Innboforsikring

Innboforsikring til fast lav pris

Norsk Familieøkonomi har forhandlet fram en rimelig og god innboforsikring for våre medlemmer. Du kan velge mellom to forsikringssummer, og om du ønsker superdekning eller ikke.

Innboforsikringen dekker tap og skader på privat innbo og løsøre med en samlet verdi inntil 1 500 000 kroner. Egenandelen er på 4 000 kroner. Du kan velge mellom to forsikringssummer, 500 000 kroner eller 1 500 000 kroner.

Ønsker du superdekning koster den 325 kroner i tillegg, uavhengig av hvilken forsikringssum du velger. Med superdekningen får du en «uflaksdekning» i hjemmet. Denne dekker skader på innbo og løsøre som skyldes en plutselig og uforutsett ytre hendelse, som en innboforsikring normalt ikke dekker.


Sone 1: Oslo

Forsikringssum 500 000 kroner: kr 1 260,-

Forsikringssum 1 500 000 kroner: kr 1 590,-


Sone 2: Resten av landet

Forsikringssum 500 000 kroner: kr 830,-

Forsikringssum 1 500 000 kroner: kr 1 255,-
 

Innboforsikringen leveres av Codan Forsikring. Her kan du lese mer om skadeforsikring til medlemspris.

 

Kunde i Nofa forsikring / Vardia Forsikring?

Vi endrer nå forsikringsgiver fra Vardia Forsikring til Codan Forsikring. Samtidig går vi bort fra å bruke samleparaplyen Nofa forsikring. Er du fortsatt kunde i Nofa forsikring / Vardia ønsker vi at du tar kontakt med oss slik at vi får flyttet deg over til Codan.

I mellomtiden er dette kontaktinformasjonen til Nofa forsikring / Vardia dersom du får en skade eller trenger annen hjelp:

Tlf: 815 70 012
E-post: skade@nofaforsikring.no
www.vardia.no

Sist oppdatert: 10. november 2016 14:49

Jeg ønsker også tilbud på andre skadeforsikringer i Codan: