattemeldingen pr. 31.12.2022 er satt til 5.154.288,-. Hva er grunnen til at denne verdien er økt med mer enn 3 % på én måned, når all annen tilgjengelig informasjon sier at verdien i desember gikk ned ?

Hei, Tor

Skatteetaten beregner en boligverdi (beregnet markedsverdi for bolig) basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til din boligs beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Da vi bruker statistiske opplysninger for å beregne boligverdien, vil boligverdien derfor ikke alltid bli helt korrekt. 

Dersom du kan dokumentere at formuesverdien for din primærbolig overstiger 25 prosent av dokumentert markedsverdi opp til kroner 10 millioner og deretter 50 prosent for det som er over 10 millioner, har du krav på å få formuesverdien satt ned. Du endrer boligverdien ved å trykke på "åpne og endre" på kortet hvor du finner boligen i skattemeldingen din. Her huker du av for "Jeg vil beregne formuesverdien ut fra en ny, dokumentert markedsverdi..". 

Du kan lese mer her: Endre formuesverdi av egen bolig

Hilsen 

Hanne, Skatteetaten 


Innsendt av Knut - April 11, 2023, 1:14 p.m.

Hei Hvilken post skal jeg føre inn tap på salg av feriebolig på Kypros?

Hei, Knut

Ved salg av fritidsbolig vil salget være skattefritt dersom du har eid fritidsboligen i mer enn 5 år, og brukt fritidsboligen som egen fritidsbolig i minst 5 av de siste 8 årene. Dersom salget er skattefritt kan du ikke kreve fradrag for tap ved salg av boligen. 

Dersom du ikke har oppfylt kravene for skattefritt salg, vil salget være skattepliktig. Dette betyr at du skal betale skatt av gevinst, og kan kreve fradrag ved tap. 

Gevinst og tap ved salg av bolig kan du legge inn i skattemeldingen din ved å søke på "Gevinst og tap ved salg av eiendom" i søkefeltet du finner oppe til høyre i skattemeldingen din. 

Hilsen 

Hanne, Skatteetaten


Innsendt av Terje. - April 11, 2023, 1:15 p.m.

Selv om du er fornøyd med å selge en arvet bolig til millioner av kroner uten å skatte av det, må du ikke glemme at du kan ha krav på et «ukjent» fradrag. Artikkel fra Dine penger.no samt en del andre artikkeler om dette. Marie svarte meg at det IKKE er skattefradrag på arvet skattefri bolig. Hva skal jeg tror. Vil ha svar på hvorfor og hvilken post det skal skrives.

Hei Terje 

Jeg var kanskje litt kjapp, jeg la til grunn skattfritt siden du opplyste at salget var skattefritt smiley 

Du finner frem til gevinsten/tapet ved å trekke inngangsverdien fra utgangsverdien.  Utgangsverdien er salsgsum minus omkostninger knyttet til salget. Inngangsverdien vil normalt være markedsverdien på tidspunktet du arvet inkludert andre kostnader ved overtakelsen .  Se her for mer informasjon 

Salg av arvet bolig

I skattemeldingen så søker du på gevinst eller tap ved salg av eiendom så vil aktuell post komme opp. 

Hilsen

Marie, Skatteetaten 

 

 

 

Norsk Familieøkonomi