Radonmåling

Fast rabatt på radonmåling

Radonmåling er lovpålagt for alle hus/eiendommer med utleieenheter. Som medlem får du fast rabatt på radonutredning levert av Independia.

Fordel radonmåling

  • Din målepakke inkluderer 2 sporfilmdoser, enkel måleinstruksjon, frankert returkonvolutt, analyse gjort av sertifisert laboratorium og rapport.

Medlemspris 1799 ,- (Ordinært 1999,-)

Ifølge WHO (World Health Organization) er radon den nest vanligste årsaken til utvikling av lungekreft. Det er den store helserisikoen som ligger til grunn for at alle anbefales å foreta radonmåling i egen bolig.

Radon er i utgangspunktet ikke giftig, men utgjør en helserisiko når gassen konsentreres innendørs uten tilstrekkelig ventilasjon. Heldigvis kan radonmåling enkelt utføres på egenhånd. Målingen gjennomføres ved hjelp av sporfilm som fanger opp gassen. Sporfilmen leveres i en liten plastboks som legges på gulvet eller henges fritt 1-2 m over gulvet. Etter minst to måneder sendes boksen inn til analyse i et laboratorium. Du mottar deretter en rapport som informerer deg om radonnivået i din bolig. Overskrider målingen anbefalt grenseverdi, tilbys du gratis befaring for å kartlegge hvilke tiltak som kan utbedre radonkonsentrasjonen i din bolig. 

Dersom din måling viser lave grenseverdier, mottar du en Godkjent-rapport som kan bidra til at verdien på din bolig øker. En radonmåling er derfor en god investering både for helse og økonomi.

Sist oppdatert: 28. november 2018 13:49