ID-forsikring

ID-forsikring

I løpet av to år opplevde over 170 000 personer at noen brukte deres identitet til å begå straffbare handlinger. Nå kan Norsk Familieøkonomi hjelpe deg hvis noen stjeler eller misbruker identiteten din.

Fordel ID-forsikring

Forsikringen omfatter kostnader til juridisk bistand for:

  • forebygging og tiltak for å forhindre ytterligere misbruk.
  • erstatning av økonomisk tap.
  • fjerning av uberettigede betalingsanmerkninger.

Forsikringen omfatter også rådgivning om hvordan en kan beskytte seg mot at uønsket personlig informasjon blir spredt på internett. Du kan også få hjelp til å fjerne uønskede bilder, kommentarer, mobbing og falske profiler fra nettet.

Ettersom ID-tyveri og ID-misbruk på nett begynner å bli så utbredt, ønsker Norsk Familieøkonomi å gi medlemmene en ekstra trygghet dersom en skulle havne i en vanskelig situasjon. ID-forsikringen får du gratis som medlem i Norsk Familieøkonomi*. 

Forsikringen gjelder for hele familien. Så om tenåringen skulle bli sjikanert på nett, 20-åringen opplever at andre bestiller varer i hennes navn, eller det blir opprettet falske profiler på sosiale nettverk for far i huset, gjelder forsikringen for alle.

Vi registrerer automatisk ID-forsikringen på våre medlemmer, og du trenger ikke gjøre noe for å aktivere denne. 

Forsikringen gir deg juridisk advokathjelp med inntil 100 000 kroner (null egenandel) og praktisk hjelp til å ta bort tekst og bilder og slette eventuelle nettkonti opprettet i ditt navn. Forsikringen gir også informasjon og hjelp om hvordan du kan beskytte deg mot dette før noe skjer. 

Forsikringen leveres av Codan - en del av Tryg Forsikring. Klikk her for å lese vilkårene.

Sist oppdatert: April 1, 2022, 8:14 a.m.

Spørsmål og svar

Du må ha hatt forsikringen på det tidspunktet din ID ble misbrukt for at den skal gjelde.

Med identitetstyveri menes situasjon der tredjeperson, uten samtykke, benytter seg av sikredes identifikasjonsbevis i den hensikt å begå svindel eller kriminell handling. Dette kan for eksempel være å åpne bankkonto, søke om lån/kreditt eller registrere telefonabonnement i sikredes navn.  (Straffelovens §190a)