Husleiegaranti

Husleiegaranti til medlemspris

Husleiegaranti kan være et godt alternativ for deg som ikke ønsker, eller har økonomi til å avse et stort beløp til depositum ved leie av bolig. Matrix Insurance gir våre medlemmer gode vilkår og trygghet, for både utleier og leietaker.

Husleiegaranti fordel:

Prisen på husleiegaranti beregnes som en prosentsats av tre eller seks måneders husleie. Matrix tilbyr våre medlemmer 2,76% per år, uten krav til varighet utover leiekontrakt.  

Priseksempel

Her tar vi utgangspunkt i en leiekontrakt med et års varighet, 10 000 kroner i husleie og krav om 3 måneder depositum.

  • Vanlig depositumsordning:
    10 000 (husleie) x 3 (mnd) = 30 000 ,-

  • Husleiegaranti ordinær:
    (10 000 x 3) x 8% = 2 400 ,- per år

  • Husleiegaranti til medlemspris:
    (10 000 x 3) x 2,76% = 828 ,- per år

 

Hva dekker sikkerhetsbeløpet?

✓ Økonomisk mislighold knyttet til manglende betaling av husleien.
✓ Økonomisk mislighold knyttet til manglende betaling av fellesutgifter som er regulert i leiekontrakten.
✓ Skader på leieobjektet forårsaket av leietaker, utover normal slitasje.
✓ Kostnader i forbindelse med tvangsfravikelse.

Husleiegaranti fra Matrix Insurance er en selvskyldnerkausjon som gir leietaker mulighet til å dekke sine forpliktelser i henhold til leiekontrakt, uten å betale depositum. IGI (International General Insurance UK Limited) stiller som garantist for leietaker. IGI er godkjent som garantist av Finanstilsynet og har en A-rating.

Sist oppdatert: June 25, 2019, 2:35 p.m.

Matrix Insurance

Spørsmål og svar

Både leier og utleier kan søke om husleiegaranti. Er du student og får avslag på din søknad om husleiegaranti, kan dine foreldre søke på vegne av deg. Foreldrene blir da stilt ansvarlig dersom garantist fremmer krav for økonomisk mislighold i henhold til leiekontrakten. 

Du søker om husleiegaranti, og får utstedt garantibekreftelse på innvilget garanti. Denne bekrefter overfor utleier at Matrix Insurance har forhåndsgodkjent husleiegarantien. Leiekontrakt underskrives, og du betaler husleie som normalt. Hvis utleier krever erstatning for skader eller tapt husleie som du ikke kan betale, vil Matrix Insurance betale på dine vegne. Garantisten vil så kreve inn det aktuelle beløpet fra deg.

Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00