Boliglånsbarometer 2 millioner

Boliglånsrenten er i dag historisk lav. Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente. For tiden anbefaler vi deg å søke boliglån i Landkreditt Bank.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt lån bolig/ fritidsbolig til eget bruk (Krav om energikarakter A) 1.30 650 2,500 55 1.37
2 Akademikerne (Danske Bank) Boliglån 80% 1.35 0 0 45 1.41
3 Handelsbanken NUF Juristforbundet Boliglån 1.35 0 0 45 1.41
4 Sunndal Sparebank Boliglån 50 prosent 1.35 1,000 0 55 1.43
5 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 50 % 1.43 0 0 0 1.44
6 YS (Nordea Direct) Boliglån u/50 % 1.39 0 0 50 1.46
7 Unio (Nordea Direct) Boliglån u/50 % 1.39 0 0 50 1.46
8 Nybygger.no (Sparebanken Øst) Boliglån 70% 1.48 0 0 0 1.49
9 SpareBank 1 SMN LOfavør Boliglån 50 % 1.45 1,200 0 50 1.52
10 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 55 % 1.52 0 0 0 1.53
11 OBOS-banken AS Grønt boliglån 1.50 0 0 35 1.55
12 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 50% 1.50 0 0 40 1.56
13 Landkreditt Bank AS Boliglån 50% 1.55 500 0 0 1.56
14 Himla Banktjenester (Fana Sparebank) Boliglån innenfor 75 % 1.55 0 0 0 1.56
15 Statens pensjonskasse Boliglån inntil 80 % 1.49 0 0 50 1.56
16 YS (Nordea Direct) Boliglån u/75 % 1.49 0 0 50 1.56
17 Landkreditt Bank AS Grønt Boliglån 1.55 1,000 0 0 1.56
18 Unio (Nordea Direct) Boliglån u/75 % 1.49 0 0 50 1.56
19 NAL (Nordea Direct) Boliglån u/50 % 1.49 0 0 50 1.56
20 SpareBank 1 Østlandet LOfavør Boliglån 1.49 1,000 0 50 1.56
21 SpareBank 1 SMN LOfavør Boliglån 75 % 1.49 1,200 0 50 1.56
22 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Boliglån 1.49 0 0 60 1.57
23 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån 50% 1.49 1,000 0 60 1.57
24 SpareBank 1 SR-Bank BOB Boliglån for unge 1.49 1,000 0 60 1.57
25 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån 75% 1.54 1,000 0 60 1.62
26 SpareBank 1 BV LOfavør Boliglån 34+ inntil 50 % 1.54 1,000 0 60 1.62
27 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån innenfor 50 % 1.54 1,300 0 60 1.62
28 Oslo Pensjonsforsikring AS Lån med pant i fast eiendom 1.60 0 0 15 1.63
29 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 60 % 1.62 0 0 0 1.63
30 Selbu Sparebank Boliglån 1.55 0 0 60 1.63
31 OBOS-banken AS OBOS Nyboliglån 1.58 0 0 35 1.63
32 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Grønt Boliglån 1.55 0 0 65 1.64
33 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 1.60 0 0 35 1.65
34 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 60 % 1.60 0 0 40 1.66
35 NAL (Nordea Direct) Boliglån u/75 % 1.59 0 0 50 1.66
36 Sparebanken Vest Grønt Boliglån 1.59 0 0 55 1.67
37 SpareBank 1 Modum Grønt boliglån 1.59 0 0 55 1.67
38 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Grønt Boliglån 1.60 1,000 0 50 1.67
39 SpareBank 1 SMN Grønt boliglån 85 % 1.60 1,200 0 50 1.67
40 USBL (DNB) Grønt boliglån 1.59 0 0 60 1.67
41 Bate boligbyggelag (DNB) Grønt boliglån 1.59 0 0 60 1.67
42 TOBB (DNB) Grønt boliglån 1.59 0 0 60 1.67
43 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Grønt bustadlån 1.59 1,000 0 60 1.67
44 SpareBank 1 BV Grønt Boliglån 1.59 1,000 0 60 1.67
45 SpareBank 1 BV LOfavør Boliglån 34+ inntil 75 % 1.59 1,000 0 60 1.67
46 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån 1.59 1,300 0 60 1.67
47 SpareBank 1 Telemark LOfavør Boliglån 1.59 1,000 2,000 60 1.67
48 Sparebanken Øst Grønt boliglån 1.59 1,250 0 70 1.69
49 OBOS-banken AS Boliglån medlem 50 % 1.65 0 0 35 1.71
50 Fana Sparebank Nettlån Bolig 75 % 1.65 0 0 50 1.72
51 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 65 % 1.71 0 0 0 1.72
52 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør boliglån 1.65 800 0 50 1.72
53 Fana Sparebank 75 %-lån 1.65 1,000 0 50 1.72
54 SpareBank 1 SR-Bank BOB Boliglån 1.64 1,000 0 60 1.73
55 Lillesands Sparebank Grønt lån 1.64 1,000 0 60 1.73
56 DNB Bank ASA Grønt boliglån 1.65 1,000 0 60 1.74
57 Sparebanken Sør Grønt boliglån 1.65 1,000 0 65 1.74
58 Østre Agder Sparebank Boliglån Eika boligkreditt 1.65 900 1,000 70 1.75
59 KLP Banken AS Boliglån medlem - 75% 1.70 0 0 35 1.76
60 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 50 % 1.69 500 0 45 1.76
61 Sparebanken Sogn og Fjordane Grønt bustadlån 1.69 0 0 50 1.76
62 Cultura Sparebank Miljøboliglån 85% 1.70 0 0 50 1.77
63 SpareBank 1 Ringerike Hadeland LOfavør 34+ Boliglån 1.70 1,000 0 50 1.77
64 SpareBank 1 Søre Sunnmøre LOfavør Boliglån 1.69 1,000 0 60 1.78
65 Larvikbanken Grønt boliglån 1.70 0 0 55 1.78
66 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 70 % 1.77 0 0 0 1.78
67 Landkreditt Bank AS Boliglån 1.79 1,000 0 0 1.80
68 Landkreditt Bank AS Fritidsbolig 1.79 1,000 0 0 1.80
69 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 75% 1.75 0 0 40 1.81
70 TOBB (DNB) Boliglån 1.73 0 0 60 1.82
71 Bate boligbyggelag (DNB) Boliglån 1.73 0 0 60 1.82
72 USBL (DNB) Boliglån 1.73 0 0 60 1.82
73 Storebrand Bank ASA Boliglån Huseierne 1.75 0 0 50 1.83
74 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 75% 1.75 500 0 50 1.83
75 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lofavør Boliglån 1.75 650 2,500 55 1.83
76 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån Premium 1.75 0 0 65 1.84
77 Sbanken ASA Boliglån 50 % 1.83 0 0 0 1.85
78 OBOS-banken AS Boliglån 50 % 1.80 0 0 35 1.86
79 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 75% EBK 1.80 990 0 35 1.86
80 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 75 % 1.85 0 0 0 1.87
81 Nordea Direct Boliglån inntil 50 % 1.79 950 0 50 1.87
82 Storebrand Bank ASA Boliglån Fremtid 1.79 950 0 50 1.87
83 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør Boliglån - maks belåningsgrad 75% 1.79 1,000 0 50 1.87
84 Hønefoss Sparebank Boliglån innenfor 50% belåning 1.80 1,000 0 50 1.88
85 Sbanken ASA Boliglån 60% 1.86 0 0 0 1.88
86 LillestrømBanken Lokalbidraget lån 50 % 1.80 0 0 65 1.89
87 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 70 % 1.80 0 0 70 1.90
88 SpareBank 1 Lom og Skjåk LOfavør boliglån over 34 år innenfor 75 % 1.85 0 0 40 1.91
89 Totens Sparebank Boliglån innenfor 75 % av verdigrunnlag 1.83 1,500 0 60 1.92
90 Drangedal Sparebank Boliglån 75% 1.85 750 0 50 1.93
91 Fana Sparebank 85 %-lån 1.85 1,000 0 50 1.93
92 Haltdalen Sparebank Boliglån 60% 1.85 0 0 60 1.94
93 Strømmen Sparebank Boliglån 1.85 0 0 65 1.95
94 Sbanken ASA Boliglån 75 % - lån til fritidsbolig 1.93 0 0 0 1.95
95 Sbanken ASA Boliglån 75 % 1.93 0 0 0 1.95
96 OBOS-banken AS Boliglån medlem inntil 85 % 1.90 0 0 35 1.96
97 Tinn Sparebank Boliglån 60% 1.90 0 0 50 1.98
98 Birkenes Sparebank Ordinært boliglån 85% 1.90 750 0 50 1.98
99 SpareBank 1 SMN Boliglån 50 % 1.90 1,200 0 50 1.98
100 Stadsbygd Sparebank Boliglån 1.90 1,000 1,500 50 1.98
101 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån 85% 1.89 1,000 0 60 1.98
102 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån 75% 1.90 1,000 0 60 1.99
103 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 50% 1.90 750 750 60 1.99
104 LillestrømBanken Lokalbidraget lån 75 % 1.90 0 0 65 2.00
105 Din Bank (Sparebanken Øst) Boliglån 50 % 1.99 0 0 0 2.01
106 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 75 % 1.95 500 0 35 2.01
107 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 75 % 1.95 500 0 45 2.02
108 Valdres Sparebank Boliglån inntil 60 % 1.95 750 0 45 2.02
109 SpareBank 1 Modum LOfavør boliglån 34+ 1.94 0 0 55 2.02
110 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 85% 1.95 500 0 50 2.03
111 Orkla Sparebank Boliglån 1.95 1,000 0 50 2.03
112 Eidsberg Sparebank Boliglån 1.95 1,000 0 50 2.03
113 Ørland Sparebank Boliglån innenfor 60% 1.95 2,000 1,000 50 2.03
114 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lån med pant i fritidsbolig 80% 1.95 650 2,500 55 2.03
115 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Boliglån innenfor 85% 1.95 650 2,500 55 2.03
116 Haltdalen Sparebank Boliglån 75% 1.95 0 0 60 2.04
117 Evje og Hornnes Sparebank Boliglån 1.95 1,000 0 60 2.04
118 Sparebank 68° Nord Boliglån 1.95 1,000 0 60 2.04
119 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån 1.95 0 0 65 2.05
120 Voss Sparebank Bustadlån 75% Flytande rente 1.99 0 0 35 2.05
121 Jæren Sparebank Boliglån 1.95 0 0 70 2.05
122 Sparebanken Møre Møre Boliglån 1.95 1,000 0 75 2.06
123 KLP Banken AS Fritidsbolig medlem 2.00 0 0 35 2.06
124 SpareBank 1 Gudbrandsdal Privat Ekstra Boligkreditt (75% av verdi) 1.99 800 0 50 2.07
125 Nordea Direct Boliglån inntil 75 % 1.99 950 0 50 2.07
126 SpareBank 1 Østfold Akershus LOFavør Boliglån - maks belåning 85% 1.99 1,000 0 50 2.07
127 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 1.99 1,000 0 50 2.07
128 Sogn Sparebank Bustadlån 60% i EBK 2.00 500 0 50 2.08
129 Haugesund Sparebank Boliglån innenfor 75% 2.00 1,000 1,500 50 2.08
130 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 75% 1.99 1,000 0 60 2.08
131 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Hyttelån 1.99 1,000 0 60 2.08
132 Skagerrak Sparebank Boliglån 1.99 1,000 0 60 2.08
133 Sunndal Sparebank Boliglån 2.00 1,000 0 55 2.09
134 Søgne og Greipstad Sparebank Lån med pant i bolig 1.99 1,000 0 65 2.09
135 Sparebanken Sør Boliglån 1.99 1,000 0 65 2.09
136 Spareskillingsbanken Boliglån 1.99 1,000 0 65 2.09
137 Trøgstad Sparebank Boliglån 1.99 1,500 0 65 2.09
138 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 2.00 1,000 2,500 60 2.09
139 Sparebanken Øst Akademikerlån 75% 1.99 1,250 0 70 2.09
140 LillestrømBanken Lokalbidraget lån 85% 2.00 0 0 65 2.10
141 Fornebu Sparebank Boliglån 60% 1.99 0 0 75 2.10
142 OBOS-banken AS Boliglån inntil 85 % 2.05 0 0 35 2.11
143 Valdres Sparebank Boliglån inntil 75% 2.05 750 0 45 2.12
144 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 70% 2.05 0 0 50 2.13
145 Surnadal Sparebank Boliglån (Eika Boligkreditt) 2.05 1,000 0 50 2.13
146 Sparebanken Sogn og Fjordane Bustadlån inntil 75 % 2.05 1,000 0 50 2.13
147 SpareBank 1 SMN Boliglån 75 % 2.05 1,200 0 50 2.13
148 Lillesands Sparebank Total Boliglån 2.04 1,000 0 60 2.13
149 DNB Bank ASA Boliglån inntil 75 % 2.04 1,000 0 60 2.13
150 SpareBank 1 Nord-Norge Boliglån innenfor 75 % 2.04 1,300 0 60 2.13
151 Helgeland Sparebank Helgeland Total 2.05 0 0 60 2.14
152 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 75 % 2.05 750 750 60 2.14
153 Blaker Sparebank Boliglån innenfor 75% 2.05 0 0 70 2.15
154 Andebu Sparebank Boliglån 2.10 0 0 35 2.16
155 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 60% 2.10 700 0 35 2.16
156 SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån 2.10 0 0 40 2.17
157 Hjelmeland Sparebank Boliglån 60% 2.09 990 0 50 2.17
158 SpareBank 1 Østlandet Boliglån 2.09 1,000 0 50 2.17
159 Luster Sparebank Bustadlån 2.10 750 0 50 2.18
160 Odal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 2.10 750 0 50 2.18
161 Hemne Sparebank Boliglån innenfor 75 % 2.10 1,000 0 50 2.18
162 Grong Sparebank Boliglån 2.10 1,200 750 50 2.18
163 Melhusbanken Lån med pant i bolig innenfor 75% 2.10 1,000 2,500 50 2.18
164 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Boliglån 2.09 1,000 0 60 2.18
165 SpareBank 1 Telemark Hyttelån 2.09 1,000 2,000 60 2.18
166 SpareBank 1 Telemark Boliglån 2.09 1,000 2,000 60 2.18
167 Skue Sparebank Boliglån 2.10 0 0 60 2.19
168 Handelsbanken NUF Boliglån 2.10 2,000 0 60 2.19
169 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 75% av verdi 2.10 1,000 2,500 60 2.19
170 LillestrømBanken Boliglån 50 % 2.10 0 0 65 2.20
171 Valle Sparebank Bustadlån 2.10 1,000 0 65 2.20
172 Din Bank (Sparebanken Øst) Boliglån 75% 2.19 0 0 0 2.21
173 Boligkreditt.no (Sparebanken Øst Boligkreditt AS) Boliglån 75 % 2.19 0 0 0 2.21
174 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 85 % 2.15 0 0 35 2.21
175 Sparebanken Vest Boliglån innenfor 75 % 2.14 0 0 55 2.23
176 Soknedal Sparebank Boliglån innenfor 85% 2.15 0 0 50 2.23
177 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 85 % 2.15 500 0 50 2.23
178 Hjartdal og Gransherad Sparebank Boliglån 75% 2.15 1,000 2,000 50 2.23
179 DNB Bank ASA Boliglån inntil 85 % 2.14 1,000 0 60 2.23
180 Bien Sparebank ASA Boliglån innenfor 75% 2.15 0 0 60 2.24
181 Danske Bank Boliglån inntil 80% 2.15 1,000 0 60 2.24
182 Sbanken ASA Boliglån 85 % 2.23 0 0 0 2.25
183 Sbanken ASA Boliglån 85 % - lån til fritidsbolig 2.23 0 0 0 2.25
184 SpareBank 1 Modum Boliglån 2.19 0 0 55 2.28
185 SpareBank 1 Østfold Akershus Hyttelån over 2 millioner 2.20 1,000 0 50 2.28
186 Askim og Spydeberg Sparebank Boliglån innenfor 60% 2.20 1,000 0 50 2.28
187 SpareBank 1 Østfold Akershus Boliglån over 2 millioner 2.20 1,000 0 50 2.28
188 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 85% 2.19 1,000 0 60 2.29
189 SpareBank 1 BV Boliglån 85% 2.20 1,000 0 60 2.30
190 Sparebanken Øst Boliglån 75% 2.19 1,250 0 70 2.30
191 Arendal og Omegns Sparekasse Boliglån (innenfor 75 % av verdigrunnlag) 2.20 0 0 65 2.30
192 LillestrømBanken Boliglån 75% 2.20 0 0 65 2.30
193 Vekselbanken Bustadlån innanfor 75% 2.20 0 1,000 65 2.30
194 KLP Banken AS Boliglån medlem - 85% 2.25 0 0 35 2.32
195 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 85% 2.25 0 0 40 2.32
196 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 85% 2.25 0 0 50 2.33
197 Berg Sparebank Boliglån Eika BoligKreditt 2.25 1,000 0 50 2.33
198 Hønefoss Sparebank Boliglån 2.25 1,000 0 50 2.33
199 Gildeskål Sparebank Eika boligkreditt, boliglån innenfor 60 % 2.25 1,000 0 50 2.33
200 KLP Banken AS Boliglån - 75% ordinær 2.25 0 0 55 2.34
201 Ørskog Sparebank Bustadlån 2.25 1,000 0 55 2.34
202 Haltdalen Sparebank Boliglån 85% 2.25 0 0 60 2.35
203 Blaker Sparebank Boliglån over 75% 2.25 0 0 70 2.36
204 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 85 % 2.25 0 0 70 2.36
205 SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån ordinær 2.30 0 0 40 2.37
206 SpareBank 1 Lom og Skjåk Hyttelån 2.30 0 0 40 2.37
207 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 2.30 750 0 45 2.38
208 Grue Sparebank Boliglån 2.30 0 0 50 2.39
209 Etne Sparebank Avdragslån - flytende rente 2.30 0 0 50 2.39
210 Rindal Sparebank Boliglån 60 % 2.30 500 0 50 2.39
211 Åfjord Sparebank Boliglån 60% 2.30 1,000 0 50 2.39
212 Helgeland Sparebank 1. pr. boliglån 2.30 0 0 60 2.40
213 LillestrømBanken Boliglån 85% 2.30 0 0 65 2.40
214 Valdres Sparebank Boliglån inntil 85% 2.35 750 0 45 2.43
215 Bjugn Sparebank Lån til bolig 2.35 1,000 0 50 2.44
216 SpareBank 1 SMN Boliglån 85 % 2.35 1,200 0 50 2.44
217 Sparebanken DIN 60% flytende rente Eika Boligkreditt 2.34 750 0 60 2.44
218 Tolga-Os Sparebank Boliglån innenfor 75 % av markedsverdi 2.35 1,000 0 60 2.45
219 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 85% 2.35 1,000 2,500 60 2.45
220 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 85% 2.40 700 0 35 2.47
221 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 80 % 2.40 750 0 45 2.48
222 Cultura Sparebank Boliglån 80 % 2.45 0 0 50 2.54
223 Marker Sparebank Boliglån 2.45 750 0 50 2.54
224 SpareBank 1 SR-Bank Hyttelån 2.44 1,000 0 60 2.54
225 Tysnes Sparebank Bustadlån Aktiv Totalkunde - inntil 60% 2.45 1,000 0 65 2.56
226 SpareBank 1 Nordvest Boliglån - innenfor 75 % av verdigrunnlag 2.45 1,200 0 65 2.56
227 SpareBank 1 Modum Lån til fritidsbolig 2.49 0 0 55 2.59
228 Gildeskål Sparebank Boliglån innenfor 60% av boligverdi 2.50 1,000 0 50 2.59
229 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån over 75% 2.52 1,000 0 60 2.62
230 Tysnes Sparebank Boliglån Aktiv Totalkunde- Inntil 85% 2.45 1,000 0 130 2.64
231 KLP Banken AS Fritidsbolig øvrige kunder 2.55 0 0 55 2.65
232 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 85 % 2.60 500 0 45 2.69
233 SpareBank 1 Gudbrandsdal Privat Ekstra (75% av verdi) 2.60 800 0 50 2.69
234 Ørland Sparebank Boliglån 85% 2.60 2,000 1,000 50 2.69
235 SpareBank 1 Nordvest Boliglån inntil 85% 2.75 1,200 0 65 2.86
236 Åfjord Sparebank Boliglån 85 % 2.90 1,000 0 50 3.00
237 Lillesands Sparebank Boliglån 2.90 1,000 0 60 3.01
238 SpareBank 1 Modum Sperret innskudd 2.95 0 0 55 3.06
239 Helgeland Sparebank Lån til fritidsbolig 2.95 0 0 60 3.06
240 Sogn Sparebank Bustadlån 85% 3.00 500 0 50 3.10
241 Larvikbanken Boliglån 75 % eKunde 3.00 0 0 55 3.11
242 Larvikbanken Boliglån 75% ordinær 3.10 0 0 55 3.21
243 Odal Sparebank Boliglån innenfor 80 % 3.25 750 0 50 3.36
244 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 80% 3.25 990 0 50 3.36
245 Larvikbanken Boliglån 85 % eKunde 3.45 0 0 55 3.57
246 Tysnes Sparebank Bustadlån- inntil 60% - ordinære kundar 3.45 1,000 0 65 3.59
247 Larvikbanken Boliglån 85% ordinær 3.55 0 0 55 3.68
248 Vekselbanken Bustadlån innanfor 85% 3.70 0 1,000 50 3.83
249 Tysnes Sparebank Bustadlån- inntil 85% - ordinære kunder 4.50 1,000 0 65 4.68
250 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo Bluestep Boliglån 5.85 0 20,000 25 6.04
251 Nordax Bank AB (publ) Nordax Boliglån 5.99 0 20,000 35 6.20
252 Bank2 ASA Refinansiering 6.20 0 20,000 75 6.48
253 Kraft Bank ASA Refinansieringslån med sikkerhet 6.95 0 0 75 7.27
254 Kraft Bank ASA 2. prioritetslån 7.50 0 0 75 7.86

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 2 000 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00