Fransk bulldog 2 år, salgsverdi 20 000

  Storebrand SpareBank1 Nemi Frende Eika DNB Codan Agria Gjensidige Tryg IF
Samlet pris på anbefalt dekning (uten rabatt) 4195 4110 5571 4703 3465 3360 7 969 5223 5558 4352 5665
Pris livsforsikring 20 000 1436 1040 1456 1 292 kr 1 253 1 600 En del av totalprisen  1002 1 328 846 1960
Egenandel livsforsikring 0 0 0 0 0 0 Minimum kr 1 000 0 0 0 0
Dekning medisiner Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja *
Pris medisin Inkludert Inkludert i dekning veterinær 504 456 Inkludert Inkludert Inkludert i dekning veterinær 170 Inngår i dekning veterinær 0 Inkludert *
Egenandel medisin Felles egenandelsberegning for medisiner og veterinærutgifter  20 % minimum 1000 0 20 % av skaden 25% av erstatningen, minimum 1 000 0 20 % Minimum kr 1 000 Ingen separat egenandel, inngår i veterinærforsikringens egenandel 25 % av skaden 1 500 20 % *
Dekning veterinær/ behandling 20 000 pr skadetilfelle 30 000 30 000 30 000 20 000 per skadetilfelle 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Pris veterinær/ behandling 2759 3070 4115 2955 2212 1760 Er en del av totalprisen for husdyr 4051 4530 3 506 3705
Egenandel veterinær/ behandling 1000 20 % minimum 1000 20 % minimum 2000 20 % av skaden, minimum 1000 25% av erstatningen, minimum 1000 1500 20 % Minimum 1 000 1500 + 15 % av overskytende kostnad 25 % av skaden 1 500 20 %
Dekning tannbehandling Inntil forsikringssummen for veterinærutgifter ved tannskader som skyldes en ulykke  Ja, som følge av sykdom eller ulykke Ja, ved ulykke Trekking av permanente tenner som er knekt ved en ulykke er dekket Utgifter til tannbehandling omfattes dersom det er en følge av sykdom eller ulykke. Nei Ja Inngår i veterinærforsikring, men har noen begrensninger Ja, med noen unntak  Trekking av ulykkesskadde tenner Inntil forsikringssummen for veterinærutgifter ved tannskader som skyldes en ulykke 
Egenandel tannbehandling 1000 20 % minimum 1000 20% min 2000 20 % av skaden, minimum 1000 25% av erstatningen, minimum kr 1 000,- - 20 % Minimum 1 000 Inngår i veterinærforsikring, noen begrensninger 25 % av skaden 1 500 20 %
Hva er øvre grense for samlet utbetaling i forsikringsperioden  Ingen øvre grense i forsikringsperioden, men inntil forsikringssummen pr. skadetilfelle 30 000 30 000 pr år for veterinærutgifter.  30 000 Ingen begrensning 30 000 for veterinærutgifter Valgt forsikringssum død/ tap
Inntil kr 30 000 for veterinærutgifter
Livsforsikringsummen + erstatning veterinær 30000 Forsikringssummen er øvre grense. 30 000 er standard Kundens valgte forsikringssum Man kan ikke få utbetalt mer i året enn valgt forsikringssum på veterinærdekning + en dødsfallserstatning
Erstatning for brukshund eller avlshund som skades Ja Ja Nei Ja Tilleggsforsikring Ja Nei Tilleggsforsikring Ja Ja Ja
Død/ avliving som følge av sykdom/ ulykke Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Fødselshjelp som følge av sykdom/ ulykke, evt. begrensninger (f.eks. antall keisersnitt og hunderaser som ikke dekkes) Ja, en gang i løpet av dyrets levetid. Gjelder for alle hunderaser En gang i løpet av forsikringsperioden, med unntak av enkeltraser blant annet Fransk Bulldog 1. keisersnitt Dekkes generelt.
Begrensninger::
Dekker 1 keisersnitt. 
Keisersnitt hos rasene Engelsk Bulldog, Fransk Bulldog, Boston Terrier, Pomeranian og Chihuahua dekkes ikke.
Ja, dekkes ved første tilfelle. Utgifter til keisersnitt/ fødselshjelp erstattes ikke ut ov er én gang. Dekker utgifter til fødselshjelp/ keisersnitt en gang. Dekkes, med unntak for enkelte hunderaser som Fransk bulldog 1 keisersnitt fra tilleggsforsikringen Agria Avl (for Fransk bulldog gjelder at den må ha født minst ett registrert kull tidligere og at alle valpene skal ha vært født naturlig) Ett keisersnitt i hundens levetid (unntatt rasene Engelsk bulldog, Fransk bulldog, Boston Terrier, Chihuahua og Pomeranian) Ja. Keisersnitt hos rasene Engelsk og Fransk Bulldog, Boston Terrier og Chihuahua er unntatt. For andre raser dekkes keisersnitt maksimum to ganger Utgifter til fødselshjelp/ keisersnitt dekkes én (1) gang i løpet av hundens liv. Raser hvor keisersnitt ikke dekkes: boston terrier, chihuahua, engelsk og fransk bulldog, pomerianian.
Forsvinning, hva dekkes Samme som livsforsikringen Erstattes til gjenanskaffelse tilsvarende hund begrenset til avtalt forsikringssum Dekkes ikke Samme som livsforsikringen Samme som livsforsikringen Samme som livsforsikringen Samme som livsforsikringen Samme som livsforsikringen Dekker tyveri og bortkomst Hund som blir borte Samme som livsforsikringen
Kan man tegne forsikring uten å ha andre forsikringer Nei Ja Nei Nei Nei Nei Nei Ja Ja Ja Ja
Kan man tegne kun veterinærforsikring  ja Nei Nei Ja Nei Nei Nei Ja Ja Ja Nei
Gjelder veterinæforsikring gjennom hele hundens liv, dersom nei når opphører den Inntil 10 år Inntil 10 år Inntil 10 år Inntil 10 år Inntil 10 år Summen for veterinærutgifter reduseres med kr 5000 pr år fra fylte 6 år Ja Ja Ja Nei, opphører ved første forfall etter fylte 10 år Ja
Hvor mye stiger egenandelen med alderen Fra dyret fyller 7 år øker egenandelen  med 500 kr pr. hele år for veterinærutgifter Fast egenandel Stiger fra 20 % til 30 % etter 7 år Fast egenandel Fast egenandel Fast egenandel Stiger fra 20 % til 30 % etter 7 år Fast egenandel Egenandelen er fast Fast egenandel Fra 20 % til 30 % når hunden fyller 7 år, og 50 % når hunden fyller 10 år.
Hvor mye synker dekningene med alderen Erstatningen synker ved død/ forsvinning etter en trappemodell. Eksempel:
For året dyret fyller 8 år er erstatningen 90 % av forsikringssummen.
Forsikrinssummen reduseres med 20 % for hvert år dyret er eldre enn 6 år Dekning for død reduseres med 20 % per år fra fylte 7 år.  20 % fradrag i erstatning for tap  hvert hele år 8-10 år.  For øvrig full dekning. Fra første forfall etter at dyret har fylt 7 år reduseres erstatningen med 20 % for hvert år. Livsforsikringen  reduseres med 20 % pr år ved hovedforfallsdagen fra  fylte 6 år Samme dekning uansett alder Samme dekning uansett alder Samme dekning uansett alder Aldersfradrag fra alder 8 år på livsforsikringen (fradrag økes med 10% per år) Livsforsikringen reduseres med 20 % per år etter hunden har fylt 7 år, men aldri lavere enn 1 000 kroner.
Hvilke tilleggsdekninger finnes Ingen  Ingen Reseptbelagte medisiner Ingen Tap av bruksverdi Ingen Ingen Medisin, rehabilitering, avl, skjulte feil, bruksverdi, ledd (for uregistrete/blandingshunder), skreddersydd forsikring for jakthunder Rehabilitering Ingen Ingen
Kan skadeoppgjør foretas direkte (kunden slipper å legge ut) Ja Etter avtale Nei Nei Kun unntaksvis i spesielle saker Ja Kun unntaksvis i spesielle saker Ja Ja, der vi har avtale om det Ja Nei
Pluss Gode dekninger Ingen krav om andre forsikringer Dekker keisersnitt Kan tegne kun veterinærforsikring Lav pris Lavest pris Samme dekning uansett alder Samme dekning uansett alder Samme dekning uansett alder Kan tegne kun veterinærforsikring Veterinærforsikringen gjelder hele livet
Minus Krav om andre forsikringer Dekker ikke keisersnitt Dårlige på mange områder Dekker ikke keisersnitt Høy egenandel Ingen dekning tannbehandling Høyest pris Dekker ikke keisersnitt Høy egenandel Dekker ikke keisersnitt Dekker ikke keisersnitt

Golden Retriever 5 år, salgsverdi 15 000

  Storebrand SpareBank1 Nemi Frende Eika DNB Codan Agria Gjensidige Tryg IF
Samlet pris på anbefalt dekning (uten rabatt) 3043 3009 3329 2933 3642 2960 2995 3732 3710 2800 4224
Pris livsforsikring 15 000 810 610 995 757 1098 1 200 Er en del av totalprisen 771 kr 603 635 1260
Egenandel livsforsikring 0 0 0 0 0 0 Minimum 1 000 0 Ingen 0 0
Dekning medisiner Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja *
Pris medisin Inkludert i dekning veterinær Inkludert i dekning veterinær 459 423 Inkludert i dekning veterinær - Inkludert i dekning veterinær 170 Inngår i veterinærutgiftsdekningen 0 Inkludert *
Egenandel medisin Felles egenandelsberegning for medisiner og veterinærutgifter  20 % minimum 1000 0 20 % av skaden 25% av erstatningen, minimum 1 000 0 20 % Minimum 1 000 Ingen separat egenandel, inngår i veterinærforsikringens egenandel 25  % av skaden 1500 20 % *
Dekning veterinær/ behandling 20 000 pr skadetilfelle 30 000 30 000 30 000 20000 per skadetilfelle 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Pris veterinær/ behandling 2233 2399 2.334 1753 kr 2 543 1760 Er en del av totalprisen for husdyr 2791 kr 3.107 2165 2964
Egenandel veterinær/ behandling 1000 20 % minimum 1000 20 % min 2000 20 % av skaden, minimum 1000  25% av erstatningen, minimum 1 000 1500 Minimum 1 000 1500 (betales en gang for ubegrenset antall skader innenfor tidsrom på 125 dager) + 15 % av overskytende kostnad 25 % av skaden 1500 20 %
Dekning tannbehandling Inntil forsikringssummen for veterinærutgifter ved tannskader som skyldes en ulykke  Ja, som følge av sykdom eller ulykke Ja, ved ulykke Trekking av permanente tenner som er knekt ved en ulykke er dekket Utgifter til tannbehandling omfattes dersom det er en følge av sykdom eller ulykke. Nei Ja Inngår i veterinærforsikring, men har noen begrensninger Ja, med noen unntak  Trekking av ulykkesskadde tenner Inntil forsikringssummen for veterinærutgifter ved tannskader som skyldes en ulykke 
Egenandel tannbehandling 1000 20 % minimum 1000 20 % min 2000 20 % av skaden, minimum 1000 Se egenandel veterinær - Minimum kr 1 000 Inngår i veterinærforsikring, noen begrensninger 25 % av skaden 1500 20 %
Hva er øvre grense for samlet utbetaling i forsikringsperioden  Ingen øvre grense i forsikringsperioden, men inntil forsikringssummen pr. skadetilfellet 30 000 30 000 pr år for veterinærutgifter.  30 000 Ingen begrensning 30 000 for veterinærutgifter Valgt forsikringssum død/ tap
Inntil kr 30 000 for veterinærutgifter
Livsforsikringsummen + erstatning veterinær 30000 Forsikringssummen er øvre grense.  Kr 30 000 er standard Kundens valgte forsikringssum Man kan ikke få utbetalt mer i året enn valgt forsikringssum på veterinærdekning + en dødsfallserstatning
Erstatning for brukshund eller avlshund som skades Ja Ja Nei Ja Tilleggsforsikring Ja Nei Tilleggsforsikring Ja Ja Ja
Død/ avliving som følge av sykdom/ ulykke Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Fødselshjelp som følge av sykdom/ ulykke, evt. begrensninger (f.eks. antall keisersnitt og hunderaser som ikke dekkes)
Ja, en gang i løpet av dyrets levetid. Gjelder for alle hunderaser
En gang i løpet av forsikringsperioden, med unntak av enkeltraser blant annet Fransk Bulldog 1. keisersnitt Dekkes generelt.
Begrensninger::
Dekker 1 keisersnitt. 
Keisersnitt hos rasene Engelsk Bulldog, Fransk Bulldog, Boston Terrier, Pomeranian og Chihuahua dekkes ikke.
Ja, dekkes ved første tilfelle. Utgifter til keisersnitt/ fødselshjelp erstattes ikke ut ov er én gang. Dekker utgifter til fødselshjelp/ keisersnitt en gang. Dekkes, med unntak for enkelte hunderaser som Fransk bulldog 1 keisersnitt fra tilleggsforsikringen Agria Avl (for Fransk bulldog gjelder at den må ha født minst ett registrert kull tidligere og at alle valpene skal ha vært født naturlig) Ett keisersnitt i hundens levetid (unntatt rasene Engelsk bulldog, Fransk bulldog, Boston Terrier, Chihuahua og Pomeranian) Ja. Keisersnitt hos rasene Engelsk og Fransk Bulldog, Boston Terrier og Chihuahua er unntatt. For andre raser dekkes
keisersnitt maksimum to ganger
Utgifter til fødselshjelp/ keisersnitt dekkes én (1) gang i løpet av hundens liv. Raser hvor keisersnitt ikke dekkes: boston terrier, chihuahua, engelsk og fransk bulldog, pomerianian.
Forsvinning, hva dekkes Samme som livsforsikringen Erstattes til gjenanskaffelse tilsvarende hund begrenset til avtalt forsikringssum Dekkes ikke Samme som livsforsikringen Samme som livsforsikringen Samme som livsforsikringen Samme som livsforsikringen Samme som livsforsikringen Dekker tyveri og bortkomst Hund som blir borte Samme som livsforsikringen
Kan man tegne forsikring uten å ha andre forsikringer Nei Ja Nei Nei Nei Nei Nei Ja Ja Ja Ja
Kan man tegne kun veterinærforsikring  Ja Nei Nei Ja Nei Nei Nei Ja Ja Ja Nei
Gjelder veterinæforsikring gjennom hele hundens liv, dersom nei når opphører den Inntil 10 år Inntil 10 år Inntil 10 år Inntil 10 år Inntil 10 år Summen for veterinærutgifter reduseres med kr 5000 pr år fra fylte 6 år Ja Ja Ja Nei, opphører ved første forfall etter fylte 10 år Ja
Hvor mye stiger egenandelen med alderen Fra dyret fyller 7 år øker egenandelen  med 500 kr pr. hele år for veterinærutgifter Fast egenandel Stiger fra 20 % til 30 % etter 7 år Fast egenandel Fast egenandel Fast egenandel Stiger fra 20 % til 30 % etter 7 år Fast egenandel Egenandelen er fast Fast egenandel Fra 20 % til 30 % når hunden fyller 7 år, og 50 % når hunden fyller 10 år.
Hvor mye synker dekningene med alderen Erstatningen synker ved død/ forsvinning etter en trappemodell. Eksempel:
For året dyret fyller 8 år er erstatningen 90 % av forsikringssummen.
Forsikrinssummen reduseres med 20 % for hvert år dyret er eldre enn 6 år Dekning for død reduseres med 20 % per år fra fylte 7 år.  20 % fradrag i erstatning for tap  hvert hele år 8-10 år.  For øvrig full dekning. Fra første forfall etter at dyret har fylt 7 år reduseres erstatningen med 20 % for hvert år. Livsforsikringen  reduseres med 20 % pr år ved hovedforfallsdagen fra  fylte 6 år Samme dekning uansett alder Samme dekning uansett alder Samme dekning uansett alder Aldersfradrag fra alder 8 år på livsforsikringen (fradrag økes med 10% per år) Livsforsikringen reduseres med 20 % per år etter hunden har fylt 7 år, men aldri lavere enn 1 000 kroner.
Hvilke tilleggsdekninger finnes Vi tilbyr dekning for død/ forsvinning og veterinærutgifter  Ingen Reseptbelagte medisiner Vi tilbyr 3 dekninger:
- tap som inkluderer død, bortkomst og tapt bruksverdi,
- veterinær 
- medisiin
Medisin er en tilleggsdekning til veterinær.
Tap av bruksverdi, kr 344. Erstatning gis etter graden av varig nedsatt bruksverdi, begrenset til 80% av forsikringsverdien (m.a.o. 80% av livsforsikringssummen). Ingen Ingen separate tilleggsdekninger Medisin, rehabilitering, avl, skjulte feil, bruksverdi, ledd (for uregistrete/ blandingshunder), skreddersydd forsikring for jakthunder Rehabilitering Ingen Ingen
Kan skadeoppgjør foretas direkte (kunden slipper å legge ut) Ja Etter avtale Nei Nei Kun unntaksvis i spesielle saker Ja Kun unntaksvis i spesielle saker Ja Ja, der vi har avtale om det Ja Nei
Pluss Gode dekninger Ingen krav om andre forsikringer Ingen egenandel medisin Kan tegne kun veterinærforsikring Ingen begrensning for samlet utbetaling Skadeoppgjør kan foretas direkte Samme dekning uansett alder Samme dekning uansett alder Samme dekning uansett alder Lav pris Veterinærforsikringen gjelder hele livet
Minus Krav om andre forsikringer Dekning synker med alderen Dårlige på mange områder Krav om andre forsikringer Høy egenandel Ingen dekning tannbehandling Ikke erstatning på brukshund/ avlshund som skades    Høy egenandel   Høyest pris

Rasekatt - Maine Coon 1 år, salgverdi kr 8000

  Storebrand SpareBank1 Nemi Frende Eika DNB Codan Agria Gjensidige Tryg IF
Samlet pris på anbefalt dekning (uten rabatt) 1272 2109 1528 2418 kr 2 752 2400 1 173 2028 3263 2236 2322
Pris livsforsikring 8 000 473 252 726 727 kr 540 640 Er en del av totalprisen for husdyr 554 1554 346 768
Egenandel livsforsikring 0 0 0 0 0 0 Minimum kr 1 000 0 0 0 0
Dekning medisiner Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja *
Pris medisin Ikke egen dekning Inkludert i dekning veterinær 459 448 N/A - Dekning for medisin er en del av dekningen for  veterinærutgifter 108 Inngår i veterinærutgiftsdekningen 0 Inkludert *
Egenandel medisin Felles egenandelsberegning for medisiner og veterinærutgifter  20 % minimum kr 1.000 0 20 % av skaden Se egenandel veterinær - Minimum kr 1 000 Ingen separat egenandel, inngår i veterinærforsikringens egenandel 25% av skaden 1500 20 % *
Dekning veterinær/ behandling 10 000 pr skadetilfelle 30 000 30 000 30 000 20 000 30 000 30 000 30 000 30 000 10 000 30 000
Pris veterinær/ behandling 799 1 857 802 1243 kr 2 212 1760 Er en del av totalprisen for husdyr 1366 1709 1890 1554
Egenandel veterinær/ behandling 1000 20 % minimum kr. 1.000 20% min 2.000 20 % av skaden, minimum kr 1.000.  25% av erstatningen, minimum kr 1 000 1500 Minimum kr 1 000 1500 (betales en gang for ubegrenset antall skader innenfor tidsrom på 125 dager) + 15 % av overskytende kostnad 25% av skaden 1500 20 %
Dekning tannbehandling Inntil forsikringssummen ved tannskader som skyldes en ulykke  Ja, som følge av sykdom eller ulykke Trekking av ulykkesskadde tenner Nei Utgifter til tannbehandling omfattes dersom det er en følge av sykdom eller ulykke. Nei Ja Inngår i veterinærforsikring, men har noen begrensninger Kun tannbehandling ved trekking av permanente tenner hvor tannfraktur (brudd) er forårsaket av en ulykke Trekking av ulykkesskadde tenner Inntil forsikringssummen for veterinærutgifter ved tannskader som skyldes en ulykke 
Egenandel tannbehandling 1000 20 % minimum kr. 1.000 20% min 2.000   Se egenandel veterinær - Minimum kr 1 000 inngår i veterinærforsikring, men har noen begrensninger 25% av skaden 1500 20 %
Varighet (kan tegnes fra og gjelder til) 0-7 år (inntil 9 år ved flytting fra annet selskap) Kan tegnes fra 3 uker til fylte 6 år. Forsikringen opphører ved første forfall etter fylte 10 år 5 uker til 10 år 5 uker til  10 år Kan tegnes fra alder 5 uker til og med 6 år. Forsikringen opphører ved første hovedforfall etter at dyret har fylt 10 år. Fra 15. levedag til 8 år 2 måneder til 8 år  6 uker -  livet ut (veterinærforsikring) /13 år (Livsforsikringen) Kan nytegne forsikring fra fylte fem uker og frem til den fyller 10 år 2 mnd til 10 år Fra 6 uker
Gjelder livet ut . Livsforsikring opphører når katten fyller 13 år 
Død/ avliving som følge av sykdom/ ulykke Ja Ja Ja Dekkes  Ja, kan tegnes Dyrets forsikringsverdi begrenset til forsikringssummen for død Ingen dekning Ja Ja Ja Ja
Fødselshjelp som følge av sykdom/ ulykke, evt. begrensninger (f.eks. antall keisersnitt og raser som ikke dekkes)
Ja, en gang i løpet av dyrets levetid. Gjelder for alle raser
En gang i løpet av forsikringsperioden 1. keisersnitt Dekkes, ikke begrensninger Ja, dekkes ved første tilfelle. Utgifter til keisersnitt/ fødselshjelp erstattes ikke ut ov er én gang. Dekker utgifter til fødselshjelp/ keisersnitt en gang. Dekkes 2 keisersnitt; 1 keisersnitt fra fra veterinærforsikringen og 1 tilleggsforsikringen Agria Avl Nei Ja, maks to keisersnitt Utgifter til fødselshjelp/ keisersnitt dekkes én (1) gang i løpet av kattens liv. Ingen begrensninger på raser.
Forsvinning, hva dekkes
Dekkes lik forsikringssummen for livsforsikring
Erstattes til gjenanskaffelse tilsvarende katt begrenset til avtalt forsikringssum Nei Dekkes ikke Dyr anses som tapt tre måneder etter at det er meldt savnet, og erstattes under livsforsikringen. Dyrets forsikringsverdi begrenset til forsikringssummen for død ? Dekkes ikke for katter Kun hvis katten blir stjålet ved innbrudd i bygning Katt som blir borte Dekkes ikke
Kan man tegne forsikring uten å ha andre forsikringer Nei Ja Nei Nei Nei Nei Erstatning etter 3 måneder Ja Ja Ja Ja
Kan man tegne kun veterinærforsikring  Ja Nei Nei Ja Nei Nei Nei Ja Ja Ja Nei
Gjelder veterinæforsikring gjennom hele kattens liv, dersom nei når opphører den Forsikringen opphører fra første forfall etter at dyret har fylt 10 år. Ja  Til første forfall etter fylte 10 år Hele forsikringsperioden inntil 10 år Forsikringen opphører ved første hovedforfall året etter at dyret har fylt 10 år. Forsikringssummen for veterinærutgifter reduseres med kr 5000 pr år ved hovedforfallsdagen fra og med kalenderåret katten fyller 6 år. Ja, den følger forsikringen til den opphører i sin helhet Ja Forsikringen gjelder til hovedforfall det året katten fyller 13 år Nei, opphører ved første forfall etter fylte 10 år Ja
Hvor mye stiger egenandelen med alderen Fra dyret fyller 7 år økes egenandelen med 500 kr pr. hele år for veterinærutgifter Fast egenandel Før 7 år er e.a. 20% min 2.000. Etter 7 år er e.a. 30% min 2.000. Fast egenandel Egenandelen er fast Fast egenandel 6 år 20 %,  7 år og eldre 30 % Fast egenandel Egenandelen er fast Fast egenandel Fra 20 % til 30 % når katten fyller 7 år, og 50 % når katten fyller 13 år.
Hvor mye synker dekningene med alderen Erstatningen synker kun ved død/ forsvinning og reduseres etter trappetrinnsmodell. Eksempel:
For året dyret fyller 8 år er erstatningen 90 % av forsikringssummen.
Forsikrinssummen reduseres med 20 % for hvert år dyret er eldre enn 6 år Dekning for død reduseres med 20% per år fra fylte 7 år.  20 % fradrag i erstatning for tap  hvert hele år 8-10 år. For øvrig full dekning. Fra første forfall etter at dyret har fylt 7 år reduseres erstatningen med 20 % for hvert år. Forsikringssummen for dødsrisiko reduseres med 20% pr år ved hovedforfallsdagen fra og med kalenderåret katten fyller 6 år. Samme dekning uansett alder Den er uendret Dekningen synker ikke Aldersfradrag fra alder 8 år på livsforsikringen (fradrag økes med 10% per år) Ingen reduksjon i veterinærdekningen.
Livsforsikringen reduseres med 20 % per år etter katten har fylt 7 år, men aldri lavere enn 1 000 kroner.
Hvilke tilleggsdekninger finnes Vi tilbyr dekning for død/ forsvinning og veterinærutgifter  Ingen Reseptbelagte medisiner Ingen Tap av bruksverdi. Erstatning gis etter graden av varig nedsatt bruksverdi, begrenset til 80% av forsikringsverdien (m.a.o. 80% av livsforsikringssummen). Ingen Ingen separate tilleggsdekninger Medisin, avl, skjulte feil,  Ingen Ingen Ingen
Hva er øvre grense for samlet utbetaling i forsikringsperioden  Ingen øvre grense i forsikringsperioden, men inntil forsikringssummen pr. skadetilfellet kr. 30 000 30.000 pr år for veterinærutgifter.  Valgt forsikringssum Ingen begrensning 30 000 for veterinærutgifter Valgt forsikringssum død/ tap
Inntil kr 30 000 for veterinærutgifter
Livsforsikringsummen + erstatning veterinær 30000 Forsikringssummen på kr 30.000 er øvre grense.  Kundens valgte forsikringssum Det er ingen øvre grense for forsikringsperioden, annet en at du kan ikke få utbetalt mer i året enn valgt forsikringssum på veterinærdekning + en dødsfallserstatning hvis katten dør.
Kan skadeoppgjør foretas direkte (kunden slipper å legge ut) Ja Etter avtale Nei Nei Kun unntaksvis i spesielle saker Ja Kun unntaksvis i spesielle saker Ja Ja, der vi har avtale om det Ja Nei
Pluss Ingen øvre grense i forsikringsperioden, men inntil forsikringssummen pr. skadetilfelle Gode dekninger Ingen egenandel medisin Ubegrenset fødselshjelp Ingen øvre grense i forsikringsperioden Skadeoppgjør kan foretas direkte Lavest pris Gode dekninger Dekningen synker ikke Dekker to keisersnitt Veterinærforsikring gjelder hele livet
Minus     Skadeoppgjør kan ikke foretas direkte Ingen dekning for tannbehandling Høy pris Ingen dekning tannbehandling Egenandel livsforsikring Forsvinning dekkes ikke Høyest pris og egenandel Lavest dekning Skadeoppgjør kan ikke foretas direkte

Huskatt 1 år, salgverdi kr 0

  Storebrand SpareBank1 Nemi Frende Eika DNB Codan Agria Gjensidige Tryg IF
Samlet pris på anbefalt dekning (uten rabatt) 799 1857 1261 1691 Tilbys ikke til vanlig blandingsrase/ huskatt 1840 Forsikrer kun rasekatt 1134 1352 1890 1412
Dekning medisiner Ja Ja Ja Ja   Ja   Tilleggsforsikring Ja Ja Ja *
Pris medisin Inkludert Inkludert 459 448   Inkludert   120 Inkludert 0 0 *
Egenandel medisin Felles egenandelsberegning for medisiner og veterinærutgifter  20 % minimum kr 1.000 0 20 %   0   Ingen separat egenandel, inngår i veterinær-forsikringens egenandel 25 % av skaden 1500 20 % *
Dekning veterinær/ behandling 10 000 pr skadetilfelle 30 000 30 000 30 000   30 000   30 000 30 000 10 000 30 000
Pris veterinær/ behandling 799 1857 802 1243   1760   1014 1352 1890 1332
Egenandel veterinær/ behandling 1000 20 % minimum 1000 20 % min 2000 20 % av skaden, minimum 1000    1500   1500 + 15 % av overskytende kostnad 25 % av skaden 1500 20 %
Dekning tannbehandling Inntil forsikringssummen for veterinærutgifter ved tannskader som skyldes en ulykke  Ja, som følge av sykdom eller ulykke Trekking av ulykkesskadde tenner Nei   Nei   Inngår i veterinærforsikring, men har noen begrensninger Kun ved trekking av permanente tenner hvor tannfraktur (brudd) er forårsaket av en ulykke Trekking av ulykkesskadde tenner Inntil forsikringssummen for veterinærutgifter ved tannskader som skyldes en ulykke 
Egenandel tannbehandling 1000 20 % minimum 1000 20 % min 2000     -   Inngår i veterinærforsikring, men har noen begrensninger 25 % av skaden 1500 20 %
Varighet (kan tegnes fra og gjelder til) 0-7 år (inntil 9 år ved flytting fra annet selskap) Fra 3 uker til fylte 10 år 5 uker til 10 år 5 uker til  10 år   Fra 15. levedag til 8 år   6 uker -  livet ut Kan nytegne forsikring fra fylte fem uker og frem til den fyller 10 år 2 mnd til 10 år Fra 6 uker
Gjelder livet ut . Livsforsikring opphører når katten fyller 13 år 
Død/ avliving som følge av sykdom/ ulykke ja, hvis livsforsikring er tegnet Dødsfallserstaning ikke dekket, men avlivningskostnader som følge av akutt sykdom og ulykke dekkes Ja Dekkes    Dyrets forsikringsverdi begrenset til forsikringssummen for død, minste forsikringssum er kr 1000   Livsforsikring med forsikringsbeløp 1000 kroner kan tegnes Ja, hvis man tegner dekning for død/ tap av katt Ja Ja
Fødselshjelp som følge av sykdom/ ulykke, evt. begrensninger (f.eks. antall keisersnitt og raser som ikke dekkes)
Ja, en gang i løpet av dyrets levetid. Gjelder for alle raser
En gang i løpet av forsikringsperioden 1. keisersnitt Dekkes, ikke begrensninger   Dekker utgifter til fødselshjelp/ keisersnitt en gang.   1 keisersnitt fra fra veterinærforsikringen Nei Ja, maks to keisersnitt Utgifter til fødselshjelp/ keisersnitt dekkes én (1) gang i løpet av kattens liv. Ingen begrensninger på raser.
Kan man tegne forsikring uten å ha andre forsikringer Nei Ja Nei Nei   Nei   Ja Ja Ja Ja
Kan man tegne kun veterinærforsikring  Ja Ja Nei Ja   Nei   Ja Ja Ja Nei
Gjelder veterinæforsikring gjennom hele kattens liv, dersom nei når opphører den Forsikringen opphører fra første forfall etter at dyret har fylt 10 år Forsikringen opphører ved første forfall etter fylte 10 år Til første forfall etter fylte 10 år Hele forsikringsperioden inntil 10 år   Veterinærutgifter reduseres med kr 5000 pr år ved hovedforfallsdagen fra og med kalenderåret katten fyller 6 år.   Ja Forsikringen gjelder til hovedforfall det året katten fyller 13 år Nei, opphører ved første forfall etter fylte 10 år Ja
Hvor mye stiger egenandelen med alderen Fra dyret fyller 7 økes egenandelen med 500 kr pr. hele år for veterinærutgifter Egenandelen er uendret Før 7 år er e.a. 20% min 2.000. Etter 7 år er e.a. 30% min 2.000. Egenandelen er uendret   Egenandelen er uendret   Egenandelen er uendret Egenandelen er fast Fast egenandel Fra 20 % til 30 % når katten fyller 7 år, og 50 % når katten fyller 13 år.
Hvor mye synker dekningene med alderen Erstatningen synker kun ved død/ forsvinning og reduseres etter trappetrinnsmodell. Eksempel:
For året dyret fyller 8 år er erstatningen 90 % av forsikringssummen.
Forsikrinssummen reduseres med 20 % for hvert år dyret er eldre enn 6 år Dekning for død reduseres med 20% per år fra fylte 7 år.  20 % fradrag i erstatning for tap  hvert hele år 8-10 år. For øvrig full dekning.   Forsikringssummen for dødsrisiko reduseres med 20 % pr år ved hovedforfallsdagen fra og med kalenderåret katten fyller 6 år.   Den er uendret Dekningen synker ikke Dekningen synker ikke Ingen reduksjon i veterinærdekningen.
Livsforsikringen reduseres med 20 % per år etter katten har fylt 7 år, men aldri lavere enn 1 000 kroner.
Hvilke tilleggsdekninger finnes Vi tilbyr dekning for død/ forsvinning og veterinærutgifter  Ingen Reseptbelagte medisiner Ingen   Ingen   Medisin Ingen Ingen Ingen
Hva er øvre grense for samlet utbetaling i forsikringsperioden  Ingen øvre grense i forsikringsperioden, men inntil forsikringssummen pr. skadetilfellet 30 000 30 000 pr år for veterinærutgifter  20 000   30 000 for veterinærutgifter   30 000 Forsikringssummen på kr 30000 er øvre grense  Kundens valgte forsikringssum Det er ingen øvre grense for forsikringsperioden, annet en at du kan ikke få utbetalt mer i året enn valgt forsikringssum på veterinærdekning + en dødsfallserstatning hvis katten dør.
Kan skadeoppgjør foretas direkte (kunden slipper å legge ut) Ja Etter avtale Nei Nei   Ja   Ja Ja, der vi har avtale om det Ja Nei
Pluss Lav pris God dekning tannbehandling Ingen egenandel medisin Ingen begrensning på fødselshjelp   Ingen egenandel medisin   Lav pris og gode dekninger God dekninger og dekningen synker ikke Dekker to keisersnitt Veterinærforsikring gjelder hele livet
Minus Dekninger synker med alderen Høy pris Dekninger synker med alderen Ingen dekning for tannbehandling   Høy pris     Høyest egenandel Høyest pris og lav dekning Skadeoppgjør kan ikke foretas direkte