Informasjon om forsikringsformidling 

(i henhold til forskrift om forsikringsformidling av 9. desember 2005 § 3-1)

Norsk Familieøkonomi med organisasjonsnummer 982 069 483, Pb. 184, 4349 Bryne er registrert som forsikringsformidler for Codan Forsikring. Registreringen kan kontrolleres på Codan Forsikring sin hjemmeside https://www.codanforsikring.no/om-codan/agent-og-partneroversikt

For formidling, tilrettelegging og administrasjon av private skadeforsikringer mottar Norsk Familieøkonomi provisjon for forsikringssalg fra Codan Forsikring som vil utgjøre 10% av første års forsikringspremie og 3% av forsikringspremie ved senere fornyelser.

Forsikringsselskap

Codan Forsikring NUF er norsk filial av det danske forsikringsselskapet Codan Forsikring A/S. De har konsesjon som skadeforsikringsselskap fra det danske Finanstilsynet. Virksomheten i den norske filialen av Codan er under tilsyn fra det danske Finanstilsynet og det norske Finanstilsynet.

Codan Forsikring NUF er registret i det norske Foretaksregisteret med organisasjonsnummer 99150249. Adresse er Verkstedveien 3, 0277 Oslo.

Codan Forsikring A/S er registrert hos Ervervs- og Selskapsstyrelsen i Danmark med CVR nr. 10529638. Adresse er Gammel Kongevej 60, DK-1790 København V, Danmark.

Verken Codan Forsikring eller Norsk Familieøkonomi har direkte eller indirekte eierinteresser som utgjør mer enn 10 % i hverandres selskaper.

Hvordan fremsetter jeg en klage? 

Dersom det oppstår uenighet eller du er misfornøyd med håndteringen av en sak i relasjon til en forsikringsavtale, kan du kontakte Codan Forsikring på telefon 408 06 300 eller sende en skriftlig henvendelse. Ved klage vedrørende forsikringsavtale eller oppgjør kan du også be om ny vurdering. Ta kontakt med: Codan Forsikring Intern Klageordning Postboks 523 Skøyen 0214 Oslo. Du kan også kreve nøytral klagebehandling i medhold av Forsikringsavtaleloven § 20-1. Da kan du kontakte: Finansklagenemnda Postboks 53, Skøyen 0212 Oslo. Du finner ytterligere informasjon på Codan Forsikring sine nettsider.