Informasjon om forsikringsformidling 

(i henhold til forskrift om forsikringsformidling av 9. desember 2005 § 3-1)

Norsk Familieøkonomi med organisasjonsnummer 982 069 483, Pb. 184, 4349 Bryne er registrert som forsikringsformidler for Tryg Forsikring. Registreringen kan kontrolleres hos Finanstilsynet og i virksomhetsregisteret.

For formidling, tilrettelegging og administrasjon av private skadeforsikringer mottar Norsk Familieøkonomi provisjon for forsikringssalg fra Tryg Forsikring som vil utgjøre 10% av første års forsikringspremie og 3% av forsikringspremie ved senere fornyelser.

Forsikringsselskap

Tryg Forsikring A/S De har konsesjon som skadeforsikringsselskap fra det danske Finanstilsynet. Virksomheten i den norske filialen av Tryg er under tilsyn fra det danske Finanstilsynet og det norske Finanstilsynet.

Tryg Forsikring er registret i det norske Foretaksregisteret med organisasjonsnummer 989563521. Adresse er Postboks 365, 1326 Lysaker. Telefon: (+47) 408 06 300, www.tryg.no.

Verken Tryg Forsikring eller Norsk Familieøkonomi har direkte eller indirekte eierinteresser som utgjør mer enn 10 % i hverandres selskaper.

Hvordan fremsetter jeg en klage? 

Dersom det oppstår uenighet eller du er misfornøyd med håndteringen av en sak i relasjon til en forsikringsavtale, kan du kontakte Tryg Forsikring på telefon 408 06 300 eller sende en skriftlig henvendelse. Ved klage vedrørende forsikringsavtale eller oppgjør kan du også be om ny vurdering. Ta kontakt med: Tryg Forsikring Intern Klageordning Postboks 365 1326 Lysaker. Du kan også kreve nøytral klagebehandling i medhold av Forsikringsavtaleloven § 20-1. Da kan du kontakte: Finansklagenemnda Postboks 53, Skøyen 0212 Oslo. Du finner ytterligere informasjon på Tryg Forsikring sine nettsider.