Helseforsikring

Riktig behandling til rett tid

I Norge har vi et godt offentlig helsevesen, men ventetiden kan være lang. Vertikal Helse sikrer deg rett behandling til rett tid, slik at du kan komme raskere tilbake til en aktiv hverdag. Inkludert i helseforsikringen er tjenesten Hjemmelegene – legetime på mobil og døgnåpen medisinsk rådgivning.

Fordel helseforsikring:

  • 10% rabatt av ordinær pris
  • SPESIALISTVURDERING: Innen 7 virkedager
  • BEHANDLING/OPERASJON: Innen 10 virkedager
  • PSYKOLOGHJELP: 10 behandlingstimer hos psykolog, samt psykologisk førstehjelp
  • FYSIKALSK BEHANDLING: Medisinsk nødvendig fysikalsk behandling for å få deg raskets mulig frisk
  • PERSONLIG MEDISINSK RÅDGIVER: Oppfølging før, under og etter behandling

Vertikal Helse krever ingen helseattest ved avtaleinngåelse og forsikringspremien er inndelt etter fødselsår med ulik pris basert på alder. Slik kan Vertikal Helse tilby priser som er bedre tilpasset den enkelte aldersgruppens helseprofil. 

Blir du syk, er det godt å vite at du er garantert rask behandling. Med behandlingsgaranti fra vår samarbeidspartner, Vertikal Helse, er du sikret å komme til konsultasjon hos en legespesialist innen 7 virkedager. Du får også Hjemmelegene – hvor du kan få en legetime på mobil og snakke med en lege via videosamtale. Videosamtale med lege er inkludert i helseforsikringen – uten egenandel. Du kan også ringe Vertikal Helse sin medisinske rådgivningstelefon for enkle tips og råd, døgnet rundt. Erfarne sykepleiere vil kunne svare på dine helsespørsmål alle dager. Enkle råd og informasjon om sykdom og helse, for hele familien.

Helseforsikring gjennom Norsk Familieøkonomi gjelder for deg som er medlem av Norsk Folketrygd. Dersom det er ønskelig kan du også forsikre hele familien. 

Vertikal Helse bistår kunder og pasienter med å finne fram til den raskeste og beste behandlingen når behovet oppstår, slik at du kommer raskere tilbake til en aktiv hverdag.

Vertikal Helses medisinske avdeling kan kontaktes på tlf. 23 01 48 00.

Sist oppdatert: Feb. 20, 2023, 12:03 p.m.