Husleiegaranti

Husleiegaranti til medlemspris

Husleiegaranti kan være et godt alternativ for deg som ikke ønsker, eller har økonomi til å avse et stort beløp til depositum ved leie av bolig. Garantiportalen.no gir våre medlemmer gode vilkår og trygghet, for både utleier og leietaker.

Husleiegaranti fordel:

Den mest vanlige formen for å tilfredsstille utleiers krav til depositum er å opprette en depositumskonto i bank. Kjøper du derimot en husleiegaranti er det forsikringsselskapet* som sørger for at utleiers krav til sikkerhet blir ivaretatt. Dermed slipper du å sette av penger som du ellers kan bruke på ferie, møbler eller kanskje en ny vaskemaskin. 

Pris?

Som medlem i Norsk Familieøkonomi får du 21% rabatt på husleiegaranti. Klikk på «Sjekk hva det koster og kjøp husleiegaranti her» for å se din pris. 

Hva dekker sikkerhetsbeløpet?

✓ Økonomisk mislighold knyttet til manglende betaling av husleien.
✓ Økonomisk mislighold knyttet til manglende betaling av fellesutgifter som er regulert i leiekontrakten.
✓ Skader på leieobjektet forårsaket av leietaker, utover normal slitasje.
✓ Kostnader i forbindelse med tvangsfravikelse.

Hvem står bak garantiportalen.no?

Bak garantiportalen.no står Matrix Insurance som Norsk Familieøkonomi har hatt avtale med i mange år, og husleiegarantien dekkes i International General Insurance Company (UK) Limited (IGI). 

* En garanti er ikke en forsikring. IGI vil kreve enhver utbetaling under garantiene tilbakebetalt av leietaker, samt renter, gebyrer og andre nødvendige kostnader som måtte ha påløpt for IGI i anledning garantisaken. 

Sist oppdatert: July 14, 2020, 12:48 p.m.

Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00