Tabellen viser et utvalg av dekningene som forsikringsselskapene er målt på i undersøkelsen.

Har du DNBs reiseforsikring Best og trenger en oversikt over hvilke dekninger de andre forsikringsselskapene har? Her kan du laste ned hele oversikten. (Krever medlemskap)

Gouda SpareBank 1 Codan Forsikring Eika Frende Storebrand Gjensidige Tryg Vardia DNB Europeiske
Produktnavn Super Topp Reiseforsikring Reise ReisePluss Reiseforsikring Helårs reiseforsikring Reise Pluss ReiseEkstra Super Best Super reise
Pris enslig 40 år 1300 1397 1370 1295 1296 1199 1639 1301 1320 1546 1765
Pris familie 40 år 1575 1792 1655 1715 1596 1642 2503 1604 1600 2031 2201
Pris enslig 75 år Helårs tilbys ikke nye kunder, kan kjøpe Senior forsikring for enkeltreise 1887 1655 (tilbys kun eksisterende kunder) 1295 1590 1499 2417 1691 2640 1855 1977
Samlet dekning reisegods                      
Forsinkelse bagasje                      
Avbestilling                      
Positivt Alle risiko aktiviteter inkludert Best i EPSIs test av forsikringsoppgjør i 2013 God blant annet på tilkalling og reisegods Lav pris enslig Blant de beste på flere punkt, inkludert pris Best på pris enslig 40 år, nest best på enslig 75 år God dekning tilkalling Blant de beste på flere punkt, inkludert pris Testens beste på død/invaliditet, forsinket ankomst og forsinket bagasje Dekningsgaranti som garanterer "minst like gode vilkår ved et skadeoppgjør som du ville fått som privatperson i et konkurrerende selskap" Best/blant de beste på flere punkt
Best pris på familie Ingen dekninger som er dårlige Gode dekninger Testens beste på varighet og invaliditet barn Når inntil 6 personer har kjøpt en reise sammen, dekkes avbestilling om en i reisefølget blir syk/skadet og kunden ikke ønsker å reise Testens beste på samlet dekning reisegods familie Blant de beste på pris familie og samlet dekning reisegods Helsetelefon
Vilkårsgaranti
Verdensomspennende nettverk
Negativt Ingen dekninger som er best/blant de beste Testens dårligste på avbestilling og tilkalling Ingen kompensasjon for tapte fridager Totalkundekrav Testens dårligste på egenandel Ingen dekning forsinket ankomst Dyrest på enslig 75 år Ingen kompensasjon for tapte feriedager Dyrest på enslig 40 år
Lav dekning per gjenstand Lav dekning per gjenstand Dårligst på død/invaliditet Dårligst i EPSIs test av forsikringsoppgjør i 2013
Nesten ingen dekninger som er blant de beste Testens dyreste
Vurdering 3 3 4 4 5 3 3 5 5 6 5