Alene fra fødsel

Det kan være vanskelig å vite at en skal være aleneforsørger for barnet sitt helt fra fødselen av. Heldigvis har vi gode ordninger som skal sikre at både du og barnet ditt får en sikker og forutsigbar livssituasjon.

Slik søker du om støtte

Når du er enslig mor eller far er det flere offentlige stønader som kan være aktuelle for deg å søke om.

Få kontroll under et samlivsbrudd

Dersom du og din partner har bestemt at dere skal gå fra hverandre, er det viktig å først få en god oversikt over den felles økonomien deres.

Rett til permisjon uten lønn

Etter arbeidsmiljølovens bestemmelser er det mulig å få utvidet foreldrepermisjonen med 1 år etter barnas første leveår. Det samme gjelder ved adopsjon av barn som er under 15 år.

Hvem har foreldreansvaret?

Verge for den mindreårige er den eller de som har foreldreansvaret. Det vanligste er at begge foreldrene er verge i fellesskap. Det er imidlertid noen unntak.

Husk å skrive samboerkontrakt

Så fort en flytter inn med første flytteeske og koffert, er det økonomisk uansvarlig å ikke inngå samboerkontrakt. Men hva bør egentlig inngå i en samboerkontrakt?

Forskjellen på gifte og samboere

Det er fortsatt slik at samboere ikke har like gode rettigheter som de som gifter seg. Dette gjelder særlig på det økonomisk plan. Forskjellene finner man selv om en har vært samboere med samme folkeregistrerte adresse i mer enn to år.

Samliv og økonomi

God kommunikasjon er viktig for å unngå at krangling om økonomi truer parforholdet. Vi gir råd om hvordan dere kan oppnå god og åpen kommunikasjon rundt økonomi og dermed unngå store uenigheter.

Regler for ansettelse

Ved ansettelse er det forskjell på om ansettelsen skal skje i privat eller offentlig virksomhet, men både privat og offentlig virksomhet har stor frihet til å ansette den personen som ønskes.

Alle skal ha en arbeidsavtale

Et arbeidsforhold innebærer at arbeidsgiver og arbeidstaker inngår en gjensidig forpliktende avtale om at arbeidstakeren skal utføre arbeid i arbeidsgivers tjeneste.

Hvordan sette opp budsjett

Undersøkelser viser at hele én av tre nordmenn har tom konto før neste lønning kommer. Mange har heller ikke en økonomisk buffer til å dekke utforutsette utgifter - som ny vaskemaskinen hvis den gamle plutselig ryker. Vi anbefaler alle å sette opp et budsjett for å få en litt bedre kontroll på familiens penger.

Når barnet er sykt

Arbeidstaker som har omsorg for barn under 12 år, har rett til permisjon for nødvendig tilsyn med og pleie av barnet i hjemmet eller i helseinstitusjon når det er sykt.

Dette innebærer prøvetid

Den første tiden i et arbeidsforhold vil ofte være prøvetid. For å være gyldig må avtaler om prøvetid inngås skriftlig. Prøvetid kan avtales for inntil seks måneder i faste og midlertidige ansettelsesforhold.

Permisjon med kronisk sykt barn

Dersom du har omsorg for et barn med kronisk sykdom, gir loven deg noen ekstra rettigheter for at du skal kunne ta deg av barnet.

Har du et livstruende sykt barn?

Hvilke rettigheter har arbeidstakere som har omsorg for barn med livstruende eller alvorlig sykdom eller skade?

Så mye ferie har du krav på

Lengden på ferien, når den skal tas ut, og beregning og utbetaling av feriepenger, reguleres først og fremst av ferieloven. I tillegg vil det for mange arbeidstakere gjelde tariffbestemmelser eller foreligge lokale og individuelle avtaler som gir ytterligere rettigheter enn det loven foreskriver.

Spotprisavtale

Spotpris, populært kalt innkjøpspris, har blitt vanligere og vanligere de siste årene. Dette er et meget forbrukervennlig produkt.

Fastprisavtale

Fastpris er, som navnet indikerer, en avtale der prisen er fast for en lengre periode, f.eks. 1, 2 eller 3 år.

Standard variabel strømavtale

Med en standard variabel strømavtale følger prisen sesongens strømpris, og man unngår de største utslagene i prisen som spotprisavtaler gir.

Dette kan du henvende deg til Nav om

Når du går gjennom et samlivsbrudd er det dessverre flere institusjoner du må ta kontakt med. Her er en oversikt over hvilke ordninger Nav har ansvar for.

Din hverdagsøkonomi

Man bør være oppmerksom på egen økonomi i det daglige. Det viser seg at man ved enkle grep kan spare mye penger. Her får du noen konkrete tips fra oss om hvor og hvordan du kan starte.

Disse kan søke om bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter. Dersom du er i målgruppen kan du søke om bostøtte gjennom Husbanken.

Foreldrepenger ved fødsel

Du kan få foreldrepenger hvis du har vært yrkesaktiv og har hatt pensjonsgivende inntekt i minst 6 av de 10 siste månedene før stønadsperioden begynner. Årsinntekten din må være minst halvparten av grunnbeløpet (G) i folketrygden.

Frykter du oppsigelse?

Oppsigelse er selvsagt ikke det første du skal tenke på når du nettopp har fått deg ny jobb. Men hvilke regler som gjelder, kan det uansett være greit å være klar over.

Økonomi ved ulønnet permisjon

Etter at den vanlige foreldrepermisjonen er slutt, ønsker mange foreldre å ta ulønnet permisjon i en kortere eller lenger periode. Dette kan være fordi en tar et bevisst valg om å ha barnet/barna lenger hjemme, eller fordi en ikke har fått barnehageplass. Uansett grunn kan det gi familien en økonomisk utfordring.

Problemer på arbeidsplassen?

Det er ikke alltid like lett å være ny, og kanskje yngst på en arbeidsplass. Møter du jevnlig på ubehagelige situasjoner er ikke det noe du skal måtte finne deg i.

Slik kan du bedre økonomien din

Sliter du med gjeld og betalingsproblemer, kan det være greit å ta med seg noen gode råd om hvordan en kan sitte igjen med litt mer penger når måneden er slutt.

Stegene i en inkasso-sak

Trenger du informasjon om de ulike stegene i en inkassosak? Her kan du se hvordan et krav utvikler seg, og når kan du forhandle.

Tips til trygg netthandel

Når du handler på nett er det visse forholdsregler du bør ta. Her får du noen tips til hvordan handelen kan bli litt tryggere.

Visste du at

som medlem kan spare inntil 8.000 kroner på boliglån?

hvis du handler hos en av våre partnere på nett, gir vi deg penger tilbake?

våre medlemmer får tre utgaver i året av magasinet vårt

medlemmer i gjennomsnitt kan spare mer enn 3.000 kroner på forsikring?

du får pengene tilbake om du ikke sparer penger på våre avtaler?