Forskjellige typer boliglån

Vet du hva et annuitetslån, et serielån, et rammelån eller et fastrentelån er? Når du skal søke om boliglån er det en fordel å vite litt om forskjellene på de ulike typer lån som bankene tilbyr.

Slik bytter du bank

Mange tror det er veldig mye arbeid å finne seg en billigere bank, men som oftest er flyttefrykten ubegrunnet. Å bytte bank er nemlig langt fra vanskelig, og husk at du ikke trenger å flytte hele bankforholdet ditt selv om du har funnet en bank med lavere boliglånsrente.

Dette skal du si nei til når du søker om boliglån

Når du kontakter banken for å søke om boliglån, bør du være veldig fokusert og ikke la deg "lure" til å kjøpe tilleggsproduktene fra banken.

Avdragsfrie lån

Når du tar opp et boliglån kan det være fristende å be banken om avdragsfrihet de første årene for å få en litt romsligere økonomisk situasjon. Men så lenge det ikke er en spesiell grunn for det, anbefaler vi låntakere å betale avdragene sine fra starten av.

La familien investere i din bolig

Minimumskravet til egenkapital er i utgangspunktet 15 % av kjøpesummen. Det er ikke lett å spare seg opp til dette kravet, som styres av banken selv og ikke myndighetene lenger. Derfor har vi sett at flere av våre medlemmer, som har anledning, har hjulpet sine barn eller barnebarn ved å felles investere i ungdommens nye bolig, uten å kausjonere.

Fastrentelån er en forsikring

Du skal ikke velge fastrente fordi du tror du kan tjene penger på det, men fordi du trenger en forsikring mot svingninger i boliglånsrenten.

Hva innebærer det å være kausjonist?

Trenger du noen til å stille som kausjonist bør både du og de aktuelle kausjonistene vite hva dette ansvaret innebærer. Her er litt informasjon som dere kan gå gjennom sammen.

Alternativer til kausjon

Med høye boligpriser og krav til egenkapital ved kjøp av bolig, har det de siste årene blitt svært vanlig at foreldre hjelper barna inn på boligmarkedet. Det er mange alternativer til hvordan en gjør dette, og hver enkelt familie må finne den ordningen som passer dem best.

Billån inn i boliglånet

Lønner det seg å bake billånet inn i boliglånet? Renten på et billån vil alltid være høyere enn renten du har på boliglånet ditt. Det er fordi verdifallet på bil er mye større enn på bolig, og dermed er det langt mindre sikkerhet i bil enn i bolig. Høyere billånsrenter gjør at mange blir fristet til å bake billånet inn i boliglånet.

Flytte billån til annen bank

Å flytte et billån er dessverre ikke like enkelt som å flytte en forsikring eller et boliglån. Flere banker sier rett og slett nei til å flytte billån fra annen bank og til dem.

Kjøp av bil

Ikke alle er like trygge på bilkjøp og hvordan de skal gå frem. Her kan du se hvordan en slik prosess med å kjøpe bil og få utbetalt billån kan fungere.

Refinansiering av boliglån

Dersom du har betalt ned på boliglånet ditt i mange år, og boligen i tillegg har steget i verdi, kan det være fornuftig å refinansiere lånet ditt.

Slik fungerer et seniorlån

Hvis du eier en bolig som er nedbetalt kan den representere store verdier. Men så lenge du ikke selger boligen, er dette penger du ikke vil se noe til. Det er grunnen til at seniorlån er blitt mer utbredt de siste årene.

Slik søker du om startlån

Startlån er en låneordning for alle som har vanskeligheter med å komme inn på boligmarkedet, eller for å kunne bli boende i den boligen en allerede har.

Trenger du hjelp ut av "luksusfellen"?

Dersom man kommer i en situasjon hvor inntektene ikke strekker til i forhold til utgifter, er det viktig at man er ærlig ovenfor banken eller andre kreditorer. Man bør vise at man har betalingsvilje og ønsker å gjøre opp for seg, selv om betalingsevnen ikke er til stede.

Visste du at

som medlem kan spare inntil 8.000 kroner på boliglån?

hvis du handler hos en av våre partnere på nett, gir vi deg penger tilbake?

våre medlemmer får tre utgaver i året av magasinet vårt

medlemmer i gjennomsnitt kan spare mer enn 3.000 kroner på forsikring?

du får pengene tilbake om du ikke sparer penger på våre avtaler?