Kan dette være et tegn på stagnasjon i oljesektoren?

- Alt henger sammen, sier sjeføkonom Reid Krohn-Pettersen i Norsk Familieøkonomi til HegnarOnline.

Artikkelen er skrevet av Odd Steinar Parr. Både sak og bilde er hentet fra hegnar.no.

SSB er i dag ute med en ny konjunkturrapport, og den peker mot en periode med svakere vekst for norsk økonomi de neste årene - eller det byrået kaller en "moderat høykonjunktur".

- Får nedkjøling i Norge
Rapporten stemmer godt overens med det sjeføkonom Reid Krohn-Pettersen i Norsk Familieøkonomi antydet tidligere i vår: at den økonomiske veksten i Norge har stoppet opp.

- Så lenge veksten i Europa og andre land rundt oss ikke har startet, og Kinas vekst har avtatt - og sannsynligvis vil avta kraftig, vil vi få en nedkjøling i Norge, sier han til HegnarOnline.

- Først når den europeiske krisen er over, og etterspørselen etter norske varer (utover olje- og oljerelaterte produkter) stiger, kommer vi på ny til å se et nytt oppsving, føyer sjeføkonomen til.

Dette bekymrer mest
Hvor lenge må vi vente på dette oppsvinget?

- Forhåpentlig er amerikanerne i førersetet i 2014, og da kan 2015 godt bli året da oppsvinget kommer. Men indikatorene i USA er for svake til å si at det har blitt bedre der, på samme måte som indikatorene i Norge også fortsatt er for svake til å si at vi har stoppet opp, sier Krohn-Pettersen.

Hva bekymrer deg mest med norsk økonomi?

- Jeg er egentlig ikke så veldig bekymret. Men det bekymrer meg at investeringer i fastlandsøkonomien er vanskeligere nå enn for 12 måneder siden, og det er der vi vil få evt. etterdønninger i form av økt ledighet, sier sjeføkonomen.

Stagnasjon i oljesektoren?
Når HegnarOnline ringer sitter Krohn-Pettersen og ser på NAV-tallene for sysselsettingen i april. På oversikten over registrerte ledige stillinger, fordelt på yrke, merker sjeføkonomen seg spesielt at 2.198 stillinger var registrert ledige i ingeniør- og IKT-fag.

Det er ned hele 22 prosent fra samme tid i fjor.

- Etterspørselen etter ingeniører er altså mindre. Hvis du leser stillingsannonser i avisen, så er ikke det like lett lenger. Når vi ser mindre etterspørsel etter ingeniører - som det var manko på før, kan det være et tegn på stagnasjon i oljesektoren, sier sjeføkonomen, med ekstra vekt på "kan".

- Innen finans ser du at det har stoppet opp for meglere og finansrådgivere, men det skulle bare mangle når DNB skal si opp 1.500 ansatte, fortsetter han.

- Kan få et klasseskille
Men tilbake til oljesektoren, så har det jo vært mye fokus på kostnadsnivået på norsk sokkel i det siste.

- Alt henger jo sammen. Ingeniørene er dyre, kostnadene blir høye og investeringene på feltene dyre. Og videre ser du for eksempel at ingeniørene drar opp boligprisene i pressområdene.

- Hvis ikke investeringene i fastlandsøkonomien stopper opp, kan vi få et klasseskille mellom kysten/oljerelaterte næringer og tidligere eksportnæringer, sier Krohn-Pettersen.

- For mye til bolig og bank
Tall fra både Finans Norge og SSB viser mer sparing i fond, men sjeføkonomen er overrasket over at økningen i aksjefond ikke er høyere hos norske husholdninger, all den tid spareraten er den høyeste noensinne.

- Jeg liker høyere sparerater, men ikke at alt går inn i bolig - og dessuten har norske husholdninger over 100 milliarder kroner på høyrentekonto i bank, sier han.

Hva vil du si om nordmenns risikotaking?

- Den er negativ. Hvis du tar innskuddsrenten på høyrentekonto, minus skatt og inflasjon, er det ikke mye igjen netto. Derfor er jeg litt overrasket, og delvis bekymret over, at ikke flere sparer i annet enn bankkonto, avslutter Krohn-Pettersen overfor HegnarOnline.

Norsk Familieøkonomi