Livsforsikring

Livsforsikring og uføreforsikring

En livsforsikring kan sikre at de etterlatte har mulighet til å beholde boligen, og dermed får bli værende i etablerte omgivelser. En uføreforsikring vil sikre både deg og familien økonomisk.

Livsforsikring

Norsk Familieøkonomi har forhandlet frem svært gode priser på livsforsikring, og som medlem får du en av markedets aller beste priser. En livsforsikring er viktig, fordi den kan gi de etterlatte økonomisk trygghet dersom du skulle falle fra. Dette kan være avgjørende for at din ektefelle/samboer skal kunne betjene boliglånet på egenhånd. Forsikringen leveres av Matrix Insurance, og krever kun en enkel helseerklæring. Summen på engangsutbetalingen velger du selv, og du kan velge mellom følgende intervaller: 

500 000, 1 000 000, 1 500 000, 2 000 000

Uføreforsikring

Du må tegne livsforsikring på minst 500 000 for å kunne tegne uføreforsikring hos Matrix Insurance, som du også får til medlemspris. Uføreforsikringen skal kompensere for tapt inntekt dersom du blir erklært varig ufør og derfor må jobbe redusert eller ikke kan jobbe i det hele tatt. Forsikringssummen kommer til utbetaling ved minimum 50 prosent varig uførhet. Summen utbetales i forhold til uførheten; dersom du blir erklært 50 prosent varig ufør, vil 50 prosent av forsikret sum bli betalt. Ved 100 prosent varig uførhet, utbetales hele summen. Forsikringen gjelder uansett årsak.

Se forsikringsvilkår

Forsikringsgiver: LY Forsikring ASA

Sist oppdatert: May 5, 2022, 2:45 p.m.