Investeringstjeneste

Investeringstjeneste

Ved å besvare noen få spørsmål i Investeringstjenesten NOON Invest, får du vite hvordan du bør investere.

Fordel investeringstjeneste

  • Forvaltningsgebyr 0,90 % (Ordinært 0,95%)
  • Minstebeløp 75 000 kroner (Ordinært 100 000 kroner)

Dersom du har midler du vil investere, men ikke ønsker å gjøre det selv, ikke vet hvordan du gjør det selv, eller ikke vet hvor og hvordan du bør investere, kan NOON Invest være den rette løsningen for deg. Gjennom investeringstjenesten forteller du om dine ønsker og behov, og basert på dine svar blir det satt sammen en porteføjle som passer for deg. Medlemmer i Norsk Familieøkonomi får 5 % lavere forvaltningsgebyr, i tillegg til tilbud om lavere minstebeløp for investering enn andre.

Når du har besvart spørsmålene og sett forslaget til din portefølje og forventet utvikling, kan du velge å investere. Det er vanskelig å sette sammen en portefølje dersom man ikke har den nødvendige kunnskapen. NOON Invest er en løsning for de som ønsker å investere i indeksfond, men ikke vet hvordan man skal velge. Indeksfond kan være det beste alternativet dersom du har en lengre tidshorisont (> 5år) på sparingen. 

Les mer om indeksfond her.

Sist oppdatert: Oct. 25, 2021, 8:39 a.m.

sam

Spørsmål og svar

Et indeksfond er et aksjefond med svært lave kostnader. Et indeksfond skal følge børsindeksen nærmest mulig, og blir ikke aktivt forvaltet. Vi ser at som regel vil et indeksfond gi bedre avkastning over tid enn aktiv forvaltede aksjefond, på grunn av de lave kostnadene.