None

Her er avgiftene lavest

For andre år på rad troner Sola kommune øverst på listen over hvilke norske kommuner det er billigst å bo i.

Publisert:

 – Da vi utførte kåringen i fjor var forskjellen mellom den dyreste og billigste kommunen rundt 15 000 kroner. I år ser vi at forskjellene har blitt enda litt større, sier Reid Krohn-Pettersen, sjeføkonom i Norsk Familieøkonomi.

Kåringen er basert på reviderte Kostra-tall som ble publisert av SSB mandag formiddag.

Ikke alltid best å være billigst

I undersøkelsen er det lagt vekt på hva innbyggerne må betale for kommunale avgifter som vann, avløp, renovasjon og feiing. I tillegg har Norsk Familieøkonomi sett på hvor mye en gjennomsnittlig husstand på 120 kvadratmeter må betale i eiendomsskatt.

– Blant kommunene som har levert inn fullstendige tall kommer Sola kommune i Rogaland ut som den billigste kommunen i Norge, mens Gjemnes i Møre og Romsdal er den dyreste. Dette er en ren reprise på topp- og bunnplasseringen fra i fjor, men nå har forskjellen mellom de to kommunene blitt enda en tusenlapp høyere. Forskjellen er hele 15 925 kroner. Forbrukerne føler seg ofte maktesløse når kommunale avgifter og skatter stadig økes, men alle har en viss påvirkningskraft gjennom valg av politikere, sier Krohn-Pettersen.

Det er viktig å huske på at høyere avgifter i noen tilfeller henger sammen med fornyinger i eksempelvis vann- og avløpsnett, noe som selvsagt kommer innbyggerne til gode. Sist sommer stod sjeføkonomen i Norsk Familieøkonomi selv med kjelleren full av vann på grunn av en gammel vannledning i Sola kommune. Kommunen ble som kjent kåret til Norges billigste også i fjorårets undersøkelse.

– Billigst er ikke alltid best, smiler Reid Krohn-Pettersen.

Noen sluntrer unna

Norsk Familieøkonomi har en lang tradisjon med å gjennomføre kommuneundersøkelser, og på den måten avdekke forskjeller i avgiftsnivået i norske kommuner. Mens tallene tidligere ble hentet inn på egenhånd, er det nå rykende ferske, reviderte Kostra-tall (Kommune-stat-rapportering) fra 2013 som ligger til grunn for undersøkelsen.

De fleste norske kommuner rapporterer inn sine tall, men 15 kommuner sluntrer unna på ett eller flere punkter.

– Disse kommunene får ikke være med i totalrangeringen til Norsk Familieøkonomi. Det er selvsagt en mulighet for at den aller dyreste kommunen i Norge kan være blant disse, forklarer Reid Krohn-Pettersen.


Se hele oversikten her


De 10 billigste kommunene å bo i:

Fylke Kommune Vannavgift Kloakkavgift Renovasjonsavgift Feieavgift Eiendomsskatt Sum avgift
Rogaland Sola 1035 1425 2195 186 0 4841
Rogaland Klepp 1420 1919 1926 246 0 5511
Rogaland 1147 2178 1980 237 0 5542
Møre og Romsdal Volda 2181 1279 1900 416 0 5776
Vest-Agder Lyngdal 1461 1625 2540 292 0 5918
Rogaland Time 1640 2420 1720 184 0 5964
Akershus Lørenskog 1714 1450 2432 439 0 6035
Akershus Rælingen 1662 1694 2319 420 0 6095
Rogaland Forsand 1629 1422 2798 263 0 6112
Rogaland Sandnes 1189 2120 2624 206 0 6139

De 10 dyreste kommunene å bo i:

Fylke Kommune Vannavgift Kloakkavgift Renovasjonsavgift Feieavgift Eiendomsskatt Sum avgift
Møre og Romsdal Gjemnes 7144 3060 3478 484 6600 20766
Østfold Hvaler 3185 4817 2472 368 8000 18842
Aust-Agder Gjerstad 4268 7254 2834 240 3852 18448
Hedmark Nord-Odal 5150 5310 1911 455 5180 18006
Troms Nordreisa 4622 5384 3066 414 4500 17986
Hordaland Granvin 7080 3272 2970 456 3900 17678
Sør-Trøndelag Holtålen 6500 4975 2500 464 3000 17439
Telemark Nome 4035 5953 2150 298 5000 17436
Troms Salangen 4889 4222 3754 625 3840 17330
Nord-Trøndelag Namdalseid 3527 4886 3810 393 4500 17116

Dette er kriteriene:

Vann: Dersom stipulert årsgebyr er mest utbredt i kommunen er det dette som oppgis for en standardbolig på 120 m2 bruksareal. Dersom vannmåler er mest utbredt oppgis prisen for et forbruk på 150 m3. 

Avløp/kloakkavgift: Dersom stipulert årsgebyr er mest utbredt i kommunen oppgis dette for en standardbolig på 120 m2 bruksareal. Dersom vannmåler er mest utbredt oppgis prisen for 150 m3 avløpsvann.

Renovasjon: Det oppgis den hyppigst forekommende sats for en standardbolig på 120 m2 bruksareal. 

Feieavgift: Årsgebyret for feiing og tilsyn bygger på årlig feiing av ett pipeløp. I mange kommuner er det ikke feiing og/eller tilsyn hvert år, her føres et gjennomsnittlig årlig gebyr opp. Enkelte kommuner har et årlig fast gebyr selv om feiingen/tilsynet ikke er årlig, her er summen av de årsgebyrer som tilsvarer prisen for feiing og tilsyn av ett piperør ført opp.

Eiendomsskatt: Beregnes av en enebolig på 120kvm.

Kilde: ssb.no