Helseforsikring

Riktig behandling til rett tid

I Norge har vi et godt offentlig helsevesen, men ventetiden kan være lang. Vertikal Helse sikrer deg rett behandling til rett tid, slik at du kan komme raskere tilbake til en aktiv hverdag. Helseforsikringen inneholder også online legekonsultasjon og tilgang til helsetelefon.

Fordel helseforsikring:

  • ÅRSPREMIE 1 VOKSEN: kr 3 588,- *
  • ÅRSPREMIE 1 BARN: kr 1 680 ,- *
  • SPESIALISTVURDERING: Innen 10 virkedager
  • BEHANDLING/OPERASJON: Innen 20 virkedager
  • PERSONLIG MEDISINSK RÅDGIVER: Oppfølging før, under og etter behandling.

 

* Oppgitt pris gjelder for nye kunder.
NB! Vi gjør oppmerksom på at prisstrukturen for helseforsikring hos Vertikal Helse for våre medlemmer legges om fra 21. februar 2020. Vi vil fremdeles tilby deg som medlem helseforsikringen til gunstig pris, men for nye kunder vil forsikringspremien fremover være inndelt i fem alderssegmenter med ulik pris basert på alder. Formålet med endringen er å tilby priser som er bedre tilpasset den enkelte aldersgruppes helseprofil. Du kan kjøpe helseforsikring frem til fylte 75 år og du beholder den livet ut. Endringen påvirker ikke eksisterende helseforsikringskunder. 

Blir du syk, er det godt å vite at du er garantert rask behandling. Med behandlingsgaranti fra vår samarbeidspartner, Vertikal Helse, er du sikret å komme til konsultasjon hos en legespesialist innen ti virkedager. Med KRY - legetime på mobil kan du få en henvisning, resept på vanlige legemidler eller ha en videosamtale med en lege. Du kan også ringe Helsetelefonen for enkle tips og råd, døgnet rundt. Erfarne sykepleiere vil kunne svare på dine helsespørsmål alle dager. Enkle råd og informasjon om sykdom og helse, for hele familien.

Helseforsikring gjennom Norsk Familieøkonomi gjelder for deg som er medlem av Norsk Folketrygd. Dersom det er ønskelig kan du også forsikre hele familien. 

Vertikal Helse krever ingen helseattest ved avtaleinngåelse.

Vertikal Helse bistår kunder og pasienter med å finne fram til den raskeste og beste behandlingen når behovet oppstår, slik at du kommer raskere tilbake til en aktiv hverdag.

Vertikal Helses medisinske avdeling kan kontaktes på tlf. 23 01 48 00.

Sist oppdatert: Feb. 14, 2020, 2:37 p.m.

Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00